stamboomforum

Forum logoFora » Archiefonderzoek en bronnen » Waar kan ik zoeken naar geboortes van kinderen van NL diplomaten in het buitenland? Fam. van Bommel.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Het betreft de kinderen van Dirk Joannes van Bommel en Marianna Maria Leenders  (Huwelijk: ‘s-Gravenhage 24-01-1912), met de volgende namen:
1. Willem L. van Bommel geboren circa 1913, overleden North York, ON (Ca) 28-06-1999
2. Irene van Bommel, geboren circa 1915, overleden White Rock BC (Ca) 23-11-2009
3. Dirk Johannes van Bommel (ook: Dick), geboren circa 1917, overleden Victoria, BC (Ca) 01-06-2001
4. Maria Elisabeth van Bommel (ook: Molly), geboren in de VS circa 1921, overleden Victoria, BC (Ca) 02-11-2005
De eerste 3 zijn vermoedelijk geboren in Constantinopel. 
Details over Dirk Johannes als medewerker van de YMCA en als diplomaat in Constantinopel zijn te vinden op internet, bijv. "Pursuit of an Unparalleled Opportunity, The American YMCA and Prisoner of War Diplomacy among the Central Power Nations during World War I, 1914-1923" by Kenneth Steuer.
De namen en geboortejaren van de kinderen volgen uit passagierslijsten van EllisIsland.org. Het gezin trekt in 1919 naar de VS ("laatste woonplaats: Constantinopel") en in 1930 vanuit de VS naar Canada.
Let wel: ik ben niet op zoek naar de voorouders van Dirk Johannes of Marianna Maria en de huwelijken en kinderen van deze 4 kinderen zijn mij goed bekend.
Ik heb met enige Canadese familieleden gesproken maar die kunnen geen uitsluitsel geven.nFam. van Bommel.

Menno Gerhards

Ik zou het niet weten, maar ik vermoed dat de gemeente Den Haag dergelijke bijzondere procedures behandelt. Tegenwoordig legaliseren ze daar ook de aktes van Nederlanders in den vreemde. Misschien weten ze dit bij het vestigingsregister?

Leo Bijl

Op het internet staat een downloadbare overplaatsingsbrochure (augustus 2011) van het Ministerie  van Buitenlandse Zaken. In onderstaande paragraaf 6.3 de bijzonderheden. Daarmee is echter niet duidelijk vanaf wanneer dit zo kan gaan.  Colofon - Ministerie van Buitenlandse Zaken (aanklikken voor download). Zie ook: Buitenlandse akten omzetten in een Nederlandse akte (april/mei 2017)

6.3   Buitenlandse akten

Buitenlandse akten, zoals een huwelijks- of een geboorteakte, kunt u laten opnemen in de administratie van de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Belangrijk voordeel hiervan is dat het vervolgens mogelijk is om Nederlandse en internationale afschriften of uittreksels van deze akten bij de Gemeente Den Haag aan te vragen.

U dient hiervoor Nederlander te zijn of te zijn geweest.

De akten dienen door een officiële instantie te zijn opgemaakt volgens de plaatselijke voorwaarden.
De akten dienen te worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken van betreffend land en vervolgens door de Nederlandse vertegenwoordiging daar.

In verband met het grote aanbod kunnen de wachttijden oplopen tot 6 maanden.

U kunt de akten persoonlijk of schriftelijk (aangetekend) aanbieden aan:

Dienst Burgerzaken

Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Telefoon: 14 070
Fax: (070) 353 28 98
Vanuit het buitenland telefonisch bereikbaar op +31 70 353 3000
E-mail: landelijketaken@dbz.denhaag.nl

Martin Jongkoen

Zoiets was ik ook ergens tegengekomen. Turkije heeft ,geloof ik , de burg. stand pas na de 1e wereldoorlog ingevoerd (dat ligt wel voor de hand gezien de hervormingen onder Atatúrk). De kinderen van dit gezin komen iets eerder. Mijn gok zou dan zijn dat de aktes zijn opgesteld bij onze ambassade. Het is immers vrij gebruikelijk dat landen over zulke dingen een bilateraal verdrag hebben. 

Leo Bijl

Beste mijnheer Gerhards,

Je zou nog kunnen twijfelen, of bijna 100 jaar geleden die geboorten niet gewoon bij plaatselijke bureaus van de burgerlijke stand in Turkije zouden zijn aangegeven, maar of die ueberhaupt toen al bestonden is de vraag (Turkije was tot de periode 1918-1922 deel van het Ottomaanse Rijk, dat in het algemeen afkering was van westerse of moderne toestanden), en FamilySearch lijkt niet te beschikken over collecties primaire documenten (burgerlijke stand, bevolking) uit Turkije, dus dat is allemaal wat moeilijker na te gaan; FS geeft wel algemene informatie over genealogie in Turkije, maar die vindt u overal wel. Bekend is wel dat tot in 1928 het Arabische alfabet gangbaar was daar, dus dat maakt naast het taalprobleem zo een onderzoek vrij moeilijk toegankelijk voor Nederlandse genealogen.

Maar afgezien daarvan: náást de mogelijkheid dat Nederlanders die zich in het buitenland bevinden zich bij geboorte, huwelijk of overlijden gewoon wenden tot die bureaus van de burgerlijke stand in het desbetreffende land, is het al meer dan 100 jaar gebruikelijk dat de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (ambassades, consulaten, legaties, gezantschappen e.d.) ook zèlf enige vorm van "bevolkingsregistratie" van de Nederlandse 'populatie' daar wensen bij te houden (denkt u alleen maar aan kwesties als veiligheid, noodgevallen, familiekwesties, rechtszekerheid, paspoort-afgifte, nationaliteit, afstamming, erkenning e.d.). Die zal uiteraard nooit 100% "dekkend" zijn, omdat de Nederlanders om wie het gaat niet altijd hetzelfde belang hebben of inzien als die NL.vertegenwoordigingen (desinteresse, achteloosheid, onwetendheid, niets meer met je oude vaderland te maken willen hebben, 'onder de radar' willen blijven omdat men crimineel is of op de vlucht voor schuldeisers, e.d.), maar het blijft een belangrijke registratie voor de Staat, en historisch gezien ook een belangrijke bron voor uw onderzoek. Een belangrijke groep mensen die juist dáár aangifte doet en deed van feiten op het gebied van de burgerlijke stand is, onder alle Nederlanders in het buitenland, uiteraard het diplomatiek en ondersteunend personeel van die Nederlandse vertegenwoordigingen, met aanhang, zoals u hen vermeldt.

Schriftelijke neerslag van het werk van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een organisatie behorend tot de Rijksoverheid; dus die worden na overdracht bewaard niet bij één of ander gemeente- of streekarchiefje of RHC, maar bij het Nationaal Archief. Zoekt u dus op GaHetNa.nl bijvoorbeeld met trefwoorden als vertegenwoordiging, ambassade, consulaat, legatie, gezantschap, en wel in combinatie met "burgerlijke stand", en een begrip als Constantinopel of het moderne trefwoord Istanbul. Aangezien een ambassade meestal gevestigd is in een hoofdstad of regeringszetel, en in andere steden alleen consulaten, weet u zelf welke selectie u daaruit moet maken (oftewel: wat was toen de hoofdstad van Turkije? Was Constantinopel een ambassade-zetel of consulaat-vestging? Enz.)

Let wel: (a) er zijn niet veel registers bewaard gebleven, maar een "uitwijkmogelijkheid" voor u is mogelijk om elders voor de betrokken personen te onderzoeken wanneer/waar zij zijn getrouwd, en welke huwelijksbijlagen er daarbij zijn overgelegd: waaronder hun geboorteakten; (b) kunt u bewijzen overleggen van de overlijdens, dan is het zeker ook aan te raden om een aanvraag om informatie in te dienen bij het Vestigingsregister in Den Haag; (c) zoekt u vooral ook naar al die personen in de enorme collectie Familieberichten bij het CBG, want hoever mensen ook uitzwermen over de wereld, er blijft altijd wel familie achter in Nederland die men op de hoogte stelt van het lief en leed, zodat er altijd interessante informatie (geboorte!) daarin te vinden kan zijn; (d) er zullen bij GaHetNa.nl hoogstwaarschijnlijk géén daadwerkelijk door u gezochte documenten van de burgerlijke stand zèlf online staan: nee, mocht u iets vinden, dan moet u ervoor naar Den Haag om die zelf ter plaatse in te zien bij het Nationaal Archief. Ook verwante bronnen kunnen interessant zijn. - Voorbeeld:

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas


Beste Dimitri, dank voor de uitgebreide uitleg. Ik ga hiermee verder. Deze personen hebben een Canadees paspoort verworven na immigratie in de 30-er jaren en ze zijn ook getrouwd in Canada. Er zijn aldaar geen huwelijkse bijlagen aanwezig.  Een groot deel van de periode 1913-1919 die zij daar verbleven was het land in oorlog en waren de omstandigheden naar ik aanneem zeer moeizaam. Na enig zoekwerk heb ik de optie om gegevens te vinden in Turkije opgegeven.

Menno Gerhards
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!