stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Testament(en) van Franciscus Henricus de Roy en Maria Anna Hovius?


Profiel afbeelding

Franciscus Henricus (Francisco Henrique) de Roy overlijdt in Amsterdam op 16 mei 1747. Hij is gehuwd met Maria Anna Hovius en zij overlijdt aldaar op1 februari 1776.

Is te achterhalen of één van beiden, of wellicht beiden, een testament heeft/hebben opgesteld, en zo ja, valt dan nog te lezen wat in het testament is te lezen?

Leo Hendriks

Hebt u al in de indexen van de notariële akten in Amsterdam gezocht? Zie https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html

L. Loef

Tja, via Boedelpapieren 1634-1938 vind ik geen De Roy of Hovius.

Leo Hendriks

In notarieel archief Amsterdam zijn er 3 documenten met naam Maria Anna Hovius

A van Egmond (oud)

Achtergrondinformatie: Fransisco Henrico de Roij, van Cadix, 39 jaar, Heereg(racht) (oom: Johannes de Roij), ondertrouwt in Amsterdam op 27.10.1729 met Maria Anna Hovius, van Amsterdam, 35 jaar, Barnesteeg (moeder: Maria Odilia de Roij).

Kennelijk wordt het huwelijk in Diemen gesloten - op 18.11.1729.

G. Karssenberg

De drie documenten zijn:

1. Aanstellingsakte van executeurs van testament van Maria Odilla de Roij

2. Transportakte

3. Testament van Maria Odilla de Roij

Maria Odilla de Roij is de moeder van Maria Anna Hovius en zij heeft volgens mij een bloedhekel aan de man van haar dochter Francisco Henrico de Roij. De helft van haar testament gaat over allerlei beperkingen en uitsluitingen waarmee ze voorkomt dat Francisco Henrico de Roij de beschikking krijgt over ook maar één cent van haar vermogen, direct of indirect via Maria Anna Hovius.

Als Francisco Henrico de Roij overlijdt vóór Maria Anna Hovius, dan wordt die laatste weer in volle rechten hersteld.

Ook andere leden van haar familie in Cadiz, met uitzondering van één broer, worden expliciet en heel nadrukkelijk buitengesloten.

Wel grappig om te lezen.

A van Egmond (oud)

Ik moet de informatie even laten inwerken; het is veel. Maar op dit moment al reeds heel veel dank voor dit resultaat. Het zou erg leuk zijn als er ook een testament van Fancisco  Henrico de Roy zou zijn. Leo.

Leo Hendriks

In dit document uit het notarieel archief Amsterdam betreffende de weduwe van Pieter Carpentier, wordt Francisco Henrico de Ro(o)ij genoemd met een veroordeling.

Hij is schijnbaar veroordeeld tot het terugbetalen van fl.12.000 die hij onterecht heeft laten afschrijven van de rekening van Pieter Carpentier.

In dat licht bezien kan ik mij voorstellen dat Maria Odilia de Roij haar kapitaal wil beschermen tegen de handel en wandel van Francisco Henrico de Roij. Ik heb overigens nog geen testament van dhr de Roij of mevr Hovius gevonden.

A van Egmond (oud)

Ik moet dus in het Amsterdamse Notariele Archief zijn! Ik heb inmiddels ook een account aangemaakt. Maar ligt het nu aan mij: ik kan de teksten moeilijk lezen. Wel woorden e.d. maar de volledige zin kan ik niet begrijpen. Is er nog een andere methode om een dergelijk archiefstuk te lezen? Kan dat in De Bazel? Het gaat wel om belangwekkende informatie. Het is ook voor nakomelingen in Spanje en Zuid-Amerika van belang, want een flink takje De Roy heeft zich indertijd in Cadiz gevestigd. Wie heeft een gouden tip?

Leo Hendriks

Waarom kun je het niet lezen? Is het handschrift lastig of kun jet document niet vergroten?

ope het document, dan zie je 3 tot 8 kleine afbeeldingen, klik op zo'n kleine afbeelding om die weer te openen en dan kun je in en uitzoomen.

op een computer kun je de weergave vergroten door met de muis op de afbeelding te staan en draaiend met het muiswiel in-/uit te zoomen.

Anders kun je per pagina de scan downloaden in originele resolutie en als je die download opent kun je heel ver inzoomen.

A van Egmond (oud)

Dit zijn de twee pagina's van het document van weduwe Pieter Carpentier en Francisco Henrico de Rooij:

p1

 

p2.

A van Egmond (oud)

Het gaat niet lukken, wel woorden, maar niet de volledige zin. Mijn laptop zal te beperkt kunnen zijn. Toch wellicht nog een andere methode?

Leo Hendriks

De identiteit van Francisco Henrico de Roy blijft ongewis. Hij vermeldt bij zijn huwelijk met Maria Anna Hovius dat hij in Cadiz is geboren, maar wie zijn zijn ouders, dat is tot dit moment niet bewezen. Alleen uit circumstantial evidence is afgeleid dat hij behoort tot het geslacht De Roy en dat hij huwt met zijn achternicht. Zijn vader zou ene Jacob (Jacome) de Roy zijn en zijn moeder is niet Juana Guerrero, dat klopt niet. Kortom, het testament van de moeder van Maria Anna Hovius (dat is : Maria Odilia de Roy) zou wel eens een uitweg kunnen bieden. Wie helpt? Ik red het niet met mijn laptop. Doe eens een suggestie? Bij voorbaat dank.

Leo Hendriks

In een akte voor transporteren van losrente brief staat de Maria Odilia de Roij de eniige mede erfgename is van haar vader wijlen Theodore de Roij. Van hem is ook een testament gepasseerd op 29 oktober 1713 (dat testament nog niet gevonden).

A van Egmond (oud)


Het testament van Maria Odilia de Roij 1739 vermeld de volgende familie relaties:

  • Theodore Joseph de Roij, haar overleden broer gewoond hebbende te Cadix;
  • in haar huis aan de Barnsteeg hebben gehangen portretten van haar ouders, voorouders, broeders en familie
  • haar dochter Maria Anna Hovius gehuwd met Francisco Henrico de Roij
  • zonen Franciscus Hovius en Jacobus Hovius
  •  

Daar naast alleen nog genoemd twee heren die als executeur en als voogd worden aangesteld: Thomas Creagh en Nicolaes Creagh.

Geen verdere familierelatie genoemd. 

A van Egmond (oud)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu