stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht: voorouders van Catharina Cornelisdr Soetermeer gedoopt Lisse 26-02-1673.


Profiel afbeelding

Na veel vergeefs zoeken zou ik graag hulp willen hebben bij het vinden van de voorouders van Catharina Cornelisdr Soetermeer. De voorouders van haar man zijn mij bekend.

Haar doop is met moeite te lezen op https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-5151?i=68&cc=2037907 =scan 69

Als ouders worden genoemd: Cornelis Florisz en Cijntje Willemsdr, doopgetuigen: Frans . . . . . ?? en Jannetje Pietersdr.

Catharina wordt ook genoemd Catelina, Catrijn, Trijntje. Zij trouwde op 21-2-1696 in Lisse. Geref.akte 299. met Engel Dircksz Bronsgeest. Getuigen waren Frans Cornelisz en Jannetje Pietersdr. Bij haar huwelijk was de aantekening: j.d. van Lisse, wonende aldaar.

Hun kinderen: Cornelis, Francijntje, Dirk, Gerrit, Pieter?, Maertie, Agniesje, Jan, Floris, Anna, Gijsje en Sijmen Engels Bronsgeest. 

Willem Cornelisz Soetermeer (2 x), Antje Cornelisdr Soetermeer, Cornelisje Cornelisdr Soetermeer, Trijntje Florisdr Soetermeer. Agniesje Leendertsdr, Sijmon Pietersz en Maertie Pieters, Cornelis Ariensdr Verlaan, Cnelis Aalbertsz, Maertje Sijmensdr. Jan Gijsbertsz, Claes Sijmensz. en verschillende familieleden met de naam Bronsgeest.

Catharina en Engel Dircksz Bronsgeest laten in 1732 een testament opmaken. Getuigen zijn: Cornelis Joore Moerkerken en Pieter Barten van der Zon. (de namen van deze getuigen zeggen mij niets)

Catharina komt in 1738 weer bij de notaris als weduwe en boedelhoudster. Zij woont nu in Voorhout en zij heeft nog een minderjarige zoon, waarvoor zij als medevoogden aanwijst: Warrebout Vreeburg en Jeroen Jansz Bijlevelt. (ook met deze namen kan ik niets)

Op stamboomforum zie ik wel voorouders van haar staan, maar ik kan hier geen bewijzen voor vinden.

Wie weet meer, of wil eens meezoeken?

 

Apollonia

Hier een andere scan van de doopinschrijving in 1673 te Lisse : link.

Peter S

Ik heb helaas geen aanvullende gegevens voor je. Wel zag ik dat het genoemde echtpaar Bronsgeest/Soetermeer enige malen voorkomt in het "kwartierstatenboek van 15 Hillegomse familie" (uitgave van de stichting Vrienden van Oud Hillegom werkgroep genealogie 2001)

Ik zie daar: Cornelis Floris als vader (met meestal de vermelding woont te Lisse). Als zijn ouders worden vervolgens genoemd:Jacob Floriszn gehuwd met Jannetje Maertensdr. Het volgende ouderpaar zou zijn: Jacob Jansz (Soetermeer) (van 't Slot alias op 't Hof) gehuwd metJannetje Florisdr van Wassenaar. De ouders van Marijtje: Floris Cornelisz. de Cock (van Wassenaar, geboren ca 1547 ehuwd met Marijtgen Florisdr.

(Uit kwartierstaat van Alexis Petrus Paulus van Kampen, pag 40- 86); ook enige andere kwartierstaten vermeld in dit boek geven haar huwelijk, doop en de vader Cornelis Florisz.

mvg-Ben

Ben Wegman

Apollonia

Hier <link> op scan 107 linksboven ondertr. Cornelis Florisse j.m. van Lisse met Cijntje Willems van Helder j.d. mede van Lisse. In de marge staat dat er attestatie gegeven is op Leiden maar dat ze in Haarlem zijn getrouwd op 7 oktober (= 1670).
Ik ken nog een doop van een dr. Maritje op 03-05-1671, dgt Claes Dirckse van Steijn en Maertje Willems. Van die Claes waren er twee van, allebei met een Pietersdr van (der) Helder getrouwd (een had er ook een dochter Sijntje).

In het Familiegeld van Lisse van 1680 is het waarschijnlijk dit gezin (enige Cornelis Floris die erin staat):
Cornelis Floris, een arbeyder, een vrouw, twee kinderen beneden de acht tot vier, ende een beneden de vier jaren

Meer vermeldingen van Cornelis Florisz ken ik ook niet. Zijn vermoedelijke vader, Floris Jacobsz, wordt in ORA Lisse op 13-08-1655 postuum als zoon genoemd, samen met de andere kinderen van Jacob Jansz (en Jannetgen Florisdr.) Die namen komen overeen met de vermelding van het gezin in het Hoofdgeld van 1623, waar hij Van 't Slot wordt genoemd. Zij woonden op de boerderij van Dever.

In ORA Lisse op 22-07-1682 komen  Pieter, Sijntje en Maertje Willems van der Helder voor (met nog een heleboel anderen) als erfgenamen van Grietje Pieters van der Helder. Dat zou mogelijk kunnen betekenen dat de drie genoemden kinderen waren van een Willem Pietersz (van der Helder).
Dan kom je in het HG bij dit gezin uit denk ik:
Pieter Jansz linnenwever ende Sijntgen Willemsdr sijn huijsvrouwe met Clementgen, Willem ende Jannetgen hare kinderen - 5 hoofden  De andere kinderen zijn dan van na 1623.

Groeten, Frans
 

Frans Angevaare

Bedankt Peter voor de scan, Ben en Frans voor alle informatie.

Ik ben nu alles aan het bekijken.

Ik betwijfel Jannetje Maertensdr de moeder van Cornelis Florisz is. Er is n.l. sprake van voorkinderen van zijn vader Floris Jacobsz. (ORA Lisse 5-5-1654)

Nog een vraag aan Frans. Via Hogenda kan ik niet ORA Lisse 22-07-1682 bekijken. Waar kan ik die dan wél inzien?

Intussen nog wel gevonden via Erfg.Ldn. een akte van notaris Kist, dd.3-12-1674 :(scan 254,255)Grietgen Pietersdr. Helder, wed. van zal. Maarick?? Jacobsz Langevelt, wonend Lisse,  laat na aan Cijntie Claesdr van Steijn, dr.van Claes Dircks van Steijn haar wollen kleding, 100 car. guldens en aan Pieter Claes Steijn, haar neef het timmergereedschap van haar man zal. Ook de Armen krijgen een legaat.
Er wordt gerefereerd aan een eerder testament van 8 maart 1672, dat samen met haar echtgenoot, die Langevelt dus, is opgesteld voor notaris Mathijs Goeswijn . . . . . .

Ik kan niet alles lezen, maar dit haalde ik eruit. Vreemd is wel dat Grietgen Pieters Helder met ene Jan Jacobsz van der Werf, drie kinderen laat dopen in Sassenheim, n.l. Maerten, Grietgen en Claes. 1661 - 1669

Claes Dircksz van Steijn had ik al eens gevonden als oude Claes Dircksz van Steijn (Larom). Hij bleek getrouwd te zijn (2e huw) met Jannetgen Pietersdr Helder. (die mij eerder niet zei, maar nu dus wel)

Maar hoe zou dat nu zitten met de mannen??? van Grietgen ? Of gaat het hier om dezelfde persoon? Timmerde Maarick?? of Jan?? Jacobsz aan een werf in het Langevelt ??

Tijd om te stoppen; durft er nog iemand mee te denken??

 

.

 

Apollonia

Apollonia

Voor de moeder van Cornelis Florisz kunnen we denk ik terecht bij ORA Lisse 7/312 dd 27-12-1642, waar een Floris Jacobsz weduwnaar is van Maertge Cornelisdr (uit de Jongen Engelfamilie). Ze hadden toen een zoon Cornelis van 16 jr oud. Dat (de vader dus) is niet Floris Jacobsz Heemskerck want die was met een ander, en ik denk niet dat er drie Floris Jaocbszonen tegelijk waren daar. 

De akte van 22-07-1682 kun je <hier>  zien, het begint rechtsonder. Dan zie je ook meteen dat de man van Grietgen Pieters van de Helder een Maerten Jacobsz Langevelt was. Of hij timmerman was weet ik zo niet, zijn vader in elk geval wel.
Grietgen kan natuurlijk best eerder getrouwd geweest zijn maar in ORA Sassenheim 25-05-1684 heet de vrouw van Jan Jacobsz van der Werff, Grietje Claesdr van de Helder. Is dus een ander.

PS <hier> op scan 418 linksonder vindt het huwelijk van Cornelis en Cijntje

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Frans,

Het is heel vervelend; de linken werken bij mij helaas niet.

Apollonia

Om de linken te kunnen openen moet je een (gratis) account bij Familysearch aanmaken.

Anje B.

Wat de linken betreft. Het lukte nu wel. Ik opende stamboomforum altijd met een andere browser dan fam.search (Genver) Door alles met GoogleCrome te openen, lukte het wel.

Apollonia

Frans,

Ik heb nog een vraag over de Jonge Engelen Cornelis Cornelisz en Claes Cornelisz. Aangezien zij ooms zijn van de 4 kinderen van Floris Jacobsz en Maertge Cornelisdr, zou ik toch wel aan kunnen nemen dat zij broers zijn van hun overleden zus Maertge Cornelis.

In Noordwijk had ik al een Cornelis Cornelisz Jonge Engel (Duijndam) x Cuneertgen Jeroensdr en een broer Jonge Engel met onbekende voornaam met achternaam Duijndam. Dat zou dan Claes kunnen zijn.

Ook al eerder gevonden:

Cuniertgen Jeroensdr. weduwe van Cornelis Cornelisz. met
Maritgen, Claes, Jeroen, Jacob ende Lenaert hare kinderen.
onvermogent. VI hoofden (Hoofdgeld Noordwijk Binnen 1623)

Maar de achternaam Duijndam zie ik hier nergens bij staan. Die heb ik er wel bij staan in mijn bestand. Ik zie wel dat Cornelis Engels al voor 1544 tegen het duin woonde, bij de Duijndam. 

Of de kinderen daar bleven wonen en de naam Duijndam gebruikt werd is de vraag. Volgens mij zit de kans er dik in dat ik mensen dubbel heb.

Apollonia

Apollonia

De ouders van Maertge Cornelisdr zijn inderdaad Cornelis Cornelisz jonge Engel en Cuneertgen Jeroensdr (gezin C0403, van daar af kun je ook de ouders etc volgen). 
Van deze Cornelis heb ik geen enkele vermelding met de naam Duijndam. Die werd gebruikt voor enkele van zijn kinderen, alhoewel ze ook meest nog met jonge Engel voorkomen. Ook enkele broers van deze Cornelis Cornelisz (x Cuneertgen) komen al met de toenaam Duijndam voor. 
Anderzijds had hij een broer Jeroen die naar Zoeterwoude verhuisde, waar zijn kinderen alleen nog als jonge Engel voorkomen.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Cornelis Cornelisz en Cuneertgen had ik al als voorouders. Maar bedankt voor de informatie. De namen Duijndam, Aen 't Duijn en Jonge Engel zorgden voor verwarring. Nu is het duidelijk.

Apollonia

Dag Apollonia

Ik kom nog even terug op bovenstaande discussie. Daarin gaf ik aan dat Cornelis Florisz Soetermeer een zoon was van Floris Jacobsz en Maertgen Cornelisdr. Zij hadden Cornelis 1626, Pieter 1628, Jannetgen 1632, Marijtie 1633 en Jaepgen 1640. Dat staat vast.
Maar ik kwam pas een akte in ORA Lisse tegen van 09-01-1725 waarin een hele reeks erfgenamen wordt genoemd van Catarina Floris Soetermeer en van haar moeder Jannetgen Maertensdr (zij was de 2e vrouw van Floris Jacobsz). En dat geeft twijfel of de Cornelis die de vader van jouw Catharina wel de Cornelis uit 1626 is. Er staat namelijk in dat (enkele van) de erfgenamen waren  de dochter en zoonszoon van Anna Floris en de dochter(s) van Cornelis Florisse van volle bedde, en de kinderen en kindskinderen van Jannetje Floris, van Maria Floris  (en meer...).
Als de secretaris het niet fout had, betekent dit dus dat de erflater Catharina, haar broer Cornelis en zus Anna kinderen waren van Jannetgen Maertensdr en Floris Jacobsz; en Jannetje en Maria van Maertgen Cornelis en Floris Jacobsz. Het zou kunnen, want Cornelis trouwde dus in 1670 en Floris en Jannetgen zullen ergens tussen 1640 en 1650 getrouwd zijn.

Maar niet getreurd, want stamde je ook niet af van Fijtgen Coenraads Oostdam en Thijs Jansz Bronsgeest? Fijtgen is een dochter van de hiervoor genoemde Jannetgen Florisdr Soetermeer.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Dank je Frans,

De akte waar je het over hebt ORA  Lisse van 09-01-1725 zag ik niet bij Hogenda. En ook niet bij de file van Fam.Search. Maar misschien heb ik bij de laatste niet goed gekeken. Ik kom er zo gauw mogelijk op terug.

Groetjes,

Apollonia.

Apollonia


Hij is te lezen bij familisearch via deze link (scan 220): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYY-7S7X-J?cat=192610
Staan wel een paar foutjes in dus goed opletten!

Groeten, Frans

Frans AngevaarePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu