stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen), vermeld ook een naam, datum, plaats of regio in Uw titel) » Claas Abrahams van Ruwaarden en Cornelia Scholten testament opgemaakt 4-7-1746.


Profiel afbeelding

In het lidmatenboek van Arnhem gevonden:

Met attestatie voor Kerstmis 1746 ingekomen
Cornelia Scholte van Spaarndam

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-GQ79?cc=2038506

Tineke Tjoelker

Mooie vondst, dan weten we dat zij in ieder geval terug is gegaan naar Arnhem.

Ik was vandaag toevallig ook het Lidmatenregister aan het uitpluizen en vond het volgende dat 'bevestigd' dat Judith een zuster was van Willem Janssen (alle registraties uit de voltallige jnventarisatie van 1691):

Hilleken Hijmans, Hendrick Janssen, Judith Janssen, Cornelia Janssen wonende bij elkaar in Arnhem

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-GQ6Z?cc=2038506&wc=SMHS-PTY%3A1292637101%2C346630902%2C346675601

en ook 

Willem Jansen en Cornelia Brock, wonende vlakbij Burgemeester Jan van Eck en ook nabij Johanna Pauw (zijn volgende vrouw)  
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-GQ6J?cc=2038506&wc=SMHS-PTY%3A1292637101%2C346630902%2C346675601

 

A van Egmond (nieuw)

Ik was ook nog op zoek naar de 'andere' van Druijvendaal-tak, nl "Steven Cornelissen van Druijvendaal".

Deze staat in aktes als gehuwd met Maria Gerrits.

Ik heb hun huwelijk gevonden op 10-5-1705 in Arnhem: link

In de huwelijksinschrijving staat helaas niet meer dan dat beiden woonachtig zijn in Arnhem, dus geen aanduiding van geboorteplaats. Link pg 99/130)

Wel zijn beiden j.m. en j.d., wat zou betekenen dat Steven Cornelissen ca. 1675-1680 geboren is.

In het doopregister van Arnhem heb ik Steven niet gevonden en ook in het Lidmatenregister ben ik hem (nog) niet tegengekomen. Steven is een weinig voorkomende naam, dus zou er wat uit moeten springen. 

Qua leeftijd plaatst het hem als kind in de generatie van de kinderen van Willem Janssen, Hendrick Janssen, etc en zou dus een neef kunnen zijn in de 1e of 2e lijn.

A van Egmond (nieuw)

@Tineke: Je vraag:
"Wat was de reden dat ze al een testament maakten voor ze gingen trouwen? Waarom doet iemand zoiets? Dat vraag ik me steeds af"

Je merkte eerder al op dat Claes mogelijk in dienst was gegaan bij de VOC of WIC. In die gevallen was het voor de zeelieden gebruikelijk om voor hun afvaart hun (financiële) zaken nog even goed te regelen. Een notaris in Amsterdam, van waaruit de meeste schepen vertrokken, is dan ook verklaarbaar. 

zie ook:

https://www.ad.nl/binnenland/iedereen-smokkelde-op-dit-voc-schip~a0af7065/

richard ambagtsheer

Bedankt Richard voor het meedenken. Ik zou natuurlijk graag willen weten hoe het Claas Abrahams van  Ruwaarden verder is vergaan, maar wie weet, komen we dat in de toekomst te weten.

Ik ben intussen meer over Cornelia Scholten/Schouten aan het opzoeken. Ik heb nu ook het testament van Hendrik Jan Kniest en Cornelia Schouten gevonden. Het testament werd opgemaakt op 15 juli 1767. Hendrik Jan Kniest was gezond en Cornelia Schouten was wel ziekelijk. Bij kinderloosheid zouden hun ouders, wanneer ze nog in leven waren, een legitieme portie ontvangen. Cornelia was ongeveer 49 jaar oud, dus kinderen zouden er wel niet meer komen. Verder lijkt het me een gewoon langstlevende testament. Andere personen worden (helaas) niet genoemd.

Bron:
Beschrijving: Testamenten
Toegangsnummer 2003 ORA Arnhem
Datum: 1762 - 1767
Inventarisnummer: 484
Folio: 497

Ik ben benieuwd naar Jan Hendrik/Hendrik/ Hendrik Jan Kniest. Waar kwam hij vandaan? In 1766 woonde hij in Arnhem.

Tineke Tjoelker

Ik vind een Hendrik Kniest die met kerstmis 1756 belijdenis doet: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9WK-GQWG?cc=2038506&wc=SMHS-PTY%3A1292637101%2C346630902%2C346675601​

 

it kan betekenen dat hij nog erg jong is op dat moment (rond 20) of dat hij vanuit een ander geloof komt?

A van Egmond (nieuw)

De doop van Jan Hendrik Kniest is gevonden. Hij werd gedoopt als Johan Hendrik op 16 december 1738 te Arnhem, zoon van Jacobus Kniest en Margriet Willems. Die datum klopt ook goed met de gevonden belijdenis door A. van Egmond. Vader Jacobus werd op 22 juni 1765 te Arnhem begraven en was daarom niet aanwezig bij de intekening van het huwelijk van zijn zoon Jan Hendrik op 7 juni 1766.

Op 3 oktober 1745 werd Johan Joosten Kniest, broer van Johan Hendrik gedoopt. Over hem heb ik bij Delpher interessante informatie gevonden, die te denken geeft:

Surinaamsche Nieuwsvertelder, 22 mei 1788

"Alle ende een iegelyk welke eenige Praetensien ten Lasten
des Boedels van wylen Jan van Kouwenberg, Gerrit Jacobus Boute,
Joan George Muller, Johannes Joost Kriest,
de vrije Daffina van Saint Michel, J.N. Riem, en .... Schaumberg,
in deeze Colonie overleden mogen hebben, als meede die aan
dezelve iets schuldig mogten zijn, werden verzogt, ten spoedigste
daar van aangeeving en Betaaling ter Nieuwe Weeskamer
deezer Colonie te koomen doen"

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Joost+Kniest+&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C18e_eeuw%7C&identifier=ddd%3A010965741%3Ampeg21%3Aa0004&resultsidentifier=ddd%3A010965741%3Ampeg21%3Aa0004

Dus Cornelia Scholten was gehuwd met de broer van iemand die te Suriname was overleden. Zou er een verband bestaan met Claas Abraham van Ruwaarden. Was hij ook van plan geweest naar Suriname te vertrekken en is hij daar of al onderweg overleden?

Tineke Tjoelker

Weer een mooie vondst Tineke, iets wat mijn vermoeden bevestigde:

Ik vind nl. slechts één inkomend lidmaat Jacobus Kniest met attestatie vanuit Velp en verder alleen belijdenissen:

- Hendrik Kniest

- Elizabeth Kristina Kniest

- Johan Joosten Kniest, aan wie een attestatie is meegegeven voor vestiging in Paramaribo. Verstrekt 11 mei 1787 link

De opeenvolgende belijdenissen met tussenpozen van een aantal jaren suggereren dat het allemaal kinderen zijn.

Jan Hendrik Kniest kom ik in de archieven van Arnhem tegen als Rentmeester van het Burgerweeshuis en volgens mij ergens ca 1800 overleden. Link

A van Egmond (nieuw)

Hier een overzicht van alle in Arnhem gedoopte 'Kniest'-en: link

De 'Kniest'-jes van 1775 e.v. zijn kinderen van Johan Joost Kniest, vóór zijn vertrek naar Paramaribo.

 

De moeder van Johan Hendrik en vrouw van Jacobus Kniest is overigens Margrietje Willems : link

Huwelijk Jacobus Kniest j.m. en Margarieta Willemze  j.d., 2 maart 1738 Arnhem, beide van Arnhem: link

A van Egmond (nieuw)

Wat veel informatie! Ook mooi dat je gevonden hebt dat Johan Joost Kniest naar Paramaribo is vertrokken.

Johan Joost Kniest en Nieske van Hees trouwden te Arnhem op 10 juli 1774. De ouders van de bruidegom waren overleden. Dit werd getuigd door Dirk Groenemeijer. De bruidsmoeder Anna Steving Holtekamp gaf haar consent.

Tineke Tjoelker

Bij het huwelijk van Hendrik Kniest, zoon van Johan Joost Kniest op 28 april 1814 moest er een bewijs komen van de dood van zijn vader. Er werd een Akte van Bekendheid opgemaakt te Arnhem, waarin getuigen beweerden Johan Joost Kniest goed gekend te hebben en dat hij in de Oost (!) rond 1787 was overleden, dat hij tegenover één van de getuigen had gewoond, dat er een doodbrief voortgekomen is, welke "had moeten dienen bij de dood van Hendrik Kniest, des Requirants vaders Broeder, op het Stadhuis te Arnhem, verleit was geworden en tot dusverre niet weder voor handen was gekomen". 

De doodsbrief was dus blijkbaar kwijtgeraakt. De hele akte staat te hier:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-C19J-Z8?i=1828&wc=Q84W-TN8%3A299948901%2C300313401&cc=1949343

(Jan) Hendrik Kniest werd op 25 oktober 1800 te Arnhem begraven. Hij liet geen kinderen na.

Tineke Tjoelker

Overlijden van Johan Joost Kniest in Suriname??: link

Inschrijving begraven in kerkregister, bovenste regel linker + rechter pagina: link

en hier no 96 van 14 april 1788 link

A van Egmond (nieuw)

Het uitzoeken van de andere tak, Steven Cornelissen van Druijvendaal levert ook nog niet veel resultaat op over de herkomst van de familie en familienaam.

Steven Cornelissen van Druijvendaal j.m. trouwt op 10-5-1705 in Arnhem met Maria Gerritse ten Ha(r)(t)telaer j.d. Beide van Arnhem. link

Maria Gerritse ten Ha(r)(t)telaer wordt begraven op 28-7-1740 te Arnhem link

Uit een testamentaire akte opgesteld op 20-5-1712, later door Schepenen van Arnhem verzegeld op 9-12-1712 in aanwezigheid van beiden en op 6-1-1713 geopend door Schepenen van Arnhem  waarbij Maria Gerrits wordt aangeduid als weduwe van wijlen Steven Cornelissen van Druijvendaal, kun je afleiden dat Steven is overleden tussen 9-12-1712 en 6-1-1713.
Link naar akte en betreft images 231 t/m 233. Het begraafboek Arnhem heeft een gat voor deze periode.

Nergens wordt een melding gemaakt van leeftijd of herkomst, behalve dat beide in 1705 trouwen als j.m. en j.d.
In Arnhem vind ik slechts één lidmaat met de naam Steven Cornelis en die doet zijn geloofsbelijdenis op 4 april 1706 link, wat zou liggen na zijn huwelijk?
Ook vind ik geen geschikte doop van een Steven Cornelisz die een andere route zou bieden om de naam 'van Druijvendael' te traceren.

De enige verwijzing naar landgoed of hoeve Druijvendael die ik vind stamt uit pas 1829 in Elst, zonder dat ik enige relatie kan leggen met onze familie van Druijvendael: link

  1087   Archief van de Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, 1427 - 1838 (1855)

2.1.5.33. 40e Penning
984A Stukken betreffende het rekest van M. Timmermans, weduwe van Arent Janssen, te Elst tot afkoop van de 20e penning van de hofstede Druivendaal voor een bedrag ineens, met advies van de rentmeester
Datering:
 

1829

 

Het testament van Steven en Maria is een langstlevenden testament zonder dat daar andere personen in worden genoemd.

Maria maakt later nog 3 andere testamenten waarin alleen háár familieleden worden genoemd, t.w. Paageboom en ten Ha(r)(t)telaer. Namen die overigens in de regio Borculo veel voorkomen:

4 aktes met Maria Gerritse ten Ha(r)(t)telaer:

  • toegang 2003 inv.nr. 478 fol. 112
  • toegang 2003 inv.nr. 478 fol. 169v
  • toegang 2003 inv.nr. 480 fol. 470
  • toegang 2003 inv.nr. 481 fol. 201

 

Ook hier zijn voor mij nu helaas ook de bronnen opgedroogd om de naam van Druijvendael verder te onderzoeken.

A van Egmond (nieuw)

Dei familie van Druijvendaal is inderdaad bijzonder. Er zijn zo weinig nakomelingen. Een groot aantal blijven ongetrouwd of hebben geen nakomelingen. Het lijkt wel of onze Cornelia Scholten toen de enige nakomeling was. Ik heb een paar losse eindjes. Zo komen een paar "Van Druijvendaels" als doopgetuigen voor in Amsterdam:

kind:, Kornelis
doopdatum: 08-03-1767
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Neck, Evert
moeder: Schipper, Saara
getuige:[van] Druijvendaal, Jan
getuige:[van] Druijvendaal, Cornelia

kind:, Reijniera
doopdatum:24-04-1768
kerk: Oosterkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Heck, Evert
moeder: Schippers, Saraa
getuige: Laamers, Jan
getuige:[van] Druijvendaal, Reijniera

kind:, Annaa Berendinaa
doopdatum: 25-05-1777
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Hecker, Everdt
moeder: Benning, Jannetje
getuige: Hecker, Everdt
getuige: [van] Druijvendaal, Reijnieraa

Reijniera van Druijvendaal is dus zo'n twee jaar voor haar dood op hoge leeftijd, bijna 76 jaar, naar Amsterdam gegaan om doopgetuige te zijn! Cornelia is waarschijnlijk dezelfde als Berendina Cornelia.

Uit de ondertrouwaktes leid ik af, dat Evert Heck, geboren rond 1737, afkomstig was van Arnhem, zoon van Jan Heck. Wat is het verband tussen de "Van Druijvendaals" en de familie Heck?

Tineke Tjoelker


Uit de ondertrouwaktes leid ik af, dat Evert Heck, geboren rond 1737, afkomstig was van Arnhem, zoon van Jan Heck. Wat is het verband tussen de "Van Druijvendaals" en de familie Heck?

 

Ik herinner mij dat in de inventarisatie van Lidmaten Arnhem 1691 Willem Jansen (onze Hellebardier) en Cornelia Brock genoemd staan direct volgend op (ex-)Burgemeester Jan van Eck. Is deze 'van Eck' misschien dezelfde familienaam als 'Heck'? Woonden Willem Jansen en Cornelia Brock in hetzelfde huis als Jan van Eck?

En ja er worden bijzonder weinig kinderen geboren. Ook van Steven Cornelis en Maria Gerritse vind ik geen kinderen.
Jan, Judith en Johanna van Druijvendaal overlijden allemaal ongehuwd en toch op vrij hoge leeftijd, waarbij ze allemaal vermogend zijn.

Inderdaad een vreemde familie en nog meer omdat er ook niets over terug te vinden is, wat je niet zou verwachten bij een vermogende familie.
Jan Lamers en Reiniera van Druijvendaal lenen bijna 40.000 gulden aan de vorst van Salm Salm, dat is echt een fors vermogen in die tijd en verder hebben ze veel leningen verstrekt aan burgers in Arnhem, vaak ook in duizenden guldens. 

A van Egmond (nieuw)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu