stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Claas Abrahams van Ruwaarden en Cornelia Scholten testament opgemaakt 4-7-1746.


Profiel afbeelding

Ik heb twee dopen gevonden in de periode augustus 1683 en januari 1692:

Op 12 oktober 1684:
Marijken, dochter van Willem Jansen en Cornelia Adriaens

Op 3 februari 1688:
Johannes, zoon van Willem Jansen en Cornelia Adriaens

Zou de naam van de vader van Cornelia Broeck Adriaen geweest zijn? De naam Willem Jansen kwam ik verder in deze periode niet tegen.

Tineke Tjoelker

Doop van Johannes

3 februari 1688

V: Willem Jansz

M: Cornelia Adriaens

K: Johannes

Doopboek Arnhem: link

A van Egmond (nieuw)

Hieronder volledigheidshalve een opsomming van alle Druivendaals (4 spelwijzen) in Gelders achief:

richard ambagtsheer

Ik zie dat A. van Egmond de fiches van het trouwboek van Haarlem vermeldt. Waar kan ik dergelijke fiches bij Familysearch vinden? Misschien is het eerste huwelijk van Cornelia Broeck met Hercules Reijnderse te vinden.

Haarlem ligt dicht bij Spaarndam en mogelijk is Marijtje van Druijvendael daarheen vertrokken, omdat haar moeder daar vandaan kwam.

Tineke Tjoelker

Hier zijn de fiches van Haarlem: link

Onder Brock (en ook Broek) heb ik geen doop van Cornelia gevonden. Onder Brock wel een paar keer Adriaan, alleen niet de goede: link

A van Egmond (nieuw)

Willem Jansen wordt ook in deze gerichtsakte genoemd : 

 

Maria Eijmeren, van     1681 - 1688
Beschrijving:
 

Volmagten en procuratien

Voornaam:
 

Maria

Tussenvoegsel:
 

van

Toegangsnummer:
 

2003 ORA Arnhem

Achternaam:
 

Eijmeren

Datum:
 

1681 - 1688

Inventarisnummer:
 

516

Folio:
 

48

Gerry

Interessant stuk, Gerry! Goed gevonden!

De transcriptie is als volgt:

"Den 11 April 1682

Coram Harskamp ende Herberts Scabinis comp[areer]t
Willem Jansen ende Maria van Eijmeren echteluijden
sijnde sij in Barens noot, beijde anders
goet gesont van lichaem ende verstant ende hebben mal-
canderen ende den een den anderen gelijfftuchtigt
in alle haere nae te laeten goederen van wat
nature de selve moegen sijn, gene uijtgesondert
die sij met de doot naelaeten sullen, om bij
de langstlevende sijn off haer leven lanck
nae lijfftuchtigten rechten genoten ende geprofi-
teert te worden"

Op 23 april 1682 werd zij, Willem den Hellebardiers vrouw, te Arnhem begraven, zoals eerder door A. van Egmond werd gemeld. Het klopt goed. We hebben dus ook meer zekerheid over het eerste huwelijk van Willem Janssen van Druijvendael, de Hellebardier.

Tineke Tjoelker

Deze akte is een langstlevende testament opgesteld op 15 april 1682 waarbij Maria van Eimeren in barensnood verkeert.

Zij overlijdt idd kort daarna, gegeven de registratie van overlijden/begraven op 23 april 1682

A van Egmond (nieuw)

Ik heb de gegevens van dit eerste huwelijk opnieuw bekeken:

"Den 30 April 1681
Willem Jansen j.m.
ende
Marijken van Eimeren j.d. beide van Arnhem
Testes Dirck van Eimeren: pater sponsae
Otto Heimans: vitricus sponsi
Copulati den 15 meij 1681"

pater sponsae - vader van de bruid
vitricus sponsi - stiefvader van de bruidegom

Otto Heijmans trouwt op 14 juni 1668 te Arnhem met Hilleken Wilms, weduwe van saliger Jan Willemsen. Blijkbaar zijn Jan Willemsen en Hilleken Wilms de ouders van Willem Janssen van Druijvendael.

Opmerking in het trouwboek:: jm. van der Elburgh, gehuwd met Wilms, Hilleken, wed. van Willemssen, Jan, testes: consensu curae en Wiltvelts, Hendric

"Consensu curae"  betekent waarschijnlijk "consensus curatoris" met goedkeuring van de curator.

Tineke Tjoelker

Hier nog een akte uit 1649 waarin Hilleke Willems en Jan Willemse genoemd worden. het handschrift wordt voor mij nu wat moeilijker te lezen: https://preserve2.archieven.nl/mi-37/fonc-gea/2003/511/NL-AhGldA_2003_511-0430.jp2?format=download&key=EC7BB0BD0F81A392432DA6182B6F8568&filename=511%2FNL-AhGldA_2003_511-0430.jpg&miadt=37&miahd=1375087109&mivast=37&rdt=20180829

Volgnes mij is het een machtiging van Hilleken Willems aan haar man Jan Willems om de erfenis van haar ??? Oom ?? Geurt van Megen af te handelen.

A van Egmond (nieuw)

Ik maak er het volgende van

"Coram D[octo]r Everwijn et .... scabinis comp[aree]rt
Hilleke Willemssen et cons[enteer]t haren man Jan Willemssen
om met recht off andersints uitevorderen d'erffnisse
van haren E[del]e Oom Geurt van Megen, daerover te
transigeren, accorderen penn[ingen] t'ontfangen
ontvanck quitan[tie] te geven cum potestate
substituendi clausulisque solitis
Eodem die - den lesten Aug[usti] 1649"

Tineke Tjoelker

In de fiches van Haarlem, met hulp van A. van Egmond, heb ik het eerste huwelijk van Cornelia Brok gevonden:

4 mei 1681
Hercules Reijnierse j.m. van Haerlem wonende op 't Begijnhoff
Cornelia Brok j.d. van Haerlem wonende in Ursule steeg
getrouwt den 18 meij 1681 en acte gelicht

Tineke Tjoelker

Ik kom er nu achter dat ik onderstaand regest van Gerry verkeerd heb geïnterpreteerd. Ik dacht dat het hier om zes kinderen van Willem Jans van Druijvendael ging, maar bij goed lezen kom ik tot een andere conclusie. Elisabeth van Druijvendael wordt niet aangeduid als zuster! Zij is volgens mij de dochter van Hendrik Jans van Druijvendael, dus een nicht van de anderen.

Gedeelte van het regest:

Judith van Druijvendaal, Jan van Druijvendaal, Berendina Cornelia van Druijvendaal, Evert van Lunteren en Reijnira van Druijvendaal e.l., caverende voor hun zwager en zuster Johannes Hendricus Scholten en Marijken van Druijvendaal e.l., alsmede Huijbert Jorissen en Elisabeth van Druijvendaal e.l. etc
Datering 5 juli 1742 en 12 juli 1742

Het gaat over de verkoop van een huis in de Wielackersteeg. A. van Egmond merkte hierover op: Ik vermoed overigens dat het huis in kwestie in 1708 in de familie is gekomen. Op Gelders archief staat een akte waarin een obligatie op dit huis is over gedragen aan ene Johanna van Druijvendaal. Misschien een zus van Willem en Hendrik?

Dat lijkt me een juiste conclusie van hem/haar. Het is dan ook aannemelijk te veronderstellen dat de kinderen van Willem en Hendrik als erfgenamen van Johanna van Druijvendael het huis verkopen. Weer een puzzelstukje opgelost van deze familie, waarvan de naam is uitgestorven.

Met de hulp van het forum heb ik de voorouders van Cornelia Scholten kunnen opsporen. Ik wacht op de digitalisering van het testament van haar vader op 11 mei 1767 en hoop daarin meer te weten te komen van het leven van Cornelia Scholten en Claes van Ruwaarde na 1746. Ik laat het jullie weten!

Tineke Tjoelker

Ik ben nog een beetje verder aan het snuffelen want het zit mij niet lekker dat ik Judith van Druijvendaal nog niet heb gevonden als dochter van Willem Jansen

Nu kom ik het volgende tegen.

Doop in Arnhem:

24 september 1654

V: Jan Willemsen

M: Hilleke Heijmens    (Kan dit een verschrijving zijn van Eijmeren?)

K: Judith

Doopboek Arnhem: link

Kan de in de transportakte genoemde Judith deze Judith zijn, dus zuster van Willem Jansen? Of heeft Willem Janssen een (nog niet gevonden) dochter Judith vernoemd naar zijn zus?

 

Fout, verschillende personen vermengd.

A van Egmond (nieuw)


Overigens, de enige geschikte doop die ik vind voor Willem Janssen is deze waarbij de voornaam van moeder Hilleke fout opgescheven moet zijn:

5 december 1656

V: Jan Willemsen

M Neeltgen Willems

K: Willem

Doopboek Arnhem: link

Hoe waarschijnlijk is het dat een voornaam Hilleken foutief wordt opgeschreven als Neeltgen?

A van Egmond (nieuw)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu