stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Hulp gevraagd mbt familie van den Kieboom/Kyeboom Alphen Chaam 1500-1600


Profiel afbeelding

Enige tijd geleden heb ik een uitvraag gedaan mbt Francisus (Frans) van den Kieboom geboren te Hoogstraten. Toen zijn we uitgekomen bij Joannes van den Kieboom, geboren rond 1620 en gehuwd met Magdalena Willemssen.

 

Ik uitte toen al mijn vermoedens dat zijn vader wel eens Henricus Joannis van den Kieboom zou kunnen zijn geweest, gehuwd met Maria.

Maar bewijzen kon ik daar niet voor vinden.

Van dit stel is wel een andere geboorte bekend, namelijk die van zoon Claus.

Uiteindelijk ben ik bij de kinderen van Joannes en Magdalena gaan kijken naar de doopgetuigen. Daar stonden o.a. de volgende namen bij (willekeurige volgorde):

  • Anna Kiebooms
  • Adrianus van den Kieboom
  • Susanne Wouters

 

Het betreft hier familieleden van Henricus Joannis van den Kieboom.  Anna Jansse van den Kieboom (hier Kiebooms genoemd) is zijn zus, gehuwd met Wouter Peeters. Waarvan weer een dochter genaamd Susanna Wouters (gehuwd met Leonardus Claessens)

Adrianus van den Kieboom is een broer van Henricus Joannis, gehuwd met Maria Ots. Susanna Wouters is bij het huwelijk van hun dochter Elisabeth getuige (samen met de broer van Elisabeth: Cornelis)

 

Hieruit valt op te maken dat de vader van Henricus, Johannes van den Kieboom moet zijn. (soms wordt hij ook Jois genoemd maar dit komt meer omdat het bij enkele van zijn kinderen als patroniem wordt gebruikt)

 

Van deze Johannes was niet veel bekend. Op sommige sites wordt er dan maar gemakshalve vanuit gegaan dat ze familie zijn van een andere Kieboom-tak, die uit het naburige Rijkevorsel waarvan wordt aangenomen dat deze uit Weelde oorspronkelijk stamt. (Waar ik overigens mijn twijfels over heb)

 

Per toeval stuitte ik op een akte uit Alpen van 25 januari 1639. Het is een akte van transport van een hofstede en bijbehoren onder vermelding van de kinderen van Joannes van den Kieboom. Het betreffende goed ligt onder Alpen in het gehucht TerOver.

Schepen Pauwels Peeter Princen heeft namens Adriaen Jan van den Kieboom en Joos Jan van den Kieboom, broers, een volmacht (procuratie). Het betreft hier eerder genoemde Adrianus gehuwd met Maria Ots en zijn broer Judocus (gehuwd met 1) Maria Swagemackers en 2) Anna Peter Aert Schrauwen.)

Verder worden vermeld:

  • Mayken (Maria) Jansdr van den Kieboom weduwe van Meerten Jacob van der Heerstraeten
  • Anna Jansdr van den Kieboom gehuwd met Wouter Peeters
  • Het Weeskind van wijlen Hendrick Jansz van den Kieboom

 

De laatste zou dan gaan om Joannes Henricx van den Kieboom die in dat jaar nog minderjarig was. Zijn voogden zijn zijn ooms Adriaan Jans van den Kieboom en Wouter Peeters. Wat dan ook weer verklaart waarom deze personen weer terug komen als getuigen bij de doop van de kinderen van Joannis.

Mijn gok is dat zowel vader Henrick, moeder Maria en broertje Claes omgekomen zijn door de pest die toen veelvuldig heerste of in het strijdgewoel van de 80-jarige oorlog.  Zoontje Jan werd waarschijnlijk opgenomen in het gezin van zijn tante Anna Jansdr van den Kieboom. Zijn oom Adriaen was mede-voogd.

 

Andere partijen in de akte zijn Joost Adriaen Joos Princen, Jan Adriaen Joos Princen en Nicolaes Adriaen Joos Princen.

(daarnaast nog veelvuldig de naam van Adriaen Cornelis van Hal als naaste buur)

 

Het spoor leidt dus richting Alphen en mijn vermoeden is dan ook dat vader Johannes hier vandaan kwam en zich later in Hoogstraten gevestigd heeft. De 80-jarige oorlog zal hierin wel een rol hebben gespeeld.

 

Nader onderzoek in de archieven van Breda levert dan een vestbrief op van 1612 waarin Jan Henrickxzone van den Kyeboom gemachtigd is voor zijn vrouw Maeyken Joos Cornelis Princen om een erfcijns te verkopen op een goed gelegen op de Dovereit (waarschijnlijk het buurtgemeenschap Langereit) onder Gilze richting Chaam. Het gaat hier dus om de eerder genoemde Jan. Zijn vader heet klaarblijkelijk Henrick.

 

Waar deze Henrick vandaan komt is niet geheel duidelijk. Mogelijke aanwijzing is de vermelding van “buurman” Adriaen Cornelis van Hal. Zijn broer Laurentius van Hal was gehuwd met Cornelia Jans Schuermans. Via haar loopt er een connectie met de Kyebomen uit Chaam middels haar oom Willem Jansz Schuermans die gehuwd was met Cathalijne Henrick Adriaenssen van den Kyeboom.

 

In een akte uit 1599 die te Hoogstraten is gepasseerd wordt deze Cathalijne vermeld samen met haar man en broer Jan Henrick Adriaenssen van den Kyeboom.

Aangezien deze in Hoogstraten is gepasseerd zal het wel om dezelfde eerder genoemde Jan van den Kieboom gaan.

Zijn grootvader heette dus Adriaen.

Weer een stukje van de legpuzzel maar het blijft moeilijk.

 

In de hierbovengenoemde akte worden ook genoemd: Niclaes van den Nyeuweleijnde (of Nuweleijnde) en zijn zussen Elisabeth Adriaensdr van den Nuweleijnde en Henricke Adriaensdr van den Nuweleijnde. Zij zijn in de akte gevrijwaard mbt tot het transport.

Ik neem dan ook aan dat het hier een erfenis betreft waarbij enkele verre familieleden buiten schot zijn gehouden.

 

Van Henrick van den Kyeboom heb ik geen definitief duidelijk spoor meer gevonden en van zijn vader Adriaen nog minder. Ze komen in enkele vestbrieven voor maar lijken verder van de aardbodem verdwenen.

Wat is er gebeurd met hen? Zijn ze gaan vechten in een leger en daarbij omgekomen? Betreft het hier een bastaardlijn en wordt er daarom verder niet over gesproken? Ziektes? Verhuist naar een andere stad?

 

Er zijn enkele Adriaenen van den Kyeboom vermeld in vestbrieven in het archief te Breda.

 

1 akte van 1511 handelt over een verkoop van Adriaen Cornelis Henricxz van den Kyeboom aan Jehenne Cornelis Henricxdr van den Kyeboom (gehuwd met Kerstaien Thielman Kerstens.

Adriaen en Jehanne zullen dus wel broer en zus zijn. Zij zijn weer de kinderen van Cornelis Henricxz van den Kyeboom die gehuwd was met Godelt Jan Meeus van Ghilze.

 

De vader van laatst genoemde Cornelis Henricx van den Kyeboom; Henrick Meeussen van den Kyeboom die gehuwd was met Adriene Peter de Bye (Bie), van wie een tak zich Kyeboom alias de Bye ging noemen. Een andere zoon van Cornelis; Henrick genaamd, ging die naam zo voeren. Waarschijnlijk had het te maken met de erfenissen binnen die familie-tak die zo doorgegeven werden. De dochter van deze Henrick Cornelissen van den Kyboom alias de Bye; Maria Henrick Cornelisse de Bye huwde met Dyrck Aerts van Nuweleijnde.

Hoe de familie van Nuweleijnde in elkaar zit is voor mij een raadsel maar zoals we eerder zagen komt een tak van hen weer terug in de vestbrieven van Alphen. Waarvan: Niclaes, Henricke en Elisabeth van Nuweleijnde.

Wat is hun relatie met de familie van den Kyeboom?

 

De stamvader van deze Kieboom/Kyeboom familie is ene Bartholmeeus van den Kyeboom. Wie en waar deze man vandaan kwam is onbekend. Hij was gegoed in Oosterhout maar daar kan ik verder niks over hem vinden.

 

Tot dusver heb ik een volgende (voorlopige) voorzichtige stamreeks op kunnen bouwen:

 

I            Bartholmeeus van den Kyeboom

 

II            Henrick Meeus van den Kyeboom x Adriene Peters de Bye (Bie)

 

III            Cornelis Henricx van den Kyeboom x Godelt Jan Meeus van Gilze

 

IV            Adriaen Cornelis Henricx van den Kyeboom

 

V            Henrick Adriaenssen van den Kyeboom

 

VI            Jan Henrick Adriaenssen van den Kyeboom x Maeyken (Maria) Joos Cornelis Princen           

 

VII            Henricus Joannis van den Kieboom x Maria

 

VIII            Joannes van den Kieboom x Magdalena Willemssen

 

Zo te zien nog genoeg losse eindjes waarop ik nog antwoorden zoek.

Wie kan mij daarbij helpen? Veel van de vestbrieven zullen nog wel informatie bevatten maar ik kan ze zelf helaas niet lezen/ontcijferen.

Wellicht heeft iemand andere informatie beschikbaar of weet iets meer te vertellen? Of een ander licht werpen op de zaak.

 

 

Rosemarie van den Kieboom

Heb trouwens mijn twijfels over Bartholomeeus als stamvader. Hij is van de stam die in Terheijden woonachtig was. De tak uit Chaam was daar al langer geworteld. Heb ook geen bewijs ervoor gevonden. 

Heb wel een akte gevonden (zie onder) waarin Adriaen vernoemd wordt als zoon van Cornelis Henricx van den Kyeboom. Dit is ook tevens de laatste akte waarin hij vernoemd wordt. Van hem en zijn eventuele kinderen, oa zijn zoon Henrick kan ik niet veel terugvinden.

Wellicht omgekomen door de pest of een oorlog?

Wie kan mij verder helpen?

 

Bron: VestbrievenSoort registratie: vestbrief(Akte)datum: 22-01-1516Plaats: Chaam

Bijzonderheden:

Partij 1.1, wedue van 1.2, met voogd 1.3, heeft vercoft aen 2.1.

En Cornelis, Henrick, Adriaen, Anthonis en Peter, 1.2 en 1.1 sonen, en hun zus Jehenne, met voogd 2.2 vorster tot Chaem, zus Dingne met voogd Henrick Janssen van Ghilze, en Henrick Henricxz van den Kyeboom als oom en voogd van Mariken wijlen 1.2 en 1.1 onmundige dochter, hebben bekent dat hun moeder 1.1 na de doot van hun vader 1.2 op het stuck beemden gedeelt is.

Geregistreerde

Golleken Jan Meeussendr

Diversen: Partij 1.1

Geregistreerde

Cornelis Henricxz van den Kyeboom

Diversen: Partij 1.2

Geregistreerde

Henrick Henrick Anthonissone van Bedaff

Diversen: Partij 1.3

Geregistreerde

Andries Jan Wolfssone

Diversen: Partij 2.1

Geregistreerde

Peter Jan Hairden

Diversen: Partij 2.2

Geregistreerde

Henrick Anthonisz van Bedaff

Diversen: Partij 2.3

Rosemarie van den Kieboom

Veel van de vestbrieven zullen nog wel informatie bevatten maar ik kan ze zelf helaas niet lezen/ontcijferen. Wellicht heeft iemand andere informatie beschikbaar of weet iets meer te vertellen? Of een ander licht werpen op de zaak.

Mee eens dat er in de vestbrieven nog wel eens meer zou kunnen staan. Maar dit is diepgaand onderzoek waar vele uurtjes in gaan zitten. Aan het gebrek aan reacties leid ik af dat er maar weinig mensen op dit forum zijn die ook onderzoek doen naar deze familie. Ik stel dan ook voor om de vestbrieven waarvan u een sterk vermoeden heeft dat er meer informatie in kan staan, middels een link of afbeelding aan het forum voorlegt. Zo blijft het behapbaar. En uiteraard zal het u enorm helpen om zelf het oud schrift eigen te maken (ik herinner me dat we het hier eerder over hebben gehad). 

JP Ouweltjes


Hi JP,

Ik vrees ook dat er weinig mensen bezig zijn met dit onderwerp. Maar je weet het nooit en misschien gaat er een belletje rinkelen bij iemand.

Wbt het schrift: we hebben het hier idd al eerder over gehad. Helaas ben ik niet in de gelegenheid om zo'n cursus te volgen om diverse redenen. 

Ik zal kijken bij welke vestbrieven ik een vermoeden heb. Ik zal die dan even plaatsen in een ander subforum. Ik heb een beetje moeite met het overzetten van een link. Eerder ging het nog wel eens mis.

Ik ga het eens even uitzoeken...

Rosemarie van den KieboomPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu