stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Ouders gezocht van Matthijs van Kempe(n) / Cempen, geb. Den Haag (1695-1705?)


Profiel afbeelding

Beste lezers,

Gezocht de ouders van Matthijs van Kempen, eerst gehuwd NG Scheveningen 1724 en daarna R.K. te Voorschoten in 1727.
Zijn vrouw was R.K.

Het is niet ondenkbaar dat Leendert Matthijsz. van Kempen de grootvader is geweest van Matthijs van Kempen/Cempen, echter het is mij niet gelukt om de vader van Matthijs van Kempen/Cempen (zie verder) te traceren.

Leendert Matthijs van Kempen ondertr./gehuwd N.H. Den Haag 1/4 mei 1659 met Barbara Jaspers Gommers.
Een Matthijs uit dit huwelijk is ingeschreven o.a. in de Scheveningsche kerk met als toevoeging gedoopt in de Nieuwe kerk.
 

.-----------------------------------------------------

Matthijs van Cempen/Kempen, geboren Den Haag (volgens ondertrouwregister) denkelijk omstreeks 1695-1707, mogelijk begraven te Voorschoten in december 1776; ondertrouw/gehuwd te Den Haag/Scheveningen kerk NG 2/16 april 1724 (blad 163), tr.  voor de kerk te Voorschoten R.K. op 8 maart 1727 (V.deel 10 f.16)                 

met Catharina/Catrina/Caetje van Nieuwenbroe(c)k, geboren te Den Haag, aldaar R.K. gedoopt op 17 januari 1703 in de Nobelstraat (inv.nr. 342 bl. 2), doopgetuige: Apolonia van der Hoeve, dochter van Pieter/Petrus van Nieuwenbroeck en Aaltje van der Hoeve(n):
                              

Kinderen uit dit huwelijk allen R.K. gedoopt:

1.Cornelia van Kempen, gedoopt te Leiden in de RK Kerk aan de Utrechtsche Veer op 2 februari 1725, doopgetuigen Jacob Janse van       Kempen, Alida Bendermans namens Alida van Nieuwenbroeck; Cornelia van Kempen gehuwd voor 1753 met Henricus Boer.

                     2.Petronella van Kempen, gedoopt te Voorschoten  RK op 29 september 1726 (V.10-197), doopgetuigen:  Willem Kniest, en                                                       Hendrina van Nieuwenbroeck, zij overleden na 1753.

3.Jacoba van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 2 augustus 1729 (V.10-207), doopgetuigen: Aeltje van Nieuwenbroeck en Laurens Kolster.

4.Jacobus van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 6 mei 1731 (V.10-211), doopgetuigen: Laurens Kolster en Heijnderina van Nieuwenbrouck.

5.Catharina van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 2 juli 1733 (V.10-219), doopgetuigen: Willem van Lee en Anna Loosen.

6.Joannes van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 19 november 1734 (V.10-224), doopgetuigen: Laurens Kolster en Hendrina van Nieuwenbroek.

7.Catharina van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 23 maart 1737 (V.10-233), doopgetuigen: Laurens Kolster en Henderina Nieuwenbroek.

8.Henrica /Hijnderijntie van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 5 juni 1738 (V.10-238), doopgetuigen: Laurens Kolster en Hijndrina van Nieuwenbroek.

9.Henrica/Heijnderijntie van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 19 december 1739 (V10-243), doopgetuigen: Laurens Kolster en Heijndrina van Nieuwenbroek.

10.Aleijdis/Aaltje/Alida van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 23 augustus 1742 (V.10-252), doopgetuigen: Laurens Kolster en Heijnderina van Nieuwenbroek; gehuwd te Voorburg op 16 juni 1770 R.K. met Arie van Schalkwijk.

11. Petrus van Kempen, gedoopt te Voorschoten R.K. op 28 december 1744 (V10-260), doopgetuigen Pieter Kolster en Cornelia van Kempen

Bij het eerste kind was o.a. doopgetuige Jacob Janse van Kempen, zou een broer of grootvader geweest kunnen zijn, maar blijft vooralsnog hypothetisch?
Bij het 11e kind was Cornelia van Kempen doopgetuige, dit zou weer het 1e kind van Matthijs geweest kunnen zijn?

Het gaat me dus uitsluitend om de ouders van Matthijs van Kempen/Cempen die met Catharina Nieuwenbroe(c)k is gehuwd.

Groet,
Everardus
 

 

Everardus Rollema

Misschien zit hier iets bij van uw gading.

Jacob Jans van Kempen, jm, soldaet onder de Comp Guarde vande Ed: groot Mog: heeren Staeten van Hollt ende Westvrieslandt, ondertr. Den Haag 28-6-1654 met Maria van Everduijn, jd,  b. w. alh. in 's-Gr.

Mathijs Andriess van Cempen (Kempen), jm, ondertr./tr. Den Haag 28-9/26-10-1631 met Jannetge Pieters (in 1658 Stael), jd, beiden won. alh. in 's-Gravenhage

hieruit zeker vijf kinderen:

a. Pieter Mathijssen van Kempen, jm, ondertr. Den Haag Nieuwe Kerk 7-5-1656 met Anneken Cornelis Soetje (Soetingh) wed van Willem Hamelton b. won. alh. in 's-Gr.

hieruit twee dochters bekend:
- Anna Catrijn, ged. Den Haag Groote Kerk 11-2-1657, peten Martijn van Kempen met sijn suster Hendrina, Anna van de Graeff
- Barber, ged. Den Haag Groote Kerk 6-2-1658, peten Leendert van Kempen, Jannetgen Pieters Stael, Barber Jaspers

b. Leendert Mathijsz van Kempen, jm, ondertr. Den Haag Grote Kerk 4-5-1659 met Barbara Jaspers Gommers, jd, beiden won. alhier in 's-Gravenhage

hieruit in ieder geval een zoon:

Pieter, ged. Den Haag Nieuwe Kerk 28-2-1672, get. Leendert Jasperse, Trijntje Leenderts, Elisabet van Wart

c. Martijn van Kempen

d. Hendrina

e. Anna Maria, ged. Den Haag Groote Kerk 12-2-1647, peten Steven Lamberts, Susanna d(u) Pon (moeder niet vermeld)

Reginald Lindemans

De 2 vermeldingen in de index NA Den Haag (link) van Matthijs en Catharina zullen al bekend zijn, maar de akten zijn online nog niet beschikbaar (link).
Edit: Bij nader inzien, deze akten zullen gaan over Catharina's familie, zie deze fiche en de volgende (link), heb geverifieerd dat er verder geen enkele van Kempen in staat.

Peter S

Mathijs Andriesz van Kempen had ook nog:
Jacob 05-05-1642 Kloosterkerk
Andries 09-09-1647 idem
Andries 21-07-1652 idem

Pieter Mathijsz van Kempen had ook nog:
Anna 24-10-1659 Kloosterkerk
Emanuel 27-03-1661 idem

groeten, Frans

Frans Angevaare

Beste Reginald en Peter,

Dank voor jullie reacties

@Reginald,

Jouw gegevens ken ik, maar ik dit brengt me helaas niet tot de ouders van Matthijs.

@ Peter,

Inderdaad gaan de akten ONA inderdaad over de ouders en familie van Catharina van Nieuwenbroeck en jammer genoeg niet over de familie van Matthijs .

Mijn hoop is gevestigd op Jacob Janse van Kempen en zijn familieverband met Matthijs.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Dag Frans,

De kinderen door jou genoemd ben ik eveneens tegengekomen in de index fiches dtb GA Den Haag.

Echter geen dopeling gevonden met de naam Matthijs tussen 1690 - 1710 in de dtb Den Haag.

Misschien is Matthijs onder patronen gedoopt?
 

Groet,

Everardus

Everardus Rollema

Nog een kleine aanvulling uit mijn (verder willekeurige) aantekeningen:

Mattheus van Kempen, tr. Jacomijna van Dijk
k: Johanna, ged. Den Haag Nieuwe Kerk 29-4-1691, get. Harmmen Cornelisse, Maria Jans, Barbara van Kempen, vader Mattheus van Kempen
k: Zijtje, ged. Den Haag Nieuwe Kerk 30-12-1703, get. Kornelis de Ruijter, Maria van Dijk, vader Matthijs van Cempen

Gezien de getuige Barbara wellicht van belang

 

Groet,

Reginald

Reginald Lindemans

[Mattheus van Kempen, tr. Jacomijna van Dijk te Amsterdam link]

Peter S

Beste allen,

Hartelijk dank voor het meedenken.

Gisteren heb ik bij het GA Den Haag diverse foto's van de microfiches genomen.

Helaas ben ik geen gedoopt kind tegengekomen in de periode 1690-1710 met de naam Matthijs.

Natuurlijk kan ik ergens over heen hebben gekeken.

Het verband tussen Jacob Janse van Kempen en Matthijs heb ik niet kunnen vast stellen.

Ik ga alles nog een keer apart bekijken en het per gezin ordenen en het jullie laten weten.

Misschien dat U dan een aanwijsbare tip heeft?
Uiteraard heb ik de akten ONA Den Haag, Delft, Rijswijk bekeken, echter ook hier geen resultaat.

Ik heb geen bewijs,dat Matthijs van Kempen daadwerkelijk ref. is, wel is het zo dat hij eerst voor de ref kerk is gehuwd en enkele jaren later R.K.
Zijn vrouw is R.K. gedoopt en ook alle kinderen uit hun huwelijk/

Vriendelijke groet,

Everardus

Everardus Rollema

Even nog het trouwen van Matthijs:

Everardus Rollema

[Ik heb het lidmatenregister Den Haag 1719-1723 even vluchtig op voornaam doorgenomen en vind hem niet (link), ik weet overigens niet of die geklapperd zijn voor 1750.]

Peter S

Ik heb, in die periode, ook nog een Matthijs van Kampen in mijn bestand. Het blijft proberen.

Jan van Kampen, tr. Anthonia Everaarts
k: Jakomina, ged. Den Haag Nieuwe Kerk 9-5-1702 , get. Anthonij Everaarts, Jakomijna van der Perk
k: Wijnant, ged. Den Haag Nieuwe Kerk 29-4-1704, get. Louiza Everaers, Louis Berdonske
k: Matthijs, ged. Den Haag Grote Kerk 15-1-1698, get. -
k: Wijnand, ged. Den Haag Grote Kerk 17-5-1705, get. Anton en Louisa Everaers
k: Adriana, ged. Den Haag Grote Kerk 24-8-1707, get. Antonis en Louisa Everaers
k: Jannetje, ged. Den Haag Grote Kerk 4-12-1709, get. Louisa Everaers, extr. 27-8-1732
k: Anthonia, ged. Den Haag Hoogduitse kerk 10-9-1713, get. Louisa van Heusden, moeder Evershaars
k: Elisabeth, ged. 5-6-1715, get. Louise Everers, moeder Everers

Reginald Lindemans

@ Reginald, 

er zijn er nog een paar , dopen Grote Kerk van Johan van Kampen x Antonia Everaars

Johanna 23 okt 1695, geen get., Salomon 21 dec 1710, gt Louisa Everaars, Maria de Bruijn

Jan Achterberg

Nogmaals een ieder bedankt voor zijn bijdrage, ik ben nog steeds bezig met de diverse Van Kempens/Cempens uit de 17e en begin 18e eeuw in kaart te brengen met behulp van de foto's door mij genomen verleden week genomen van de fiches DTB Den Haag

Het bewijs is helaas nog niet gevonden van wie Matthijs uit mijn eerste bericht een bewezen zoon is.

U hoort nog van mij.

Met vr.gr.
Everardus

Everardus Rollema


Hierbij de gegevens (als PDF en afbeelding opgeslagen) welke ik heb verzameld van de families Van Kempen DTB Den Haag microfiches.

Het gaat me er nu niet om welke gezin bij wie hoort, maar of er een hard bewijs aangetoond kan worden wie de ouders zijn van Matthijs van Kempen uit mijn eerste bericht in dit topic.
Wellicht heb ik enkele namen van doopgetuigen niet helemaal goed overgenomen, daar sommige fiches slecht te lezen waren, maar dat is nu nog niet relevant. De schrijfwijze van de namen varieerde regelmatig.
Wie de familie Van Kempen regio Den Haag onderzoekt kan wellicht met de opsomming van de families op weg worden geholpen.Ja schuddend

Everardus RollemaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu