stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Doop 1953: 1 week eerder of later?/4 Dopen 1949 - 1956: ruim 2 ? 3 maanden na geboorte

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

In tegenstelling tot argeloze onderzoekers, die zich afvragen of er ook na 1810 nog DTB-Registers bestonden, verkeer ik in een luxe positie.

Ik kan terugvallen op het trouwboekje van mijn ouders voor de dopen van hun 4 kinderen en van mijn doop is een herinneringsprentje.

20140811 Trouwboekje

20140811 Doopherinnering

Maar te laat, viel mij op, dat in het 1e geval staat genoteerd 11/10/1953 en het 2e geval 04/10/1953. Ik kan mij er niets van herinneren en mijn ouders zijn overleden. Toch nog maar eens op zoek gaan naar het doopregister voor een Salomonsoordeel.

Bij genealogisch onderzoek werd de doop op de geboortedag of een paar dagen later verricht. Bij de 4 familiedopen 1949 - 1956 verlopen er ruim 2 tot 3 maanden tussen de geboorte en de doop. En ik maar denken, dat in vroegere eeuwen alles op z'n dooie gemak verliep.

Martin Jongkoen

 

Geachte heer Jongkoen,

Een prachtig archiefstuk, qua "historische sensatie" !

Het door u gezochte doopregister zou je misschien nog net (1953) verwachten in deze collectie bij het

Gemeentearchief Rotterdam Archieven van de Nederlandse Hervormde Gemeente Charlois, 1583-1954, waarvan de (uit te klappen) inventaris hier staat: http://collecties.gemeentearchief.rotterdam.nl/Atlantis5/publiek/sub_navigeren.aspx?rootxml=179895926 ; onder "Inventaris > Archief v.d. kerkeraad > Stukken van bijz. aard > Doop- en  trouwregisters m. bijlagen" staan echter geen doopregisters jonger dan 1885.

Misschien is dit, de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid - Wijkgemeente Charlois,

de huidige "bevoegde instantie" die weet waar de doopregisters van 1953 bewaard worden,

en is het de moeite waard voor u om daarmee contact op te nemen?

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet,

Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

1) Het meest officiële gedeelte is toch het stuk onderaan, waarin van 4 oktober sprake is. Ik denk dat u ervan mag uitgaan dat dit uw doopdatum is geweest. Het krabbeltje 11/10/53 is inderdaad maar een krabbeltje. Wellicht verwijst het naar de week daarop dat de doopkaart werd uitgereikt.

2) Inderdaad werden kinderen in vroeger eeuwen vaak snel gedoopt. Dit omdat nogal wat pasgeborenen snel stierven, en de ouders het ondraaglijk vonden dat hun kroost ongedoopt het graf in ging. Overigens ten onrechte, want de Nederduits Gereformeerde Kerk had uitdrukkelijk een bepaling opgenomen dat nog ongedoopte, ras gestorven kinderen toch echt niet naar de hel gingen alleen om het feit dat de doop ontbrak, en dat ze wel degelijk onder Gods genade vielen. Maar ja, het volksgeloof keek hier wat anders tegen aan.

3) Naarmate de levenskansen van geborenen aanmerkelijk verbeterden, zo sinds 1870, was de drang tot een snelle doop ook een beetje vergaan. Van enkele dagen of weken werd het nu vaak enkele maanden.

Frits Stoffels

Geachte heer,

op veel plaatsen in de Ned. Hervormde kerk kende men de  `doopzondag`.

Eens in de 2 a 3 maanden werd er een doopzondag gehouden.

De kinderen in de afgelopen periode geboren werden dan een een dienst gedoopt.

Dus is het niet vreemd dat tussen geboorte en doop ruim twee maanden kan zitten.

Dit zal ook in Rotterdam ook het geval geweest kunnen zijn.

Groet

Rienk

Rienk de Boer

Beste Dimitri, Frits en  Rienk,

 

 • (Eveneens Geacht en niet minder Heer) Bedankt voor jullie reacties waarop ik hierna inga.
 • DLTB-registers, Trouwboekjes en (Katholieke)Bidprentjes (Overledenen) waren mij bekend.
 • Van Bidprentjes bestaan hele verzamelingen, maar over Doopprentjes heb ik nooit iets gehoord of gelezen en verzamelingen zullen wel helemaal niet bestaan.
 • Vermoedelijk is alleen van mij het Doopprentje bewaard of bij het verlaten van het ouderlijke huis is dit meegegeven aan mijn broers en zus. Zal dat bij hen eens navragen, al weet ik hun antwoord waarschijnlijk al.
 • Met het vorenstaande in gedachte leek mij het wel aardig e.e.a. in het stamboomforum te melden al schend ik mijn privacy hiermee. Zal ook eens de Oudheidkamer van Charlois bezoeken.
 • Als altijd reageert Dimitri zakelijk inhoudelijk  to the point. Ga e.e.a. zeker natrekken omdat het mezelf in 1953 direct raakt. 1 jaar geleden raadpleegde ik nog in het Haarlemmer Archief de notulen van Obadja Vereniging van Godsdienstonderwijs te Velsen-Zuid (1904 e.v.). Daar trof ik vermeldingen van mijn moeder, die les gaf aan “de kleintjes”, in de periode ca. 1942 – 1948. Zeer tegen de zin van haar Poortugaalse Hoofdonderwijzer Bode liet haar vader haar niet doorleren, maar haalde haar als niet-leerplichtige van school zodat ze thuis kon helpen in de huishouding en later elders als dienstmeid.
 • Zo komt het genealogisch onderzoek steeds dichterbij.   
 • Een optie (Frits 1) is ook, dat na de doop op 04/10/1953 het Doopprentje is uitgereikt en pas de week erop het trouwboekje is meegenomen en in plaats van de doopdatum abusievelijk de inschrijvingsdatum is vermeld. Niemand zou er achter zijn gekomen als niet het Doopprentje bewaard was gebleven.
 • Iets dergelijks deed zich bij de Burgerlijke Stand van Middelburg op 20/10/2000 voor. Daar wilde ik het overlijden van mijn moeder in het trouwboekje laten inschrijven, maar dat had ik beter niet (daar) kunnen (laten) doen. Met een ambtelijke hanepoot in zwarte balpeninkt schreef de Ambtenaar der Burgerlijke Stand slechts de bezoekdatum in en kraste vervolgens “20” door en verving die door “15”.  Mij perplex en (zeer tegen mijn gewoonte in) met stomheid geslagen achterlatend over deze vorm van ambtelijke onkunde resp. heiligschennis. Een gang naar diezelfde Burgerlijke Stand bij het daarop volgend overlijden van mijn vader heb ik vervolgens maar angstvallig vermeden. Dan heeft de fout – vergissen is menselijk - uit 1953 mijn voorkeur.
 • Opmerkingen over volksgeloof (Frits 2) en betere levenskansen vanaf 1870 (Frits 3) zijn terecht. Levenskansen verbeterde door betere hygiënische toestanden, w.o. geen water(consumptie)gebruik meer uit de gracht die tevens dienst deed als open riool. Gouda kende rond 1840 volgens stadsarts Büchner de gemiddelde leeftijd van een Gouwenaar - in 1840 niet meer dan 21,4 jaar - beduidend lager lag dan elders in Europa.
 • Rienk, bedankt voor het “Doopzondag-gebruik” in de Nederlands Hervormde Kerk (nu onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland).
 • Bij genealogisch onderzoek liep ik er tegen aan, dat Belijdende Lidmaten bij voorkeur met Pasen of Kerst werden ingeschreven, dan wel 1x per 2 of 3 maanden. Dat was een soortgelijk Gebruik?

Martin Jongkoen

Via contactformulier op de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid - Wijkgemeente Charlois de vraag gesteld of en hoe ik aan een kopie-doopinschrijving voor broers, zus en mijzelf kan komen. Bij uitblijven reactie pak ik de telefoon.

Uit internetvermeldingen haal ik, dat een doopkaart wel een gebruik was/is. Niet de omvang.

Martin Jongkoen

Ter toelichting nog: in de Nederlandse Hervormde  Kerk was het niet ongebruikelijk dat doopkinderen al een paar maanden oud waren. Ook in mijn kerk en mijn tijd (1951) was er eens per maand een doopzondag, maar dat verschilde wellicht per kerkelijke gemeente.

In de Gereformeerde Kerken was het gebruikelijk het kind te dopen zodra de moeder daarbij aanwezig kon zijn. Dat had te maken met het feit dat beide ouders de verantwoordelijkheid op zich nemen het kind in godsvrucht etc. op te voeden, In de RK kerk werd (wordt?) het kind inderdaad zo snel mogelijk gedoopt, vanouds zonder de moeder erbij, daar speelde vooral dat ongedoopten niet zalig konden worden - en dan ook in een apart gedeelte van het kerkhof begraven moesten worden.

Ruud Poortier

Afgelopen dinsdag 19/08 van de dopen 1950 - 1956 (1x Smitshoek met consent/2x Morgensterkerk Rotterdam Zuid) de doopdata en naam van de dominee digitaal via de mail doorgegeven gekregen. Oudste doop is niet gevonden.

 • N.B. 1: Recent nagevraagd of er geen geschreven versie (meer) is.
 • N.B. 2: Zie net dat de Morgensterkerk pas in gebruik is genomen ná deze 2 dopen en in 2008 is gesloten. De kerk is sinds 2010 in gebruik bij de World Mission Society Church of God.

 Mijn doopdatum is in overeenstemming met de doopkaart en dus niet met de inschrijving in het trouwboekje van mijn ouders.

Hun huwelijksgegevens staan eveneens voor in hun trouwbijbel. Mijn vader was géén en mijn moeder wel (belijdend) NH-lidmaat.

Van haar belijdenis 1938 is een herinneringkaart uitgeschreven en bewaard gebleven. Daarop staat de datum, dat zij  "aangenomen" is en van "belijdenis" (2 dagen verschil). Uitreikingsdatum = Belijdenisdatum.

Martin Jongkoen

Doop van mijn oudere broer (1948) was in de digitale administratie van de PKN/NH-gemeente niet te vinden. Hij heeft zelf ook een doopprentje en een notitie van onze moeder, dat hij evenals onze zus (1950) in Smitshoek is gedoopt. Mogelijk hij zonder consent van Charlois.

Omdat mijn andere broer (1956) en ik volgens de digitale administratie in de nog niet bestaande Morgensterkerk zouden zijn gedoopt vroeg ik om afschriften van de doopinschrijvingen.  

Om privacyredenen - gegevens andere gedoopten - doet men dit niet.

Zou men nog niet beschikken over een PC waarop fotobewerkingssoftware zit?

Martin Jongkoen


Dan kijk ik nog eens wat mijn moeder noteerde in "Ons Kind" van Nutricia onder doopplechtigheid voor mij:

 • op 11 oktober 1953 (conform Trouwboekje) door Ds. Kok in Noodgebouw Schothorst 15-17 Zuidwijk.

Op alle 3 punten afwijkend van de informatie doopbewijs in de geautomatiseerde administratie:

 • op 4 oktober 1953 (conform doopherinneringsprent) door Ds. de Meijere in (pas 15 december 1956 ingewijde) Morgensterkerk  te Rotterdam-Zuid.

Op het internet staat:

 • In de beginjaren werd kerkgehouden in de Schothorst, vervolgens in een school, toen in de Larenkamp, terwijl na 1956 de avonddiensten werden gehouden in de Morgensterkerk.

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!