stamboomforum

Forum logoFora » Archiefonderzoek en bronnen » Naturalisatie-uitkomsten op basis Besluiten/Placaten/Edicten Staen(Generaal) 18/07/1709–21/10/1715?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Zijn er naturalisatie-uitkomsten op basis van onderstaande Besluiten, Plakaten en/of Edicten van de Gewesten/Provinciale Staten resp. de Staten Generaal 1709 - 1715 bekend?

N.B.: In Waalse Fiches liep ik tegen individuele gevallen aan en op het internet is sprak van "het Rotterdamse Naturalisatieregister" (bijzonderheden?)

  • "...18 juli 1709 werd door de Staten van Holland en West-Friesland het besluit uitgevaardigd om de immigranten het naturalisatierecht te verlenen, indien zij zulks wensten. Andere gewesten volgden en toen ook de Staten-Generaal op 21 oktober 1715 een dergelijk plakkaat uitvaardigden, waren alle refugiees die zich in de Nederlanden hadden gevestigd,'in principe' definitief met de ingeborenen gelijkgesteld.
  • Met deze besluiten werden de h
  • Hugenoten in feite gedegradeerd van bevoorrechte vreemdelingen tot tweederangs burgers, daar het hun toegekende recht geen toegang verschafte tot officiële ambten of functies.
  • Zij die niet tot naturalisatie overgingen konden zich op niets of niemand meer beroepen en werden nu nrechteloze vreemdelingen..."

Zie: Vlucht_naar_de Vrijheid.- de_Hugenoten_en_de_Nederlanden_- deel II (aanklikken)

Martin Jongkoen

De website van het archief van Rotterdam geeft een handjevol treffers op de term naturalisatie. Veel is het niet. Het wekt de indruk dat er slechts te hooi en te gras wat stukken bewaard zijn gebleven.

Leo Bijl

Willem Hak


@Leo Bijl

  • Bedankt.
  • Vreemd, dat er dan over een Rotterdams Naturalisatieregister wordt gesproken. Dan verwacht ik zoiets als bij Den Haag.

@Willem Hak

  • Bedankt:  Dat is wat ik bedoel, zeker als ik de genoemde index op de 145 inschrijvingen voor Den Haag ook nog kan vinden.
  • De vraag is of voor mij mogelijk relevante gemeenten als voor Amsterdam, Breda, Dordrecht, Gouda, 's-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Roosendaal en Waddinxveen zoiets ook zou bestaan.
  • Een publicatie die het vorenstaande overall en samenvattend weergeeft, zou perfect zijn. Zie laatste punt.
  • Op de Waalse Fiches staan bij individuele personen soms verwijzingen naar het besluit van 1709 en bijvoorbeeld de Haarlemse Courant. Of in het laatste geval ook sprake is van naturalisatie kan ik mij niet meer herinneren. Mogelijk ook zoeken in Delpher.nl en Vlucht naar Vrijheid resp. andere boeken op dit onderwerp googlen.

Martin Jongkoen
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!