stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Voorouders van Adriaentje Bockhoven gehuwd 1662 met Cornelis Benjaminsz van Leeuwen (Gouda) [opgelos


Profiel afbeelding

Gezocht het voorgeslacht van Adriaentje Dircks Bockhoven, jongdochter van Gouda, die op 30 juni 1662 in de St.Jan te Gouda in het huwelijk trad met Cornelis Benjaminsz van Leeuwen, afkomstig van Waddinxveen en won. ‘buijten de Potterspoort’. Cornelis werd poorter van Gouda op 11 jan. 1679 en was timmerman(sknecht) van beroep.

Ik heb in de doopboeken van de (NH) St.Jan 3 kinderen terug kunnen vinden, te weten hun oudste zoon Benjamin in 1663 en de tweeling Annigje en Neeltje in 1670. Als getuigen werden vermeld Cornelia en Annigje Dircks, Annigje Benjamins en Philips Jansz.

Uit de grafboeken van de St.Jan (een groot gedeelte is inmiddels getranscribeerd door archiefman) blijkt dat zowel van Adriaentje als haar man Cornelis vermeldingen van grafrechten te vinden zijn. Hun zoon Benjamin van Leeuwen wordt op 4 aug. 1718 aangeduid als erfgenaam. Helaas is er geen relatie te leggen met oudere generaties Bockhoven.

Een interessant artikel die mogelijk uitkomst kan geven, wordt behandeld in het tijdschrift ‘Tidinge van die Goude’ (jaargang 11, 1993) over de erfenis van burgemeester Govert Suys, gestorven 1756. Vanwege de ongelukkige relatie met zijn tweede vrouw Catharina van Leeuwen liet hij in 1743 zijn huwelijk ontbinden en benoemde hij enkele (achter)neven en nichten tot erfgenaam van zijn fortuin, waaronder Hillegont van Waas (1723-1765), een kleindochter van de eerder genoemde Benjamin van Leeuwen.

Nu blijkt volgens het artikel Govert Suys zelf ook verwant te zijn aan het geslacht Bockhoven via zijn moeder Clementia Bockhoven. In de archieven van de weeskamer van Gouda (alweer beschikbaar gesteld door archiefman!!) staat dat Clementia een dochter is van Leendert Dirckse Bockhoven en Catharina van der Nes. Leendert woonde in 1672 buiten de Potterspoort en werd in de 200e penning aangeslagen voor 19.000 gulden. Helaas heb ik geen kinderen van hem gevonden in de doopregisters.

Ik vermoed dat Leendert Dirckse een broer was van Adriaentje Dircks Bockhoven maar kan dit helaas niet op verdere bewijsvoering staven. Wie kan me verder helpen?

Edwin van Voskuilen

Ik ben nog meer aan het uitzoeken, hieer het begin

Johan Suijs x Clementia Bockhooven

-Govert, 22 mei 1683, gt Leonard Bockhooven ,Margrieta Suijs, hvr Henderick Barij, Adriana Bockhooven, hvr Cornelis Benjaminse

-Susanna 25 jul 1685, gt Leendert Bockhooven, Marija Suijs

-Goovert 7 feb 1694, gt Leendert Boeckhooven, Magrieta Suijts, hvr Hendrik Barij en Nicolaas Majoer

Jan Achterberg

klopt, op basis van bovenstaande doopinschrijving uit 1683 mag je wel verwachten dat Leendert (of Leonard) en Adriaentge waarschijnlijk broer en zus waren

Edwin van Voskuilen

Het is een grote kliek wat het burgermeesters ambt in Gouda aangaat. Huwelijken onderling van Govert Suijs met  Boudens, Boudens met Vincent van Eijck, Maria Suijs met Gijsbert Cinq enz. Het bekende toeschuiven van baantjes.

Johan Suijs huwde op 3 mei 1682 met Clementia Bockhooven . Johan's vader was als wedr ondertrouwt op 12 apr 1664 met Margarita van Tol. Johan is waarschijnlijk uit het eerste huwelijk. Meer dan die drie kinderen van Johan heb ik niet gevonden.

Voordat Govert Suijs met Catharina van Leeuwen huwde ,was hij gehuwd met Johanna Cornelia  Boudens. Uit dit eerste huwelijk heb ik een kind gevonden en drie uit het tweede

Mr Govert Suijs x Johanna Cornelia Boudens. Huwelijk 19 feb/7 mrt 1719

Jm op de Oosthaven en jd op de Gouwe.

