stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Juridische termen uit 1692

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

In een akte uit 1692 uit het gebied van Herwen en Aerdt staan een paar uitdrukkingen,waardoor ik de betekenis van de afspraak die dan gemaakt wordt niet begrijp.

0193 ORA Overbetuwe ; 3.3.5. Schoutambt Herwen en Aerdt; blz. 431 van 482


De volledige akte luidt (getranscribeerd):

Verbandt pro judicatum solvi
Compareerde voor de welgeb. Heer Amptman ende Richter Lijnden, oorcondt Gerichtsluijden die Eerw. Philippus Eijlbracht Predicant tot Hervelt, ende Frans van Bergsum, Hendrick Schreven en verclaerde voor de voldoeninge van een sententie als onvermoedelick tot nadeel van Evert Aernts bij den Ed. Hove van Gelderlant in saecke van de welgeb. Heer Joosty van den Steenhuijs tot Aerdt tegens Evert Aerntsd voornt: wegens het trecken van Thient uitgesproocken mochte worden, te verbinden een huijs ende hofsteetje gent: Finnekens onder de Kerspel Aerdt gelegen, groot een hondt lants voor vrij erff ende goet, actum den 19. Januarij 1692 Et Reg. Eodem dito.

Globaal gaat het om het betalen van belasting en om een zekerheidsstelling met onderpand van een hofstede. Genoemde Hendrik Schreven is de eigenaar van de hofstede.
Ik kan niet goed uitmaken wat de achtergrond van deze akte is. Wie moet wie iets betalen en waarvoor?

Marjan Hendriks-Over

Pauwel

Voor wat aanknopingspunten, zie: http://www.rijckheyt.nl/paleografie

Henry Dijkhoff

Als per de reactie van Pauwel hierboven:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=37&micode=0193&milang=nl&mizk_alle=Schoutambt%20Herwen&miview=inv2

Zijn deze inventarissen gescanned, maw zijn ze online beschikbaar

Bvd
Gert

Gert Blij

Zijn deze inventarissen gescanned, maw zijn ze online beschikbaar


zie :  https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0193&minr=2965467&miview=inv2v
Online zijn daarvan (Schoutambt Herwen en Aerdt) in te zien :

Van overige kan digitalisering aangevraagd worden (via Scannen op verzoek rechtsboven de blauwe balk met inv.nr.) :

Willem Hak


Bedankt Willem, goed nieuws :-)

Probleempje is
​"
HTTP Error 500.19 - Internal Server Error
The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid.
​"

Maar dat zal ik aan de webmaster melden.

Gert

Gert BlijPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!