stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » VOC schip aanmonstering door Sietze Gosses Nijdam op 15 aug. 1791


Profiel afbeelding

Gezocht of deze Sietze/Sietse/Sydse Gosse Nijdam een zoon is van Gosse Sytzes Nijdam x Wopkjen Tjerks "van Noorder Drachten".

Ik heb wel een Sietse Gosses Nijdam die op 9-5-1783 te A'dam huwt met Jacomina Pieters Zijltogt. Beiden "Mennoniet" van geloof . Hij 25 jr. zij 28 jr.

Over eerstgenoemde Sietze weet ik alleen een geboortedatum 24-4-1746 Drachten. Is hij jong overleden en is later genoemde Sietse hieruit geboren ??

Alle info rondom deze gezinnen zijn welkom.

Deja Vu-Geert

De titel van deze discussie : "VOC schip aanmonstering door Sietze Gosses Nijdam op 15 aug. 1791" bevat onjuiste informatie. In de VOC inschrijving (link) staat "Sietse Nijdam" op die datum ingeschreven. Dat die een patroniem "Gosses" zou hebben gehad is m.i. verzonnen. Wel stata in de inschrijving dat hij scheepstimmerman was en van Leeuwarden kwam.

Overigens begrijp ik de inschrijving niet helemaal, het lijkt erop dat hij na 3 maanden en 18 dagen is verdwenen?

Peter S

hij heeft na aankomst in Batavia op de werf Onrust gewerkt en is dus inderdaad na 3 maanden en 18 dagen verdwenen

Peter B

Mennonieten dienden niet bij de VOC, want die schepen waren bewapend met kanonnen
en hadden soldaten aan boord met musketten en sabels.
Mennonieten waren op grond van hun geloof tegen het dragen van wapens (pacifistisch), 
zij stonden bekend als vredelievende walvisvaarders en kabeljauwvissers.

Dus zijn de eerstgenoemde personen geen directe verwanten van de timmerman bij de VOC.

henk elsinga

Heren. Dank voor jullie reactie. Los van mogelijke type fouten, deed ik een suggestie dat mogelijk deze Sietze / Sietse (vele varianten van schrijfwijze van deze naam) de Sietse zou zijn van genoemd echtpaar, aangezien die Sietze Gosses "onverwachts" te Amsterdam te voorschijn kwam. het fijt dat Mennonieten niet op oorlogsschepen aanmonsteren begrijp ik. Maar wist niet dat dit VOC schip als "oorlogsschip" gekenmerkt moest worden. Binnen onze (Nijdamstra Stichting) database kwamen slechts enkelen eventueel in aanmerking.

Blijven dus 2 Sietzes over zonder verdere connecties, alleen dat zij Nijdam personen zijn. Van de aangemonsterde zijn geen voorouders te traceren.

Van de in Amsterdam gehuwde Sietse niets terug te vinden na die datum.

Deja Vu-Geert

De Sietse Gosses Nijdam, geboren rond 1758, die in Amsterdam trouwt met Jacomina Pieters Zijltogt, moet wel een zoon van Gosse Sytzes Nijdam en Wopkjen Tjerks zijn. Daarvoor bestaat echter geen direct geboorte- of doopbewijs. Er zijn wel indirecte verwijzingen naar dat echtpaar. Binnen de Friese familie Nijdam zijn maar heel weinig personen doopsgezind. Gosse Sytzes Nijdam, zoon van Sytze Gerbens en Minke Berents, is gedoopt op 20 maart 1718 te Boornbergum. Hij is dus niet doopsgezind. Hij wordt op 1-6-1774 begraven te Leeuwarden. Hij is eerst binnenschipper te Drachten. Later verhuist hij naar Leeuwarden. Hij wordt dan lid van het grootschippersgilde. Dat betekent, dat hij dan zeeman op de grote vaart wordt. Zijn eerste vrouw Wopkjen Tjerks is wel doopsgezind. Op 20 januari 1753 wordt ze als volwassene gedoopt in de doopsgezinde kerk te Leeuwarden. Zij overlijdt in juni 1764 te Leeuwarden. Kort daarna hertrouwt Gosse Sytzes Nijdam met Gertie Clases, die overlijdt op 25-10-1780 te Leeuwarden.

In de huwelijksvermelding in Amsterdam van 1783 staat, dat zijn beide ouders dan zijn overleden. Dat klopt met de bovenstaande gegevens. Jacomina Pieters Zijltogt komt uit Emden. Zij is een dochter van Pieter Zijltogt en Jenneke Engberts. Op 20-11-1785 wordt Jacob (Pieters) Zijltogt in Amsterdam gedoopt als volwassene in de doopsgezinde kerk. Bij die plechtigheid zijn zijn zuster Jacomina en haar man Sietse Gosses Nijdam aanwezig. Jacob Pieters Zijltogt is dus ook een kind van Pieter Zijltogt en Jenneke Engberts.

Met vriendelijke groet,

Klaas Pera

Klaas Pera

Voor wat het waard is, in de aantekening van Sijtze Gosses Nijdam als doopsgezind lidmaat te Amsterdam in 1785 staat dat hij met attestatie is binnengekomen (link) maar zonder plaats van herkomst. Attestaties zijn bewaard, geordend op plaats van herkomst, maar die van hem vind ik niet onder Leeuwarden (zou op deze moeten volgen : link). Ik heb ook even onder Harlingen gekeken omdat de voor hem met attestatie binnengekomene daarvandaan kwam maar daar zie ik em evenmin. [Aanv: Anders deze lijst maar doorlopen : link. ZIt er m.i. niet tussen.]

Overigens krijg ik de indruk dat nog niet bekend was dat Sijtze in 1788 is uitgeschreven te Amsterdam met zijn vrouw, vertrokken naar Leeuwarden (link).

Peter S

Als je op Alle Friezen zoekt met de zoekterm "Syds Gosses" en als plaatsnaam Leeuwarden kiest, komen als zoekresultaat drie naamloze kinderen van Sieds (Sijds) Gosses te voorschijn. Zij worden begraven op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden op 28-11-1790, 19-3-1794 en 17-9-1800. (Bij het begraven kind van 1794 staat expliciet vermeld, dat de overledene doopsgezind was.) Dat zou wellicht betekenen, dat Sietze Gosses Nijdam in 1800 nog leefde en in Leeuwarden woonde.

Klaas Pera

Klaas Pera

Klaas . Zeer bedankt voor de aanvullingen. Deze zaken had ik nog niet in beeld. Mogelijk niet op de juiste plaatsen gezocht.

Het is zeker dat deze Sietse niet degene is die aanmonsterde op het VOC schip in 1791. Blijven we zoeken naar zijn ouders.

Wat we wel gevonden hebben in Delpher is een Boel-verkoping van Geertje Klaases en Gosse Sijds Nijdam, na hun overlijden in 1781 te Leeuwarden.

Deja Vu-Geert

Peter. Ook jij bedankt voor de aangeboden aanvulling en tips. We zoeken verder.

Deja Vu-Geert

Sijds (Gosses) Nijdam is geboren op 24-04-1746 te Drachten, gedoopt 29-04-1746 te Drachten. 

Bron: Doopboek Herv. Gemeente Drachten, archiefnr.28, Collectie DTB Dopen Smallingerland-Tresoar, inventarisnr.622, aktenr.2472

Hij is gehuwd met Jacomijntje (Pieters) Zieltogt op 24-04-1783 te Amsterdam

Zij kregen een kind Gosse (Sijdses) Nijdam, geb.30-04-1785 te Amsterdam.

Carla Nijdam

Hallo Carla,

Heel mooi gevonden, maar toch blijven er vraagtekens bestaan ten aanzien van deze persoon. Dat heeft vooral te maken met zijn huwelijksinschrijving:

"Compareerden als vooren Sietze Gosses Nijdam, van Leeuwarden, Menoniet, oud 25 Jaren, in de Loojerstraat, oud(er)s doot, geadsisteert met Arie Hacquerijas (Zacharias?), in de Uijdersteeg, Jacomina Pieters Zijltocht, van Embden, Menoniet, oud 28 Jaren, in de ..olverstraad, haar moeder Jenneke Engberts te Embden (handtekening bruid: Jakomina Pieters Zijltogt)."

Hij is in 1746 in de hervormde kerk in Drachten gedoopt, maar geeft aan "Menoniet" oftewel doopsgezind te zijn. Bij zijn huwelijk in 1783 in Amsterdam is hij 25 jaar oud. Dan is hij geboren rond 1758 en niet 12 jaar eerder, in 1746. De Sietze van 1746 is vermoedelijk jong overleden, zoals de vraagsteller ook al suggereert.

Met vriendelijke groet,

Klaas Pera

Klaas Pera

Heel goed Klaas. Carla je moet wel bij de les blijven en geen 2 sietse/sydse personen door elkaar gooien. Blijft lastig. Doei!

Ik weet niet of het een broer van genoemde Sietse Gosses is, maar ik kwam ook nog een begrafenis tegen (met de slee, kosten 1 gld. 19 st) van een Poppe Gosses Nijdam in Amsterdam . Op 22 november 1776 begraven op kerkhof bij Westerkerk. Was "woonachtig" in het Weeshuijs d'Oranjeappel.

Mogelijk is hier een inschrijving en eventueel leeftijd naar voren te halen. Dat zou een aansluiting kunnen opleveren.

Deja Vu-Geert


Een foutje is maar zó gemaakt. Ik acht het nog steeds heel goed mogelijk, dat Sietze Gosses Nijdam een oudere zoon is van Gosse Sytzes Nijdam en Wopkjen Tjerks. In het ondertrouwregister van Amsterdam staat, dat Sietze uit Leeuwarden (niet uit Drachten) kwam en doopsgezind was. In juni 1764 overlijdt Wopkjen Tjerks, de eerste vrouw van Gosse Sytzes Nijdam. Haar man is dan al grootschipper. Vermoedelijk is hij toen ook verhuisd van Drachten naar Leeuwarden. Hoewel hij eerst hervormd was, is hij toen misschien overgegaan naar de doopsgezinde kerk. Het kan ook zijn, dat Sietze Gosses Nijdam zelf uit overtuiging doopsgezind is geworden. Dat was tenslotte de geloofsovertuiging van zijn waarschijnlijke moeder. Dat we geen geboortebewijs van de oudere Sietze Gosses Nijdam hebben, is niet zo uitzonderlijk. Niet alle doopsgezinde kerken hielden een geboorteregister bij.

Met vriendelijke groet,

Klaas Pera

Klaas PeraPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu