stamboomforum

Forum logoArchieven, bronnen, zoekstrategieen » Hoe noemen wij al onze andere familieleden?


Profiel afbeelding

We zijn bekend met de namen van onze familieleden, vader-moeder, broer-zus, en ga zo verder maar daar blijft het niet bij.
Familie van, een voorbeeld, voor-edel-stam-oud-betovergrootvader-moeder [64e lijn] hoe noem ik daar een broer of zus van, of hun kinderen?
Familie van mijn groot oom-tante [broer-zuster van mijn opa en oma] hoe noem daar de kinderen of kleinkinderen van?

 

In het Engels zijn daar wel benamingen voor:
parents = ouders
Grand Parents = grootouders
Great Grand Parents = overgrootouders
2nd Great Grand Parents = betovergrootouders
Grand Child = kleinkind
Great Grand Child = achterkleinkind
2nd Great Grand Child = betachterkleinkind

Voor de kinderen van broer en zus hebben zij: Nephew / Niece [neef en nicht]
de kinderen daar van zijn: Grand Nephew / Niece [achter neef en nicht]
de kinderen daar van zijn: Great Grand Nephew / Niece
de kinderen daar van zijn: 2nd Great Grand Nephew / Niece

Voor de kinderen van ooms en tantes [Uncle / Aunt] hebben zij [1st] Cousin
de kinderen daar van zijn: 1st Cousin 1x Removed
de kinderen daar van zijn: 1st Cousin 2x Removed en zo voort

Voor de kinderen van groot ooms / tantes [Grand Uncle / Aunt] hebben zij 1st Cousin 1x Removed
de kinderen daar van zijn: 2nd Cousin (deze zitten op mijn lijn in de stamboom net als neef en nicht [1st Cousin[)
de kinderen daar van zijn: 2nd Cousin 1x Removed
de kinderen daar van zijn: 2nd Cousin 2x Removed en zo voort

Of is er hier in Nederland en/of België ook zoiets dergelijks?

Hobby genealoog

In Nederland gebruiken we niet zulke gedetailleerde benamingen, voor zover ik weet.
Overgrootouders bet-overgrootouders nog wel, maar verder gaan we niet echt.
En verder dan een achterneef- of nicht komen we ook niet.
We kennen ook geen onderscheid tussen kinderen van broer/zus of kinderen van oom/tante : het zijn beiden neven/nichten, hooguit met de toevoeging "oom/tantezegger".

In veel landen wordt de familiekring ook veel groter gezien, vooral in de USA en nog sterker in Indonesië, waar neven/nichten in de 7e graad nog als familie worden  beschouwd, ook door niet-genealogen.
Ik kreeg vorig jaar een vervangend huisarts die dezelfde Indonesische achternaam had als de huisarts uit mijn jeugd. Toen ik hem vroeg of het familie was, wist ie meteen dat het zijn "oom in de 7e graad" was.
Ik weet nog dat, toen ik met stamboomonderzoek begon op mijn 17e, inmiddels 31 jaar terug, mijn oma over verder verwijderde verwanten al heel snel riep "Oh, maar dat is géén familie hoor".

Hier is er iets over te vinden :
http://www.voorouders.net/help/verwantschappen/

Grappig overigens dat men een zwager in Belgie een "schoonbroer" noemt (dat doet men bij mijn Zeeuws-Vlaamse familie overigens ook) en een neef een "cozijn" en een oom een "onkel" of "nonkel".

Andr? Sijnesael

Bedankt voor de link

Quote:

"Grappig overigens dat men een zwager in Belgie een "schoonbroer" noemt (dat doet men bij mijn Zeeuws-Vlaamse familie overigens ook) en een neef een "cozijn" en een oom een "onkel" of "nonkel"."

Dat is niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen, ook in Limburg worden die benamingen gebruikt.

Hobby genealoog

het kan een beetje verwarrend zijn omdat er geen strikte regels gelden 

zo wordt de man van je zus schoonbroer of zwager genoemd , en zijn broer soms ook schoonbroer 

maar nooit zwager 

omdit te omzeilen wordt vaker de term broer van mijn zwager gebruikt 

maar dit verschild wellicht ook per streek

he woord cozijn is wrs gewoon een overblijfsel uit het Frans 

willem tel

Je kunt een systeem bedenken waarin je telt hoevele stappen je via een gemeenschappelijke voorouder moet doen en vanhieruit weer naar 'beneden'. Dus mijn zuster of broer noem ik dan 1/1-staps-verwant: één stap naar boven (mijn ouders), en één naar beneden (mijn broer of zuster).
Een volle neef of nicht: 2/2-staps-verwant. Eerst van mijn vader naar mijn grootouders (=2) en dan via mijn oom of tante naar de neef of nicht (= ook 2).
De dochter van mijn broer: 1/2-staps-verwant: één stap naar boven (mijn ouders), en vanhieruit twee stappen naar beneden (mijn broer > mijn nichtje/oomzegster).

De achterkleindochter van mijn oudoom wordt dan een 3/4-stapsverwant. Drie stappen naar boven (mijn vader > mijn opa > mijn overgrootvader) en vier stappen naar beneden (mijn oudoom > diens dochter > haar dochter > haar dochter).

Frits Stoffels

In het erfrecht worden de "graden" gebruikt. Je vader/moeder is rechte lijn 1e graad.
Broer/zus is zijlijn 2e graad. Je neven en nichten (kinderen van je oom/tante) 4e graad zijlinie (naar je ouders 1e graad, naar je grootouders 2e graad, naar je oom/tante 3e graad, naar hun kinderen 4e).
Je neven en nichten (kinderen van je broer/zus) zijn neven/nichten in de 3e graad zijlinie.

In de rechte linie treffen we ouders (1e graad opgaande linie)), grootouders (2e graad OL), overgrootouders (3e graad OL), kinderen (1e graad neergaande linie), kleinkinderen (2e graad neergaande linie),
achterkleinkinderen (3e graad neergaande linie)  etc.etc. aan.

In de zijlinie alle takken die aftakken bij een van onze voorouders (zijlinies kunnen NIET voorkomen in de neergaande lijn), Daarbij wordt eerst het aantal graden geteld naar de gemeenschappelijke voorvader

en daarna één graad naar diens kind en vervolgens weer de graden tot aan de verwant met wie de verwantschap willen vaststellen. Een broer van je overgrootvader is dus een verwant in de zijlinie in de

4e graad, diens kinderen in de 5e graad etc.etc.

Aanverwanten zijn de bloedverwanten van je partner. Zo is je zwager wel je aanverwant (broer van je partner), maar diens partner niet, hoewel we dat wel schoonzus/zwager noemen.
In het erfrecht noemt men dat de "koude kant" of een "koude zwager/schoonzus" (hetgeen niets over diens karakter zegt, maar alles over het feit dat er geen verwantschap mee bestaat).
Grappig detail is dat op grond van het Burgerlijk Wetboek aanverwantschap altijd blijft bestaan.
Als je gaat scheiden wordt je zwager dus nooit je ex-zwager, dat blijkt wettelijk gezien je zwager, ook
al zullen velen dat zo niet meer beschouwen.
Ook bij overlijden (hetgeen het huwelijk doet eindigen) blijft aanverwantschap bestaan, zelfs bij hertrouwen.
De term "ex-schoonmoeder" is dus eigenlijk onjuist, omdat aanverwantschap nimmer eindigt.

Excuses voor dit uitstapje, maar het leek me aardig dit eens voor het voetlicht te brengen.


 

Andr? Sijnesael

Ik vond het wel interessant.

Hobby genealoog

Even lachen............

 

Ik ben getrouwd met een weduwe die een volwassen dochter had.

Toen kwam mijn vader op visite en hij werd verliefd op mijn stiefdochter en trouwde met haar. Dat betekent dus dat mijn vader nu mijn schoonzoon is en dat tegelijkertijd mijn stiefdocher mijn moeder wordt. Maar dat is niet alles.

Intussentijd is mijn vrouw in verwachting en baart mij een zoon die nu de zwager is van mijn vader, want hij is de broer van mijn stiefmoeder die ook mijn stiefdochter is.

Het wordt nog erger. Nou baart de vrouw van mijn vader een zoon die technisch mijn broer is, maar in werkelijkeheid mijn kleinzoon.

Daarom is mijn vrouw mijn grootmoeder want zij is de moeder van mijn stiefmoeder.

Dus ben ik tegelijkertijd mijn vrouw’s echtgenoot en haar kleinzoon. En omdat ik de echtgenoot van een een grootmoeder ben, ben ik ook een grootvader.

Uiteindelijk ben ik dus mijn eigen grootvader….

Gerard Bloemendaal

Leuk genealogisch gegochel Knipogen

Hobby genealoog

de broer van mijn moeder trouwt met de dochter van een zus van mijn vader 

wat zijn het dan voor me ??

oja Gerard als je voorbeeld echt is dan is het echt lachen geblazen Lachen

willem tel

Dat is een mooie ! De broer van je moeder (3e graad zijlinie) is je oom en de dochter van de zus van je vader is je nicht (4e graad zijlinie).
Puur theoretisch kun je zeggen dat door het huwelijk je nicht als aanverwant je tante geworden is en
je oom een aangetrouwde neef..
Dit is theorie, omdat voor de wet de samenloop tussen bloed- en aanverwantschap geen belang kent.

Andr? Sijnesael

@ Gerard Bloemendaal

Bij ons in de familie was het dus echt zo...

Mijn opa, die weduwnaar was, trouwde met een vrouw die nog 2 vrijgezellen zusters had. Die vrijgezellen zusters trouwden op hun beurd met 2 zoons van mijn opa.... de rest laat zich niet moeilijk raden, alleen met het verschil, dat deze 2 zusters en de tweede vrouw van mijn opa, zelf geen kinderen hebben gebaard.

Mijn oom Joop heeft ooit in een krantje de 'ingewikkelde familiebanden' getracht uit te leggen, zoals u dat ook gedaan hebt en er indertijd een prijsje mee gewonnen, omdat niemand er nog uit kon komen....

E.J.M. Rijsmus Troost

Ik heb een misschien rare vraag en ik kan het antwoord tot nog toe nergens vinden. Hoe noem je de partner van de nicht van je moeder? En de nicht van je moeder, is dat dan je achternicht? En is haar partner dan je aangetrouwde achterneef? Moeilijk!

Amanda

Toevallig kwam ik deze post tegen, en heb hier onlangs een artikel over geschreven, met grafisch hulpmiddel.

Neven nichten

Yolanda Lippens


@Yolanda

In Van Dale staat dus iets anders:

oud·oom (de; m; meervoud: oudooms)
1     oom van vader of moeder

A van Egmond (nieuw)
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.