stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Mogelijke familie van Garbrant Jacobsz van Wou, molenaar in Wassenaar overl.voor 10-6-1666.


Profiel afbeelding

Navolgende gegevens had ik eerder al gevonden:

Garbrant Jacobsz van Wou, echtgenoot van Leuntje Jansdr van der Bosch, kinderen Grietgen, Leuntje en Afie. Garbrant kocht in 1645 een huis met erf, enz. en land onder Wassenaar.

en 10-6-1666: Dirck Florisz Wassenaar voor de helft en de weesmeesters van Wassenaar voor de helft, als oppervoogden over de nagelaten weeskinderen van Garbrant Jacobsz van Wou, verkopen aan Jan Garbrandszn van Wou een korenwindmolen onder Wassenaar.

Vandaag vond ik onder: https://www.nationaalarchief.nl/en/research/index/nt00354?filter_ove_tekst_beschikking_hof=Fiat&filter_ove_tekst_beschikking_hofLabel=Fiat&page=25&searchTerm=&id=NT00354&pillars=Onderzoeken&resultsPerPage=50&language=NL&startIndex=1250

Datum rekest 1660-02-13

Mandement Mandement penaal

Suppliant Ariaen Jacobsz van Wouw en Willem Jacobsz van Wouw, voor zichzelf en als voogden en naaste bloedverwanten van jonge Leentje Jacobsz van Wouw, hun onnozele zuster; Neeltje Gerbrantsz in haar testament van 14-10-1654 haar man, Jacob Arentsz van Wouw, aangewezen als boedelhouder en dat na diens dood de boedel en goederen zouden overgaan op haar kinderen en erfgenamen; nadien is haar zoon Gerbrant Jacobsz van Wouw overleden met 7,5 hond in 3 morgen land (leenroerig van Polanen)

Tegenpartij De weesmeesters van Wassenaar als voogden van Jan Gerbrantsz

Betreft Eis om de legitieme portie van Gerbrandt Jacobsz, toegerekend minus de aftrek door haar vader genoten (f. 200); de weesmeesters hebben desondanks de nagelaten goederen verdeeld en zijn van plan het leenland te verhuren, maar zouden volgens het testament van Jacob Arentsz van Wouw moeten handelen en de schuldige effectuele vergoeding moeten terugbetalen

Beschikking van het hof Fiat. 

In het request van 3-2-1660 wordt gesproken over de voogden van Jan Gerbrantsz. In 1666 wordt door voogden van de drie kinderen van Garbrant Jacobs aan Jan Gerbrantsz een molen verkocht. Het lijkt erop dat dit om de zelfde persoon gaat en dat hij een broer is van Grietgen en haar zussen.

Jacob Arendsz van Wouw en Neeltje Gerbrantsz (waarom zn i.p.v. dr ?) zouden dan de ouders te zijn van:

Adriaen Jacobsz, Willem Jacobsz van Wouw en de jonge Leentje Jacobs van Wouw en de eerder overleden Gerbrant Jacobs van Wouw (voor 13-2-1660)

Verder lees ik nog: Neeltje Gerbrants in haar testament. Dit is vreemd, want zij wijst haar man aan als boedelhouder. Zou zij dan kort na 14-10-1654 zijn overleden? Er staat ook haar kinderen en erfgenamen. Het lijken toch wel hun gezamelijke kinderen, gezien hun patroniemen.

Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.

Apollonia

Apollonia

Het gezin waar Garbrant uit voortkomt kun je vinden in het Hoofdgeld van Wassenaar, zijn vader wordt dan Jacob Arien Jacob Mourinsz genoemd. Garbrant werd geboren in Wassenaar maar RK gedoopt in Den Haag op 17-03-1713.
Huwelijk met Leuntie Jansdr op 28-06-1637 voor het gerecht van Wassenaar. 
Zijn moeder, jonge Neeltgen Garbrantsdr (uit de fam. Haesbroeck - je moet er oook rekening mee houden dat haar zoon in ORA Wsr ook een paar maal Garbrand Jacobsz van Haesbroeck wordt genoemd, nogal verwarrend want er was er ook een die echt zo heette) werd begraven op 18-10-1654 als Jacob Ariiensz Moolenaar s wijff
Garbrant zelf is overleden vóór 24-11-1656 (Weeskamer Wsr), zijn weduwe hertrouwde met Dirck Florisz Wassenaer op 19-12-1656 (Wsr gerecht) en zij werd 19-09-1667 begraven.

Mijn foto's en verhaaltje over molen de Windlust op fb een tijdje geleden heb je ws. gemist: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=980297019052303&id=100012160418226

groeten, Frans

Frans Angevaare

Dank Frans. Ik ben weer wat verder. Ik had inderdaad je facebookberichtje gemist. Ik ga het morgen nog eens goed bekijken.

Groetjes,

Apollonia

Apollonia,

Jacob Ariens van Wou en Neeltje Garrebrands hadden zeker ook nog een dochter Gerritje; bij haar huwelijk met Cornelis Gerrits van der Vlucht in 1643 tekende Gerbrandt als haar broer de akte.

Jij noemt drie dochters van Garbrant : Grietge, Leuntje en Afie. Van hen hoor ik nu voor het eerst, maar er was zeker ook nog een Maria waarvoor Dirck Floris Wassenaer als vader ende voocht (dat moet dan welhaast stiefvader zijn) de trouwakte tekent. Verder laten Gerbrandt Jacobs en Leuntje te Wassenaar nog Cornelia (12 Dec 1646) en Laurens (28 Mrt 1648) dopen.

vr.grt,

Jason van Beurden

JJCA van Beurden

Frans,

ik heb intussen je molenverhaal gelezen op fb. Heel interessant. Onderstaande passage doet mij sterk denken aan gesprekken die ik als kind hoorde bij mijn grootouders Leen de Groot en Geertrui van der Meer als ze het hadden over bij welke familie iemand hoorde.  Daar was toen voor mij geen touw aan vast te knopen.

Na nog enkele snel opeenvolgende wisselingen werd in 1633 Jacob Arijensz van Wouw eigenaar. Hij was getrouwd met een nicht van de vrouw van Arij Jansz Douvoort, en een neef van mijn voorvader Cornelis Jacobsz van Wouw.

Ik ga dus maar eens op zoek naar info over de ouders van jonge Neeltgen bij de Hazenbroekjes.

Apollonia

Jason,

Bedankt voor je reactie.

In 1623 Hoofdgeld Wassenaar worden 4 kinderen genoemd: Gerritgen, Jaepgen, Garbrant en Adriananus. De kinderen die later geboren/gedoopt zijn, kunnen daar nog niet bijstaan. En ik had nog niet naar dopen gezocht, al helemaal niet in Wassenaar.

Groeten,

Apollonia

Frans,

Ik heb de neven Adriaen Jacobs en Cornelis Jacobs ontdekt. Zij blijken nu beiden voorouders! En jonge Neeltgen Garbrantsdr is denk ik een zus van Aelge Gerrebrants van Haesbroek, die trouwde met Pieter Arijens Quant van Wouw.

Klopt toch?

Nog een raadsel blijft over: Wie is Willem Jacobs (supliant) en de onnozele Leentje uit mijn eerste bericht? Zij kunnen toch bijna niet anders zijn dan broer en zus van Adriaen Jacobsz.

Apollonia

Apollonia.

Klopt, Pieter Arijensz van Wouw alias Quant was x Aeltgen Garrebrants, de zus van jonge Neeltgen. Er was zelfs nog een Van Wouw getrouwd met een zus, Leendert Mourijnsz van Wou was x Leuntge Garrebrantsdr.

Jonge Leuntge Jacobs was een zus van Garbrant Jacobsz van Wouw. De samenvattingen in de Hof van Holland-indexen zijn niet altijd even duidelijk en accuraat. Ik denk dat Willem Jacobsz geen Van Wouw was, maar Willem Jacobsz Bom, de man van oude Leuntgen Jacobsdr (van Wouw).
Een mooie opsomming van de kinderen van Jacob Arijensz x Neeltgen Garbrants vind je nog in ORA Voorhout 8/140 dd 14-05-1666 (komt jouw Pieter Arijensz Quant ook in voor). Hier staan ook de kinderen van Garbrant Jacobsz in (behalve Cornelia en Jakomijntje die jong stierven).

En nog een keer de kinderen van Garbrant, in ORA Wassenaar 43 dd 30-06-1671, scheiding en deling.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Appolonia,

In de bewerkingen van het ORA van Wassenaar door HJ van der Waag worden in Inv.11 fol.73 en Inv.12 fol.142 de kinderen van Garbrand Claas en Maritje garbrands, de ouders van Jacob (Haesbroeck), Neeltje en Aaltje etc allemaal genoemd. Jonge Neeltje is dan (16 Mei 1656) al overleden, inderdaad niet lang na 14 Okt 1654, de genoemde datum waarop ze testeert. Mag ik jou overigens vragen waar jij Grietge, Leuntje en Afie gevonden hebt; ik kan die niet zo snel ergens vinden. De familie is overigens ook uitgewerkt op de "Genealogie Wassenaar"-site van Ton Bredero: http://genealogie-wassenaar.nl/inhoud/kwartierstaten/kevin2010.kwst/kevin2010.kwst-00013.htm#BM7075

@Frans,

Ik had aanvankelijk ook Leuntje als dochter van Jacob Ariens genoteerd, die affiliatie heb ik net verwijderd, omdat ik daar eigenlijk geen verdere ondersteuning van kan vinden... Willem Jacobs is inderdaad niet te plaatsen tussen de kinderen van Jacob Ariens en jonge Neeltje, en zou daarmee best Willem Jacobs Bom kunnen zijn; heb jij nog verdere aanwijzingen voor de ouders van Leuntje? Overigens weer mooi gevonden die akte uit het ORA van Voorhout!

vr.groeten,

Jason

JJCA van Beurden

Frans,

Lees net de akte uit het ORA van Voorhout. Eerdere vraag dus te vroeg gesteld, want daar wordt inderdaad Willem Jacobs als man van oude Leuntge genoemd, wonende in de Poeldijk, wat helemaal klopt! De in het mandement genoemde Willem Jacobs zal dan inderdaad meer dan waarschijnlijk wel Willem Jacobs Bom zijn...

grt, Jason

JJCA van Beurden

Frans en Jason,

Eerst maar eens al die familieleden ordenen, kijken wie ik al in mijn bestand heb, en wie bij wie hoort. Je zit er zo een generatie naast. Ik heb hier wel even werk aan.

De webside van Kevin had ik al eerder gevonden, maar toen kon ik er nog niet zoveel mee. Met de nieuwe gegevens erbij, herken ik daar meer personen.

De Voorhoutse akte is ook een best lastig. Er is ook nogal in doorgehaald en weer bijgeschreven. Er blijven vast wel vragen en dan meld ik me weer.

Grietje Gerrebrantsdr was doopgetuige bij verschillende kinderen van Aafie Gerrebrantsdr x Jacob Jansz Huijsman. Zo vond ik haar. Leuntje G. weet ik zou gauw niet. Als ik het terug vind, laat ik het je weten.

Groeten en bedankt voor alle gegevens.

Apollonia

Apollonia,

Die Voorhoutse akte is erg interessant! Ik heb hem net globaal getranscribeerd:

    [...] voor ons persoonen gecompareert ende verschen zijn Pieter Adriaenss Quant woonen tot Wassenaer voor een vijffde part, Cornelis Corneliss Bouman als getrout hebbende Leuntge Arentss d.r eenich naergelaten d_r #en erffgename onder benifitie van inventaris# van Leuntge Adriaens d.r woonen meede tot Wassenaer voor gelijcke vijffde part noch Claesge Adriaens d.r [doorgehaald: wonende tot 's Gravenhage] +[doorgehaald: geassisteert met] Pieter Thoniss ... [onleesbaar] als getrout hebbende Maertge Corn van Duijnen voor hem selven [doorgehaald: als gecooren voocht in desen] @ als voocht vãn drie onmondige weeskinderen van Arent Corn van Duijnen kinderen 2 erffgen van+ voor gelijcke vijffde part. Noch Willem Jacobs als getrout hebben oude Leuntge ende noch als voocht van jonge Leuntge Jacobs woonende in Poeldijck .. Arij Jacobss woonen tot Loosduijnen, noch Matijs de Moolenaer als getrout hebbende Jaepge Jacobs woon@ tot Leijden, noch +Garbrandt Pieters van Wouw als procuratie hebbende van+ Jan Garbrantss woon@ tot Wassenaer, Leuntge Garbrants sijn suster woon@ tot Catwijck op Rhijn @ noch voor Cornelis, Marij, Trijntge @ Louwers Garbrants zoon @ dochteren kinderen van Garbrant Jacobs woon@ tot Wassenaer #volgens .. procuratie van dato den ix meij An_o 1666 gepasseert voor .. weesmannen van Wassenaar# Ende noch #Corn Gerrits van der Vlucht als vader @ voocht van# Leuntge en Trijntge Cornelis woon@ tot Schiedam kinderen van Gerrit Jacobss allen kinderen @ kints kinderen van Jacob Ariaenss Moolenaer te samen voor gelijcke vijffde part, noch Corn Floriss woonen tot Wassenaer, Ghijsbert, Maertge, Dingena @ Floris Pieters zoonen @ dochteren kinderen van Pieter Flooriss kinderen @ kintskinderen van Maritge Adriaens d.r voort resterende vijffde part, alle broeder ofte broeders ende susters kinderen @ kintskinderen van Annetge Adriaens d.r die weduwe @ erffgename was van Jan Cornss van der Gouw in sijn leven woonen tot Voorhout als volgens testamentaire disppositie van voorn Jan Cornelis van der Gouw @ Annetge Adriaensd.r geleegateert sijnde het volgende pertije landt. Ende bekenden @ verclaerden sijl comparanten [...]

Inderdaad is met name het tweede stukje in de marge slecht te lezen...

Wel oppassen met affiliatie enkel gebaseerd op patroniem! ik heb gisteren een aantal kinderen die ik bij Garbrant Jacobs genoteerd had als kinderen van Garbrandt Pieters moeten corrigeren. Allemaal van Wou...

grt,

Jason

JJCA van Beurden

Jason, mocht je twijfelen aan sommige stukjes, in de volgende akte wordt het hele stel nogmaals genoemd. Grappig dat ze dan voor 1/6e meedelen, terwijl in de eerste akte dat voor 1/5e is. Dat zie je doorgaans als er halfbroers/zussen in het spel zijn, maar dat was hier niet zo. Annetgen Adriaensdr had Maritgen, Jacob, Claesgen, Leuntgen en Pieter (haart broers en zussen) voor 1/6e bedeeld, maar er was ook 1/6e part voor Maertgen Abrahamsdr van Egmont, een nichtje van haar man. 

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Frans,

Zag bij het downloaden van de hele akte dat de volgende akte dezelfde personen betrof. Had nog niet gezien dat daar nog een zesde partij genoemd is... inderdaad bijzonder! Eens kijken of die testamentaire dipositie ergens op te diepen is.

grt, Jason

JJCA van Beurden


Jason, het testament van Jan Cornelisz van der Gouwe en Annetge Adriaensdr  is < hier > in te zien.

Groeten, Frans

Frans AngevaarePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu