stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Zaanse tak familie Vergouw: Jan Vergouw begr. Westzaandam in 1759


Profiel afbeelding

Er is in het verleden al het e.e.a. geplaatst, gevraagd en beantwoord over deze tak. Ik heb veel details en onbekende info weten te halen op de website van het Oost- en Westzaandamse Gezin, met als uiteindelijke (voorlopige) stamvader Jan Vergouw waarvan alleen een datum van begraven bekend is: 20-10-1759. Bron is het Begraafrecht Westzaamdam.

http://www.katerstede.nl/wzd%20en%20ozd/f8672.htm#f23339

Ik ben een absolute leek op genealogie-gebied, dus mijn vragen zijn:

1. wat zouden redenen kunnen zijn dat er geen echtgenote bekend is? Was trouwen te duur in die tijd? Geen verbinding met een kerk? Iets anders?

2. waarom is Jan Vergouw wél terug te vinden via registratie in het Begraafrecht, maar de moeder van zijn kinderen niet?

3. via welke registratie zijn de kinderen Marijtje en Abraham aan Jan Vergouw gelinkt? Via de registratie van de huwelijken waarbij naam van de vader wordt geregistreerd? Zo ja, waarom dan niet de naam van de moeder?

Ik hoop dat een wat ervarener iemand licht in de duisternis weet te brengen.

Joost

de trouwinschrijvingen van Marijtje en Abraham Vergouw zijn bekend:

21.06.1761 Serdam 21 junii - Fredrik Iansen van den Akker en Marijtie Vergouw testes ut supra [Martha Rademaker, Japie Pieters Groot] [Oostzaandam, r.k. ’t Kalf, hier]

05.06.1761 Hendrik [sic] Jansz van den Acker wed. met Marijtje Jans Vergouw j.d. te Westzd. pro deo [Westzaandam, gaarder, hier]

en

27.04.1755 Serdam 27 April sijn getrouwt Abraham Vergouw en Cornelia Loopenhuijs, testes: d° Beslage en Trijn Dirxe g.d. [Oostzaandam, r.k. ’t Kalf, hier]

09.04.1755 Abraham Vergouw j.m. met Neeltje Willems Loperhuijs j.d. beijde te Westzaandam in de classe van fl. 3 is fl. 6 [Westzaandam, gaarder, hier]

24.09.1769 Zardam 24 7br contraxerunt coram me et testibus Abraham Vergouw et Maria de Kort, testes Willem van Seis et Fem Traa [Oostzaandam, r.k. ’t Kalf, hier]

09.09.1769 Abraham Vergouw weduenaar met Marretje de Corte jonge dogter bijde tot Oostzaandam komt voor de bruijdegom fl.3. en de bruijt om desselfs onvermogen pro deo [Oostzaandam, gaarder, hier]

op basis van de familienaam Vergouw (en mogelijk gebruik van het patroniem Jansz bij doop en/of begraafinschrijvingen) heeft men Abraham en Marijtje aan Jan Vergouw gelinkt. Men heeft de doopinschrijvingen van beiden niet kunnen vinden, en men weet daardoor niet met wie Jan Vergouw was gehuwd (eveneens niet waar/wanneer). (NB de kerkboeken van de r.k. statie 't Kalf gaan niet verder terug dan 1734)

01.02.1791 Marijtje Vergouw weduwe van Fredrik van den Akker te Westzaandam overleeden in de 3e classe, fl.6 [Westzaandam, gaarder, hier]

15.09.1806 Abraham Vergouw, 77 jaren, Westzaandam, gehuwd geweest, 2 kinderen meerderjarig [Westzaandam, gaarder, hier]

Peter B

Helder en gedetailleerd antwoord waar ik weer wat nieuwe details uit kan halen, waarvoor mijn oprechte dank! Op basis van de bekende feiten is Abraham Jansz Vergouw dus de eigenlijke stamvader (aangezien er geen harde links zijn naar Jan Vergouw als zijnde zijn vader) en is het ook niet zeker dat Abraham en Marijtje (half-)broer en zus zijn? Of is dat te kort door de bocht?

Joost

ik heb de doopgegevens van de kinderen niet opgezocht; misschien treden Abraham en Marijtje op als wederwijdse doopgetuigen. Marijtje wordt in elk geval met het patroniem Jansz in het gaarderregister vermeld. Abraham noemt zijn oudste zoon Jan. Het is dus waarschijnlijk, dat beiden van Jan Vergouw afstammen. Of ze dezelfde moeder hebben is vooralsnog onbekend.

Als je veel vrije tijd hebt kun je nog in het Oud-Rechterlijk Archief van Oostzaan en Westzaan of het Oud-Notarieel Archief (hier en hier) zoeken naar testamenten, processen, transportakten, of andere aanknopingspunten

Peter B

Helder antwoord, ik kan weer even uit de voeten! Dank voor de tips!

Joost

Nog een aparte reactie op jouw vragen 1 en 2...

1. wat zouden redenen kunnen zijn dat er geen echtgenote bekend is? Was trouwen te duur in die tijd? Geen verbinding met een kerk? Iets anders?

2. waarom is Jan Vergouw wél terug te vinden via registratie in het Begraafrecht, maar de moeder van zijn kinderen niet?

 

Ad 1: nee, trouwen was zeker niet te duur toen -- en verbinding met een kerk had er niets mee te maken. Ongehuwd samenleven was iets voor zwervers en bedelaars. Anderen trouwden, linksom of rechtsom. In de kerk van je keuze (dus eventueel R.K., Luthers of doopsgezind), maar in elk geval ook: óf in de staatskerk, óf op het raadhuis, want anders was het niet wettig.

Ad 2: als je niet weet hoe Jan Vergouw z'n echtgenote heeft geheten, weet je niet of ze überhaupt wel in een begraafboek staat. Als ze is geboekt onder de naam Trijn Jacobs of Grietje Claassens (zonder vermelding van de man) kun je dat immers niet onderkennen. Ook kan ze zijn gestorven voor de begraafregistratie van start ging. Of ze is na 1759 hertrouwd en staat in het begraafboek onder de naam van haar latere man. Ik geef maar wat mogelijkheden.

Ik ben nauwelijks bekend met genealogie in de Zaanstreek, maar de suggesties van Peter B. lijken me uitstekend. Let ook op de wees-administratie; als iemand hertrouwde, moest voor de wezen hun erfdeel(tje) worden veiliggesteld. Een bron van nuttige informatie!

Petra

Dank voor je toevoeging, Petra. Ik begreep uit de eerdere uitleg al dat Jan Vergouw op de site van het Oost- en Westzaanse gezin op basis van (een niet geheel onlogische) aanname aan kinderen Abraham en Marijtje is gekoppeld en niet op basis van feitelijke registratie of documentatie. Oostzaan bestond uit een handvol inwoners dus zo veel Vergouwen zullen er niet hebben rondgelopen (denk ik dan maar gemakzuchtig). Ik heb de doopgegevens van de kinderen van Abraham nog even opgezocht, voor zoon Jan is doopgetuige Maria Vergouw, dus waarschijnlijk zijn zus Marijtje. Voor zoon Adrianus is de getuige Cornelia de Korte, dus familie van zijn vrouw Marijtje de Korte.

Joost

Nog even een algemene vraag n.a.v. eerdere reacties: namen vrouwen zo rond 1700 ook al de naam van hun man aan? Of bleven ze hun eigen naam gebruiken? Als ze hun meisjesnaam bleven gebruiken snap ik dat een eventuele echtgenote van Jan Vergouw niet in het Begraafrecht onder de naam Vergouw in het Begraafrecht staat.

Joost

Ik denk dat dat streekgebonden is. De nog onbekende echtgenote heette beslist niet Cornelia Vergouw-Jacobs! 

Soms was het Neeltje van Jan Vergouw... soms Nelia Jacobs... of Corretje van Jan... of zelfs Knellisje van Trine (naar haar moeder, die dan waarschijnlijk een dominerende rol in het dorpsleven innam).

In het begraafboek staat ze veeleer als "de vrouw [of: de weduwe] van Jan Vergouw", of als Neel Jacobs, of "Abraham Vergouw geeft aan het overlijden van zijn moeder" of welke versie de scribent ook maar invulde.

Petra

Dank voor de uitleg, Petra! Ik duik maar weer een paar dagen met mijn speurneus in de digitale archieven! 

Joost

Vergeet niet te zoeken naar spellingsvarianten, zoals van der Gouw.

JP Ouweltjes

Deze site claimt dat Abraham een zoon was van Jan Vergouw en Wijna Pieters de Lange en dat hij gedoopt is te Oudewater op 12.6.1729: link

JP Ouweltjes

Over de periode 1725-1760 kom ik geen Jan Vergouw/van der Gouw tegen in de transportregisters van Westzaandam. Wel op 15.1.1767 de aankoop van een huis en erf door Abraham Jansz Vergouw: link

JP Ouweltjes

Het lijkt me zinvol om het begraven van Abraham Vergouw, die blijkens huwelijksbijlagen is begraven op 18.9.1806 [link] op te zoeken in het begraafregister zelf. Daar staat vast meer over hem vermeld. Ik kan hem zo snel niet vinden maar hij moet toch wel ergens staan.

JP Ouweltjes


Dat zou een interessante wending zijn... Ook niet geheel onlogisch aangezien in geen enkel Zaans register, ook niet van omliggende dorpen, een eerdere Vergouw te vinden is. Het lijkt dat de Zaanse tak daadwerkelijk bij Jan Vergouw begint. Vraag is wel waarom Jan Vergouw slechts met twee van zijn kinderen in Westzaan is neergestreken en waar de echtgenote gebleven is. Komende week maar eens op mijn gemak de tijdlijn in elkaar zetten en zien welk scenario het meeste hout snijdt. Dank voor deze tip, JP Ouweltjes!

JoostPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu