stamboomforum

Forum logoArchieven, bronnen, zoekstrategieen » Ds A G Zigeler, Vrij Evangelische Kerk


Profiel afbeelding

A. G. Zigeler was evangelist in Antwerpen van 1856-1864, waarna volgens een bron hij terugkeerde naar Amsterdam. Hij zou tot 1870 de Vrije Evangelische Gemeente aldaar gediend hebben.

Wie heeft informatie over hem? Genlias en Gezinskaarten Amsterdam leveren niets op.

Mgr Dirk van Leeuwen

Zigeler

aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947.

Amsterdam

1

Noord-Holland

1

Noord-Holland totaal

2

Den Haag

1

Zuid-Holland totaal

1

Noord-Brabant

1

Nederland totaal

4

 

Dus een zeer zeldzame naam.

Wordt vervolgd.

Jacobus

hallo,

Uit de Leeuwarder Courant van 21-03-1862:

EVANGELIEVEBKONDIGING

te Franeker in het spreeklokaal de Bijbel op heen Vrijdag den 31 maart 's avonds om 9 uur

spreker de WelEerw. Heer A.G.Zigeler, predikant te Antwerpen.

Gerard

Gerard Waasdorp

CHRISTUSGEMEENTE V.P.K.B. Antwerpen-Oost NAMEN en DATA

 

1856: Het "Belgisch Evangelisch Genootschap" ontvangt in 1856 een grote gift van mr. James Lenox uit New York, die besteed moet worden aan ?evangelisatiewerk in Vlaanderen?. De keuze van dit protestantse genootschap valt op Antwerpen. Op 11/12/1856 wordt A.G. Zigeler in Antwerpen aangesteld als ?evangelist?. Er wordt begonnen met bijbelstudie aan huis bij een sympathiserende protestant. In het lokaal van de Duitse Jeugdvereniging aan de Falconrui (Schipperskwartier) mag hij eind december zijn eerste kerkdienst beleggen. Deze kennen een onverwacht groot succes: Eerste Kerstdag: 32, dan 44, 56, 60 (oudejaarsavond). De bijeenkomst op woensdagavond 7/1/1857 wordt echter verstoord door een georganiseerde volksoploop, die eindigt in vernieling van het meubilair. Dhr. Zigeler kon slechts onder politiebegeleiding ontkomen. In 1860 wordt een pand aan de nabije Kommekensstraat aangekocht en omgebouwd tot kapel. Als na het aanvankelijke succes, de groei stagneert en de kerngemeente vrij klein blijft, m.n. wat het aantal bekeerlingen van uit de roomskatholieke kerk betreft, keert ds. Zigeler in september 1864 terug naar Nederland (Amsterdam). Ds. Th. A. Eggenstein (van Kortrijk) volgt hem als predikant op.

Jacobus

 

Edouard Prisse als protestant: zijn kerkelijke loopbaan

 

Prisse sloot zich na zijn terugkeer uit Parijs aan bij de protestantse gemeente in Brussel, .......

 

Ook ondersteunde hij vanaf 1856 moreel en financieel de pogingen om in Antwerpen een gemeente te stichten. Bij het spectaculaire begin van deze kerk rond nieuwjaar 1857 adviseerde hij de jonge evangelist A. Zigeler wat te doen nadat een bijeenkomst door een volksoploop was verstoord. Verschillende malen pleitte hij bij/in het hoofdbestuur van het Genootschap èn ter synode voor het goed recht van de Vlaamse gemeenten van de (overwegende Waalse) Zendingskerk.

Jacobus

Dat is even schrikken!

De broer van de dominee.

Jacobus

De Antwerpse verhalen zijn mij bekend: de kerk aan de Bexstraat (5 minuten lopen van mijn woning) is uit zijn arbeid voortgekomen. Ook de overige berichten zijn zeer interessant. Waarop is de vaststelling dat Benjamin Ziegeler een broer van de dominee is gebaseerd? Ik heb nog geen levensdata van laatstgenoemde (geboorte, overlijden, opleiding, carriere na Antwerpen, eventueel huwelijk en kinderen) en ook geen foto of andere persoonsafbeelding. Alles is zeer welkom. Dank aan hen die al gezocht hebben.

Mgr Dirk van Leeuwen

Zoals u al opmerkte leveren Genlias en de Gezinskaarten Amsterdam niets op.

Als je bij Genlias de weinige bruidegommen sorteert kom je tot de conclusie, dat er weinig of geen mannelijk nageslacht kan zijn.

Dat wordt bevestigd door de Volkstelling van 1947. Vier personen in geheel Nederland. Dat kunnen mannen, vrouwen, kinderen zijn.

Die Volkstelling levert er 1 in Amsterdam op en 1 in de rest van Noord-Holland.

Die ene in Amsterdam vinden wij terug bij de Amsterdamse Archiefkaarten. Het is een vrouw, geboren 1857 Amsterdam, overleden 1952 Amsterdam.

Maar er is er nog 1 in Noord-Holland.

Wij komen uit op:

"In 1905 werd David Teer burgemeester van Oostzaan deze vervulde het ambt 27 jaar (1905-1932). Burgemeester David Teer werd opgevold door burgemeester Jan Willem Zigeler

1932-1941 J.W. Zigeler burgemeester Oostzaan.".

 

" Burgemeester ontslagen


Op 18 november 1942 ontving Burgemeester van Alphen telefonisch de mededeling dat hij gerekend van 11 november af, hij ontslagen was als burgemeester van Zandvoort. De burgemeester vertoonde een ?stroeve? houding tot de bezetter en toen er zich een verschil van mening openbaarde betreffende de lijst van ?blijvers?, (degenen die niet aan evacuatie zouden worden onderworpen) van de bezetter het genoeg in greep dus in. Al tijdens de gijzeling van burgemeester Van Alphen was de N.S.B.-burgemeester Zigeler van Bloemendaal aangewezen als waarnemend burgemeester van Zandvoort.

Zigeler.

en de N.S.B, burgemeester J. W. Zigeler liet de volgende bekendmaking opplakken: " De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend: Het is in de gemeente Zandvoort verboden dat vrouwen en meisjes omgang hebben, zich ophouden, zich inlaten of contact zoeken met inlandsche (niet germaansche) militairen. Overtreding van dit verbod wordt zeer streng gestraft. Zandvoort 8 mei 1943 De Burgemeester J. W. Zigeler.".".

Wordt vervolgd.

Jacobus

Het lijkt er op dat hij naar de VS is vertrokken.  Op www.books.google.nl zoeken met

a.g. zigeler

levert onder meer een hit op in de

 

Minutes of the Particular Synod of Chicago

 

Wilco

Wilco

Jacobus

Overleden of vertrek buitenland?

Jacobus

Antwerpen, dagagenda politie 2e wijk 1835-1861

 

Bewerking van [e-mailadres verborgen] Van Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 450/81, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen

 


 

INHOUD GEBEURTENISSENAGENDA bladzijde Liste des individus trouvés le 7.01.1857 dans la maison du
St VOSCAMP au Canal de l' amidon ou 'ordre avait été troublé à l' occasion d'une prêche faite par le prêtre evangeliste ZIGELER
8

Jacobus

Het plaatje van 2 november is inmiddels verdwenen!

Er staat nu een rood kruisje.

Jacobus

Jacob Zigeler, geb. te Oldenzaal op 24 jan 1809, NH, commissionair/makelaar te

Amsterdam, ovl. (65 jaar oud) te Deventer op 28 mei 1874, tr. met Henriette Maria

Niemans, geb. te Amsterdam op 3 jan 1811, NH, ovl. (70 jaar oud) te Bussum op 13 mrt 1881.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Arie Gerrit Zigeler, geb. te Amsterdam op 11 mei 1833 (evangelist).

2. Benjamin Zigeler, geb. te Amsterdam op 27 feb 1836. (strafblad).

3. Gaudenz Zigeler, geb. te Amsterdam op 12 aug 1846, makelaar in cacao, ovl. (46

    jaar oud) te Amsterdam op 10 apr 1893.

Jacobus


Het wordt steeds interessanter!

Ik ben de Chicago connectie ook aan het onderzoeken.

Het rode kruisje heb ik ook, maar ik heb de vermelding al van de CBG website gedownload.

Mgr Dirk van Leeuwen
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.