stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Maria Lamy (van Dunkenny)


Profiel afbeelding

In de Ned. Leeuw jaargang 96 (1979) heeft Dr. J. Maclean een artikel geschreven over de familie Lamy (van Dunkenny) (pag. 20-32).

John Lamy (van Dunkenny) (±1614-1679), kapitein en luitenant-kolonel in dienst der Verenigde Nederlanden, zou uit zijn eerste huwelijk met Jennette Anderson 5 kinderen gehad hebben. (het waren er acht: 1. Johannes gedoopt 26-08-1640, 2. David 24-12-1641, 3. Margriet 18-11-1643, 4. Jennette 28-11-1645, 5. Maria (1947?), 6. Agnes 16-07-1651, 7. Alexander 06-07-1653 en 8. William 25-06-1655).

Mijn vraag gaat over dochter Maria. Zij zou geboren zijn in 1647. Herhaaldelijk is dit overgenomen in andere stambomen. Maar waarop is dat gebaseerd? Niemand heeft voor zover ik weet ooit haar geboorte of doop kunnen vinden. Er is geen enkele bronverwijzing. Bij haar ondertrouw (Breda) en trouwen (Hulst) worden geen vader en getuigen genoemd. Ook haar overlijdensakte is niet gevonden. Volgens De Indische Navorscher (nieuwe serie) jrg 6 (1993) pag. 34 is Maria overleden tussen 7-7-1711 en 5-7-1715 in Kaap de Goede Hoop.

Is Maria wel een dochter van John en Jenette?

Wel heb ik gevonden: Maria Lamy gedoopt 02-03-1648 Wijk bij Duurstede, vader: Huijch Lamy, moeder N.N..

Wie kan er meer duidelijkheid geven?

W.F.H. Naudin ten Cate

Zijn deze boeken bekend? Scots Brigades in Holland : deel 1 deel 2 deel 3
Een John Lamy staat blijkens het naamregister achterin nogal vaak in deel 1. Ik raad overigens aan om deze boeken niet electronisch te doorzoeken, maar gewoon bladzijden op te zoeken middels bladeren.

Peter S

1715 Kaapstad komt misschien van dit archiefstuk (link). Verder zoeken kan vanaf hier, daar ging ik via KAB.

Peter S

Hoewel al bekend bij de vraagsteller, maar mocht iemand anders hier wat aan hebben, een citaat uit genoemd artikel in de Indische Navorscher van 1993 (met fouten vanwege de OCR) [trouwens, U zou contact kunnen proberen op te nemen met de auteur?]:
Dominicus Pasques de Chavormes, geb. Veere 4 febr. 1646, ged. ald. of in de omgeving van Veere (geref.), herdoopt ‘s-Gravenhage (R.K. kerk Assendelftstr.) 2 juni 1661, kapitein in Statendienst 17 maart 1673Q, vertrekt als kapitein in dienst der V.O.C. met het schip “Courtgene” (k. Amsterdam) naar Indië 24 mei 1686, aankomst aan Kaap de Goede Hoop 8 okt. 1686%, commandeur over het garnizoen ald., vertrekt per schip “Salland” van Kaap de Goede Hoop naar Ceylon 26 nov. 1689, te Colombo vermeld ultimo juni 169310’, overgeplaatst naar Cochin (Malabar) 1694, hoofd der militairen tegen Soeratte 2 aug. 1699, overgeplaatst naar Batavia 1699 of 1700, overl. Batavia in 1701, tr. Hulst 16 juni 1669 Maria Lamy van Dunkenny, geb. 1647, overl. Kaap de Goede Hoop tussen 7 juli 1711 en 5 juli 1715, dr. van John en Jennetta Anderson

Peter S

Uit het stuk in de Ned. Leeuw van 1979 wat informatie over waar de vermeende vader verbleef :

Jan Lame, luitenant van kapitein (George) Hume werd in 1639 te Callo gevangen genomen. De compagnie van George Hume lag in de periode 1637-1639 te Bergen op Zoom en in 1641 te Gorinchem in garnizoen. George Hume werd in 1642 door zijn broer Henry Hume als kapitein in het eerste regiment der Schotse brigade opgevolgd. De compagnie van Henry Hume lag in de periode 1642-1646 en in 1648 te Bergen op Zoom in garnizoen. In geen der plaatsen Bergen op Zoom, Breda en Gorinchem heeft John Lamy kinderen laten dopen. [Dit laatste is onjuist, er zijn wel degelijk kinderen te Bergen op Zoom gedoopt.]

Volgens deze site was George Hume rond die tijd ook vaak te Nijmegen.

Eigenlijk hoort deze discussie thuis in het subforum Militairen.

Peter S

Hartelijk dank Peter S. voor alle informatie. Ik ga proberen daarmee iets verder te komen. Overigens zijn de eerste vier kinderen in Bergen op Zoom gedoopt, de laatste drie in Delft.

Frits.

W.F.H. Naudin ten Cate

Aanvulling op mijn bericht van 13:21 - Vreemd genoeg is de treffer van 1715 verdwenen. Ik kwam daar terecht via deze link en klikte toen op KAB. Daar zocht ik op Lamy, hetgeen 3 treffers gaf, die te zien zijn door op "result details" te klikken, en dan de "next" knop te hanteren. Nog steeds worden 3 treffers gegeven, maar slechts 2 getoond - die van 1715 is weg. Hopelijk ligt dit aan mijn browserinstellingen en kan een ander even de treffer van 1715 kopiëren.

Peter S

Alsnog gezien door eerst op "results summary" te klikken,

DEPOT     KAB                                                                   
SOURCE    MOOC                                                                  
TYPE      LEER                                                                  
VOLUME_NO 13/1/1                                                                
SYSTEM    01                                                                    
REFERENCE 60                                                                    
PART      1                                                                     
DESCRIPTION          LAMY, MARIA. LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNT.                    
STARTING  17150000                                                              
ENDING    17150000

Peter S

Zie ook deze eerdere discussie: link. Zelf lijkt me daar de reactie van 12 sep 2018 om 12:52 van het uitgeschreven lid misschien interessant,

Een capiteyn Lamy is vanaf 1648 vermeld als eigenaar van een graf (nr 172) in de Cunerakerk te Rhenen.

De ook door hem genoemde notariële akte van een kapitein Lamy in 1651 te Den Haag is inmiddels online in te zien, zie hier, de 2de pdf, image 58 (=p.214 in potlood). Helaas is dit alleen maar een schuldbekentenis. [In de doopinschrijvingen te Delft vanaf 1651 (Engelse Kerk) wordt hij ook vermeld als kapitein.]

Overigens, er heeft ook nog wat gestaan over Lamy in de Ned. Leeuw van 2017, zie hier.

Peter S

Het Gelders Archief en Gemeente Ede 0203 797 9v 797-0014 1/10 9v 22-12-1680 04-01-1681 Ede Registratie Antoni Stip laat de huwelijkse voorwaarden registreren, opgemaakt voor notaris H. van Woudenbergh te Utrecht de dato 24 juni 1675, tussen Alexander Lamij, vaandrig der infanterie, bruidegom, geassisteerd met zijn vader Johan Lamij, luitenant kolonel der infanterie, zijn zus Maria Lamij, vrouw van Dominicus Pasque de Cravames, kapitein en zijn neef van moeders kant Diderick Vleugels, advocaat voor het hof van Holland aan de ene kant en aan de andere kant Aletta van Wijck, bruid, geassisteerd met haar vader Johan van Wijck, kanunnik St Pieters, haar oom Gillis van Wijck, oud-raad en cameraar der stad Utreght en haar tante Wijnanda van Wijck, waarbij is overeengekomen in gemeenschap van goederen te trouwen met speciale voorwaarden en de weeskamer uit te sluiten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

https://gemeentearchief.ede.nl/fileadmin/gemeentearchief.ede.nl/ORA/Inventaris_797_ORA_Veluwe_en_Veluwezoom_geheel_Ede.pdf

Maria van Afferden

Ik kan de akte van notaris van Woudenbergh even zo snel niet vinden.  Ik zou het wel even willen nalezen.
 

Maria van Afferden

Die is hier te zien: link, image 14.
 

Peter S

Peter en Maria, bedankt voor het meedenken. Heel langzaam komen we misschien iets verder. Helaas heb ik de Ned. Leeuw 2014 en 2017 nog niet kunnen inzien. De hamvraag blijft dus: is Jenette Anderson rond 1647 bevallen van een dochter Maria en zo ja waar?
In 1644 bracht prins Frederik Hendrik zijn leger naar Vlaanderen.
Kolonel James Erskine en zijn regiment (met John Lamy) onderscheidden zich door de oversteek van de Leie in 1644. De Leie is een rivier die in Gent (België) in de Schelde uitmondt. In 1644 werd ook Sas van Gent belegerd en ingenomen, en in 1645 gaf Hulst zich over.
Op 30-01-1648 werd de oorlog beëindigd met de Vrede van Münster. Waar woonde Jenette Anderson tussen 1645 en 1648? Misschien Sluis, Gent, Hulst, Zeeland of Vlaanderen? Een kapitein Lamy is vanaf 1648 vermeld als eigenaar van een graf (nr 172) in de Cunerakerk te Rhenen.
Komende week ben ik met vakantie, daarna zoek ik verder. Frits.

W.F.H. Naudin ten Cate

De compagnie van Henry Hume lag in de periode 1642-1646 en in 1648 te Bergen op Zoom in garnizoen. In geen der plaatsen Bergen op Zoom, Breda en Gorinchem heeft John Lamy kinderen laten dopen. [Dit laatste is onjuist, er zijn wel degelijk kinderen te Bergen op Zoom gedoopt.]

Je kunt je volgens deze post van Peter S natuurlijk ook afvragen waarom Maria's doop niet gewoon in Bergen op Zoom te vinden is?

En waarom zijn ze in Delft beland? Of was er nog een tussenstop tussen BoZ en Delft en dan bedoel ik letterlijk daar tussenin. Er is ruimte voor meerdere kinderen tussen Jenette in 1645 en Agnes in 1651.

Ik ben ook met vakantie en kan mijn archief nu niet raadplegen.  Ik heb enige informatie verzameld over Pasques de Chavonnes en daar komt Maria Lamij dus in voor. Vandaar mijn interesse. Na terugkomst zal ik er ook nog even induiken.

Maria van Afferden


De ook door hem genoemde notariële akte van een kapitein Lamy in 1651 te Den Haag is inmiddels online in te zien, zie hier, de 2de pdf, image 58 (=p.214 in potlood). Helaas is dit alleen maar een schuldbekentenis. [In de doopinschrijvingen te Delft vanaf 1651 (Engelse Kerk) wordt hij ook vermeld als kapitein.]

Is er al in Den Haag naar deze doop gezocht?

Maria van AfferdenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu