stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Huidig huisnummer Hoogstraat no. 1277 Den Haag 1782

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Hallo,

in de buurtboeken van Den Haag ben ik tegengekomen dat een van mijn voorouders in 1782 met zijn gezin in de Hoogstraat nummer 1277 in Den Haag is komen wonen. Nu vraag ik mij af of dit huis nog steeds bestaat en wat anno nu de huidige nummering is. Is ook ergens een plattegrond van de situatie omstreeks die periode te vinden?

Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen.

met vriendelijke groet,

P. Rogier

Paul Rogier

Wellicht kan de Gemeente Den Haag u verder helpen.

L. Loef

Bij de plattegronden uit die tijd moet je je qua detail niet te veel voorstellen. Ze waren vooral bedoeld voor menzen van buiten de stad, om de weg te kunnen vinden. Van de verhoudingen klopt niets, het is vooral schematisch weergegeven.
Hieronder een plattegrond uit 1785. De Hoogstraat is gemerkt L, en loopt van de Groenmarkt (34) met het Gouden Hooft (25) noordwaarts naar het kruispunt bij het Noordeinde (K) en de Plaats (B). De situatie is nog steeds hetzelfde.

Hoewel ik ter plaatse goed bekend ben (ook wat betreft de geschiedenis), zegt het nummer 1277 mij eerlijk gezegd helemaal niets, helaas.

Jan Clavaux

Bedankt voor je bericht Jan, ben in ieder geval blij met de plattegrond uit die tijd.

De nummering van de huizen zal sinds die tijd wel een of meerdere keren omgenummerd zijn, dus dat maakt het lastig. Ben zelf helaas niet bekend in Den Haag. Wellicht dat iemand weet of er een concordans met oude en nieuwe corresepnderende nummer bestaat?

Paul Rogier

De buurtboeken van Den Haag zijn gedigitaliseerd. Kun je ook aangeven in welk buurtboek je de bewoners van nr. 1277 Hoogstraat hebt gevonden, of in ieder het bijbehorende inventarisnr.
https://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0380-01&mizk_alle=%20buurtboek#inv3t2
Mogelijk is 1277 het verpondingsnummer.

ChrisvD

Hallo Chris,

Het betreft BNR 0380-01, Inventarisnummer 55

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&micode=0380-01&milang=nl&miview=inv2#inv3t1

Voornamelijk verhuisbiljetten; PDF 1 van 2, pagina 57 van 80.

Paul Rogier

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0380-01&minr=1815280&miview=inv2&milang=nl

Je zou het archief even een mailtje kunnen sturen met de vraag of er een concordans bestaat. (vervallen, zinloos)

Vergelijking met andere biljetten wijst overigens uit, dat 1277 niet het huisnummer is. 1277 komt behoorlijk vaak voor, net als 1279, 1281 en 1283  en zal iets anders betekenen.

Bij Jacob Rogier staat volgens mij geen huisnummer ingevuld. Wat er wel staat is me een raadsel.

Jan Clavaux

een van mijn voorouders in 1782 met zijn gezin in de Hoogstraat nummer 1277 in Den Haag is komen wonen.

 

Overgebragt by my ondergeschreve
in het Buurt-Boek van de Hoogstraat
onder No. 1277 in
's Gravenhage dezen 1 Meij 1782

In het buurtboek ingeschreven onder nr. 1277, dus niet het huisnummer.

1.20. Hoogstraat(liefde)buurt
Omvat:
Hoogstraat Wz, tot het Noordeinde, E. 297-309.
Hoogstraat Oz, vanaf de Plaats, E. 337-351.Edit : Jan had inmiddels de scan toegevoegd.
          Bij Huis No. (in de Kort[e]] Poot[en] en Houtstraatbuurt, dus niet in de Hoogstraat-buurt) lijkt nr 111 te staan

Willem Hak

Jan / Willem,

Dank voor jullie bijdrage. Ik denk dat no. 1277 inderdaad niet het huisnummer is, zoals Jan ook aangeeft. Of te achterhalen is wat het dan wel betekent, vraag ik me af. Van deze buurt zijn maar weinig inventarissen.

Ik heb de scan nog even goed bekeken, dacht eerst dat het wat gekrabbel was, maar inderdaad, er lijkt 111 met "iets" ervoor te staan.

Paul Rogier

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0380-01&minr=1815293&miview=inv2&milang=nl
0380-01   Buurten van 's-Gravenhage
Sommige buurtboeken duiden de huizen aan met de verpondingsnummers. Daarbij valt op te merken dat ingevolge ordonnantie van 20 januari 1807 nieuwe verpondingskohieren genummerd conform de toenmalige wijknummers werden aangelegd. De oudere verpondingsnummering dagtekent van omstreeks 1750. De volgorde van de buurten in de inventaris is ontleend aan een lijst van de buurten van 1 juli 1795 (bnr. 0350-01, inv.nr. 1040). Die volgorde was toen reeds 80 jaar of meer gebruikelijk. Zij is vermoedelijk ontleend aan het kohier van het Familiegeld van 1715. Uiteraard is de lijst in de loop van de 18e eeuw wel eens aangevuld met nieuwe buurten. Vele archiefstukken dragen een dorsaal nummer conform de lijst van 1795 en ook daarom leek het ons goed deze volgorde aan te houden.
November 1957. J. Geselschap.
 

http://www.dbnl.org/tekst/_bil002200501_01/_bil002200501_01_0002.php
In 1769 wordt over de inmiddels weduwe Schweickhardt vermeld dat ze ‘in Pruijsselant’ is geboren en met drie in Pruisen en twee in Den Haag geboren kinderen bij ene ‘Sirach’ in de Noord Noordeindebuurt inwoont, verpondingsnummer 1652; d.i. op het Scheveningse Wagenveer, NZ van het Noordeinde bij de brug naar de Scheveningse weg (GA-Gv: bnr. 380 (Buurtboek) inv.nr. 71, 166; mogelijk is ze in 1767 ook de ‘vrouw Swijkhart’ die naar de Oost Westeindenbuurt verhuist; in idem 143). 

ChrisvD

Mogelijk al bekend:
Haags Gemeentearchief 0380-01 53 1 van 2, p 65.
In de vergadering van de Hoofdlieden van de Buurt van 20.11.1782 bij rondgaan ontvangen voor een kind van de heer Rogier fl 1,-. 

ChrisvD

Financie van Holland » Inventaris nr. 549

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

    2, STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
        2.2, Leningen en heffingen
            2.2.8, Verpondingen en imposten
                2.2.8.1, Verponding
                    2.2.8.1.4, Leggers der nieuwgevormde kohieren
                        524-556, Kohieren of gaarderen van de verpondingen op de gebouwde eigendommen (gaarderboeken), opgemaakt
                                         ingevolge resolutie der Staten van Holland van 23 september 1733 en die van gecommitteerde raden van
                                         het Zuiderkwartier van 5 oktober 1733. Afschriften. 1733 33 delen
                            549, Gaarderboek voor de verponding der huizen in 's-Gravenhage en kwartier. Omvattende: 1. de zes
                                      wijken der stad, 2. Haagambacht, 3. Scheveningen, 4. Eikenduinen, 1 deel

www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/.....

Willem Hak

Chris / Willem,

Dank jullie voor de antwoorden.

Het "549Gaarderboek voor de verponding der huizen in 's-Gravenhage" , is waarschijnlijk alleen in het NA te bekijken en niet via het Haags GA te digitaliseren op verzoek?

Paul Rogier

@Jan Clavaux, het Gouden Hooft ligt tussen de getallen 34 en 18, het gebouw boven de 25 is het oude stadhuis, in die tijd nog als zodanig in gebruik.

Maggy


Beste Maggy,

je hebt gelijk. Het is onbeholpen getekend (het lijkt er in de verste verte niet op), maar nu zie ik het ook. In werkelijkheid ligt er vóór het Oude Stadhuis namelijk helemaal geen plein, maar een smal straatje, waardoor ik dacht dat het hier om het Gouden Hooft ging, dat wèl aan de noordzijde van een plein ligt.

Met een mooi zonnig terras Cool

groeten uit Den Haag, Jan

    

links het Gouden Hooft (met de ingang van de Hoogstraat), rechts het Oude Stadhuisje, dat vanwege de ligging nauwelijks van voren te fotograferen valt.

Jan ClavauxPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!