-Clementia Cathalina, 23 okt 1722, get mr Georgius Boudens, vr Clementia Bokhoven, wed Johan Suijs

mr Govert Suijs x Catharina van Leeuwen

Wedr Johanna Cornelia Boudens, tr 1 mei 1729

-Johannes, 24 jan 1731, get vr Clementia Bockhoven, wed Johan Suijs

-Catharina, 15 okt 1732, get Gerrit van Leeuwen, gepres. Benjamin van Leeuwen en Catharina van Amersfoort, hvr Gerrit van Leeuwen

-Govert, 22 jan 1738, get juffr Clementia Cathalina Suis

Jan Achterberg

Je zocht de voorouders van Adriaentje Bockhoven

Dirck Heijndricksz Bockhoven wedr van der Goude ,woonend buijten Potterspoort met Adriaentgen Hubrechts, jonge dochter van Moordrecht. Attestatie gegeven op Moordrecht, aldaer getrout. Den 4 July 1637 en 20 dito

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-H9YG?i=561&cc=2037907

Jan Achterberg

Hallo Jan, dank je wel dit is een waardevolle vondst zeker gezien de opmerking dat Dirck Heijndricksz ook bij de Potterspoort woonde. Hij komt ook voor in het archief van de Goudse grootschippersgilde in 1626. Op 8 juni 1635 eist Dirck Heinricksz Bockhoven dat Jan Claesz gedagvaard wordt (gerecht Gouda). Verder verschijnt hij in 1649 voor de weeskamer (mogelijk kan dit leiden tot een verder bewijs dat Adriaentge en Leendert daadwerkelijk kinderen van hem waren).

Ik had zelf nog een Dirck Willemsz Bockhoven gevonden die rond dezelfde periode in Gouda voorkomt:-)

Edwin van Voskuilen

Edwin,

Dirck Heijndricksz Bockhooven had minstens drie overlevende kinderen. Heijndrick Dircksz Bockhoven huwde te Gouda  [folio 227r] 

Jm van der Gou, won buijten de Potterspoort in de Wachterstraat en jd, mede won. aldaar Otr 19 mei 1656

Jan Achterberg

Leendert Dirkse Bokhoven, wedr met Jannetie Dirks, jd ,beijde van Gouda & woonende op de Wagterstraat. Otr/tr 1/22 feb 1688. Bron NH trouwen 1661-1709 ,scan 407

Leendert Bokhoven , wedr met Martijntje Pieters ,jd beijde van Gouda en wonende buiten Potterspoort. Otr 30 jul 1695. Bron NH trouwen 1661-1709. Scan 490

Dirck Willemse Bokhoven en Jannetje Roelofs dopen hun kinderen Remonstrants. [1674-1676]

Jan Achterberg

Goed bezig Jan! Wederom bedankt. Ben je toevallig ook bekend met het eerste huwelijk van Leendert Bockhoven met Catharina van der Nes? Zij maakt haar eerste testament voor 1664 zijnde de vrouw Leendert Dirckse Bockhoven.

Edwin van Voskuilen

Edwin,

ik kan geen huwelijk van jouw Leendert vinden in NH Gouda. Vanaf 1630-1645 het trouwboek doorgespit. Er komt slechts een Lenaart Dircks in voor, die huwde op 9 nov 1642 met een Aegje Willems. Geen Catharina van Nes/Es dus

Jan Achterberg

Geen probleem Jan, mogelijk zijn ze dus elders getrouwd. Misschien is de familie van Catharina van der Nes niet van Goudse origine. In ieder geval hartelijk dank voor je hulp, ik ben een flink stuk verder gekomen.

Edwin van Voskuilen

 

Dirck Heijndricksz Bockhoven wedr van der Goude ,woonend buijten Potterspoort met Adriaentgen Hubrechts, jonge dochter van Moordrecht.

Als zoek tip, kijk eens in Moordrecht, mogelijk dat Catharina van Nes ook daar vandaan komt

Jan Achterberg

Goed punt. Nog geen familie Van der Nes gevonden maar wel een trouwinschrijving uit Moordrecht met attestatie:

15-02-1688 getr. met att. van Gouda Leendert Dirckse Boekhoven met Johanna Dircks 

en verder nog het (geref) huwelijk van:

12-04-1654 ondertr. Maerten Henriksz. Boekhoven, wedr. van zalr. Neeltjen Centen Verhei, won. ter Gouda, met Neeltjen Vriezen Verburg, wedu van zalr. Pieter Hendriks van der Heuvel, uit Moordrecht, getr. 6 mei  

Edwin van Voskuilen

nog enkele kleine vondsten:

Dirck BOCKHOVEN -- fol. 051 [Botermarkt; hc] 

Gerrit BOCKHOVEN -- fol. 020v [Lange Tiendeweg nz; schoenmaker] 

Jan Maertensz BOCKHOVEN -- fol. 093 [Turfsingel; scheepmaker] 

Leendert BOCKHOVEN -- fol. 090 [Wachtelstraat; c]

bron: Indices op de namen in het kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld voor de stad GOUDA, 1680. Originele bron: Oud-archief Gouda (ac 1), inv.nr. 2296

Edwin van Voskuilen


Het is jammer, dat in de oudertrouw inschrijvingen in Gouda, de naam van de overleden echtgenoot/echtgenote niet vermeld werd. Jouw Maerten was ik ook tegen gekomen als mogelijk broer van Dirck Heijndricks.

Maerten Heijndricxze Bockhooven, weduwer woonende alhier met Neeltgen Vrieß Vburgh woonende int Moortsche velt.Attestatie gegeven op Moort den 5 Maij 1654

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-HQCX?i=821&cc=2037907

[Ik meende eerst Arieß te lezen als patroniem van Neeltgen]. 

Het oudste gevonden huwelijk in Gouda van een Bockhoven is van:

Claes Cornelisse Bockhouen met Haesgen Claes, beijde van der Goude, getrout den 26 December 1611

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-HSF7?i=279&cc=2037907

Jan AchterbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu