stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen), vermeld ook een naam, datum, plaats of regio in Uw titel) » Informatie over Pieter Anes trouwinschrijving Terband in 1781


Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar informatie (plaats en datum geboorte/doop en overlijden, en namen van zijn ouders) over Pieter Anes.

Op 1 mei 1781 maakt hij een trouwinschrijving in Terband, Friesland met Sytske Pieters van Asperen. Op zijn trouwinschrijving staat dat hij afkomstig uit Terbandsterschans.

Zij vertrekken op 21 oktober 1792 naar Nijehaske, Friesland. Pieter Anes is geregistreerd als bakker.

Zijn dochter Sjoukjen Pieters wordt op 31 mrt 1812 te Nijehaske, Friesland geboren.

Op de huwelijksakte van zijn dochter Sjoukjen Pieters van Asperen uit 18 apr 1811 in de gemeente Haskerland, Friesland staat dat hij in juni 1805 is overleden ("overleeden in de maand Junij van den Jare achttien honderd en vijf zonder de nette? datum te kunnen bepalen volgens vertoonden Acte"). Zijn vrouw Sytske Pieters is dan nog in leven en wonende te Hijehaske, Friesland, als bakkerin.

Zijn vrouw Sytske Pieters overleed op 16 jun 1828 in Ureterp, Friesland op 69-jarige leeftijd.

Bij voorbaat dank!

Nynkle

Pieter Anes Stellinga, 28 jaar, geboren in Nijehaske, zoon van Ane Pieters Stellinga en Sytske Pieters van Asperen, huwt op 29.3.1821 in Haskerland.

G. Karssenberg

Beste G. Karssenberg,

Bedankt! Ik heb nu een huwelijksakte van deze zoon van hem gevonden, waarin zijn sterfdatum op 12 juni 1805 wordt genoemd!

Nynkle

Er was in ieder geval ook een dochter Baukje. Zie Alle Friezen. Die overleed in 1837 en was toen 54 jaar. Als haar doop niet gevonden kan worden, dan mag je er wel haast van uitgaan dat ze doopsgezind waren. En dan wordt het erg moeilijk.

Liesbeth NiepoortDoop Baukje:

Doopboek Herv. gem. Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot

 • Bron: DTB Geboortes / dopen
 • Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
 • (Akte)datum: 19-01-1783
 • Plaats: Terband

Bijzonderheden:
Bij Familysearch kunt u ‘n  gratis account aanmaken. Vervolgens kunt u inloggen waarna scans geraadpleegd kunnen worden.

  1. Dopeling

   Boukjen geboren 26-12-1782 te Terbandsterschans

  1. Vader

   Pytter Anes

  2. Moeder

   Sytske Pytters

Verder nog de kinderen Hinke, Aentje en Sjoukje. Allemaal in Terband.

Liesbeth Niepoort

Goed punt Liesbeth! Bedankt dat je hebt kunnen vaststellen dat ze niet doopsgezind waren!

Nynkle

Ik denk dat dit de ouders van Sytske van Asperen zijn:

t'is ruim eenendartig jaar geleden
dat Baukjen Ansches hier beneeden
ontsield zijnde begraven is
na agttien jaar is ook begraven
Pieter van Asperen een braven
haar man in dees Valeij gewis
zij rusten zonder te beseffen
vant geen hun jongste zoon moet treffen
die hier een zestal dierbaar kroost
van s moeders borst en schoot ontnomen
vier zoonen die men zonder schromen
na grootvaar noemde tot hun troost
twee dogters aan wien ook in leeven
des grootmoers naam zoud zijn gegeven
moeten in dit graf gedragen zien
die alle jaar aan jaar verworven
en kort daar na ook weer gestorven
waar is een smerte dog als dien
zij rusten al int rijk der dooden
de heere heeft ze opontboden
zoo ik hope in zijn hemel saal
dan zal eerlang van hier en vreede
haar sterflijk deel ook opstaan meede
om God te loven altemaal

Grouw den 15 augustus 1805
Bron: Leeuwarder Courant Archief
Object: grafsteen

 • Genoemd Baukje Anskes leeftijd 56 jaar, geboren 0000, overleden op 0000

  Diversen: gedoopt in Grouw Religie: N.H.
  Gehuwd met: 1741 Pieter Teunis van Asperen

 

Dan zou de moeder van Pieter Anes dus wel eens Hinke kunnen heten.

Liesbeth Niepoort

Prachtige grafinscriptie inderdaad! Van de ouders van Sytske weet ik helaas alleen de namen.

Slim denkwerk dat de moeder van Pieter dan waarschijnlijk Hinke had geheten! Bedankt Liesbeth!

Nynkle

Doop Sytske  heb ik nog niet gevonden

Liesbeth Niepoort

Hallo Liesbeth,

Deze heb ik al wel: Ik heb gebladerd in de doopboeken van Grou en ben deze daar tegen gekomen. Sytske is op 9 november gedoopt in Grou. Vader: Pieter Teunis.

Ik kan helaas nergens de doop en het overlijden van haar man Pieter Anes vinden.

Nynkle

Pieter Teunus van Asperen en Baukje Anskes huwen in Grouw op 2.7.1741 - beiden wonend in Grouw.

G. Karssenberg

Op 26.2.1719 werd in Grouw gedoopt: Pijter, zoon van Theunes Asperen.

G. Karssenberg

Op 26.12.1717 huwden in Grouw: Theunis Sents van Asperen en Sjoeuke Jans, beiden wonend in Grouw.

G. Karssenberg

Theunis werd in Grouw gedoopt op 26.6.1692 als zoon van Sent Pijters Asperen.

G. Karssenberg


Google - via: "Sent Pijters Asperen" - geeft het voorgeslacht tot op Theunis van Asperen (geboren in 1460).

G. KarssenbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu