stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Alle ge?ndexeerde genealogische gegevens tonen en gebruiken?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Open Archieven toont de geïndexeerde gegevens van akten van 58 archiefinstellingen. Indexen die veelal het resultaat zijn van de waardevolle inzet van vrijwilligers. Bij het indexeren van akten worden soms weinig gegevens, soms veel gegevens overgenomen. De index op de Burgerlijke Stand (geboorten, huwelijken en overlijdens) van Zegwaart en Zoetermeer is redelijk uitgebreid. Zo zijn ook woonadressen, leeftijden, beroepen en aanbrengers en getuigen opgenomen in de index. Dat is heel wat werk geweest en voor het terug vinden van personen erg nuttig!

Deze index op de Burgerlijke Stand akten van gemeentearchief Zoetermeer en de scans van deze akten worden op meerdere plekken gepresenteerd en doorzoekbaar gemaakt. Je zou verwachten dat je op al deze plekken hetzelfde ziet, omdat ze allemaal over dezelfde brongegevens beschikken. Toch is dit niet het geval!

Een voorbeeld, de geboorteakte van Cornelis Johannes Soeterbroek, geboren in 1828 te Zegwaart.

Op Wiewaswie wordt de akte als volgt getoond:

Op de website Allezoetermeerders van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer ziet de akte er als volgt uit:

Wat opvalt is dat er een geboortetijd is en een drietal extra personen, de aangever en twee getuigen. Het adres ontbreekt.

Op de website van Open Archieven ziet de akte er als volgt uit:

Van de aangever, getuigen en ook ouders wordt hier extra informatie getoond, zoals leeftijd, beroep en adres!

Nogmaals, alle drie genoemde websites hebben dezelfde databron. Maar zowel Wiewaswie als Allezoetermeerders blijken echter de keuze gemaakt te hebben om niet alle beschikbare informatie te gebruiken!? Uiteraard zijn via alle drie de website ook de scans te bekijken, maar ik vind het erg jammer van de noeste arbeid van de vrijwilligers dat de ingevoerde indexgegevens niet getoond worden. Door aangever en vooral getuigen niet op te nemen zijn akten waar die personen op voorkomen niet te vinden, een groot gemis voor de stamboomonderzoeker.

Open Archieven kiest er voor om alle beschikbare info te tonen en te gebruiken. Stelt u dat op prijs? 

Bob Coret

Beste Bob,

Niet alle gegevens tonen.

Bij mijn genealogische onderzoek heb ik vaak de afkorting n.v.t. [niet van toepassing] gebruikt om aan te tonen, dat de getuigen niet verwant zijn.

Dus voor mijn familieonderzoek niet van belang.

Deze gegevens kunnen welk interessant als je de geschiedenis van een dorp of stad bestudeert. Menige keer zie dat de veldwachter of een klerk de akte mede ondertekend, omdat bijvoorbeeld de aangevers beide niet konden schrijven.

Bij een huwelijk staat bijvoorbeeld dat de getuigen goede bekenden van de bruid of bruidegom zijn.

Het vermelden van dergelijke informatie helpt je niet verder bij je onderzoek. 

Dit geldt voor meerdere projecten waarvan een index van gemaakt. Is het belangrijk om alle woorden te vermelden. Dan is mijn antwoord: nee.

Dan krijg dat de naam van de stad Amsterdam, 15 miljoen keer vermeld is.

Ik was bezig met de naam Aberson in Friesland, maar Google gaf ook aan dat mensen met deze naam in Canada wonen. Om van de namen zoals Janssen, de Vries nog maar niet te spreken.

Het zal goed zijn om hier over eens zorgvuldig na te denken, wat is relevant voor het genealogisch onderzoek, anders krijg je elektronische bestandsvervuiling die je ook niet wenst.

Het aangekoppelde scans zijn wel belangrijk, want dan kan je zelf lezen of bepaalde gegevens voor jou interessant zijn en om ze grond daarvan dan in jouw familieverhaal op te nemen

Groeten van Terkos

Terkos

Genealogisch gesproken zul je inderdaad weinig hebben aan de almaar terugkerende veldwachter; die gebruik ik zelf ook niet; evenmin het tijdstip van geboorte. Niettemin: deze grote datasets hebben een bredere betekenis dan alleen genealogie. Ze zijn ook bruikbaar voor de sociaal-economische geschiedenis en voor de historische demografie; ze moeten dan wel doorzoekbaar zijn op zoveel mogelijk gegevens. Er zou wat dat betreft ook wat voor te zeggen zijn als de archiefdiensten er landelijk normerende standaarden op na zouden houden over wat ze wel en niet invoeren.

Leo Bijl

Beste heer Coret,

Het tonen van alle beschikbare informatie wordt zeker gewaardeerd! Naast de door dhr. Bijl genoemde punten kan het namelijk ook op genealogisch gebied voor verrassingen zorgen, is mijn ervaring. Zo kan een voorouder als getuige vermeld worden met een nog niet bekend beroep en er kunnen ook eenvoudiger nog onbekende vriendschaps- en familierelaties achterhaald worden (voor sommigen niet interessant wellicht, maar voor anderen weer wel; het is maar net hoe uitvoerig en uitgebreid men het genealogisch onderzoek wenst te doen... en ik behoor tot de groep die graag diep speurt en meer over mensen te weten wil komen dan slechts hun geboorte-, trouw- en sterfdatum). Om alle geboorte-, trouw- en overlijdensboeken van een gemeente na te lopen, om zo te zien of een specifieke voorouder nog ergens vermeld wordt met mogelijk interessante aanvullende informatie, is haast ondoenlijk, zeker in grote steden. Op deze manier zijn personen dus nog beter en grondiger te traceren en dat lijkt mij een groot pluspunt. Dat sommige personen of zaken hierdoor ten overvloede genoemd worden, lijkt mij hierbij geen erg groot probleem voor mensen die de aanvullende informatie niet relevant vinden. Het achterwege laten van de aanvullende informatie brengt voor mensen die dit wel interessant en relevant vinden echter wel een gemis. Kortom, wat mij betreft dus vooral houden zo. Te veel informatie geven bestaat wat mij betreft niet bij genealogisch onderzoek.

Hartelijke groet,

Jeffrey P. Lieuwen

J.P. Lieuwen

Hier wil ik nog aan toevoegen dat getuigen, óók in de Burgerlijke Stand, zeker het begin, heel fijn zijn om geindexeerd te hebben! Je kunt bijvoorbeeld net een iets betere tijdsindicatie geven op het moment dat iemand is gestopt met werken - of verhuist is binnen dezelfde gemeente.

Willem R. J. Vermeulen

Die toegevoegde informatie kan zeer nuttig zijn Meneer Coret, menig 'zoeker' wordt hier extra mee gediend - vooral omdat Open Archieven die informatie steeds in een identieke en heldere structuur aanbiedt. Geavanceerd zoeken maakt dat meneer Terkos die '15 miljoen vermeldingen' makkelijk kan voorkomen.

Joop van Dommelen

Zeker alle beschikbare gegevens tonen!
De steeds terugkerende namen van de veldwachter en de gemeenteklerk zijn voor de BS geen meerwaarde, maar de aangever bvb. wel (hoe dikwijls blijkt achteraf niet dat de aangever bij de geboorte van het kind van een ongehuwde moeder de vader was?)

En zeker voor de DTB-registers zijn de getuigen dikwijls de enige aanknopingspunten.

Dirk Claessens

Natuurlijk moet je alle gegevens die geindexeerd zijn tonen. Zo zijn wij via de doopgetuigen erachter gekomen dat een oom van een directe voorouder net als hij van Duitsland naar Bohemen verhuist is, wat weer bijzonder veel aanvullende informatie opleverde. Hier zouden we veel eerder achter gekomen zijn als de Boheemse archieven goed geindexeerd (en gepubliceerd...) waren geweest.

Bernard-Jan Venhoven


Beste allemaal,

De gegevens op allezoetermeerders.nl zijn door vrijwilligers van het Historisch Genootschap gemaakt en staan al jaren op deze site. Sinds heel kort zijn ze nu in te zien op Wiewaswie, de gegevens die er eerder op stonden waren door iemand daar opgezet en stikten van de fouten en incompleet omdat deze persoon alleen zijn eigen zoekwerk aangeleverd had. Hopelijk zijn die fouten nu overschreven! Dat het adres op allezoetermeerders niet is opgenomen klopt. Dat kan je zien in de akte en deze is gratis te downloaden. Soms staan er ook de adressen van de getuigen vermeld. En.... je moet ook niet alles voorgekauwd krijgen, dan is de sport van het zoeken en vinden totaal verdwenen.

Marjolijne

Marjolijne E Vijverberg-KalkemaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!