stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Geboorte aan boord oorlogs korvet in het jaar 1822 in de Chinese Zee

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Een van onze voorouders - Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT - is (volgens zijn huwelijksacte) geboren op 19 september 1822 in de Chineze Zee of Indische Archipel bij de Straat van Singapore aan boord van het Koninklijke Nederlandse Oorlogskorvet De Dolphijn. Hij was de natuurlijke en onerkende zoon van Anton WIGHT en Petronella Sophia WALTER.

Ik heb kunnen vinden dat dit korvet (onder gezagvoerder N.P. Blommendal) op 27 juli 1822 uit Samarang is vertrokken, koersstellend om de west.

Maar ik vroeg me af een tweetal dingen af, waar hopelijk iemand een antwoord op heeft:

1.  Was het te doen gebruikelijk dat (in dit geval hoogzwangere) vrouwen werden meegenomen op een oorlogskorvet?

2. Waarom draagt het kind de achternaam van een vader die het kind kennelijk niet heeft erkend? 

Ik zou erg dankbaar zijn voor "wat zinnige" verklaringen ...

Bea Werner

Hier een ander kind van dezelfde moeder, opvallend genoeg heet de vader hier Tomas en niet Anton.  Vreemd, zou er een fout in de geboortepapieren uit 1822 staan? Het beroep van deze vader (Tomas dus ) doet vermoeden dat Petronella en de vader van haar kind  in 1822 wellicht als burgers aan boord van dat oorlogsschip zaten. Overigens hoeft Walter niet hoogzwanger te zijn geweest toen ze aan boord ging, ze zou met 7 maanden al bevallen kunnen zijn.

Overledene:

Willem Wight

Geslacht:

Man

Geboorteplaats:

Grijpskerk

Leeftijd:

3 maanden

Vader:

Tomas Wight

Beroep:

commies dir. bel.

Moeder:

Petronella Sofia Walter

Gebeurtenis:

Overlijden

Datum:

dinsdag 23 oktober 1827

Gebeurtenisplaats:

Grijpskerk

 

Heb je trouwens de huwelijksbijlagen van Thomas uit 1849 bekeken?

niepoort

En nog een kind. Uit de tekst van de geboorteakte blijkt niet dat zij getrouwd waren. Ze was vermoedelijk zijn huishoudster.

 

Kind:

Johanna Sara Wight

Geslacht:

Vrouw

Geboorteplaats:

Grijpskerk

Geboortedatum:

maandag 4 mei 1829

Vader:

Thomas Wight

Leeftijd:

33

Beroep:

zie opm.

Moeder:

Petronella Sophia Walter

Leeftijd:

35

Beroep:

huishoudster

Gebeurtenis:

Geboorte

Datum:

maandag 4 mei 1829

Gebeurtenisplaats:

Grijpskerk

niepoort

Volgens Lars Werner op genealogie online zouden Wight en Walter in 1819 ook al een zoontje Thomas hebben gekregen in Hellevoetsluis. Dit kind is spoedig overleden. Er wordt van uitgegaan dat Anton en Thomas dezelfde persoon zijn.

niepoort

Johanna Sara is later getrouwd. Was zij ook "onerkend" ?

 

Is bekend dat de familie oorspronkelijk ook de achternaam Wightman gebruikte?

niepoort

Huwelijksbijlagen Wight x Leta , de doopt te Malacca  Leta. zie hier

Elisabeth

Hier staat Sara ( geboorte Extract)als dochter van de echtlieden zie

 

Huwelijks bijlagen

Elisabeth

Hartelijk dank, "niepoort", voor uw reacties. Die andere kinderen, evenals het gebruik van de naam WIGHTMAN, waren mij bekend. Mijn vraag is echter hoe kan het dat een vrouw bevalt aan boord van een oorlogs korvet (dus geen passagiersschip!) En de Dolfijn vertrok op 27 juli uit Semarang, terwijl Petronella van een kennelijk gezonde en levensvatbare zoon bevalt op 22 september! Daar zitten maar 7 weken (!) tussen. Zelfs als ze met 7 maanden bevallen is (in die tijd echt een probleem) was ze toch zichtbaar zwanger op 27 juli. Blijft de vraag: wat doet een (hoog-)zwangere vrouw op een oorlogskorvet? Namen oorlogsschepen uberhaupt passagiers mee? Of mochten bemanningsleden hun vrouw (huishoudster) meenemen? Je wilt als kapitein toch niet de narigheid van een bevalling aan boord?

Bea Werner

Hartelijk dank Elisabeth! Ik had die huwelijksbijlagen inderdaad gezien. Maar ze beantwoorden helaas mijn vragen niet ...

Bea Werner

Wight was in 1829 in overheidsdienst (belastingambtenaar), wellicht in 1822 ook al. Misschien dat uitgezonden overheidspersoneel om veiligheidsredenen bv wel vaker meereisde op marineschepen. Het schip was waarschijnlijk ook helemaal niet bezig met oorlog voeren op dat moment.

niepoort

Ook in mijn familie heb ik een geval van geboorte op een oorlogschip. Het schijnt dus wel eens vaker gebeurd te zijn. Ik neem aan dat die schepen "civiel" onderweg waren, heb echter geen nadere informaties over de gang van zaken in die tijd.

Rodion Farjon

Zeker in het begin van de 19e eeuw was het niet ongebruikelijk dat burgers, en dat waren vaak ambtenaren, meevoeren aan boord van schepen van Koninklijke of Goevernements Marine. Er is dan nog geen netwerk van scheepvaartverbindingen in de archipel, dat ontstaat pas later met als hoogtepunt het fijnmazige netwerk van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). De marine verzorgde vaak als enige een min of meer regelmatige verbinding tussen de verschillende Nederlandse buitenposten in de archipel. Vergis je niet, los van Java was het Nederlandse gezag in die tijd zeker nog niet overal aanwezig in de archipel, hooguit in de wat belangrijkere havens. De vestiging van Nederlands gezag in de archipel is pas later in de 19e eeuw met veel oorlogvoeren bevestigd, nog eind 19e en begin 20e eeuw bevocht het goevernement met expedities naar Lombok en Bali haar gezag.

Arie Bos

Het was zo ook waarschijnlijk niet algeheel ongebruikelijk voor vrouwen om mee te gaan met het leger. Zo heb ik een voorouder die geboren was terwijl haar moeder mee was gekomen met haar vader die in het leger zat. In de bijlagen van het huwelijk tussen Martinus van Veen en Elisabeth Hooning, op 5 augustus 1840 te Haarlem is het volgende te lezen:

"...de requirante is een wettige dochter van hem Comparant [Gerrit Hooning] en wijlen zijne echtgenoote Johanna Klijnman... ;dat zij op den Elfden April 1800. Twaalf is geboren in het Dorp Garglien, in Pruissisch Pommeren, zes uren van Colberg, alwaar hij zich destijds, als soldaat, in Fransche dienst, met zijne gemelde huisvrouw bevond..."

"...bij de geboorte der requirante te Garglien voornoemd, uit hoofde vanden toenmaligen veldtogt, geene gelegenheid bestond van die geboorte aangifte of aanteekening op de Registers van den Burgerlijken Stand aldaar te kunnen doen of laten doen..."

Ik heb het altijd een beetje raar gevonden dat een zwangere vrouw mee kwam op een veldtocht, maar daar zal wel een reden voor geweest zijn. Het lijkt mij dat een geboorte en kleine kinderen (en hun veiligstelling) onhandig zou zijn.

Ik weet uit onderzoek hier in de VS onder mijn vrouw's voorouders dat het hier in de burgeroorlog ook voorkwam dat vrouwen meekwamen soms met hun mannen die in het leger vochten. Hier hielpen zij veelal mee met de meer huishoudelijke taken als wassen en koken voor de manschappen.

Niels Witkamp


Iedereen heel erg hartelijk dank voor de reacties!

Veel succes aan allen!

Bea WernerPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!