stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Huwelijk gezocht Cornelis den Daas en Jacoba van Gijn Utrecht 1695?


Profiel afbeelding

Hallo forumgenoten,

ik ben op zoek naar de (onder)trouwakte van mijn stamgrootouders Cornelis den Daas en Jacoba van Gijn. Op genealogieonline kom ik een vermelding tegen dat zij op 15 juni 1695 in Utrecht in de Domkerk zijn getrouwd. Vooralsnog kan ik de akte echter niet vinden.

Wie helpt mij verder?

Michael van der Zee 1581

Als beiden een vader Bastiaen hadden, zou het deze trouw kunnen zijn:

Trouwinschrijving Cornelis Bastiaenz en Japickje Bastiaenz, 25-01-1701
Aktedatum:
 

25-01-1701

Akteplaats:
 

Utrecht

Bruidegom:

Cornelis Bastiaenz

Bruid:

Japickje Bastiaenz

Datum ondertrouw:
 

09-01-1701

Huwelijksplaats:
 

Utrecht

Gezindte:
 

Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)

Toegangsnummer:
 

711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters

Inventarisnummer:
 

100

Paginanummer:
 

368

Bedet

Bedet, vooralsnog zijn beide ouders mij onbekend. Maar Cornelis en Jacoba laten wel mijn stamvader Bastiaan dopen. Deze zou dan gelijk kunnen zijn aan de op 26 juni 1701 in Jaarsveld gedoopte Bastiaen?!

Michael van der Zee 1581

Bastiaen en zijn door Bedet gevonden ouders woonden alle drie buijten de Tolsteegpoort.

Wesley Fokkens

In ieder geval heeft Cornelis een oom, Claes Cornelis en Japikjes vader heet Bastiaen Jansz.

Bedet

In Lexmond komen we tegen:

Jan den Daes, hij woonde aan de kade (aen de kae) en kreeg drie kinderen:

-Leentie (1653) gehuwd met Pieter Cornelisse Baes

-Ottie (1655)

-Bastiaan, w.s. later Bastiaan Jans genoemd, gehuwd met  Neeltie Aerts;

In Ameide zijn gevonden:

Lijsbeth Daes gehuwd met Jan Heijmensz; krijden in 1647 een zoon Bastiaan

Neeltje Bastiaens genaampt den Daes; werd in 1609 lidmaat van de kerk

Jan de Daes Pietersz, gehuwd met Aertjen (l.g. werd in 1609 ook lidmaat).

Kennelijk kwam de naam de(n) Daas in deze contreien vaker voor.

Teun Bikker

Ik heb het volgende staan: 

Cornelis den Daas, geb. Utrecht 30 nov. 1669, Werkte op de oven van de Heer van Cleeff te Utrecht (steenbakkerij), † Utrecht 30 juli 1739, tr. Utrecht [Domkerk] 1 Jacoba van der Gijn van Gijn, geb. Utrecht 1675, † ald. 27 febr. 1742, begr. Utrecht (Claeskerk) 3 maart 1742.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Cornelisse, volgt III.

2. Catharijna den Daas, geb. 1700, ged. Utrecht 26 maart 1730, † 1755, tr. Utrecht 1 Jan Cornelisz van der Thol, geb. 1700, † 1760.

III. Bastiaan Cornelisse den Daas, geb. Utrecht [Jufferstraat] 11 jan. 1696, ged. Utrecht [Geertekerk] 28 jan. 1696, steenbakker pannenbakker, † Utrecht 28 jan. 1749, tr. Utrecht 1 Maria Wagenaar, geb. Utrecht 28 maart 1705, ged. Utrecht [Domkerk] 1 april 1705, † Utrecht 4 april 1756, dr. van Berent en Helena de Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt IVa.

2. Thomas den Daas, geb. Utrecht juni 1728, ged. Utrecht (Geertekerk) 20 juni 1728, † Utrecht 1 mei 1729.

3. Thomas, volgt IVb.

4. Leendert den Daas, geb. Utrecht 10 juni 1731, † 1800.

5. Jacob den Daas, geb. Utrecht 1733, † 1800.

6. Jacomijntje Jacoba, volgt IVc.

7. Bastiaan den Daas, geb. Utrecht april 1737, † 1800.

8. Margje den Daas, geb. Utrecht 1739, † 1800.

9. Francina, volgt IVd.

Cees Jan van den Hoek

Cees Jan, ik kan je koppelingen niet openen. Maar heb jij dan zowel het document van het trouwen in de Domkerk van Cornelis en Jacoba, als het document van de doop van Bastiaan in 1696?

Michael van der Zee 1581

goedenavond, bedankt voor uw reactie. Ik dacht inderdaad dat ik een scan heb van deze inschrijving. Ik ga kijken of ik die kan vinden

Cees Jan van den Hoek

Op de in de vraag aangehaalde website van genealogieonline wordt als bronvermelding een link gegeven naar de site van Oscar den Uijl, weliswaar naar een vermeende kleinzoon van Cornelis en Jacoba (link). Als je dan bij den Uijl de grootvader aanklikt zie je een vermelding naar de door @Bedet gevonden trouwinschrijving (link). [Voor een scan van die inschrijving zie hier.] O. den Uijl heeft daar overigens wat vraagtekens geplaatst. Ik zou in elk geval ook deze geneologie op genealogieonline maar terzijde leggen. Nee schuddend

Uitgeschreven lid

@Peter S: bedoel je nu om het huwelijk van 1701 te negeren?

Michael van der Zee 1581

Voor alle zekerheid reageer ik op de bijdrage van Teun Bikker:

Ik kopieer:
-Bastiaan, w.s. later Bastiaan Jans genoemd, gehuwd met  Neeltie Aerts;
In Ameide zijn gevonden:
Lijsbeth Daes gehuwd met Jan Heijmensz; krijgen in 1647 een zoon Bastiaan

Jan Heijmens en Lijsbeth Jansdr Daes krijgen inderdaad een zoon Bastiaan in 1647. Déze Bastiaen is gehuwd met Neeltje Aerts! (Helaas) geen Kersbergen zoals - de Bruin - ten onrechte heeft aangenomen. Dit betekent dat w.s. niet juist is.

ora Lexmond 12 d.d. 17-10-1686: Leendert en Bastiaen Jansz, kinderen van Jan Heymensz en Lysbet Jans, v.h.s. en voor Arij Jansz, won. in Willige Langerack</b>, mitsg. Peter Cornelisz x Leentgen Jansdr, doen quytinge van haer moeders erfenisse. Jan Heymensz had een huys a/d Spinhovense cade/

ora Lexmond 10 fol 67d.d. 25-10-1679: Cornelis Aelberden Staevast, als weduwenaar en boedelhouder van Gerigen Pietersdr, die te vooren weduwe was van Aert Pietersz voor hem selven, ter eender sijden en aen de ander sijde voor de eerste staak Aedriaen Pietersz, broeder van de voorsz. Gerige Pieters, en voor de tweede staak Pieter Gijssen als getrout hebbende Neeltie Pieters, haer geweesen suster, als vaeder en voocht van syn vijff kinder bij haer geprocquereert, namentlijck Cornelis Pietersz en Pieter Pietersz,, Gysbert Pietersz, Jan Pietersz en Aert Pietersz, en voor den derden staak Bastiaen Jansen als getrout hebbende Neeltien Aertsdr voor hem selven en sich sterckmaekende voor sijn drie onmundige schoonsusters, meede present, naementlyck Willemijntien Aerts en Hendrickie Aerts en Pietertien Aerts, en voor de vierde en laetste staek Teunis Cornelisz als soon van Hendrickie Pieters, die een sus-ter was van Gerige Pieters voorn., als man en voogt van Annegen Dirx, daer hij tot deeser tijt twee kinder bij heeft geprocquereert, en hebben sij comp.ten ingegaen een vrindlijck ac[c]oort en uijtcoop in plaets van maeggescheijt van alle soodaenige  goedren als haer waeren aenbestorven, ijeder staek voor een gerechte vierdepart, door het overlijden van de voorsz. Gerige Pieters sal., te weeten dat den voorn Cornelis Aelberden sall hebben en behouden alle de naergelaeten goedren van sijn voorsz. huijsvrou sal., soo van huijsinge, landreijen, gout ofte silver, gemunt en ongemunt, niet uiijtgesondert […]..

18-2-1691, 127#
Comp. Leendert Jansz, jm. won. op Achthoven, testeert legateert aan zijn zuster Leentge Jans, tot universele erfgenaam zijn vader Jan Heijmens en zijn broers Bastiaen en Arien Jans (Lexmond, de Bruin)

Tot op heden heb ik de ouders van Lijsbeth Jansdr Daes niet kunnen traceren. Ook het huwelijk van Lijsbeth en Bastiaen is niet bekend.

Gerrit H Verwoerd

De doop van Bastiaan den Daas op 22 april 1737 is terug te vinden via deze link:

  https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/08977DAA0FF47BDDE0534701000A4B62

Dit is dan de Jacobi-Kerk

Cees Jan van den Hoek

Deze Bastiaan is dan een kleinzoon van Cornelis den Daas en Jacoba van Gijn.

Michael van der Zee 1581


@Ceesjan van den Hoek:
Jij zou een doop- en begraafdatum van Cornelis den Daas hebben (ooit op je site gezien). Maar heb je daar ook de akten van? Liefst met vindplaats/link. Ook de doopdatum (11-01-1696 Utrecht, via jouw site toentertijd) van Bastiaen is nergens te vinden. 
Als je een doopdatum hebt van Cornelis (toen gelezen op je site 30-11-1669 Utrecht), dan zou je ook gelijk zijn ouders hebben....(!) Maar op die datum kan ik nergens wat vinden. Net als dat ik geen huwelijksdatum kan vinden op wat voor namencombinatie ook.... 

Mirjam VZPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu