stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht: doop Markus Pieters (Heere) geboren +/- 1707 Amsterdam


Profiel afbeelding

ik ben vastgelopen in de zoektocht naar de doop van Markus Pieterse (Heere) gedoopt omstreeks 1707 te Amsterdam en hoop dat een van de forumleden een oplossing kan vinden:

20.04.1725 - Markus Pieterse van A. oud 18 jaar in de Palmstraat geass. met sijn moeder Trijntje Markus & Fijtje Jans van A. oud 18 jaar op de Lindegragt geass. met haar moeder Fijtje Brouwer
  22.02.1726 Jan. Markes Pieters & Fijtje Janse. get: Dirck Menne, Pieternelletje Winters [Westerkerk]
  09.01.1728 Pieternelletje. Marcus Pieterse & Fijtje Janse. get: Dirck Minnen, Pieternelletje de Winter [Westerkerk]
  08.02.1730 Sibout. Markes Pieterse & Fijtie Jans. get: Sibout Aarense, Aagie Cornelis [Noorderkerk]
  04.06.1732 Trijntje. Markus Pieters & Fijtje Jans. get: Albert Smit, Trijntje Gerrets [Noorderkerk]
  30.09.1736 Marike. Markus Pieterse & Feijtje Jans. get: Dirk Minne, Neltje de Winter [Noorderkerk]
  25.02.1739 Nelletje. Marcus Heere & Fijtje Jans. get: Dirk Mirve, Nelletje de Wienter [Nieuwe Kerk]
  17.07.1740 Marcus. Marcus Pieters & Feijtje Jans. get: Dirk Heere, Catrina van Pattenburgh [Nieuwe Kerk]
  09.12.1742 Aaltje. Marcus Pietersz & Fijtje Jans. get: Dirk Heere, Marretje Sijbrants [Noorderkerk]
  25.12.1743 Jannetje. Markus Pieterse & Fijtje Jans. get: Dirck Heeren, Martje Sijbrands [Noorderkerk]
  25.05.1746 Jacobus. Markus Pieterse & Fijtje Jans. Jacobus de Nooij, Gerritje van Reene [Noorderkerk]
  19.07.1747 Gerritje. Marcus Pieters & Feijtje Jansz. Jacobus de Nooij, Gerritje van Reenen [Nieuwe Kerk]

† 26.02.1772 Fijtje Jansz h.v. van Marcus Heere, de Lindegragt [Karthuizer kerkhof]
† 07.12.1779 Markus Pietersze Heere, Lindegracht [Karthuizer Kerkhof]
 

ik  v e r m o e d  dat Markus een voorkind is van Trijntje Markus, die later trouwde met Heere Dirkse:

17.02.1708 Heere Dirkse van Hoogkerke varentman wedr. Trijntje Harmens in de Palmstraat & Catrijn Marcus van A oud 24 jaren in de Lindestraet geasst. met haer moeder Trijntje Jans [04.03.1708 Oude Kerk]

   14.11.1710 Dirk. Heere Dirks & Trijntje Markus. get: Jan Janse, Aeltje Arents [luthers]
   26.08.1712 Johannes. Here Dirks & Trijntje Markus. get: Willem van de Velde & Katrijn Andries [luthers]
   10.10.1713 Catharina. Heere Dirkse & Trijntje Jans. get: Trijntje Jans [kerk Brouwersgracht]
   13.04.1716 Johannes. Heere Dircksz & Trijntje Markus. get: Willem van de Velden, Catrijn Andries [luthers]
   05.04.1719 Aaltje. Heere Dirksz & Trijntje Markus. get: Dirk Dirksz, Aaltje Arents Ewegh [Kerk aan huis]
   10.07.1721 Jan. Heeren Dirks & Trijntje Markes. get: Aaltje Arens [Kerk aan huis]

† 12.10.1727 Heere Dirks op't Franse Padt in Lange Siewert Gang [Karthuizer Kerkhof]
† 24.07.1747 Trijntije Markus weduwe van Dirk Heere op't Franse Pad tussen de Weijije Gang en Palm Dwars Straat [Karthuizer Kerkhof]

zijn (half)broer) en (half)zus gaan in ondertrouw als:

26.07.1736 - Jan Brink van Deventer wed. Catrina Na op den Nieuwendijk & Trijntje Heere van A oud 23 jaar in de Palmst. geass. met haar moeder Trijntje Marcus (Marcus Heere & Fijtjen Jans zijn getuige bij de doop van hun zoon Marcus 10.01.1742)

29.06.1731 - Dirk Dekker [sic!] van A oud 21 Jaar op't Francepad geasst. met sijn moeder Trijntje Marcus & Marretje Sijbrands van A oud 22 jaar woond. als vooren geasst. met haar vader Sijbrand Alberts

maar ik kan dus geen doop van een Markus Pieters vinden...

Peter B

[22:08: Foute reactie verwijderd. Overigens kan werkelijk elke kleine suggestie waar ik nu op kan komen niet worden onderzocht omdat de stukken nu niet in te zien zijn op de site van het archief van Amsterdam, na de overstap op de nieuwe website. Het archief heeft me gemeld dat men er alles aan doet om dit zo snel mogelijk te verhelpen, maar er ontbreekt zo veel dat ik er een hard hoofd in heb. Hopelijk kan een ander wel verder.]

Peter S

Past niet helemaal in het plaatje, maar iets beters kon ik niet vinden:

 

 • (Akte)datum: 31-10-1700
 • Plaats: Amsterdam
 • Soort akte: Doop

Bijzonderheden:
Kerk: Lutherse Kerk https://archief.amsterdam/archief/5001/184

Petra

Ik denk niet dat de gevonden doop van Petra (20.33 uur) in dit plaatje past.... helaas.... Ik heb op 21 dec 1697 het huwelijk gevonden van ene Jan Pieters en Catrina Marcus. (Staat in index als Mareus, maar ik lees duidelijk Marcus).

In de boeken staat bij beide dat de ouders doot zijn, terwijl in het huwelijk van Catrijne Marcus in 1708, zij geassisteerd wordt met haar moeder.

Bedet

@ Bedet & Petra: die optie had ik ook onderzocht, maar dat zou niet overeenkomen met de leeftijd van Markus Pieterse bij zijn ondertrouw, en niet aansluiten bij het huwelijke van Heere Dirkse & Catrijn Markus

21.12.1697 - Jan Pietersz van Fredrikstad varentman oud 28 jaren op Rapenburg ouders dood geassist. met Govert Andriesz & Catrina Marcus van Westrijsen oud 27 jaren als vooren ouders dood geassist met Annethe Salomons

   31.10.1700 Marcus. Jan Pieters & Catarina Marcus. get: Cornelis Cornelis, Annetje Ariaens [luthers]
   10.10.1703 Marretje. Jan Pieters & Catarina Markus. get: Siewert Jansen, Marretje Cornelis [luthers]
   08.09.1705 IJohannes. IJohannes Pieterse & Katriena Markes. get: Salomon IJanse, Baartije Markes [luthers]
 

@ PeterS: wat ontbreekt er op dit moment bij het stadsarchief?

Peter B

Wat er vooralsnog ontbreekt op de site van het Amsterdams archief dat voorheen wel in te zien was? Om maar een dwarsstraat te noemen : de DTB boeken via de inventaris (link), je stuit daar op allemaal dode links. Verder zag ik dat kinderen van Heere en Trijntje Luthers gedoopt zijn. Dus wat struinen in archieven van de Lutherse Kerk lijkt een idee, maar ook daar allemaal dode links, zelfs de communicantenboekjes (staan wel op FS maar is veel meer werk). Nu vind ik het wat vreemd dat de begrafenis van Heere niet door de weeskamer is ingeschreven. Helaas zijn ook de stukken van de EL weeskamer niet in te zien. Etc. Mijns inziens een drama (de migratie is al begin januari uitgevoerd), en het is echt niet het enige archief waarvan de websitemigratie met problemen verloopt. Ik neem dit de archieven niet kwalijk maar zou zo langzamerhand wel eens willen weten welke IT bedrijven deze puinhoop hebben gemaakt.

Peter S

@ PeterS: ik zag gisteren dat de poorterboeken inmiddels ook waren verdwenen, die eerder op de nieuwe website volgens mij nog gewoon in te zien waren, dus ik weet niet of dit een migratieprobleem is of een ander IT-probleem. Het blijft echter een zeer slecht migratieproject, waarbij de zoekfunctionaliteit is beperkt, en de algehele website performance vele malen slechter is geworden... dankzij Picturae. Het enige positieve: het is nog niet zo erg als wat DeventIT voor het Stadsarchief Delft heeft gedaan, dat is echt bedroevend

Peter B

wat betreft de afstamming van de met Heere Dirkse getrouwde Catrijna Markus (17.02.1708 Heere Dirkse van Hoogkerke varentman wedr. Trijntje Harmens in de Palmstraat & Catrijn Marcus van A oud 24 jaren in de Lindestraet geasst. met haer moeder Trijntje Jans) is dit mijn voorlopige theorie:

13.06.1676 Pleun Leenders van Grijne oudt 20 jaer zijdegrijnwerker in de Angelierdwarsstraet geassist. met sijn moeder Marrittie Jans & Trijntie Jans Schoolman van A oudt 26 jaer an de Goudsblomstraet geassist. met haar moeder Hester Wijnants
    17.01.1677 Ester. Pleun Leenders & Catharina Schoomans. get: Jacobus Schoolmans, Ester Wijans [kerk De Posthoorn]
    15.12.1679 Maria. Clijn Leenders & Trijntie Ians. get: Bartholomeus Jans, Maritie Ians [kerk De Posthoorn]
    † 20.02.1680 Pluen Leenderse van Greijnen in de Katuijserskerckstrat bij de Angeliersgracht laat 2 kind naa [Karthuizer Kerkhof]
    † 02.03.1680 Pluen Leendertse in de Kattuijserskerckstraet een kint arm [Karthuizer Kerkhof]
    † 12.11.1692 Hester Pleun in de Lindestradt bij't Kerckhof [Karthuizer Kerkhof]
10.10.1682 - Marcus van der Burgh van Hantwerpe passementwerker out 41 jaren in de Boomstraat ouders dood geassist. met Neeltje Pieters & Trijntje Schoolman van A wed. Pleun Leenderse als vooren
    17.10.1683 Catharina. Marcus van der Burcht & Catharina Schoolmans. get: Gritie Frederickx [kerk De Posthoorn]
    14.11.1685 Marcus. Marcus van der Borcht & Trijn Jans. get: Trijntie Pieters [kerk De Posthoorn]
    † 26.02.1702 Markus van den Burch in de Lindestradt bij't kerckhof laat 2 kind na [Karthuizer Kerkhof]
    † 12.04.1705 Markus van den Burgh in de Katuijserstradt bij de Boomstradt [Karthuizer Kerkhof] zoon?
    † 13.10.1715 Trijntije Schoolmans op de Baangraft hoek Kromme Palmstraat [Karthuizer Kerkhof] [lijk aangegeven door Jan Willem van de Velde 12.10.1715]

Dan zou de leeftijd van Catrijna Markus bij haar ondertrouw juist zijn, maar zou het een gemengd kerkelijk huwelijk zijn.  Haar moeder Trijntje Jans treedt nog als doopgetuige op bij de doop van Catharina Heere 10.10.1713; deze doop vindt in de oud-katholieke kerk aan de Brouwersgracht plaats, terwijl eerdere kinderen luthers werden gedoopt, misschien een compromis binnen de familie.

... ook dit is maar een theorie, gaarne uw feedback
 

Peter B

Joannis Scoleman en Hester Wijnans laten in de Kerk 't Boompje op 10.10.1661 hun zoon Wijnandus dopen.

G. Karssenberg

Even een probeerseltje:

 • (Akte)datum: 16-06-1658
 • Plaats: Appingedam
  1. Dopeling

   Heere geboren 11-06-1658

  1. Vader

   Derk Heeres

  2. Moeder

   Hilke

Niet Hoogkerk (nabij Groningen), wel provincie Groningen. Typisch noordelijke namen ook.

Petra


@Petra: dat is een optie, hoewel ik er op basis van de lutherse doop van zijn kinderen, eigenlijk vanuit was gegaan dat hij uit Hohenkirchen Ostfriesland zou stammen

mogelijk is dit dezelfde Heere Dircks die enkele malen in de confessieboeken voorkomt o.a. 16.05.1699 [hier]:

"Heere Dircks van Hoogkerken oud seven en dertig jaer slootgraever voor dese nog eerst gevangen en op den 24 jan[uarij] 1699 publieck op't schavot met een strop om sijn hals een wijltijts tentoongestaen gegeeselt gebrantmerkt 10 jaere in't tugthuijs ... 10 jaere gebannen, ged. of niet hij ged. heeft aengeseht aen Abram Chamies alias Bram de Smous dat hij nu ontrent 6 maenden geleden met hem ... in de Plantagie uijt twe tuijne die open gebroken hadden hebbe gestolen een bet met sijn toebehoore desselfs behagsel twe kopere ketels en enig verder goet t'geen aen een smous vor 70 gls. hadde verkocht. en of niet hij ged. nu moet bekenne sulcks tegen de waerheijt valselijck en alleen om afslag te genieten hadden gedaen
segt ja
ged. of niet hij ged. wederom valselijck de gemelt. Abram de Smous heeft opgelijt dat t'saeme nu ontrent 2 jaere geleden op de Botermarckt 8 pont Spaense wol hadde gestolen als mede op een andere reijs 10 pont
segt ja.
Schep. Cond. dito gev. op het schavot te werde gebragt en aldaer wel strengelijck te werde gegeselt velange sijn bann en cont. voor de tijt van 4 jaere"

en ook hierhier en hier
 

Peter BPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu