stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Paulus Harmens van der Vech/gt x Margrita Lubberts Lycklama a Nijeholt (Friesland, 17e eeuw)


Profiel afbeelding

Ik zoek de (onder)trouwdatum (ca. 1688) van bovenstaande twee en eventuele ouders voor Paulus Harmens van der Vecht. De ouders van Margrita / Grietje zijn Lubbertus Piers Lijcklema en Romkje / Romelia Daniels van Scheltings / Scheltinga:

=

hij is grietman van Ooststellingwerf en mede-raad ter Admiraliteit te Harlingen

Bruidegom Lubbertus Lijcklema

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen / Bron: DTB Trouwen / Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 13-11-1664 / Plaats: Heerenveen / Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruid Romelia van Scheltings

Een doopdatum voor hun dochter Grietje heb ik nog niet gevonden.

Op https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22paulus%20van%20der%20vegt%22%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_voornaam%22:%22paul*%22,%22search_t_geslachtsnaam%22:%22ve*t*%22%7D%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D
 staan zowel ''Ds. Paul v d Vecht predikant in Peperga'' en ''Grietje Lycklema a Nijhold j.d.'' (''getrouwt [?] van der Voort (?) tot Peperga'') met een registratiedatum van 29 juli 1688 in Beesterzwaag.

Paulus van der Vecht is een goed half jaar eerder al terug te vinden:

Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden / Bron: DTB Lidmaten / Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving / (Akte)datum: 12-10-1687

maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij dan ook in Groningen zijn wortels had, lijkt me...

Misschien ook relevant:

 • Plaats: Peperga
 • Soort akte: Inscriptie

Bijzonderheden:
Anno 1750 den 7 ianuary deesers iaars is domy Paulus van der Vecht in syn leeven geweest preedikant van de gemeinte tot Peeperga en Blesdyke nadat syn eerwaerde deese syne gemeinte als haar leeraer het woordt Godts verkondigt en door preedikatien en categisatien 62 iaaren lang gestigdt en opgebouwdt heeft is in den ouderdom van 84 iaaren is in den heere gerust en van syn post afgelost en legt met iuffrouw Margarieta Lyklama a Nyholt in leeven geweest synde syn eerwaerde huisvrouwe alhier onder deese steen begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen

 • Genoemd Grietje Lubberts Lycklama a Nijeholt

  Diversen: geboren rond 1668; belijdenis 1686; overleden voor 1750; ouders niet zeker Religie: N.H.
  Kind van: Lubbert Piers Lycklama a Nijeholt en Romkje Daniels van Scheltinga
  Gehuwd met: Paulus Harmens van der Vecht

 • Genoemd Paulus Harmens van der Vecht 84 jaar oud, overleden op 07-01-1750

  Diversen: student in 1682 te Franeker; dominee Religie: N.H.
  Gehuwd met: Grietje Lubberts Lycklama a Nijeholt

(Bovenstaande Paulus en Grietje waren de grootouders van de roemruchte Hermanus Koops Fledderus, die op 24 apr 1749 in Steenwijk is opgehangen.)

Hans Hoekveld

dag Hans;

 

Volgens "Wumkes"

1688. Paulus van der Vecht, geboren te Sneek *), Herm. zoon te Oosterwolde c. a. , Martinus broeder te Oldeboorn , —kandidaat, geapprobeerd den 14 Maart, lid der klassis den 25 April. Hij was hier nog in dienst den 27 October 1749, toen hij testamentaire dispositiën maakte , doch kort daarna overleed hij, daar in cle Bkz. van 1750 (Februarij) zijn dood reeds bekend werd gemaakt. Scr. zie Klassis Z bladz. 263. 

Hermannus van der Vecht predikant te oosterwolde Fochteloo, Appelscha Donkerbroek en Haule;

1664. Hermannus van der Vecht, van geboorte een Fries 2 ), kandidaat, beroepen op conditie , zie Klassis Z , bladz. 249, geapprobeerd den 1 Junij, vertrok naar Oudesclioot. geapprobeerd en gedimitteerd den 8 Junij 1670. 

en Oudeschoot / Nijeschoot;

1670. Hermanus van der Yecht, beroepen van Oosterwolde , geapprobeerd en gedimitteerd den 8 Junij, werd in 1684 naar Wijnjeterp verroepen, doch deze beroeping den 1 October in de klassis ter tafel gebracht zijnde , is de approbatie geweigerd, bijzonder om deze twee redenen: ten Isten de gemeente Oudcschoot was grooter dan die van • Wijnjeterp, ten Men de beroepene had meer genegenheid om te blijven dan te vertrekken. Hij is hier overleden tegen October 1691. 

 

vr.gr. Anne 

vries

nu wordt het een beetje lastiger,  (stem 12 Oldeberkoop)

Cohieren van de Wouden, deel 1

 • Bron: Stemkohieren
 • Soort registratie: Stemkohieren inschrijving
 • (Akte)datum: 1698
 • Plaats: Ooststellingwerf

Bijzonderheden:
Locatie: Oldeberkoop
Stemnr.: 12
Aantal stemmen: 1

volgens mij zijn Catharina Lenarts en Hermannus van der Vecht de ouders van "jou" Paulus, de andere van der vechten zullen ooms en tantes van Paulus zijn.

 

vr. gr. Anne 

vries

nu wordt het een beetje lastiger,  (stem 12 Oldeberkoop)


Samengevat :
1/6  -  Laelius Veltcamp
1/6  -  Laelius Vecht
1/6  -  Hiltjen Vecht
1/6  -  7 kinderen (Paulus en 6 *) nog minderjarig) van Hermanus van der Vecht (x Catharina Lenarts)
1/6  -  3 kinderen (Johanna Hanckes Meekhof x Jkh. Galeyn Carpentier en 2 nog minderjarig) van Jantje van der Vecht (x Hancke Meekhof)
1/6  -  3 kinderen (Sibilla, Abelus en Folkonia x Jkh. Hendrik Aeths Renoy) van Willem van der Vecht ?

*) Vlgs. Stem 9 Teroele : Gerrardus, Petrus, Martinus, Abrahamus, Hillichje en Grietje

Willem H.

Ik vermoed dat Lealius en Sibilla en Folkonia Vecht broer en zussen waren (gelijke delen en):

Bijzonderheden: Locatie: Oudehaske / Stemnr.: 40 / Aantal stemmen: 1

//

Hier bovengenoemden Eigenaar voor 1/18 

 Sibilla Vecht Bijzitter Abelus Vechtuit naam van zijn vrouw   Jkh. Hendrik Aeths Renoyuit naam van zijn vrouw Jkh. Galeyn Carpentier

Hans Hoekveld

Ik vermoed dat Lealius en Sibilla en Folkonia Vecht broer en zussen waren


Abelus, Sibilla en Folkonia.
Kinderen van Willem (van der) Vecht ?

Willem H.

Ik zat naar Lealius Veltkamp en Vecht te kijken... en bedoelde Abelus.

Als die eerste twee allebei een zesde krijgen dan zal de moeder van Lealius Veltkamp een Vecht geweest zijn en zal hun beider grootvader een Lealius Vecht geweest zijn. Is dat na te trekken?

Hans Hoekveld

Dit is wat dat betreft interessant: https://twijtel.jouwweb.nl/kerkepad

Hans Hoekveld


1698:

Eigenaar van 7 roeden; uit naam van zijn vrouw Sikje Lubberts  Bijzitter Abelus Vecht

en dan lijkt me dit zijn zoon en kleinzoon en -dochter (Siekien):

11 may 1758

Bijzonderheden:
Ouders: Livius van der Vecht en Bauckien Teeckes
Kinderen: Abelus van der Vecht, in 't 20e jaar en zijn zuster Siekien van der Vecht, in 't 12e jaar
Curatoren: Alle Teeckes op Beetsterzwaag en Livius Radijs op de Gorredijk

Hans HoekveldPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu