stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Kinderen van schoenmaker Joost Lauwerens te Zuidbroek


Profiel afbeelding

In een akte gedateerd 5 april 1639 te Noordbroek valt te lezen dat schoenmaker Joost Lauwerens uit Zuidbroek, getrouwd met Jeije, weduwe van Tonnijs Rewens, een testament opmaakt en daarbij zijn 7 kinderen, 2 zoons en 5 dochters na zijn dood goed bedeeld. Joost Lauwerens zijn naam wordt in de diverse aktes steeds anders geschreven. Een aantal varianten die ik tot nu toe gevonden heb: Joest Lauvrens, Jost Luwens, Jost Lauwerents, Joest Lawrens, Jost Lawerens, Jost Lawerens, Joest Louwerents, Joost Laurentz, Joest Louwerens, Joest Louerentz, Joest Laurents, Joost Lauwerens. Via diverse huwelijksaktes te Zuidbroek heb ik al een paar namen kunnen vinden: dochters Harmen, Fenne en Jantien, en zoon Hindrick. Missen er dus nog de namen van 2 dochters en 1 zoon. Wie kan mij meer over deze familie vertellen, misschien hoe de andere kinderen heten en eventueel waar geboren of gedoopt? 

Jan Kuiper

Heb nagevraagd bij een deskundige dienaangaande. Hij meldde:

Er was zeker nog een Hille (Hijlke) Joestens, tr. 1e Derck Lamberts, tr. 2e Noordbroek 22-2-1646 (huwelijkscontract Noordbroek 12-12-1646) Jan Mensens.

Die huwelijkse voorwaarden zijn op zichzelf niet zo spannend, maar de getuigen zijn soms erg handig. In dit geval:

 

Noordbroek 12-2-1646 hc Jan Mensens en Hille Joost (GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 7191, oud nr. V ij 7, 12 febr. 1646)

voor de bruidegom verschenen: Popko Eppens en Garbrand Sibeltes neefs.

voor de bruid verschenen: haar beide soons Jan en Meerten Dercks, Matthias Peters swager, Hindrick Joost broeder, Evert Everts zwager.

 

Helpt altijd wat!  Die zwagers kunnen met háár zusters zijn gehuwd, of met zusters van haar eerste man. Dat laat ik aan jou over. 

Petra

Dank je Petra voor deze bijzondere aanvulling.

De Evert Everts die hier genoemd wordt als getuige is mijn oudste voorouder en getrouwd met Harmen Joestes. Broer Hindrick komt ook voor op de trouwakte van de kinderen van Evert Everts en Harmen. Ik was bezig om ook de tak van Harmen in kaart te brengen, en dit had ik dus niet verwacht. Ik heb nu al 4 dochters: Harmen, Fenne, Jantien en Hille (Hijlke). Van de mannelijke kant heb ik ook een Jurjen Joestes gevonden, waar ook weer broer Hindrick Joestes op voorkomt als getuige. rest dus nog de zoektocht naar 1 dochter.   

Jan Kuiper

Mooi zo!  Die laatste dochter zou dan getrouwd kunnen zijn met Matthias (in de wandeling vaak: Ties, Thies, Tijes etc.) Peters?

Let overigens op: een trouwakte is niet hetzelfde als een huwelijkscontract. Ja, ik zeg het maar even.

Een trouwakte vind je in de DTB of de BS; een huwelijkscontract in de RA ofwel rechterlijke archieven.

Petra

deze?

Ondertrouwboek 1637-1639

 • Bron: Registraties vóór 1811
 • Soort registratie: trouwakte (tot 1811)
 • (Akte)datum: 20-01-1638
 • Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
 • Soort akte: registratie
  1. Bruidegom

   Matthias Peters

  2. Bruid

   Amke Dercks

   Diversen: weduwe van Focco Peters

 en dit haar eerste huwelijk?

Doop- en trouwboek 1624-1703

 • Bron: Registraties vóór 1811
 • Soort registratie: trouwakte (tot 1811)
 • (Akte)datum: 22-01-1637
 • Plaats: Kerkelijke gemeente - Noordbroek
 • Soort akte: huwelijk
  1. Bruidegom

   Focko Peeters

   Diversen: van Groningen

  2. Bruid

   Ampke Dercks

 

vr.gr. Anne 

vries

Van degene die mij eerder informatie verschafte hoorde ik later dit:

 

De combinatie Hindrick en Jurjen Joests komt m.i. alleen anders voor:

Zuidbroek (-fol. 232) - 15 juni 1630 - huwelijkscontract Jurjen Joests en Jantien Eppes. Joest Jurjens en Jantien geven hun zoon mee 400 daler met een bedde en toebehoren, hij brengt zelf in 800 car. gld. De ouders van Jantien, dat zijn Eppo Aepkens en Ave, geven hun dochter mee 400 daler, een bed en toebehoren, haar kleren, en zilverwerk.

Voor hem.: Joest Jurjenß [zet een merk] en Jantien, ouders; Luppo Herenß en Trine Joests (ehel.), zuster; Meinertt Geerdes [tekent als Meijnert Gerts], vedder [neef].

Voor haar: vaandrig Eppo Aepkens en Ave, ouders; Tiardt Tiarckx en Haeijo Sijbels en hun vrouwen Jeije en Icke, zusters.

 

Zuidbroek (- fol.108) - 12 maart 1644 - Joest Jurjens [zet een merk], te Zuidbroek ter ener, en Jurjen Joestes, te Noordbroek, mede namens zijn vrouw Jantien, Luppo Herens en Trijne (ehel.), en Hindrick Joestes, ter andere zijde. Ze maken een afkoop m.b.t. de nalatenschap van wijlen Jantien getrouwd geweest met Joest Jurjens. Joest Jurjens behoudt de gehele nalatenschap. De drie bovengenoemde kinderen hebben ieder 400 car. gld. gekregen [klaarblijkelijk bij hun huwelijk], thans krijgen ze nog 4400 car. gld.

Er was dus een dubbelganger met de naam Hindrick Joest.

Petra


Ja, na dit goed te hebben gelezen, inderdaad, dan gaat het hier over iemand anders. Dan schrap ik de Jurjen als broer en zoek gewoon verder aan de hand van wie er zoal getuige was bij de huwelijken van de zussen, of deze ook elders opduiken.

dank je.

Jan KuiperPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu