stamboomforum

Forum logoFora » Archiefonderzoek en bronnen » Genealogie: Miedema, de Vries, Salverda

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.
Hoi Christine, dag Maikel,

Ik mag er weer op, ik weet niet voor hoelang :) Het gaat wat vreemd de laatste dagen.
Ik heb je vragen nu gecopieerd, zodat ik er in elk geval mee bezig kan.

groet margreet

margreet

Hallo Margreet, wat ben ik blij voor jou, dat je weer "mag". Want ik kan jou hulp best gebruiken, je bent in die dingen ervaren, ik niet.
Intussen heb ik me bezig gehouden met de naam (van der) PLOEG uit Holwerd.
Roelofke Hendriks PLOEG huwd 15-5-1824 Westdongeradeel met Jan Willems van der VELDE (overl. Westd.dl. 26-4-1826 bl.10, 28jr).
Jan Willems is in 1811 wees, staat bij fam.naam. Van hem zoek ik de geboorte, etc., ik heb wel een vader Willem gevonden met kind Jan in Tenaard 1802, ja/nee?
Roelofke's vader is Hendrik Eizes/Eises, waarvan ik ook niets verder terug vind, hij huwd In Holwerd 30-12-1798 met Fetje Syverts, zij van Holwerd, hij van Burum. Fetje was al getr.geweest met Sjoerd Sjoerds en had 6 kinderen Sjoerds. Met Hendrik had ze nog 5 kinderen, waaronder Roelofke in 1801 (tweeling). Fetjes grootouders (Jan Sijverts en Hiske Jans) komen uit Oostrum en Kollum, als ik goed gezocht heb (3e procl. Kollum 2-5-1723), in Oostrum vind ik niets meer. Naar Hiske moet ik nog zoeken.
Van Fetje, ook Vettje, Tetje kon ik dus verder terug komen, maar ik zoek de gegevens van Hendrik EIZES. Een tip is genoeg.
Dit is weer een langer verzoekslijstje, ik hoop, ik ga jullie niet vervelen met mijn vragen.
Het is jammer, dat ik zover weg woon van Friesland en Den Haag en mijn man zo ernstig ziek is, anders kon ik het zelf uitzoeken.
Margreet, of die mij wil en kan helpen, alvast bedankt voor de moeite en tijd.
groetjes, Christine.
PS: Margreet, kon je ook iets vinden over Antje WYGERS, gehuwd met Tjepke Valentijns VELLINGA ?

Christine Bohne

Margreet, wat ik ook nog vragen wou: Hoe kom ik achter die nieuw aangenomen familienamen (1811) van de vrouwen? Bij de familienaamaanname van het hoofd van de familie staan alleen hij en de kinderen met leeftijd en de woonplaats vermeld. Nooit de vrouw, zodoende weet ik niet, hoe deze na 1811 geheten hebben en kan hun lijn niet terugvervolgen.
groet, Christine.

Christine Bohne

Hoi Christine,

geef eens een voorbeeld.
Ik heb nogal wat mensen in Menaldumadeel gevonden, doordat ze toch met patroniem kinderen krijgen, of met patroniem overlijden.

Verder staan bij de huwelijken van die 1811 kinderen de ouders, ook met patroniem plus eventueele achternaam -
dus als je gewoon voornaam patroniem' intypt moet je er toch aardig wat kunnen vinden.
Alleen de standarisatie werkt niet na 1811, dus je moet allerlei schrijfwijzen zelf bedenken.

Veel vrouwen met achternaam gebruikten die de eerste 50 jaar toch niet, trouwens.

groet margreet

margreet

Margreet, een bijdehand voorbeeld: Fetje SYVERTS, hoe kan ik na 1811 haar overlijden vinden, zonder nieuwe achtenaam?
Voor andere vrouwennamen moet ik eerst nakijken in onze PRO-GEN bestand en uitzoeken, welke uit Menaldumadeel komen, het zijn er wat. Enkele kan ik hier op mijn lijst, die naast mij ligt, zien.
Bv.: Pietje Taekes, geb.ca.1805 waar?, overl. in Menaldumadeel A 153 16-10-1882, wed., 76 jr. (dan van de WINT (WIND);
- Willem OBBES, geb.ca.1771, waar? overl. Men.deel B 11/1 Marssum 25-10-1813, 42jr, heet dan VENSTRA, zijn vrouw is Trijntje Bouwes, geb.ca.1768 waar?, overl. Men.deel B42 20-11-1837, wed.,69jr, naam KUPERUS;
-Anna Jans, geb.ca.1768 waar? overl.? Men.deel B32 01-10-1843, 75 jr, gehuwd, van de WINT, bij huwelijk in 1793 Woudend al van der WIND, Anna was gehuwd met Taeke SYBRENS, geb. Heerenveen 1768, hij heet bij zijn overl.(Franekeradeel 1854, 85jr) ook van de WINT.
Nog iets waarover ik mij onzeker ben. Ik zocht naar het tweede huwelijk van Gerrit Gerlofs GERLOFSMA met Johanna Jans HUISINGA, dat heb ik intussen met veel moeite gevonden (Barradeel a.9 10-06-1813), maar ik kan hun kinderen uit dit huwelijk na 1813 niet vinden, wel de huwelijken van deze (4) kinderen in Franekeradeel, die kinderen zijn geboren in Achlum, dat en hun leeftijd staat bij de huwelijken.
Zie, ik heb nog genoeg namen die ik zoek.
dank je, groet, Christine.

Christine Bohne

Hallo!
Ik kan hulp gebruiken bij het zoeken naar de naam SLIM (ook gezien als SLM), wie weet er iets van.
Het gaat om Arjen/Aarjen Cornelis (SLIM) gehuwd 11-08-1748 in Vrouwenparochie (Het Bildt) met Trijntie JANS, beide afkomstig uit Vrouwenparochie. Ik heb 5 kinderen gevonden in Vr.par. (het 1e kind heet Mayke), maar geen tussen 1753 en 1759, pas in 1760 weer (Antje).
Ik zocht verder en vond de doop van een Arjen 17-2-1726 in St.Annaparochie, vader Cornelis Arjens.
Deze Cornelis Arjens tr. St.A. 20-12-1722 met Mayke ATIS, beide van St.Annaparochie.
Bij hun 1e kind, Antje in 1723 heet hij Kornelis Aarjens SLIM, daarna wisselt zijn naam af met Aarjens, Arjens en SLIM, soms met Cnelis, de moeder wordt niet genoemd.
2 kinden worden in 1740 (tweeling) in Vrouwenparochie gedoopt, de rest in St.Annaparochie. Ik heb 12 kinderen gevonden en daar zijn 2 Ate's en 2 Arjen/Arjaan erbij. De 2e Arjaan is in 1734 gedoopt en kan dus vlg. mij niet de Arjen zijn, die ik zoek, want hij tr. in 1748 Vr.par. als Aarjen en zou dus dan 14 jr. geweest zijn.
Er is nog een vader die ook Cornelis Arjens/Aris heet, maar volgens de namen van zijn kinderen is hij niet de mijne.
Wie helpt mij het raadsel van Arjen 1726 en Arjaan 1734 te ontcijferen?

Wie ik ook nog zoek is Dirk DIRKS, later de JONG, hij tr. 19-05-1782 Vrouwenparochie met Antje Arjens (SLIM geb. 1760), met attestatie naar St.Annaparochie. Dirk is afkomstig uit St.Annaparochie, Antje uit Vrouwenparochie.
Dirk is overl. 10-06-1814 mairie St.Annaparochie blad 14, 82 jaar, gehuwd.
Antje is overl. 23-02-1829 Het Bildt a.27 als SLIM, 68jr. weduwe.
Wie zijn de ouders van Dirk en waar is hij geboren/gedoopt? zodat ik verder kan zoeken.
Alvast mijn dank, Christine.

Christine Bohne

Christine,

Uiteindelijk heb ik maar even gespiekt - bij gezinsreconstructies Ferwerderadeel. Dat leidde naar deze:
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1826
Aangiftedatum 8 mei 1826, blad nr. 11
Fetje Siverts Huizinga, overleden 7 mei 1826
Oud 62 jaar, weduwe

http://www.erfskipterpdoarpen.nl/Database/f_2cd.html#4

Ik heb nog geen eise met roelofke kunnen vinden als ouders voor Hendrik. Die naam komt niet van Fetjes kant.
Zij weten ook geen ouders. Ik kan zijn ovl ook niet vinden, terwijl die toch na 1811 moet liggen. Misschien wordt het vermeld in de trouwaktes van de dochters.

Je andere vraag ging makkelijker: Gezocht met gerrit gerlof* regio 11:
Geboorteakte Franekeradeel, 1819
Aangiftedatum 19 juni 1819, blad nr. 25
Jelle Gerlofsma, geboren 18 juni 1819
Zoon van Gerrit Gerlofs Gerlofsma en Johanna Jans

Geboorteakte Franekeradeel, 1822
Aangiftedatum 9 februari 1822, blad nr. 6
Trijntje Gerlofsma, geboren 7 februari 1822
Dochter van Gerrit Gerlofs Gerlofsma en Johanna Jans

Zie, vrouwen met patroniem.
Toen maar in alle regio's - en de eerste 2 zijn niet in Franekeradeel !!

Geboorteakte Barradeel (mairie Almenum), 1813
Aangiftedatum 26 oktober 1813, blad nr. 22
Jantje Gerlofsma, geboren 25 oktober 1813
Dochter van Gerrit Gerlofs Gerlofsma en Johanna Jans Huisinga

Geboorteakte Barradeel (mairie Almenum), 1816
Aangiftedatum 17 februari 1816, blad nr. 2
Lutske Gerlofsma, geboren 12 februari 1816
Dochter van Gerrit Gerlofs Gerlofsma en Johanna Jans
Opm.: Familienaam moeder ook vermeld als "Huisinga"

Daar trouwden ze immers.
Waar je heel misschien last van hebt, is dat in de franse tijd 1811-1816 alles anders ingedeeld was.
Maar soms ook zijn woon- en geboorteplaatsen bij die online zaken verward. Of in de akte zelf al.

wordt vervolgd als ik wat meer tijd heb,
groet margreet

margreet

Margreet jij bent onzettend vlug met jou zoekgegevens, dank je.
Wil je alleen laten weten, dat de ouders van Fetje, Syvert Jans en Evertje Jans heten.
Roelofkes tweelingzus heet Evertje.
Van Syvert Jans, gedoopt als Sijwert, de ouders zijn Jan Sijverts en Hiske Jans.
Roelofke is samen met Evertje het 1e kind van Hendrik Eises en Fetje Syverts, kind 3 en 4 zijn Grietje's.
Roelofke, Evertje en het tweede Grietje staan ook bij de naamaanname PLOEG in 1811 bij de vader vermeld.
Dus denk ik, dat de naam van Roelofke van vaders kant komt, maar misschien heet de moeder van Evertje Jans zo. Ik ga kijken, misschien vind ik ze.
Dank je ook voor de Gerlofsmakinderen uit x2, deze familie heb ik nu kompleet. Maar de afstamming gaat via kind Jeltje uit x1.
Ik denk, dat ik nog een boel over het hoofd zie, bij mijn verwoedte zoekerij, ben misschien te intensief bezig, ofschoon ik verschillende "schrijfmanieren" probeer.
groetjes, Christine.

Christine Bohne

Christine,

Hendrik Eises kwam bij huwelijk van Burum, maar dat boek mist
N.B. Huwelijken van 1772-1811, lidmaten van 1680-1850.

Als zijn ouders er dus wel trouwden, maar niet doopten dan vind je hem online niet.
Misschien kom ik van de week op het archief, dan kan ik de lidmaten voor je nakijken. Alhoewel, als ze niet doopten, zijn ze ook niet lid natuurlijk, maar je weet het maar nooit.
Misschien staat in de huwelijksaktes van zijn dochters wanneer (en onder welke naam) hij overleden is, want een akte zou wel handig zijn.
Er is wel een Eise Pieters met een Grietje Johannes in Burum, die ook nog in andere plaatsen dopen, maar die krijgen geen Hendrik.
Joost en Sjoerd Sjoerds heten in 1811 en later Posthumus.
Soms lukt het niet online bij tresoar hoor, de huwelijken ferw. en westdong. vertellen nog niet de ouders met patroniem en achternaam. Die reconstructiesite heeft het dus uit de aktes op het archief zelf gehaald.

Je had het bijna bij elkaar staan in je vraag - pytje taekes
en daaronder Taeke van der Wind/t met antje in woudsend
Bv.: Pietje Taekes, geb.ca.1805 waar?, overl. in Menaldumadeel A 153 16-10-1882, wed., 76 jr. (dan van de WINT (WIND);

gezocht met pietje teeke 180* leverde:
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1804, doopjaar 1805
Dopeling: Pytje
Geboren op 29 december 1804
Gedoopt op 27 januari 1805
Dochter van Taeke Sybrens en Anna Jans van der Wind

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIETJE
Vader : TEEKE SIEBRENS
Moeder : ANTJE JANS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Deinum, doop 1686-1811 - Inventarisnr. : 508

Deinum dus.
En dat gebeurt wel vaker, dat die mannen de achternamen van hun vrouwen overnemen. Of niet, als ze overleden zijn. Dan kiest de moeder een naam, of ze houdt de hare en geeft die ook aan de kinderen.

Huwelijksakte Menaldumadeel, 1824
Man : Tjerk Ypes Gerlofsma, oud 24 jaar, geboren te Boksum
Ouders: Ype Tjerks en Andrieske Jans
Vrouw : Pytje Taekes van de Wind, oud 19 jaar, geboren te Deinum
Ouders: Taeke Sybrens en Anne Jans van de Wind
Datum : 5 mei 1824, akte nr. 17

Huwelijksakte Menaldumadeel, 1827
Man : Obbe Willems Venstra, oud 28 jaar, geboren te Oosterlittens, gemeente Baarderadeel
Ouders: Willem Obbes en Trijntje Bouwes Kuperus
Vrouw : Pietje Taekes van de Wind, oud 22 jaar, geboren te Deinum
Ouders: Taeke Sybrens en Anna Jans van de Wind
Datum : 9 mei 1827, akte nr. 10

Soms krijgen vrouwen pas een achternaam in de overlijdensaktes van hun kinderen.

groet margreet

margreet

Margreet, ik heb vanavond nog verder gezocht en vond de doop van Evertje JANS op 18-10-1732 in Holwerd, dat is de moeder van Fetje SIJVERTS, de ouders zijn Jan Sjoerds en Ynske Lammerts. Het huwelijk (otr. Holwerd 18-05-1726) van deze ouders heb ik ook gevonden en buiten Evertje nog 5 kinderen, allemaal in Holwerd gedoopt. Evertje heeft ook een zusje die Fetje heet (1744).
Fetje Sijverts heeft een zusje Hiske (1754) en een 2 zusjes Ynske (1755 en 1759), alles in Holwerd.
Hiske Jans is gedoopt in Kollum op 3-11-1700, vader is Jan Dirks, geen moeder vermeld en een huwelijk van hun is niet te vinden, tenminste niet in Kollum.
Van Jan SIJVERS en Hiske JANS vond ik ook nog de kinderen Jan 1728 en Rinse 1731 in Holwerd.
groet, Christine.

Christine Bohne

Hoi Christine,

Ik had het niet echt heel uitgebreid bekeken, maar zoiets had ik ook gevonden.
Geen Roelofke daar dus, dus zou die toch van Hendriks kant kunnen komen.

Je vorige vragen nog:
o/Britsum en ander o/ - betekent onder.

Doopsgezinde boeken:
Sommige D.G. gemeenten hebben geboorteboeken, anderen enkel volwassendoop en lidmaten.
Wat bewaard is kun je nakijken bij tresoar > voorouders > hulpbronnen > DTB
Je kunt gewoon doopsgezind* intypen, eventueel met stads-/dorpsnaam.
Ondet het dopenzoekscherm kun je dacht ik naar de inhoud van wat al op internet gezet is.

Je bericht van 18-7 over Sytse Douwes (van Hijke Meiles) (voor haar moeten we het huwelijk 1815 nakijken, daar zullen de ouders wel in staan).
Je vond er een in Itens, zoon van Douwe Tjebbes en Fokeltje ...
Dit is echter een andere Sytse dan de jouwe, die toevallig ook zo heet.
Niet Tjebbe Douwes, maar hijzelf trouwt 1790 met Aaltje Hijltjes, en krijgt 1791 een Fokeltje, en daarna nog 9 kinderen.
Na 1811 is dit bijvoorbeeld nog te vinden:

Huwelijksakte Hennaarderadeel, 1822
Man : Enne Yemes Wynia, oud 22 jaar, geboren te Bozum, gemeente Baarderadeel
Ouders: Yeme Ennes Wynia en Jakkeltje Meinderts
Vrouw : Fokeltje Sytzes de Boer, oud 31 jaar, geboren te Itens
Ouders: Sytze Douwes de Boer en Aaltje Hyltjes
Datum : 8 juni 1822, akte nr. 15

Met die algemene namen moet je altijd erg oppassen voor dubbelgangers.
We moeten dus opnieuw op zoek.

Met de Vellinga-vraag heb ik beter nieuws.
Ik kon eerst maar 6 kinderen vinden:
valentijn, wyger,zyke,wygertje,wyger en ruurdje.
Het meeste dus van van zijn kant, want hij is van Valentijn Jans en Sijke Ruurds.

Er was maar 1 Wygers Hiemstra in heel Friesland te overlijden en dat is jouw Antje. In 1846, niet 9.
Er werden wel 4 antjes van een wieger-vader gedoopt, rond 177* - dus dat kon ik niet bepalen wie de goede was.
En er was geen Wieger of Wyger Hiemstra in 1811.

Dus heb ik maar weer even op de Ferwerderadeel-site gespiekt.
Die hadden nog 2 dirkje of durkje, 1795 en 1797 in Marrum.
En warempel, nu kon ik ze wel vinden bij tresoar, met vader Tjijpke - die gestandariseerd werd tot .....

Maar nu was het makkelijk:
Westdongeradeel, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Dopeling: Antie
Geboren op 14 december 1773
Gedoopt op 2 januari 1774 in Ternaard
Kind van Wijger Pijters en Durkje Mients

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AREND of ANTJE
Vader : WIEGER PIETERS
Moeder : DIRKJE MIENTS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Ternaard, doop 1635-1811 - Inventarisnr. : 761

Daarna volgen nog 2 dochters o/Hallum, Hiske en Wijpkje.
De ouders trouwden 1766 Ternaard, en daar vond ik zonder moeder nog:
oa antje, mient, taetske

Wieger is dan zoon van Pieter Wijbrens, ~1736 Ternaard.
Zijn vader trouwde 1716 met Teetske Hoytes, en was misschien eerder getrouwd.

Dirkje Mients is van Mient Montes of Monses, 1742. Ook Ternaard.
Mient trouwde er met Antje Wiebes in 1726.

Falentijn Jans krijgt trouwens op de Ferwerd-site de achternaam Zoodsma.

Kun je weer even vooruit,
groet margreet

margreet

Hallo Margreet, dit is werkelijk op de late avond goed bericht. Nu kan ik een belangrijke voormoeder van de Vellinga's invoeren. Ik had al eerder bij google "genealogie Vellinga" ingetypt en daar kwam tot mijn verrassing onze Vellingalijn eruit. Deze stamboom is gemaakt door Dhr. Warrink, zijn e-mail staat aan het eind van zijn genealogie. Ik heb hem gemailt en ook aanvullingen doorgegeven en andersom. Maar hij had niets over Antje Wygers, zodoende ging ik aan het zoeken, maar de goede vond ik dus niet. Ik had wel haar overlijden, zal nog eens kijken of ik me vertypt heb met 1849. Haar leeftijd komt wel uit op geb. ca.1773.
Valentijn JANS en Sijke RUURDS zijn beide afkomstig uit Marrum, ze tr. in 1764 Marrum en krijgen 6 kinderen, waaronder onze Tjepke/Tjiepke/Tjiipke/Tjipke die dan 10-5-1795 in Hallum met Antje Wygers/Wiegers trouwd. Antje is dan afkomstig uit Hallum.
Tjepke staat in 1811 als Vellinga met 4 kinderen vermeld.
Zoon Valentijn Tjepkes tr.2 in Franeker 1832 met Jeltje Gerrits GERLOFSMA, dochter van Gerrit Gerlofs Gerlofsma en Riemke RIENTS.
Jij hebt mij geholpen met de geb. van zijn kinderen uit zijn 2e huw. met Johanna Jans Huisinga.
Nu ga ik morgen verder uitzoeken v.w.b. Antje's ouders, enz.
De vader van Tjepke heeft dus de naam Zoodsma, is dit in 1811 of al vroeger? Want vanaf Tjepke heten alle nakomelingen Vellinga.
En wat is de Ferwerd- Site? Kan ik de ook bekijken? en waar vind ik die?
Vandaag ga ik weer verder, want nu is het al te laat.
Maar Margreet, echt hartstikke bedankt, ik weet niet, waar ik zonder u hulp bleef.
Christine.

Christine Bohne

Hallo Christine,

De site had ik je al doorgegeven, ergens hierboven: erfskipterpdoarpen. (erfschap-terp-dorpen)
Languit heet het GezinsReconstructies Ferwerderadeel, maar dat had ik even afgekort tot Ferwerd-
Ze proberen er iedereen die in Ferwerderadeel gewoond heeft, vooral die in 1811- in kaart te brengen.
Ik weet niet of je meteen naar de goede naam geslingerd werd, maar met control F kun je zo'n bladzij afzoeken. Dit is de beginsite met uitleg, ga naar de datebase zit onderin:
http://www.erfskipterpdoarpen.nl/Nederlands/Database.htm

Ik heb het even nagekeken: 1811:
Vellinga, Tjepke Valentijn, Franeker
k. Durkje 14, Valentijn 12, Sijke 7, Wyger 1
Mairie Franeker, fol. 42

Soodsma, Falentijn Jans, Marrum
k. Jan 46, Ruurd 44, Pieter 42, Tjepke 38, Franeker, Hendrik 38, Pietje 34
Mairie Marrum, fol. 19
Wat ik ervan begrijp gebruiken de andere kinderen later steeds Zoodsma of Soodsma.

Daar had ik Durkje dus ook vandaan kunnen halen, even vergeten.
Op zich zou het schelen als je alle kindernamen er steeds meteen bij geeft, dan kijk ik ze ook nog even na, en kunnen we beter vergelijken of we compleet zijn. Want we hebben al die namen wel steeds nodig om de vooruders te vinden.

groet margreet

margreet

Hoi Christine en Geert,

Eventjes verder met Hieke Meiles Salverda.
Haar broer Age kreeg een hele berg kinderen, met Aafke Kornelis, die dan in 1827 bij het laatste kind Bakker heet.

Ik vond verder nog, wat verspreid over de provincie:
Knierke Meiles Salverda, ovl 1836, 59 jr - met Elias Sikkes de Haas
Age Meiles Salverda, ovl 1840, 61 jr.
Antje Meiles Salverda, ovl 1828, 63 jr. - dr van Meile Ages en Sytske Piers.
Dat echtpaar bestaat echter niet.

De kinderen van Age:
meile, kornelis,rinze,jantje,sytske,lolke,pier,jan,antje,pieter, trijntje,klaas en hieke.
dus Sytske Piers kon wel kloppen, alleen heet vader Meile dan anders.

Uiteindelijk leverde meile 176* deze in de trouwboeken, en dan weet je meteen waar Salverda vandaan komt, toch van het dorpje onder Franeker:
Franeker, huwelijken 1764
Vermelding: Ondertrouw op 17 maart 1764
Man : Meile Lolkes afkomstig van Dronrijp
Vrouw : Sytske Piers afkomstig van Franeker
Opmerking : huisman, zij komt van Salverd

Gestandaardiseerde namen: MEILE LOLKES en SIETSKE PIERS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1763-1782
Inventarisnr.: 250

Plus: hervormd Franeker: Attestatie afgegeven op 5 april 1764
Dus getrouwd in Dronrijp:
Menaldumadeel, huwelijken 1764
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 april 1764 in Dronrijp
Man : Meile Lolkes afkomstig van Dronrijp
Vrouw : Sijtske Piers afkomstig van Franeker

Waarschijnlijk ook al eerder getrouwd:
Menaldumadeel, huwelijken 1762
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 mei 1762 in Dronrijp
Man : Meile Lolkes
Vrouw : Aagjen Ages

In 1763 overlijden dan een kind en de huisvrouw van Meile Lolkes.
Het kind kan Age geheten hebben, en hervernoemd zijn in het 2e huwelijk, want die Age vernoemt gewoon Sytske en zo.
De eerste vrouw werd echter ook vaak vernoemd in het 2e huwelijk, dus het kan ook zijn dat Age daar naar vernoemd is.

Er is nog een broer van Hieke en Age geweest, Lolke Meyles, hij trouwde 1790 Dronrijp.

Hieke en Age delen nu de namen jentje/jantje (als dat hetzelfde is) en jan.
Dat maakt het wel moeilijker voor Sietse Douwes.
Als Jentje wel van zijn kant komt is dit misschien een mogelijkheid:
Wonseradeel, huwelijken 1774
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 februari 1774 in Workum
Man : Douwe Sijttes afkomstig van Makkum
Vrouw : Fettje Jentjes afkomstig van Workum
Dat echtpaar doopt nergens, en zou dus DG kunnen zijn.

In 1732 wordt er een Meile gedoopt van Lolke Sybes, Welsrijp. Die krijgt ook een Knierke, die vrij snel daarop overlijdt. Ik kan zo snel geen huwelijk vinden van die Lolke Sybes.

Uit nieuwsgierigheid nog even gekeken of voorvader Pier ook al in Salvert woonde, en warempel is er wel eentje:

Franeker, huwelijken 1727 - Ondertrouwregister gerecht Franeker - dtb 248
Vermelding: Ondertrouw op 24 mei 1727
Man : Pier Jans afkomstig van Franeker
Vrouw : Antje Riens afkomstig van Franeker
Opmerking : beiden te Salvert

Franeker, huwelijken 1727 - Hv Franeker - dtb 262
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 juni 1727
Man : Pier Jans afkomstig van Franeker
Vrouw : Antje Rienx afkomstig van Franeker
Opmerking : beiden te Salwerd onder Franeker

Veel plezier ermee,
als ik weer eens naar het archief ga zal ik de aktes even nakijken of alles klopt.

groet margreet

margreet


Goede morgen Margreet, prachtig wat ik nu allemaal hier gezien heb. Jij bent steengoed. Zoek je dat alles extra voor mij op, of heb jij heel Friesland opgeslagen?
Ik zal in het vervolg alle kinderen erbij zetten zodat het voor jou makkelijker zoeken is.
Bij de naam Zoodsma/Soodsma was ik nooit op de Vellinga's gekomen. Mijn kleinzoon is een Vellinga daarom wou ik zo graag het juiste Antje Wygers vinden.
Ik heb nu alles gecopieerd en mijn man gaat het straks voor mij uitprinten. Ik zelf krijg pas deze week een eigen printertje, dan ben ik ook daarin zelfstandig.
Vandaag ga ik niets zoeken, alleen maar invoeren, want ik moet af van al de volgeschreven vellen papier, die naast mij links en rechts liggen en ik bijna niet meer weet wat wat is.
Vraagje, is dit forum alleen voor Friesland of voor heel Nederland? Ik kom nl ook met namen in Schiebroek, Papendrecht, Gouda en Amsterdam niet verder. Een voormoeder van de andere oma van Quinten komt uit Amsterdam en heet Catharina van der WIND, deze naam heb ik ook van de Friese kant erin zitten, zij moet rond 1800 geboren zijn, als ik me niet vergis, zo uit het hoofd. Heb al gekeken op Gem.archief Amsterdam, vind geen Catherina.
Waar het heel goed en duidelijk zoeken is, is het Gem.archief Rotterdam op de genealogische startpagina.nl.
Mijn dank en tot de volgende keer.
Christine.
Margreet, mag ik vragen in welke leeftijdscategorie jij zit, ik ben nog 56.

Christine Bohne
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!