stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen), vermeld ook een naam, datum, plaats of regio in Uw titel) » Trijntge Crabs 1 en 2 - 17e eeuw Noordwijk/Den Haag


Profiel afbeelding

Forumgenoten

Op 28-04-1624 trouwde in Noordwijk-Binnen (Geref.) Trijntge Crabs, afkomstig uit Sonsbeek, met Jan Gerritsz uit Utrecht. Later komt bij haar het patroniem Gerritsdr voor, en bij hem de toenaam Cats. Ze laten 6 kinderen dopen; Gerrit (2x), Heijltge, Petronella, Jacob en Trijntge. Dochters Heijltge en Trijntge trouwen in 1655 en 1654 in Noordwijk-Binnen.
In het lidmatenregister van Noordwijk-Binnen staat vermeld dat Trijntge Crabs in 1670 overleed. Op 25-05-1671 verkochten haar erfgenamen haar huis en wordt ze duidelijk 'wijlen' genoemd. Geen twijfel, ze is dood.

Maar dan, in ONA Den Haag, duikt er op 16-03-1677 een weduwe Trijntge Crabs op die een machtiging afgeeft aan Dirck de Coningh om bij de VOC in Amsterdam de gage te innen van haar zoon Jacob Jansz van Noortwijck, die in 1668 als adelborst naar Indië was vertrokken. Dat moet dus een andere Trijntge Crabs zijn. Maar er zijn frappante overeenkomsten:
- De schoonzoon van Trijntge Crabs (1) heette Dirck Claesz de Coningh en kwam van Den Haag (hij vertrok in 1665 weer uit Noordwijk)
- Trijntge Crabs (1)  had een zoon Jacob Jansz, die in 1671 uitlandig was
- de toenaam van de adelborst lijkt me een zuiver toponiem te zijn, wat zal betekenen dat hij in Noordwijk is geboren
- beide Trijntges waren met een Jan getrouwd

Ik ben benieuwd hoe dat nu zit want een familierelatie tussen de beide Trijntges lijkt voor de hand te liggen. Maar welke? Ik neem dat de adelborst Jacob Jansz in 1668 nog geen 20 was, zeg dat-ie van ca 1650 is. Dan kan zijn moeder van 1620-30 zijn, dezelfde leeftijdscategorie als die van de kinderen van Trijntge Crabs (1). 

Nog wat over de afkomst van haar:  jongedr van Sondsbeec werd ze bij haar huwelijk genoemd maar dat is vlgs Van der Aa geen plaatsnaam. Ze had een halfzus Gerritge Hendricksdr, die in 1675 haar testament liet opstellen en alles in 7 parten naliet aan neefjes en nichtjes. Dat waren de 5 kleinkinderen van Trijntge Crabs, en 2 dochter/kleindochter(s) van haar broer Hendrick Crabs. Staat niet vermeld of hij een halve of hele broer van Gerritge was.
In Amsterdam woonde ca. 1620/30 een Hendrick Crabs van Sonsbeeck, die daar een Jacob, Trijntge en Jan liet dopen (althans, die 3 vond ik). Opmerkelijk, die naam, want dat past mooi bij Trijntge Crabs,  van Sonsbeek. Het zou goed kunnen dat dit broer Hendrick is.

Ben benieuwd naar ideeën en aanvullende puzzlestukjes.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

In NA Den Haag zie ik nog meer akten van een Trijntje Crabs in de periode 1678-1682 (link), zijn die allemaal al bekeken?

Peter S

Peter, de meeste zijn  nog niet gescand. Ik zie dat ik er eentje nog niet had bekeken, maar dat is ook een vergelijkbare procuratie als die van 1677, mdv dat hier niet de naam van haar zoon wordt vermeld, en de gemachtigde ene Fop Rop (?), een schippersknecht.

Frans Angevaare

Hier nog een (en nog een de scan ervoor) waar de achternaam van een echtgenoot genoemd wordt: Volckering.

Peter S

oh maar dat is wel een leuke, die had ik niet gevonden. Wel dezelfde akte (535/717)  toen ik naar Jacob Jansz van Noortwijck zocht. 
Jan Gerritsz Volckeringh.... Dat wordt interessant. De dochter van Trijntge Crabs en Jan Gerritsz Cats die met Dirck Claesz de Coningh was getrouwd, die werd postuum Trijntgen Jansdr Volckemijn of Volckenrijn genoemd. Vast dezelfde naam.

Van deze zal ik maar eens een scan gaan bestellen

Frans Angevaare

Zou deze plaats bedoeld kunnen zijn?

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonsbeck

Annemarie57

Zou best kunnen Annemarie. In Amsterdam vond ik nog dat in 1578 als poorter werd ingeschreven Henryc Sonsbeke, een snijder uit Hasselt. 

Frans Angevaare

@Frans, kan het zijn dat dochter Trijntje Jans is overleden en niet moeder Trijntje Gerrits Crabs ?

125. 25-5-1671. Thonis Bartholomeeuszn. gehuwd met Heyltje Jansdr. Cats wonende Leiden voor hem zelve en hem sterk makende voor Jacob Janszn. die buiten slands is en als oom en bloedvoogd ocver de nagelaten minderjarige kinderen van Trijntje Jansdr. kinderen en kleinkind van Trijntje Crabs weduwe van Jan Gerritrszn. Cats kleermaker verkoopt Jan Willemszn. van Rijn schepen alhier een huis en erf gelegen aan het oude Marktveld onder de Linden te Noordwijk binnen, belend NO het voorsz. oude Marktveld, ZO en ZW Jr Doubleth en NW de koper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-7-1627. Voldaan door kwijting van een handschrift van 200 gulden door Jan Gerritszn. Catrs en Trijntje Crabs voorn. tbv Immetje Lourisdr. getekend alsmede 20 gulden rente, van welke Immetje de koper mede-erfgenaam is.

Gerry


Gerry, dochter Trijntje Jans was in 1671 inderdaad al overleden, maar haar moeder Trijntge Crabs ook. Het staat niet in het regest dat je vond, maar ik heb het speciaal nagekeken in de originele akte en daarin staat "wijlen Trijntge Crabs". Dat klopt ook met de andere vemeldingen (lidmatenregister 1670) en het feit dat de kinderen haar huis verkopen.

Groeten, Frans

Frans AngevaarePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu