stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » De familie Van Oort 18e eeuw uit Beusichem en vestig zich ? in Amsterdam [opgelost]


Profiel afbeelding

Willem Bosgaard is ergens rond 1787 overleden in Nederlands Indië. Hij had toen blijkbaar geen vrouw of kinderen en ook geen broers en zussen meer (en ws ook geen neven en nichten), want zijn erfenis gaat via verre familiebanden;

In De Nederlandse Leeuw 1919 staat in een artikel iets over een familie Van Oort die van hem erven, van moederszijde. Dan kom ik op het volgende ouderpaar in Amsterdam:

Harmanus Pieters Bosgart/Bosschaert gaat in ondertrouw op 24-10-1710 met Sara van Oort. Hieruit zoon Gerrit in 1712, Willem in 1714, dochter Maria in 1717 en onze Willem gedoopt op 30 augustus 1722. Willem trouwt ws 1743 met Margrietje van Dyk en ze krijgen een dochter Sara in 1747. In 1757 laat een Willem Bosgaart een Maria dopen, maar is dan getrouwd met Hester Simons. Niet zeker of het dezelfde is. Verder vond ik: 1762; Willem Bosgaard komt van Ceylon en in 1779 is hij luitenant op Celebes.

De familie Van Oort komt uit Beusichem (blijkt uit transportakte van notaris Jan Ardinois 1 juli 1734) en vestigt zich ws begin 18e eeuw in Amsterdam en bestaat uit Willem van Oort x Marritje Robberts van Ackema. Ze hebben 5 dochters die volwassen worden: Sara (1681), Femmetje (1683), Grietje (1687), Jannigje (1690), en Marie (1693). Sara is ook samen doopgetuige met ene Casper/Gaspard van Oort, ws haar oom.

Wie heeft meer gegevens van deze famile Van Oort of van schoonzoon Willem? Er "moeten" er wel heel veel kinderloos overlijden om de erfenis via ws achterneven en -nichten te laten lopen. of ik maak een denkfout. Er zal toch ergens aangifte van collaterale successie gedaan zijn?  

(de reden voor deze zoektocht is dat er 4 staken (niet de 4 zusters van Sara als ik het goed interpreteer) voor 1/4 deel van moederszijde van hem erven. 1 van de staken woont in Drenthe(!) en erven ook van hem. Maar zie geen verband)

bvd

eppe

De in de vraag genoemde doop van een kind Maria in 1757 moet m.i. zijn de doop (ZK) op 28.7.1756 van Maria en een Martijntje, getuigen Cornelis van Helderen en Maria Kinderen, resp. Jan Bruijns en Martijntie Bosgaert (link).

Een kind van een Willem Bosschart op de Egelantiersgracht is begraven (Karthuizer kerkhof) op 23.5.1753 (link).

Er was trouwens nog een zoon van Willem en van Margaretha, bij wiens doop Willem's ouders getuige waren (link). En Willem was inderdaad een zoon van Hermannus, dat staat in de ondertrouwinschrijving (link). Natuurlijk al bekend, maar ter aanvulling op de vraag.

Peter S

het saillante gedeelte van dit verhaal is dat op 20.10.1768 het huwelijk van Willem Bosschaard wordt gedissolveerd vanwege overspel van Grietje van Dijk [zie hier edit: link aangepast].

Willem overlijdt overigens 01.05.1779 in Gale, Ceylon [hier]

Peter B

@Peter B : M.i. werkt de eerste link niet, bedoelde je deze (en de eropvolgende) ?

Peter S

Nu, wat die doop betreft van een kind van een Willem B. en Hester Simons op 28.7.1756 te Amsterdam. Van wat ik er van kan maken, was de zeeman Willem eind maart 1755 gedurende 14 maanden op het schip De Getrouwigheid geweest, en in januari 1757 gedurende 22 maanden op het schip De Crabbendijke (link). Nu kan ik zo alleen maar de reizen van De Crabbendijke vinden t/m maart 1755, toen het te Batavia zal zijn geweest (link, klik op Reizen). Zou De Crabbendijke eind 1755 in Nederland zijn geweest om de doop in 1756 te verklaren?

Peter S

Hallo Peter,

hartelijk dank voor de info. ws is de tweede Willem iemand anders, omdat hij pas in 1768 scheidde van zijn (eerste) vrouw?

Is er toevallig ook nog iemand die wat meer weet over de lotgevallen van de familie Van Oort sinds ze in Amsterdam zijn gearriveerd? Is ene Casper van Oort een broer van Willem? en zijn alle dochters kinderloos overleden? zij waren immers anders eerste erfgenaam van neef Willem..

Grietje van Oort trouwt 1721 Johannes van Alst en ze krijgen in ieder geval 4 kinderen...

eppe

Ene Caspar van Oort, metselaar, 29 jr., van Beusekom, won. Prinsengracht, trouwde in april 1701, hij werd geassisteerd met zijn moeder Mettje Jaspers, verklarende niet te weten of de vader nog in leven was (link). Mettje Jaspers, vrouw van Caspar van Oort, is begraven in oktober 1701, won. Prinsengracht (link).

Sara van Oort en Gaspar van Oort waren in 1721 doopgetuigen van een kind van Jo'es Libingh en Jo'ana van Oort (link). Of dit Caspar sr. of jr. weet ik niet. Ondertrouw Libingh x vO hier blijkens welke ze weduwe was van Joannes Beudels, en van Beusekom; de eerste ondertrouw hier, juli 1701. In die eerste ondertrouw was eerst geschreven dat ze geassisteerd werd door haar vader Caspar van Oort - hoewel dat is veranderd in geassisteerd met haar vader's consent, dunkt me dat ze een dochter van Caspar van Oort was.

Denkelijk waren deze Joanna en Caspar dus broer en zus en kinderen van Caspar vO en Mettje Jaspers, te Beusekom. Die Caspar jr. lijkt me dus niet een mogelijke broer van Willem vO, maar misschien wel de zoon van een Caspar sr. die een broer zou kunnen zijn geweest van Willem. Maar dat zou in Beusekom moeten worden uitgezocht lijkt me. Wel wat raar dat gedoe over Caspar sr. : in april 1701 weet zijn vrouw niet of hij nog leeft, terwijl in juli 1701 zijn dochter een consent van hem overlegde.

Peter S

Caspar van Oort sr. trouwt 05.02.1671 met Metje Jaspars [hier], uit dit huwelijk 4 kinderen te Beusichem gedoopt:

16.11.1671 Caspar
18.11.1677 Dirck
27.03.1681 Grietie
27.05.1683 Grietie

geen gedoopt dochter Jannetie/Johanna in Beusichem gevonden

Willem van Oort trouwt 16.05.1681 met Marritie Robbertsz van Ackema [hier], uit dit huwelijk de volgende kinderen te Beusichem gedoopt:

27.01.1681 Sara
18.03.1683 Femmitie [edit: Teunnitie]
04.10.1685 Robbert
25.09.1687 Grietie
09.01.1690 Jannichie
40.04.1692 Gerrit
19.03.1693 Marie

Peter B

Nogmaals dank Peter

Volgens DNL 1919: Coll. J.H. Scheffer,  op 9 juli 1787 is er een volmacht gegeven te Rotterdam door Caspar van Oort. Daaruit de volgende stamlijst:

Jan, zoon van Casper van Oort, trouwt Anna Geelvink. Hieruit dus de volmachtgever Casper en nog 3 kinderen. zij waren allen erfgenamen a.i. van Willem Bosgaard. Hoe zouden ze dan erfgenaam/familie zijn van Willem? 

bvd

eppe

Voor de duidelijkheid, deze Jan van Oort x Geelvink was een zoon van Jannetje van Dalen blijkens zijn ondertrouwinschrijving, en dus een zoon van Casper jr. in bovenstaande (link). Zijn grootvader was dus Casper sr. en het is vooralsnog niet zeker dat dat een broer was van Willem van Oort, vader van Sara (moeder van W. Bosgaard).

Peter S

de intekening in het poorterboek van A'dam op 19.02.1702 is interessant [hier]: "Casper van Oort van Beusecom metselaer heeft als getrout hebbende Katarina Hulsbos dochter van Simon Jacobsz Hulsbos in sijn leven kuijper en poorter deser steede"

terwijl hij dus in 1701 met Johanna van Dalen trouwde [hier]

Peter B

Vreemd inderdaad. Een vluchtige blik geeft Sijmen Hulsebosch x Claartje Gerrits (link), en daar lijkt een dochter Catrina van te zijn getrouwd in mei 1701 met ene Langekruijs (link), dus 1 maand na de ondertrouw Casper vO x van Dalen.

Peter S

Die Langekruijs staat ook in dat poorterboek (link) inderdaad met dezelfde vrouw.

Peter S

Als Casper van Oort Sr. de broer is van Willem van Oort (zit er toch dik in; kinderen samen doopgetuigen, beide uit Beusichem) dan gaat de heft van de erfenis van Willem Bosgaart naar de kinderen van Jan van Oort (achterneef van zijn moeder Sara van Oort). Dat zijn zijn achter-achterneven en –nichten (!). Om deze hypothese zekerheid te geven, zou dat impliceren dat alle 4 zusters Van Oort (tantes van Willem) kinderloos overleden (moeten) zijn voor ong. 1680. Is daar bewijs van te vinden?

En er is een tak in Zuid Drenthe die ook voor ¼ deel van moederszijde erven, waarvan ik de gegevens heb tot ruim in de 17e eeuw die m.i. geen voorouders in Amsterdam hebben, rara? Maar als het via achterachterneven-nichten gaat, tja..

Is het onderzoek nog breder te trekken? Er moeten dus sowieso nog 2 (onbekende) staken van moederszijde erven en is er ergens een aangifte gedaan van Col. Successie ivm zijn overlijden? De tak in Drenthe erft samen alleen al 5300 gulden na aftrek kosten. Dan zal de totale erfenis iets van 5893 x 8 ≈ ƒ 47.150 bruto zijn, toch een aanzienlijk bedrag voor een luitenant in Ceylon.. wellicht heeft Willem zelf al eerder geërfd van zijn tantes?

eppe


@Eppe, kun je namen geven van de erfgenamen in Drenthe ?

Peter SPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu