stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Oorzaak verdrinking Bernardus Luttekes (Lutkie) in 1804 te Medemblik gezocht

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

De broer van een van mijn voorouders, Bernardus Luttekes (Lutkie) is blijkens het onderstaand citaat uit de huwelijksakte van zijn zoon Wouter in 1804 verdronken te Medemblik: "In het jaar een duizent en zeventien, den achtsten dag der maand februarij, des morgens ten elf uren, voor ons President Burgemeester der Stad 's-Hertogenbosch, gecommitteerd tot Beambte van den Burgerlijken stand, geadsisteerd met een der Stads Secretarissen, zijn verschenen Walterus Luttekes, kleermakersknecht, jongeman, oud sirca twintig Jaren, geboren te 's hertogenbosch, Provincie Noord Braband, gedoopt den twaalfden februari, zeventien hondert zeven en negentig, wonende binnen deze stad, minderjarige Zoon van wijlen Bernardus Luttekes, verdronken te Medemblik in de maand December van den jare achttien hondert vier, bevestigd door eene acte van bekendheid, gepasseerd voor den heere vrederechter van het kanton 's hertogenbosch, in tegenwoordigheid van getuigen, in dato vijfden der Maand, behoorlijk geregistreerd en van Elisabeth de Bie, zonder Beroep, woonende binnen deze Stad, hiermede tegenwoordig en consenterende tot het voltrekken dezes - hebbende den contractant aan Zijne verpligting tot den nationale Militie, tot hiertoe, binnen deze stad, voldaan ..... ". Uit Bernardus' eigen ondertrouwakte voor de Schepenbank blijkt, dat hij soldaat is geweest, maar bij zijn aantekenen een paspoort heeft geproduceerd (dus uit dienst is ontslagen). De Lutkies (zoals de officiële naam na 1813 is) hebben vanaf circa 1750 allemaal in 's-Hertogenbosch gewoond, of hebben voorzover ze soldaat waren tijdelijk elders in garnizoen gelegen. Het is daarom bevreemdend, dat Bernardus verdronken is in Medemblik. Ik zou graag achter de oorzaak komen. Nu heb ik in het overzicht van gerechtelijke akten van zowel het stadsarchief 's-Hertogenbosch als van het BHIC bestudeerd, maar ik kom daar geen vredegerechtsstukken uit 1804 tegen. Misschien zijn er wel gegevens in Medemblik? Of weet iemand dat er een ramp heeft plaats gevonden met (meerdere?) verdrinkingsgevallen? 

Ik ben heel benieuwd of iemand mij meer wijs kan maken! 

Maashoeven

Hij zal gewoon door het ijs gezakt zijn.

Overigens kon destijds vrijwel niemand zwemmen, zelfs schippers niet. Te water raken, zonder dat er hulp in de buurt was, liep vrijwel altijd slecht af.

Jan Clavaux

Ter aanvulling, de betreffende akte van bekendheid voor de vrederechter zit tussen de huwelijkse bijlagen, images 502-504 hier. Staat inderdaad niet veel anders dan dat hij te Medemblik in garnizoen lag, dienende vanaf 1802 in het 1ste Bataljon Bataafse Infanterie van Linie - misschien is daarover in militaire archieven meer te vinden?

P.S. De getuigen in de akte van bekendheid verklaarden met de drenkeling te Medemblik te hebben gediend ten tijde van het voorval. Het betreft Johannes Pettus Meys, Francis Bogaars, Peter Johannes Konings en Michiel van Ingen.

Peter S

In het Pro Deo gaardersregister van Medemblik staat op 22-7-1804
"een drenkeling, alhier aangebragt" (verder geen naam of andere details)
Als dat hem was, is het logisch, dat zijn naam later niet in de registers terug te vinden was. Dan is alleen de datum achteraf verkeerd geschat.
En als dat hem niet was, dan toont dat aan, dat dood door verdrinking in Medemblik in 1804 heel normaal was, en dat daar verder geen papierwerk aan gespendeerd werd.

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QK-MQ2B

P.S. Op 25 december 1802 is er ook sprake van een verdronken vreemdeling. Als dat hem was klopt de maand wel, maar niet het jaar.

Verder is er nog de theoretische mogelijkheid, dat hij in december 1804 onder het ijs is geraakt, en dat zijn lichaam later nooit is geborgen.
In zo'n situatie werd hij ook niet (als begravene) in de gaardersregisters vermeld.

Jan Clavaux

Dit is geheel to the point! Door Bernardus eigen ondertrouw met aantekening van het paspoort, was ik ervan uitgegaan, dat hij ook de militaire dienst had verlaten. Ten onrechte verondersteld dus. Leerpuntje voor mij: kijk in dergelijke gevallen ook naar de huwelijksbijlsgen. 

Allen bedankt voor je meedenken en reactie!

Maashoeven

Pro memorie: er staan sites op het internet (zelf maar googelen) waarin de weersomstandigheden in afgelopen jaren staan aangegeven, uit allerlei bronnen vergaard. Dan kun je nagaan of het in december 1804 heeft gevroren en of er in Medemblik ijs gelegen kan hebben.

Petra


Ik had al naar het weer gekeken. De temperatuur is op sommige dagen inderdaad iets onder nul geweest. Omdat de datum van verdrinking niet in de archiefstukken voorkomt kunnen we de hypothese van door het ijs zakken niet verifiëren. Overigens heb ik de akte van bekendheid bij de vrederechter opgemaakt, die als bijlage bij de huwelijksakte van zoon Walterus zit (zie bijdrage van Peter S. hierboven) gevonden en uitgeschreven. Naar aanleiding van deze akte heb ik op mijn blog een klein bericht gemaakt. 

MaashoevenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!