stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Stamboom famile Dashorst/Hendriksen/Elbertsen periode 1722 Voorthuizen


Profiel afbeelding

Het was flink zoeken, maar ik heb het originele doopboek van Voorthuizen (205.1) gevonden, en Elbert was inderdaad een mannetje.
Scan 163 op https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=158&miadt=37&miaet=14&micode=0176&minr=36168616&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&mizk_alle=voorthuizen%20205.1&miview=ldt

Wat mij opvalt, is verder, dat de vader in de RK doopboeken nergens als gereformeerd wordt aangeduid. Als hij dat wel was, stond het er altijd bij (acatholicus, ketter, hereticus etc). Dus dan was hij blijkbaar bekeerd. En verder viel het me op, dat het eerste bekende kind in dit gezin pas na jaren kwam. Er was dus geen sprake van een "gedwongen" huwelijk in verband met zwangerschap.

Wesley Fokkens

Een poging tot antwoorden op uw vragen:

Begraven in 1771: Andre Jansen meldt dat dit echtpaar in 1762 is overleden te Voorthuizen. Ik kan daar aan toevoegen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat als hij kinderen had, er in 1771 "nalatende zijn vader" bij het begraven zou staan.  Dit is vast een ander.

Het huwelijk voor de geref  kerk te Amersfoort in 1752 kunt u hier inzien: https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mip1=he*&mip3=elb*&mip4=Bruidegom&mibj=1752&miej=1752

Ook de dopen te Hoogland, Amersfoort, Achterveld en Stoutenburg kunt u in die index vinden.  De maker van die website (Herman Postema) heeft overigens een reputatie te verliezen in de genealogie.

De vraag die ik stelde is: waarom gaat een RK meisje wonend in Hoogland (volgens de huwelijksinschrijving) voor de geref kerk trouwen? Dat kwam best wel voor bij katholieken om een officieel huwelijk te krijgen. In Hoogland en Amersfoort ben ik het echter (dacht ik) nog nooit tegengekomen omdat de katholieken daar om die reden voor het gerecht gingen trouwen en dan vaak ook nog voor de RK kerk. Dat doet mij vermoeden dat hij misschien geref is maar ik heb daarvoor geen verder bewijs.

Ik kan wel verwarring toevoegen.  Ik heb even snel geprobeerd een alternatieve Elbert Hendriks te vinden met bij voorkeur een Hendrik en Hendrikje als ouders (want zie de namen van zijn kinderen) en kwam toen deze tegen, maar die is ook al geref Lachend:
 

DTB_Archief_Eemland_13.29j Amersfoort NH dopen 1723-1739
Doopinschrijving Elbert Janze, 27-01-1730
Doopdatum: 27-01-1730
Akteplaats: Amersfoort
Dopeling: Elbert Janze
Voornaam:         Elbert
Achternaam:      Janze
Geslacht:             m
Aktedatum:        27-01-1730
Vader:  Hendrik Janze
Voornaam:         Hendrik
Achternaam:      Janze
Moeder:              Hendrikje Corneliz
Voornaam:         Hendrikje
Achternaam:      Corneliz
Gezindte:            Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer:          DTB_Archief_Eemland_13 -
Inventarisnummer:         29j
Paginanummer: 72

Dit echtpaar trouwde en liet meer kinderen dopen te Nijkerk overigens.

Maria van Afferden

Aangaande de doopgetuigen: de vraag is wie zijn Hendrikje Jans en Annigje Geurts?  Annetje Roelen is vast een zus van Maria.
Zoeken bij het Utrechts archief.
Een speculatieve hypothese: Hendrikje Jans = Hendrikje Corneliz, van hierboven.  Het kwam wel voor dat het patroniem van de echtgenoot werd gebruikt maar dit is verre van zeker hoor.

 

Maria van Afferden

@ Wesley Fokkens. Enorm bedankt voor het vinden van het originele doopregister van Elbert Hendriksen uit 1722. Hiermee is de "verschrijvingsvraag" opgelost.

@ Maria van Afferden; 

Veel dank.

1. Heb Annitje Roelen als getuige kunnen terugvinden bij de RK doopinschrijving van Rudolphus (Roelof) Hendriksen. Hierin wordt Maria als Maria Roelen genoemd.

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mif1=156&mip1=Roelen&mip4=getuige&mibj=1755&miej=1760&mib1=156

Blijft voor mij nog een raadsel waarom het huwelijk tussen de in deze inschrijving genoemde ouders (Elbert Hendriksen en Maria de Goede/Roelen) Nederduits Gereformeerd was. Het is voor mij nu duidelijk dat Elbert Hendriksen van huis uit Nederduits Gereformeerd was en het lijkt me niet aannemelijk dat er een alternatieve Elbert is geweest die RK was, want 2 RK personen gaan toch niet Nederduits Gereformeerd trouwen? Ook is het niet zo dat omgekeerd Maria de Goede/Roelen Nederduits Gereformeerd was; het is overduidelijk aangetoond door Wesley Fokkens dat zij RK is gedoopt. Een laatste mogelijkheid die ik kan bedenken is dat Maria zich - alleen om dit huwelijk aan te kunnen gaan -  heeft bekeerd tot het Nederduits Gereformeerde geloof en dat het echtpaar, na het huwelijk RK is geworden en vervolgens al hun kinderen RK heeft laten dopen.

2. Ben het eens dat de Elbert Hendriksen die in 1771 is begraven niet de Elbert Hendriksen is die trouwde met Maria de Goede/Roelen. Ik denk dat ik de begrafenis van een RK Elbert Hendriksen moet zien te vinden.

Gerardus W.M. Dashorst

Naar ik me meen te herinneren:

1 ondertrouw voor schout en schepen of in de "protestantse" kerk. Dit was gelijkwaardig.

2 trouwen RK. Mogelijk maar dan moest eerst een van de akties genoemd onder 1 zijn uitgevoerd. Dat was dus beslist een duurdere optie.

Waarom de vader bij de dopen niet wordt aangegeven als acatholicus blijft nog even een raadsel.

mvg-Ben 

Ben Wegman

Het overlijden van een Maria de Goede en een Elbert Hendriksen wordt op resp. 25 juli en 24 augustus 1778 in de statie van de Elleboogkerk aangetekend [bron voor beide].

Verder is er een net iets oudere akte van indemniteit van 2 april 1778 voor Roeloff en Hendrik zonen van Elbert Hendriks en Maria Roelen de Goede.

Voor wat betreft de inwoners van Harselaar zou je je tot het gemeentearchief van Barneveld [www.archieval.nl] kunnen wenden. Volgens de archiefinventaris van het Ambtsbestuur van Barneveld zou een uitgave van de registers van persoons- en haardstedengeld uit 1749 digitaal beschikbaar moeten zijn, maar ik heb die zelf niet kunnen vinden*. Verder zijn er kohieren van ambtslasten etc. Je zou dan in elk geval kunnen achterhalen hoeveel Hendrikken er tussen 1730-1752 hebben gewoond. De registers worden vaak op een loopvolgorde opgesteld, dus je zou er wellicht ook uit kunnen afleiden waar ze precies hebben gewoond. Misschien heeft iemand dat ook al gedaan, maar daar kan het gemeentearchief je misschien mee helpen.

*Goed om te weten dat uitgerekend het deel Barneveld ontbreekt in het archief van de Staten van het Kwartier Veluwe [inventaris].

Andre Jansen

Allereerst veel dank voor de reacties!

@ Ben Wegman. De registratie van 6 oktober 1752 van het huwelijk van Elbert Hendriks en Maria de Goede, hoe deze te kwalificeren? Is dit de ondertrouw die in de protestantse kerk heeft plaatsgevonden. Maar er staat niet dat Maria de Goede niet protestant is. Moest Maria zich voor deze ondertrouw bekeren tot protestant? En wat is er op 3 november 1752 gebeurd? Hoe ging het er in de 18de eeuw aan toe? De gang van zaken op beide gebeurtenissen is mij niet duidelijk, en al helemaal niet in verband met het feit dat ze niet hetzelfde geloof hadden. Hiervan ga ik uit, aangezien er geen RK Elbert Hendriks te vinden is die in de periode 1720 - 1731 in Harselaar is geboren.  

@ André Jansen; de bron van het overlijden van beide echtelieden in 1778 is duidelijk. Dank hiervoor. Gezien het boven gestelde concludeer ik dat Elbert Hendriksen op enig moment RK moet zijn geworden. Aangezien zijn kinderen RK zijn gedoopt en daarbij Elbert niet staat vermeld als acatholicus, is mijn redenering dat deze bekering vóór de doop van het eerste kind (Hendrik Elbertsz op 03-02-1755) heeft plaatsgevonden. 

Wat betreft de akte van indemniteit d.d. 2 april 1778 merk ik op dat ik in het document over Groot Dashorst onder de kinderen van Elbert en Maria geen Hendrik kan vinden die in 1774 of 1773 is geboren. Hoe dit te verklaren? Is er misschien nog een kind geboren? Maria was toen al 43-44 jaar.

Mvgr

Ad

Gerardus W.M. Dashorst

6 oktober 1752 resp 3 nov 1752. Dit lijkt sterk op ondertrouw op 6 oktober, vervolgens 3 maal een week (globaal) als bezwaarperiode en daarna het huwelijk in de kerk.

In de NH kerk trouwen was in de praktijk goedkoper dan via het gerecht. Hoe de restricties van de kerk luiden m.b.t. het geloof van beiden weet ik niet. Je zult dus enig vooronderzoek moeten doen om dit goed in beeld te kunnen krijgen. Of stel evt die vraag aan Yolande Lippens via haar stamboompagina: https://www.yory.nl/handleiding-voor-dtb-boeken/

Succes,

mvg-Ben

Ben Wegman

@ Ben Wegman. Sorry voor mijn late reactie. 

Wat betreft het huwelijk uit 1752. Ik ga nog even bij Yolanda Lippens te rade, bedankt voor dit advies.

Verder ben ik nog steeds op zoek naar informatie en gegevens over de ouders van Elbert Hendriksen. Zij worden bij zijn doop in het doopboek van Voorthuizen vermeld als Henderik Elbertsen en Henderikjen Herberts. Ik kan verder niets over hen vinden, zoals geboorte/doop, huwelijk en overlijden/begraven. Zij staan wel - aks echtpaar - als lidmaat/gevormde van de kerkelijke gemeente in Voorthuizen geregistreerd in september 1723 (https://www.geldersarchief.nl/bronnen/personen?mivast=37&miadt=37&mizig=128&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip2=Herberts&mip1=Henderikjen&mip4=lidmaat)

Mvrgr.

Ad

Gerardus W.M. Dashorst

Beste Ad, zie mijn bericht van 20 mar 2020 — 19:41 waar ik een mogelijk doop van Hendrikje heb genoemd.

Groet, André

Andre Jansen


Beste André, hartelijk bedankt voor je reactie. Ik heb je bericht van 20 maart verkeerd begrepen.

Sorry hiervoor.

Ik zie nu dat je aangeeft dat Hendrik Elbertsen en Hendrikje Herberts (dus de ouders van Elbert Hendriksen) in 1762 in Voorthuizen zijn overleden en dat ze 6 kinderen nalieten en dat wellicht Hendrikje in 1694 in Kootwijk gedoopt zou kunnen zijn.

Van hun overlijden heb ik de bron kunnen vinden ( Hendrikje is overleden op 18 januari 1762 en Hendrik is overleden op 2 februari 1762). Ook vermeld je dat het echtpaar lidmaat was van de protestantse kerk in Voorthuizen (welke bron ik ook heb gevonden).

Verder heb ik de doop van 7 kinderen kunnen vinden:

1. Elbert Hendriksen/Elbertsen gedoopt 12-04-1722

2. Dirkjen Hendriksen/Elbertsen gedoopt 11-02-1723

3. Aaltjen Hendriksen/Elbertsen gedoopt 05-08-1725

4. Jannetje Hendriksen/Elbertsen gedoopt 11-12-1729

5. Herbert Hendriksen/Elbertsen gedoopt 28-02-1731

6. Annetjen Hendriksen/Elbertsen gedoopt 14-04-1734

7. Wijmtje Hendriksen/Elbertsen gedoopt 23-03-1737

Een van hen is dus overleden vóór 1762. Wie dit is geweest heb ik (nog) niet kunnen vinden.

Vervolgens heb ik de doop van Hendrikje ( in de akte aangegeven als Henricjen Herbertsen) op 03-10-1694 kunnen vinden. 

Ben nu op zoek naar de doop van Hendrik Elbertsen en het huwelijk van Hendrik en Hendrikje, maar heb nog niets kunnen vinden.

Groet,

Ad

Gerardus W.M. DashorstPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu