stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Huis van Barmhartigheid" te Den Haag geplaatst en later in 1927 in kindertehuis "Nieuw Voordorp

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Ik onderzoek de familie Kramer en kwam het volgende tegen: Den Haag - Jacobus Kramer (15-05-1884) is gehuwd met Wilhelmina Hendrika Veltkamp (09-11-1885). Er zijn 3 kinderen. De oudste MCW Kramer (06-12-1913) is geecht, de 2e Jacobus Wilhelm (20-09-1915) en de 3e Jacoba (02-08-1918). De moeder sterft in het kraambed van het 4e kind welke ook overlijd in 1920. Alle drie de overige kinderen worden in 1924 uit huis geplaatst omdat de vader een alcoholist is. Volgens de verhuizkaarten worden de kinderen (de 2e en de 3e) eerst in "Huis van Barmhartigheid" te Den Haag geplaatst en later in 1927 in kindertehuis "Nieuw Voordorp" te Voorschoten bij Den Haag. De oudste (mijn schoonmoeder)  heeft daar ook gezeten en daar zijn bewijzen van) maar van haar is geen gezins-/verhuiskaart. Al deze personen zijn al enige tijd overleden dus kan ik hen niets meer vragen. Maar nu heb ik een gesprek gehad met een dochter van Jacobus Wilhelm en zij verteld dat haar vader en haar tante Jacoba niet in Den Haag maar in kindertehuis Neerbosch hebben gezeten. Ze zegd dat zeker te weten omdat haar vader haar dat heeft verteld!!! Raar verhaal en klopt niet met de archiefen van Den HaagOnbeslist. Wie kan vertellen hoe ik achter de waarheid kom

Hanny Reitsma Derks

Klik hier voor de kaart van M.C.W. Kramer. 

Misschien zijn de kinderen vanuit Voorschoten naar Neerbosch gegaan?

Johanna C.

Dank je wel Johanna C.

Volgens de dochter van Jacobus was haar vader, (Jacobus) 4 jaar toen hij met zijn zus naar Neerbosch ging en is daargebleven tot hij 18 jaar was!! Hij is geboren in 1915 en zou volgens Den Haag in 1924 in Huize Barmhartigheid zijn gekomen net als de andere en in 1927 in Voorschoten!! zeg het maar. Ik weet het niet. Het is wel zo dat M.C.W. totaal niet wilden praten over die periode volgens mijn man en schoonzusters en misschfien heeft  hij het ook wel mooier gemaakt dan het was. Ik weet het echt niet. Maar Den Haag vult toch ook niet zomaar iets in lijkt me.

Hanny Reitsma Derks

Er zal een kinderrechteruitspraak met bijbehorend dossier mogelijk in het Nationaal Archief in Den Haag zijn. Er zijn hierop indexen op of via Gahetna.nl met inzage na bewijs van overlijden of zaak ouder dan 75 jaren geleden.

Martin Jongkoen

Mogelijk moet je hier wat kunnen vinden, maar daar is hulp van het Nationaal Archief den Haag voor nodig. N.B.: Ik werd in 2016 op het juiste spoor gezet via info@nationaalarchief.nl.

Home » Collectie » Catalogus » Collectie » Archieven » Kantongerecht 's-Gravenhage, 1838-1939 » Kantongerecht 's-Gravenhage, 1838-1939

3.03.27 Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2002

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Martin Jongkoen

Neerbosch is tegenwoordig het Van 't Lindenhoutmuseum. Zie hier voor de website. Onder het kopje archief staat vermeld hoe je de dossiers van de vroegere bewoners kunt inzien en welke regels daarvoor gelden.

Johanna C.

Hartelijk bedankt Martin. Ik ga er mee aan de slag.Ja schuddend

Hanny Reitsma Derks

  • Bij het in behandeling van mijn vragen meldde men, dat ik maximaal binnen 6 weken antwoord zou krijgen. Het duurde 4 weken, waarbij excuses voor de lange duur werd aangeboden.
  • Stukken moet je reserveren via Gahetna.nl, waarvoor je je dan wel als gebruiker eerst moet aanmelden. Als je dat nog niet bent zou ik dat alvast doen. Dan ben je er alvast mee vertrouwd.
  • In de studiezaal moet je vervolgens de stukken opvragen.
  • N.B. Ik kon aanvankelijk de stukken niet aanvragen, omdat die al door een ander waren opgevraagd. Ze bleken nog niet te zijn vrijgegeven door archiefmedewerker die ze voor mij had opgezocht!

Martin Jongkoen

Een kleine, maar dringende aanvulling op het bovenstaande; een goedbedoeld advies:

Een genealoog/stamboomonderzoeker moet er eigenlijk op gespitst zijn, in àlle gevallen rond kinderen waarbij hij/zij bij het onderzoek een niet-typische opvoedings- of gezinssituatie tegenkomt (kort door de bocht gezegd: niet "standaard voor die tijd" opgroeien daadwerkelijk in een gezin waarbij de twee ouders nog in leven zijn, èn bij elkaar zijn, èn met elkaar gehuwd zijn, èn ook beiden juridisch ouder zijn van het kind, èn beiden over de ouderlijke macht / het ouderlijk gezag over het kind beschikken), éérst en vooral in een archiefinstelling te gaan zoeken naar het v o o g d ij r e g i s t e r ! 

Liefst voor àlle bekende kinderen uit het desbetreffende gezin tegelijk, want pas dàn worden allerlei verbanden en samenhangen duidelijk.

Heeft u eenmaal de desbetreffende voogdijregister-kaart voor een persoon gevonden, láát u het dan daar niet bij, maar gaat u ook daadwerkelijk (in bijvoorbeeld rechterlijke archieven) op zoek naar alles wat daarin vermeld is: rechterlijke uitspraken, beslissingen van de officier van justitie, maatregelen van de Voogdijraad resp. de Raad voor de Kinderbescherming, bemoeienis van de gemeentelijke Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, enz. enz. enz. Veel dossiers zijn nog bewaard gebleven!

('modern' voorbeeld van een voogdijregister-kaart, nog vóór de automatisering; voorbeeld van vermelding in een archief-inventaris)

Voorbeelden van zulke situaties: overlijden/vermissing/langdurige afwezigheid (op zee, op reis, in de gevangenis, in een zorginstelling) van een ouder of beide ouders (denk ook aan rechtsvermoeden van overlijden!), minderjarigheid van ouder of ouders, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, hertrouwen van een ouder, weggelopen kind, verlaten éénoudergezinnen, vaderschapsacties (art. 1:394 BW), erkenning en ontkenning van het vaderschap, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, adoptie (sinds 1956), niet-erkende biologische kinderen, ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing / ontheffing uit of ontzetting uit de ouderlijke macht (gezag), benoeming van voogd of voogdij-instelling, onderbrenging bij een pleeggezin, naamswijziging in de familienaam van een pleeggezin (zodat de echte afkomst van het kind verduisterd dreigt te worden), "uitbestede" kinderen, "regeringskinderen", uit hun gezin verplaatste kinderen van NSB'ers, minderjarige dienstbodes, zgn. "bleekneusjes-kolonies aan de kust" voor stadskinderen, onderbrenging in kindertehuizen / voogdij-instellingen / kostscholen / (schippers)internaten, zorginstellingen, psychiatrie, justitieel ingrijpen (strafrechtelijke maatregel: tuchthuis / gevangenis), enz. enz. enz.

Denkt u hier echt met de hoogste prioriteit aan, en maakt u niet de fout van duizenden genealogen die deze belangrijke bron mislopen, en daarmee veel waardevolle informatie missen! Veel informatie om u hierin grondig te verdiepen vindt u bij de Nationaal-Archief-website, op de meeste websites van de Regionale Historische Centra (de voormalige "rijksarchieven in de provincies"), en ook via het Stamboomforum zèlf: https://www.stamboomforum.nl/zoek/?q=voogdijregister .

Overigens, voor daarnà : veel goede archiefdocumenten over het kindertehuis Neerbosch vindt u bij het Regionaal Archief Nijmegen; bijvoorbeeld via trefwoorden als "kindertehuis", "Weesinrichting" of "Wees-Inrichting" of het stompzinnige, onjuiste "Wees Inrichting" ; of samengesteld, "Weesinrichting Neerbosch", "Wees-Inrichting Neerbosch". - Voorbeeld van een zoekactie op de website: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_resultaat.aspx?current_volgnummer=6&HUIDIGEPAGINA=1&aantalperpagina=20&FederatedSearchWaitTime=2&beschrijvingssoort=2126473497+2126473695+2126473881+2126473625+2126473784&NUMBEROFRESULTS=18&transformatieFilter=&nieuwezoekvraag=True&abc_mode=1&invalshoek=22849198&invalshoeknaam=GENERIEK&uitgebreid_zoeken=true&locatie=0&personen=0&bsoorten_2126473497=2126473497%2c2126473695%2c2126473881%2c2126473625%2c2126473784&cmveldValue_VrijXXzoeken=weesinrichting&cmveldName_VrijXXzoeken=VrijXXzoeken&cmveldValue_Periode_van=&cmveldName_Periode_van=Periode&cmveldValue_Periode_tot=&cmveldName_Periode_zoeken=Periode&cmveldValue_Gemeente=&cmveldValue_Sectienr=&cmveldValue_archiefnaam=&cmveldName_archiefnaam=archiefnaam&cmveldValue_rubriekenselect=&cmveldName_archiefoverzicht=archiefoverzicht&schikking=asc&volgnummer=6&sortering=datum . Kijkt u vooral ook bij deze "treffer" https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_intro.aspx#2165111972  en in het bijzonder bij archieftoegang 697, inventarisnummer 33438, Deel I-1, Bewoners Weesinrichting Neerbosch, 1910-1920;  en onder diezelfde archieftoegang 697 bij alle rubrieken (voor de in uw geval interessante periode) met de naam 'archiefkaarten', 'persoons- en archiefkaarten', en 'woningkaarten' (= bewoners per adres). Beeldcitaat:

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

dank je wel voor de goede adviezen. Ben er blij mee.

Hanny Reitsma Derks

In vervolg op door  Dimitri Vlas vermelde verwijzing naar dit forum kan ik in aanvulling op één van mijn 2 onderzoeken (zie: Stamboomforum) ter illustratie van genealogische vondsten (2016) het volgende melden:

Van oudste kind (zoon) van 5 buitenechtelijke kinderen (Burgerlijke Stand: Vader Onbekend) bevestigt zijn stamboek en instellingsdossier Hoenderloo 1909 - 1910  decennialange vermoedens (< 1976) over zijn vader. Al wordt die slechts met familienaam en beroep vermeld met de toevoeging dat hij 6 jaren geleden de (ongehuwde) vrouw (na 12 jaren) verliet.

In het dossier 3 brieven (1916, 1920 en 1923) van de zoon waarin hij o.m.:

  • Vraagt of hij net als een jongere broer een voogd heeft. N.B.: Namen niet gevonden.
  • Zéér positief terugblikt op zijn verblijf in Hoenderloo en wat eraan voorafging.
  • Hoe het hem daarna verging en zijn toekomstplannen.

Zie voor mijn 2e onderzoek Vanaf 01/01/1944 Stichting Welkom - Weerdjessstraat 21 Arnhem: 27 jongens onder Regeringstoezicht m.n. mijn reacties van 09/03/2016 - 14:57, 23/04/2016 - 19:39 en 04/05/2016 - 23:07.

Martin Jongkoen

Beste Hanny, het kan heel goed en is zelfs heel waarschijnlijk dat uw schoonfamilie naar Neerbosch is gegaan na een tijdelijk verblijf in Nieuw Voorschoten. Kinderen verbleven daar totdat ze hun lagere school hadden afgerond. In Neerbosch kregen ze vervolgens een beroepsopleiding. Er zijn tientallen kinderen uit Nieuw Voorschoten naar Neerbosch vertrokken. In de archieven die in het Van 't Lindenhoutmuseum liggen, zullen ongetwijfeld de namen van uw familieleden terug te vinden zijn. Een eerste check kan via email worden uitgevoerd. Voor echt inzien is een bezoekje nodig, maar het museum is dat ook zeker waard.

In een jubileumboek uit 1988 over Neerbosch is een bijdrage geschreven van een oud-Neerbosscher die eerst in Nieuw Voorschoten heeft gewoond. In mijn eigen jubileumboek over Lindenhout (m.n. Neerbosch) staat het ook beschreven.

Vriendelijke groet, Anton van Renssen

Dr. Anton van Renssen


Beste Anton van Renssen

 

Dank u wel voor uw reactie. Ik ben al naar het Lindenholtmuseum geweest in Neerbosch en dat was idd de moeite waard. Wij zijn daar ook de namen van 2 familie tegengekomen en hebben het dossier van hen inmiddels.

Hanny Reitsma DerksPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!