stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Wanneer en hoe werd een buitenlandse officier in Ned.Dienst Nederlander?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Wie kan helpen?

Mij beweegt al einige tijd volgende vraag:

Hoe en wanneer werd  in de tijd van ongeveer  1750 tot 1850 een Duitse of Zwitzer soldaat (officier) in dienst der Nederlanden ook Nederlander?

De achtergrond van mijn vraag: mijn over-over-grootvader is Charles Pierre (Karel Pieter) Schimpf (13.2.1812, Commune d’Outreau, Pas de Calais, F, overl. 31.12.1886 Den Haag) , hij was niet alleen officier maar ook gouverneur van Suriname en Kommandant in het Leger van Oost-Indië (zie Nederlandse geschiedenis).

Zijn vader Johannes Schimpf geb. 1780, kwam uit Eberstadt, Wetterau, Hessen. Dus duitser. Hij was in Nederlandse Dienst vanaf 1799, eerst als soldaat, en dan in verschillende officiers graden tot 5 juni 1832.

Onder meer was hij een tijd ook in St.Omaars en in die tijd werd  zijn zoon Charles Pierre geboren. Is deze dan niet ook duitser??

Johannes  huwde pas 43 jarig op 22.4.1824 in Mons (Belg.) A.G.E. Balk uit Culemborg (NL). Alle zijne 6 kinderen zijn al eerder geboren en worden bij het huwelijk erkennt. Zijn zij niet allemaal duitse door de vader?? 

Wie kan mij helpen een antwoord te vinden, of waar kan ik navragen of zoeken?

Bedankt bij voorbaat

Rosemarie (Zwitzerland)

Rosemarie Luebkert-Kamermans

Een buitenlandse militair hield gewoon zijn eigen nationaliteit, ongeacht zijn rang,
tenzij hij een bijzondere positie wilde bekleden, waarbij de Nederlandse Nationaliteit een functie-eis was.
Algemeen geldt: een aanvraag kon en kan alleen gedaan worden door de betrokkene zelf.

Voor de wettelijke tekst:
Zie de Wetten van 28 juli 1850 (Staatsblad nr. 44),
betreffende het Nederlanderschap, het
Ingesetenschap en de Naturalisatie.  

http://103.28.21.22/Record/IOS1-INLISM00000000147906

Iemand krijgt de Nederlandse Nationaliteit als hij hier geboren is.
Ik meen dat in Frankrijk ook deze regel geldt.

In het gebied wat wij nu Duitsland noemen waren in 1750-1815 diverse nationaliteiten.
Het was daar een lappendeken van Staten en Staatjes met een eigen regering,
een eigen vorst en een eigen leger.

In Zwitserland was e.e.a. geregeld per Kanton, want de Zwitserse Regimenten die hier dienden
werden aangeduid met de naam van hun Kanton.

Het Staatse Leger bestond voornamelijk uit Buitenlandse Regimenten. 
Een aantal van deze Regimenten (Engels en Schots) is genationaliseerd door Nederland.
Dat gebeurde toen de Engelsen hun Regimenten terug wilden hebben om de
onafhankelijkheidsbeweging in Noord-Amerika neer te slaan. 
Alleen de officieren waren vrij om te gaan of te blijven.
Wie hier een gezin had bleef, maar er waren toch 55 Britse officieren die zijn vertrokken.

Deze uitleg is bedoeld als een mogelijke aanzet voor verder onderzoek.

Mvrgr,
 

henk elsinga

Mr. Elsinga,

Bedankt voor deze informatie!  Ik zal proberen de tekste uit de staatsbladen omtrend de naturalisatie te onderzoeken, zover deze gedigitalisserd zijn.

Ik ben het niet helemaal eens met u, betreffend de nationaliteit van "waar je geboren bent". Belangrijk is, of in het betrefende land de "ius sanguinis" (het recht van het bloed, afstamming) of de "ius soli" (het recht van de grond, land waar je geboren bent) geldig was /is. Voor ons Europesche gebied geld meestal het eerste.

Ik kan begrijpen, dat in de tijd om 1750 tot 1850  een buitenlander Nederlander werd als hij een hoge functie voor Nederland had, zie Charles Pierre Schimpf, die geen Fransman was, hoewel in het gebied van de Graafschap Vlaanderen geboren is, een Hessische vader had  en toch in Nederland tot Gouverneur en verder gekomen is.

Werd je in zo een geval "benoemd"?  Door wie? Besluit van de Koning?

Het is echt niet makelijk uit te vinden, waarom onze Schimpf-lijn Nederlanders zijn sinds die beroemde Johannes Schimpf of zijn zoon Charles Pierre.

Met vr.groeten

Rosemarie Luebkert-Kamermans

Ik denk dat het voor 1811 allemaal heel anders was en men zich helemaal niet zo druk maakte om"nationaliteit", dat lijkt me een te moderne manier van denken. . Ten slotte is ook het paspoort pas in 1813 ontstaan. Ik zou het vraagstuk loslaten omdat het een probleem lijkt te willen oplossen dat mensen pas veel later hebben verzonnen.

Annemarie57

Ikzelf ben in 1946 in België geboren als zoon van een Nederlandse vader en Belgische moeder.

Tot mijn 18 jaar had ik beide nationaliteiten (en bijhorende paspoorten).

Pas toen de tijd van de dienstplicht aankwam moest ik kiezen voor welk land ik zou "dienen".

Verschillende redenen deden mij kiezen voor de Belgische mogelijkheid.

Een eenvoudig verzoek voor naturalisatie bij de Belgische rechtbank van eerste aanleg maakte mij "volledig" Belg.

Als gevolg verloor ik wel de Nederlandse nationaliteit en moest mijn legerdienst in België "lopen".

Ik weet niet hoe de zaken nu staan sinds het afschaffen van de dienstplicht in België.

Michel van der Horst

Michel, bedankt voor uw bericht.

Mijn vraag gaat om de tijd tussen 1750 en 1850  en ik vind over de nationaliteit van vreemde soldaten (bijzonder de officieren) in Ned. Dienst nergens een concreet bewijs hoe dat precies  gehandhaft werd.

Beste groeten, Rosemarie

Rosemarie Luebkert-Kamermans

Ik begrijp dat deze vraag gaat over een historische periode maar wil toch even een meer recente episode herhalen. Mijn vader, in Duitsland geboren, ging omstreeks 1905 werken voor het KNIL, waar hij ongeveer 25 jaar gewerkt heeft. Hij eindigde als adjudant onderofficier. Hij verloor zijn Duitse nationaliteit maar is nooit genaturaliseerd. Op 10 mei 1940 werd hij als staatsvijandig geinterneerd en al zijn bezittingen (ook die waar mijn Inlandse moeder mede-eigenaar was) in beslag genomen en het pensioen werd gestopt. Dus zelfs na 25 jaar legerdienst werd hij nog niet als Nederlander beschouwt.

Walter Schwager


Ik realiseer me dat deze berichtenreeks een beetje dreigt af te wijken van de oorspronkelijk gestelde vraag. Toch wil ik m.b.t de laatste bijdrage van Walter Schwager verwijzen naar de volgende site m.b.t naturalisatie/gelijkstelling Ned Indië. http://naturalisaties.decalonne.nl/

Rosemarie, excuses voor deze zijweg.

mvg-Ben

Ben WegmanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!