stamboomforum

Forum logoArchieven, bronnen, zoekstrategieen » 'Beroep': particulier. Wat is dat precies?


Profiel afbeelding

Hallo,

In oude stukken kom je geregeld tegen dat iemand particulier(e) is.

Weet iemand wat dat precies inhoudt?

Dat iemand geld genoeg had om van te leven?

Groet,

Ton

www.familieveth.nl

Ton Veth

is dat niet hetzelfde als nu zelfstandig ondernemer?

carola

Rentenier

Anja

= iemand die geen officieel ambt uitoefent.

Anneke Ronitz-van Santen

" = iemand die geen officieel ambt uitoefent.".

Dus timmerlieden, dagloners, kruiers, boeren enz. zijn ook particulieren?

Zij oefenen nl. geen officiëel ambt uit.

Beter zou zijn iemand zonder beroep.

Jacobus

In het beroepsnamenboek van J.B. Glasbergen wordt particulier omschreven als: die niet in dienst is van de overheid.

L. Loef

Het is inderdaad een zelfstandig ondernemer. Vaak zijn dit echtgenotes die aanvankelijk in loondienst waren, maar dit niet konden blijven doen als er kinderen kwamen. Dan gingen ze een beroep oppakken en zelfstandig werken. Of als de partner wegviel. Maar ook gewoon zelf iets beginnen als het meer oplevert in verdiensten.

Het is zeker geen rentenieren. Bij mijn Zeeuwse voorouders zie ik dit verschijnsel veelvuldig voorkomen. Daar de meesten (land)arbeiders waren denk ik dat ze het woord rentenieren niet eens kenden. Inderdaad is een beroep als bloemenverkoopster, water- en vuurverkoopster etc. misschien geen officieel ambt, maar zeker wel een beroep wat zelfstandig uitgeoefend kan worden.

Wim

Mijn ervaring met vermeldingen in de 19de eeuw is dat "particulier" inderdaad iets als "zonder beroep" betekende. Het gaat vaak om oudere personen die voorheen wel degelijk een beroep uitoefenden (niet per se in dienst van de overheid) of om weduwen, maar ook wel eens om (jongere) personen met geld die kennelijk niet hoefden te werken om te leven.

G.J.M. Derks

Het woord particulier of particuliere vermeld in notariële aktes is nog steeds bekend op notariskantoren. Voor wie het echt belangrijk is, informeert u maar bij notariskantoren; eventueel bij notaristelefoon (zie telefoonboeken; niet gratis). Het woord is waarschijnlijk afgeschaft in 1995.

M.Ch.Deden-Kazenbroot

Iedereen heeft een beetje gelijk maar de juiste verklaring van het woord Particulier is "Privaat persoon , ambteloos burger." ofwel iemand die niet afhankelijk is en voor zichzelf kan zorgen.

adriaan

Volgens mij is er over het woord PATICULIER(E) al een eerdere discussie gevoerd op dit forum.

De conclusie toen was volgens mij:

Iemand die geheel uit eigen middelen, zonder arbeid of pensioen etc., in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien.

Een bloemenverkoper of andere vrije beroepen ed. vallen hier zeker niet onder.

Het zal zeker status verhogend zijn gewqeest om je particulier te noemen in akten.

Rentenier komt dicht bij de betekenis. " Van de rente van je privékapitaal leven" .

Judocus B.

Toevallig kwam ik vandaag tegen dat een voormoeder van me rond 1850 water- en vuurverkoopster was, en sindsdien vraag ik me af wat dat te betekenen heeft. Omdat het hier ook genoemd wordt hoop ik dat iemand me dit mysterieuze beroep kan verklaren.

Maarten Krips

Water en vuur verkopen was:

Kannetjes schoon water en kooltjes vuur verkopen. Dus een verdienste om te leven.

Schoon water om te drinken en kooltjes vuur om te koken en eventueel het huis een beetje warm te houden. Dit soort spul kon je pas kopen al je iets van geld over had om te besteden.

Het leven was niet zoals nu is,

Carla B

Dank je Carla, toen ik het de eerste keer las moest ik aan de kermis denken, maar nu valt het kwartje.

Maarten Krips


Google even

Water- en Vuurhuizen te 's-Hertogenbosch

Dit beroep wordt in dit document  haarfijn omschreven

Judocus B.
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.