stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » (voor)ouders van Dirk Lammers, chirurgijn te Ankeveen. Overleden Ankeveen, 13 maart 1781


Profiel afbeelding

Dirk Lammers volgde Willem Lammers op als chirurgijn. Mogelijk familieverband. Zijn moeder heette Maria de Bruijn. begr. te Ankeveen 11 april 1777. Dirk trouwde 1. Geertje Janse van Blaricum, 23 juli 1765. 2. Maria Waanders, 10 mei 1777. Uit dit laatste huwelijk 2 kinderen: Maria, 1778 en Henricus,1780. Waar komt Dirk vandaan? Waar en wanneer is hij geboren?

Francisca H.A. Heinen - Lammers

in het testament van Dirk Lammers & Geertje van Blaricum wordt zijn moeder Maria de Bruijn "weduwe van Dirk Lammers" genoemd [hier]

Peter B

In Amsterdam wordt op 26 jan 1741 een Theodorus gedoopt, zoon van Dirck Lammers x Maria Bruijning. Doopgetuigen: Jan Bruijning en Hendrina Lammers. Dit was een RK-doop: volgens mij kan voor Theodorus dus ook Dirck worden gelezen. Dirk Lamberts huwt Maria Bruijning op 27-02-1739 in Amsterdam (ondertrouw) Wellicht een spoor? Wat tegen spreekt is dat Maria ook bij haar huwelijk “Bruijning” wordt genoemd en niet De Bruijn.

Bij de doop van Theodorus in 1741 is een Jan Bruijning en een Hendrina Lammers doopgetuige. Een Hendrina Lammers huwt op 26 mei 1758 (ondertrouw) in Amsterdam met Dirk Hendrik Ruel. Deze Ruel (1733-1801) was chirurgijn van 1758-1801. 

Bas de Vries

het 1e huwelijk tussen Dirk Dirkse Lammers & Geertruij Janse van Blaricom werd in elk geval in de r.k. kerk van Ankeveen gesloten [hier] (nog geen hervormd of schepenen huwelijk gevonden)

Peter B

http://pedete.net/genea/muiden/12424.htm

Hier worden de kinderen genoemd van Willem Lammers (Mr chirurgijn) en Aeltjen van Boomels. Allen te Ankeveen, RK. Bij de doop van kind nr 5 komt een Hendrick Lammers als doopgetuige voor.

Bas de Vries

Zelf heb ik precies het zelfde spoor gevolgd, nl. dat van de geboorte van Theodorus Lammers. Later komen in de familie meerdere Theodorussen voor, en die werden Dirk genoemd.Bij de doop van een eerder kind, Gijsbertus (ged. 13 nov. 1739) zijn Willem Lammers en Aaltje Boomels getuigen. Dat kan geen toeval zijn.Willem en Aaltje duiken later in Ankeveen op, waar behalve de oudste, al hun kinderen r.k. gedoopt worden. Willem is daar dan chirurgijn.Overigens komen de broers van Maria Bruijnink (de Bruijn) in diverse akten ook nogal eens met variaties op De Bruijn/Bruijnink voor.

Francisca H.A. Heinen - Lammers

Als Hendrick (Dirck) Lammers (x Maria Bruijninck/de Bruijn) en Willem Lammers x Aaltje Boomels wederzijds doopgetuigen bij elkaar zijn geweest, dan is de kans wel groot dat Hendrik en Willem broers waren. En ook dat de gezochte Dirck Dircks Lammers de dopeling is in 1741 in Amsterdam van Hendrik Lammers en Maria Bruijninck. Een testament o.i.d. dat dit bevestigt zou natuurlijk meegenomen zijn. 

Bas de Vries

Ondertrouw te Amsterdam op 11 dec 1716; Willem Lamberts, van Anhout, oud 24 jaar, op de Cingel, ouders dood, geassisteerd met Jan Quack, en Aeltje Bomels, van Anhout, oud 28 jaar, woont als vooren, ouders dood, geassisteerd met haar zuster Geesje Boomels.

Ondertrouw te Amsterdam op 27 feb 1739; Dirck Lamberts, van Anholt, oud 32 jaar, aan de Bootermarkt, ouders dood, geassisteerd met Harmanus Harmensz en Maria Bruijning, van Lingen, weduwe Anthonij Hulshoff, op de N.Z. Agterburgwal. 
Ondertekent: “Derck Lammers”.

Er zijn doop- en trouwboeken van Anholt digitaal in te zien (17e eeuw) op www.genealogiedomein.nl

Bas de Vries

Ja, al deze informatie heb ik bij elkaar gesprokkeld. Er is wel een testament van Dirk Lammers uit 1775, daarin wordt zijn moeder Maria de Bruijn (weduwe Dirk Lammers) genoemd en zijn eerste vrouw. Verder geen aanknopingspunten.

Willem Lammers is een stuk ouder dan Dirk, een oom? Er is familieverband; een dochter van Willem, Anna Maria (geb. 1721) is doopgetuige bij de doop van Dirks oudste kind bij Maria Waanders. Dirk en Willem komen beiden uit Anholt, maar in de gegevens van de dtb van Anholt heb ik niets concreets genoeg kunnen vinden, wel een Gwilhelmus Lambertz die in 1671 met Christina Grevinck trouwde. Maria komt uit Lingen, en Maria de Bruijn is natuurlijk een heel algemene naam met allerlei spellingsvariaties.

Francisca H.A. Heinen - Lammers

Aaltje Bomels is waarschijnlijk 15.03.1686 te Anholt gedoopt als Aleidis Bammels, dochter van Henricus Bammels(/Bomels) en Theodora van Kell [hier] (helaas zijn de Kirchenbücher van Anholt niet bij Matricula online in te zien)

Willem Lammers werd gedoopt als Wilhelmus Lomessen 06.08.1694 te Anholt als zoon van Gisbertus Lomessen & Joanna [hier] (in andere doopakten worden ze in de transcripties bij FamilySearch Gisbertus Lamers/Lammers/Lumers/Lamertz/Lauers & Joanna Wening/Weningh/Weening genoemd.) Dit echtpaar liet 28.09.1704 tevens een zoon Theodorus Henricus dopen [hier]

bij Maria de Bruijn zou ik uitgaan van Bruijninck = Brüning

Peter B


De berichten m.b.t. Willem en Aaltje zijn heel interessant, alleen dan zouden de leeftijden niet kloppen. Bij hun ondertrouw (Amsterdam 11 dec. 1716) geven ze aan respectievelijk 24 en 28 jaar te zijn.Dirk geeft bij zijn ondertrouw 27 feb. 1739 32 jaar te zijn. Wat betreft de spelling van Lammers is ook alles mogelijk; de ambtenaar schrijft Dirk Lamberts; Dirk tekent met Derck Lammers. Is er overigens een archief in Anholt of Isselburg om de archieven te raadplegen?

Francisca H.A. Heinen - LammersPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu