stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Ouders en geb./doop van Johannes (Jannes) Pol(l), omstr. 1700/1710. Omg. Vaassen, Garderen.


Profiel afbeelding

Johannes Poll, "van Vaassen",  † Uddel 23 april 1788, begr. Elspeet 28 april 1788, tr. Garderen 22 april 1737 Janna Everts (van Ouwendorp), geb. Millingen, ged. Garderen 17 dec. 1713, dr. van Evert Jansen en Stijntje Lucassen Peereboom.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Jans Pol, ged. Vaassen 27 april 1738.

2. Evert Jannessen Pol, ged. Vaassen 24 mei 1739, † vóór 1742.

3. Hendrik Jannessen Pol, ged. Vaassen 4 dec. 1740, † vóór 1743.

4. Evert Jannessen Pol, geb. Garderen, ged. Garderen 18 febr. 1742, † Elspeet 10 febr. 1800, tr. Apeldoorn 31 aug. 1783 Maria Jans Eijlers, ged. Epe 27 okt. 1754, Werkster 1819-, † Apeldoorn 11 aug. 1842, dr. van Jan Janss en Claessien Jans Lamberts; zij hertr. Apeldoorn 6 april 1817 Beerd Jacobsen Kok.

5. Hendrik Janssen Poll, ged. Garderen 17 nov. 1743, begr. Apeldoorn (Wiesel) 3 febr. 1807, tr. Apeldoorn 9 april (kerkelijk Garderen 24 maart) 1787 Gerritjen Gerritsen Kersenbergh, geb. Elspeet, ged. Elspeet 9 jan. 1746, † Apeldoorn 8 mei 1831, dr. van Gerrit Gerritsen en Grietjen Hannissen.

6. Klaasjen Poll, ged. Garderen 12 sept. 1745.

7. Geertruit Jannes Poll, ged. Garderen 18 juni 1747, † Kootwijk 18 nov. 1831, tr. Garderen 30 mei 1779 Teunis Janssen, geb. Elspeet omstr. 1746, † Apeldoorn 24 aug. 1795.

8. Jannetje Pol, ged. Garderen 28 juli 1749.

9. Willemtje Jans Pol, ged. Garderen 3 dec. 1752, † Apeldoorn 19 febr. 1829, tr. Apeldoorn 22 dec. 1782 Berend Gerrits Kamphorst, ged. Apeldoorn 29 okt. 1752, begr. ald. 10 juli 1809, zn. van Gerrit en Steintje Rhijnders.

 

Gezocht de Ouders en geb./doop van Johannes (Jannes) Pol(l), omstr. 1700/1710.  Omg. Vaassen, Garderen.

Willem van de Pol

Heb je de verscheidene lidmateninschrijvingen te Vaassen al nagelopen? Zie website Gelders Archief.

Peter S

Peter, daar het volgende gevonden,

Voor Kersmis (1731)   lidmaat Jannes Pol, met attestatie naar Heelsum, bij Wolter Muller
In 't najaar (1736)        lidmaat Johannes Pol, met attestatie van Apeldoorn
Voor Kersmis (1739)   lidmaat Janna Everts, h.v. Jannes Poll, na Garderen

Willem van de Pol

Hij is inderdaad in het lidmatenregister van Renkum ingeschreven, zie hier image 18 van 30 (zoals gebruikelijk voor Heelsummers, zie hier). Johannes van de Poll, 2.6.1732. Helaas daar dus evenmin een patroniem.
Edit: link gecorrigeerd.

Peter S

In Renkum gevonden ..., daar had ik niet gezocht. Toch weer een "klein" beetje gevonden en geleerd.

En hier opeens de tussenvoegsels, van de

Willem van de Pol

Ik zie in Vaassen ook een Derk Pol die rond diezelfde tijd een zoon Hendrik laat dopen. Zou hij een broer kunnen zijn van Jannes? Mogelijk was hun vader dan een Hendrik.

Marietje

Jannes Pol ging in 1731 wonen bij Wolter Muller of Mulder, deze Wolter zou papiermaker zijn geweest.
Bron: Gelders Archief - 674.4 Vaassen, Lidmatenboek - Nederduits Gereformeerde gemeente, 1680-1772 - scan 32 v 52

In de periode 1735-1741 zou Jannes Pol, Pachter van en Papiermaker zijn geweest op de Westelijke Holtse molen in Vaassen.
De eigenaar van deze molen was Baron van Isendoorn.
Bron: Genealogieonline - Stamboom Glasmeier-Buhrs    

Beide gegevens zijn nog niet door mij gecontroleerd !

Zie ook: http://members.chello.nl/~j.nikkels/gen/papier/vaassen.html#westholtse

Willem van de Pol

Ik meen dat Derk, kerkmeester was in Vaassen.  Ik heb ook al gezocht naar een ouderpaar Hendrick X Marietje, nog zonder succes .....

Willem van de Pol

wel een echtpaar een beetje ver van Vaassen:

 

Kerkelijke gemeente:
 

Arnhem

Kerkelijke gezindte:
 

Nederduits Gereformeerd

Overige personen:

Hendrik van de Pol

Opmerking: jm. w. te Ah., gehuwd met Kreekel, Marijke Bastiaanse, jd. w. te Ah. att. geg. 07-01- 1700 get. bg. Harms, Gijsbert, get. bd. Carnebeek, Hendrik van, en gezien een brief van consent van de moeder.
Toegangsnummer:
 

0176

Inventarisnummer:
 

135

Marietje

Wat je zegt Marietje, verder weg van Vaassen en Garderen en het huwelijk wellicht ook al te vroeg.

Ook als ik kijk naar de namen van de kleinkinderen (voor zover ik deze al heb gevonden) dan zie ik geen verband,

Kinderen van Evert,        Janna, Claasien, Jannes, Jan en Hendrikje
Kinderen van Geertruit,  Jan en Jannis
Kinderen van Willemtje,  Gerrit en Janna
 

Willem van de Pol

Volgens een (niet door mij gecontroleerde) bron op internet, zou J(oh)annes, met 3 broers (Derk, Marten en een NN) zoon zijn van Goosen  op de Ouden Poll. https://www.genealogieonline.nl/in-cruce-salus/I34709.php

Ik ben gaan zoeken naar "de Ouden Poll" wat mij vermoedde dat het hier om een boerderij ging. En inderdaad gevonden in Voorst. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.posterenksbelang.nl/wp-content/uploads/2013/12/onder-den-clockenslach-van-Voorst.pdf&ved=2ahUKEwjfmZ-uqcvhAhVELVAKHdnuA5cQFjAEegQIARAB&usg=AOvVaw3IibE9UJjaJ_WaH19cCMgk

Op blz 49 wordt het uitvoering beschreven en op bkz 50 onderaan staat dat in 1749 een Goosen Willems, met zijn vrouw. 

Ik kom er echter niet achter waar Goosen vandaan kwam, wie zijn vrouw was en of hij inderdaad de vader is van de 4 broers, waaronder Jannes.

Bedet

Bedet, of Goossen Willems nu wel de vader van Jannes is of niet, in elk geval heb je een bijzonder stuk gevonden. Dank je wel.

Maar als we de voornamen van de familie Pol hierboven bekijken lijkt het mij niet erg waarschijnlijk dat Goossen familie zal zijn. Best wel jammer, ik zou meteen een mooi en kant en klaar familieverhaal hebben gehad. Ondeugend

Toch zal ik het verhaal goed doornemen, mocht ik nog iets vinden dan hoor je nog van me.

Willem van de Pol

de pachters van de Vaassense molens zijn hier te vinden:

Nieuwe Hattemse molen
 1734 Derck Poll - pachter en papiermaker.
 1770 Henrikus Poll - pachter en papiermaker.
 1774 Wolter Pol - pachter en papiermaker.
 1779 Johannes (Jannes) Pol - pachter en papiermaker

Westelijke Holtse molen
 1735 Baron van Isendoorn - eigenaar.
 1735 Jannes (Johannes) Poll - pachter en papiermaker.
 1741 Derck Poll - pachter en papiermaker.

Molen op de Rollekoot I
 1736 Baron van Isendoorn - eigenaar.
 1736 Marten Goossens Pol - pachter en papiermaker.
 1746 stilstand molen
 

Peter B

Omdat de naam van Derck Pol nu al vaker is genoemd, hierbij zijn gegevens,

Derk Poll, geb. Vaassen, † ald. 29 nov. 1768, , tr. Vaassen 1 jan. 1741 Annetje Mullers, ged. Vaassen 23 jan. 1718, dr. van Wolter Muller en Elisabeth Luijtjes.

Uit dit huwelijk:

1. Henrikus Derks Poll, ged. Vaassen 3 dec. 1741, tr. Vaassen 12 juli 1771 Maria Lamberts Muller, ged. Vaassen 13 sept. 1747, dr. van Lambert Jans en Janna Lamberts Vorsselman.

2. Elisabeth Derks Poll, ged. Vaassen 23 juni 1743, † ald. 19 sept. 1776.

3. Maria Derks Poll, ged. Vaassen 14 febr. 1745.

4. Woutertje Derks Poll, ged. Vaassen 20 nov. 1746, tr. Beekbergen 2 okt. 1774 Jan Jacobs Berends.

5. Wolter Derks Poll, ged. Vaassen 30 nov. 1749, tr. Vaassen 20 (kerkelijk Epe 4) febr. 1774 Maria Hendriks Bijsterbosch.

6. Johannes Derks Poll, ged. Vaassen 21 nov. 1751, tr. Vaassen 19 mei 1776 Catharina Elisabeth Hering.

7. Hester Derks Poll, ged. Vaassen 13 maart 1754, tr. Vaassen 5 nov. 1775 Jochem Schaddenberg.

8. Anna Maria Derks Poll, ged. Vaassen 8 aug. 1756.

9. Marten Derks Poll, ged. Vaassen 6 nov. 1757.

10. Maria Derks Poll, ged. Vaassen 27 febr. 1760, tr. Apeldoorn (kerkelijk Heerde) 23 juli 1784 Hendrik Jonker, ged. Heerde 13 jan. 1754, zn. van Abraham en Janna Gerrits en wedr. van Maria van Ommen.

 

De vraag zou dan nu kunnen luiden, gezocht de Ouders en geb./doop van Johannes (Jannes) en Derk Pol(l), omstr. 1700/1710. Omg. Vaassen, Garderen.

Willem van de Pol


Wat betreft Marten is dit waarschijnlijk zijn afstamming::

hij wordt 1725 als lidmaat te Vaassen aangenomen: "Marten Goossens j.m. van Elspeet woonagtig bij Jan de Goejen - met att. naer Eepe den 13 decemb. 1727" [Jan de Goejen was papiermaker op de Rollekoot]. In Elspeet werd een Merten gedoopt: "den 11 Maij 1704 is van mij gedoopt het soontien van Goossen Helmichsen en Heremtien Mertens ende genaemt Merten" uit het volgende huwelijk: Den 11 Mart. 1703 sijn Goossen Helmichsen en Hermtien Martens nae datse haere drie sondaechsche voorstellingen sonder eenige verhinderinge bij ons gehadt hadden tot Ermeloo in den houwelicken staet ingeseegent
 

Peter BPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu