stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Statistieken over afstammelingen van een gezin 700 jaar geleden.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik heb ergens gelezen dat alle families van een gezin afstammen 700 jr geleden. Nu zijn er ongeveer 400.000 familienamen in Nederland en de bevolking is 17 miljoen. Ik heb uitgerekend dat als je in het jaar 1400 2 gezinnen had met elk 4 kinderen, die met elkaar trouwden en elke 25 jaar een nieuwe generatie begonnen. Dan had je na 30 generaties 6.4 miljoen mensen. Nu heb ik in mijn grootste boom 10 generaties in 400 jaar ongeveer 165 naamgenoten incl. echtgenotes. Ik heb nog 2 kleinere bomen en laten die samen hetzelfde aantal hebben. Nu kreeg de bevolking een achternaam in de 17e-18e eeuw.

Dat betekent dus dat als in nog 100 jr verder zou kunnen zoeken ik mijn eerste naamgenoot kunnen vinden. En dat zou betekenen dat in de overige 200 jr de oervader zou komen. Na 8 generaties (200 jr gedeeld door 25 jr) zou je ongeveer 256 echtparen met 1024 kinderen hebben. Dan zou je beginnen met 500 familienamen. Nu heb je door immigranten extra namen. Maar van 500 naar 400.000 namen is behoorlijk veel.

Zijn de huidige namen verbasteringen van oude namen? In dat geval zij Reeder, Reder, Reeders, Reders, Rehder, Rehders, etc. allemaal van dezelfde naam kunnen afstammen. Alleen de vraag hoe kan ik dit bevestigen? Ik ga er nu vanuit dat alleen Reeders en Reders dezelfde familie is. Ik dacht ooit dat Rederius de oernaam zou kunnen zijn, maar dat bleek later een voornaam.

F. Reeders

pffffft, rekenen is niet mijn sterkste kant. Mijn stamboom van ca 1600 tot heden (14 generaties) bevat tot nu toe ruim 400 naamdragers (evenveel vrouwen als mannen). Maar mensen die nu dezelfde achternaam dragen hoeven niet altijd dezelfde "oervader" te hebben, terwijl mensen met een andere achternaam dat wel kunnen hebben. Ik heb eens een stamboom uitgezocht waarbij in 1811 de broers en zusters ieder een andere familienaam aannamen. 

Wat een hersenkraker.

 

groet, anna 

a.m. van kalken

Beste mijnheer of mevrouw Reeders

Uw berekening klopt niet, omdat de uitgangspunten en aannames fout zijn.
Dit zijn van die sommetjes die ze wel eens in de kroeg doen, achterop een bierviltje.
Maar daar wil verder niet op ingaan, want dan krijgen we een eindeloze discussie.

De naam Rehder met alle varianten, daar is wel iets over te zeggen.
De naam komt uit het Alt-Sachsisch en is afgeleid van het beroep Ritter of Reiter.
Dat is iemand die op een paard rijdt, waaruit we kunnen concluderen dat ze niet allemaal tot 1 familie behoren.

Rond het jaar 1300 was Rehder een voornaam en dus ook niet allemaal familie.

Later wordt het een achternaam (reeds voor 1811), met verschillende schrijfwijzen.
Dat noemen ze vormverandering of adaptatie en dat is geen verbastering.
Het is ook nu nog steeds een beroep (scheepsexploitant).

Soms zijn namen niet gelijk, omdat de dragers ervan een andere taal spreken.
Soms zijn namen niet gelijk, omdat de spelling gewijzigd is.
Soms zijn namen niet gelijk, omdat er een foutje ingeslopen is.
Soms stond een naam in tweede naamval en is dat later zo gebleven, zoals de letter s achter uw naam.

Alleen uw eigen voorgeslacht, voor zover u dit kunt nagaan en aantonen, is familie.

Toen ik uw vraag las, dacht ik aan een liedje wat gaat over vragen van mensen.
Hieronder is de link: (advies: reclame wegknippen, fullscreen en geluid op max).

Mvrgr,

https://www.youtube.com/watch?v=cFlJ6EvicF0

henk elsinga

Dat mijn berekening niet klopt dat weet ik, maar ik moet ergens beginnen. En dit is voor mij geen rekensommetje voor in de kroeg! Ook weet ik al dat Rehder "ridder" of "rijder" was uit Oud Saxen. Mijn naam komt van "lakenreder" oftewel iemand die zeilen (ver)maakte.

Ook een grote hersenkraker voor mij aangezien ik niet alle variabelen weet. Vandaar ik hem hier plaats in de hoop dat het allemaal wat duidelijker wordt. Ik zit dus met de volgende vragen:

- Als je terug gaat rekenen in je generaties zou je de het jaartal van de "eerste naamdrager" (stamvader) kunnen vinden. Misschien had deze nog geen officiële achternaam en gaat het verder dan 14 generaties of 1600.

- In 14 generaties zou je "achternaam varianten" kunnen hebben. In mijn situatie slechts 2, maar het zouden er ook 4 kunnen zijn als je de "s" op het eind weglaat. Veel analfabeten in vroegere tijden en een spellingsfout is snel gemaakt. Ik ben ook in mijn onderzoek namen tegen gekomen wiens vader met een andere achternaam, zijn kinderen mijn achternaam gaf. Dit kan natuurlijk een fout zijn van de ambtenaar. Het kan ook zo zijn dat een Rehder naar Nederland kwam en daar lakenreder werd. Ik heb n.l. al een A'damse boom die uit Orsoy, Duitsland komt. Maar niet iedereen met dezelfde achternaam hoeft van de dezelfde boom af te stammen. Men begon met voornamen en toenamen en de achternamen kwamen pas later.

- Mijn rekensom is een verdubbeling in elke generatie van 25 jr. Ik deed dat om te kijken hoeveel generaties er nodig zouden zijn. Zelf denk ik dat 700 jr veel te kort is. Mede als je kijkt hoeveel familienamen er nu zijn, is dat onmogelijk. Wanneer zou die "oer-stamvader" dan geboren zijn? De bevolking in 1600 was 1.6 milj. en in 2017 17 milj. Met een delingsfactor van 1.6 (aanname) zou je in 1300 BC een bevolking van 2 personen hebben. Dat is dus 5x zo veel dan 700 jr.

Referenties:

http://www.keesn.nl/names/nl64_byname.htm

http://www.stsci.edu/~marel/genealogie.html

http://www.cbgfamilienamen.nl

http://www.vandenhoogen.com/hoogen/cms_pages/29/

F. Reeders

Ik zie mijn stamboom als een piramide met de stamvader op de top die nog geen achternaam gebruikte. Een paar generaties lager rond 1600 de eerste (familie)naamgenoot en op een van de onderste lagen mijzelf. De veelhoekige piramide heeft meerdere zijdes en op een andere zijde werd rond 1600 een andere achternaam gekozen. Dus mijn stamvader kan gedeeld worden met meerdere families. Er kunnen ook meerdere stam-piramides zijn die leiden tot dezelfde familienaam. Mijn stamvader kan ook weer de onderste laag zijn van een andere veelhoekige piramide etc. en aan de absolute top de oer-stamvader.

Ik zou mijn familie-onderzoek laten beginnen bij mijn stamvader en dan enkel mijn zijde bekijken. Maar ik ben wel benieuwd met welke andere families mijn stamvader gedeeld worden. Ook is het interessant om te weten of the theorie van een oer-stamvader van Nederland kan bestaan. Dan blijft de vraag tot hoever terug zou ik mijn stamvader willen laten beginnen. Twee generaties, zodat de grootouders van mijn eerste naamgenoot erin voorkomen? Of de eerste voorvader die in dezelfde regio woonde? Of denken jullie dat je stamboom moet beginnen bij je eerste naamgenoot?

F. Reeders

En jullie zijn zeker allemaal mannen die de mannelijke lijn volgen?

Ik doe dat niet. De reden: Er is al een boek over de mannelijke lijn, voor iedereen te bestellen bij de bibliotheek (Wiarda 1369-1969) Achteraf is dat jaartal van 1369 foutief, ze bestaan al nog langer. Ook daar heb ik gemerkt dat de achternaam ineens overspringt naar de vrouw, evenals de aangetrouwde familie Wijnja (Winia) De stamboom Stamboom Griffioen Jellema Friese adel gaat heel ver tot in 700, maar springt de hele tijd van de mannelijke op de vrouwelijke. Interessant, omdat de oma's van mijn vader zussen waren (Hinke en Baukje Wijnja) en dit dus een dubbele tak is. In mijn stamboom heb ik de vrouwen meegenomen, maar me beperkt tot tak 4/5. Je hebt meerdere takken, afstammend van broers waar de ene naar Duitsland vluchtte en de andere in Nederland bleef.

Ook de stamboom van mijn opa van moederskant was al uitgezocht, ook die van de vader van mijn oma van moederskant. In die laatste zie je verschillende schrijfwijzen: van der Eijk, van der Eyk, maar dat leidt niet tot een nieuwe tak. Ik heb ze daar in ieder geval niet ingedeeld, voor mij was het zonneklaar dat ze erbij hoorden. Het kan best zijn dat er een nieuwe tak uit ontstaan is.

Bleef de vrouwelijke stamboom over, want de genealoog van mijn oma's vader nam ook die van de moeders mee, maar dus niet die van de moeder van mijn oma. Dit zijn dus behalve Gouma de hele vrouwelijke lijn van mijn afstamming en de naam van mijn stamboom. Ook hier zie je verschillende schrijfwijzen. De opties zijn dan heel weinig, dus daaraan zie je dat het eigenlijk foutief geschreven wordt. Zo heb ik de overlijdensdatum van de vader van mijn bet-betovergrootmoeder gevonden. Zijn dochters waren met een kleinzoon van een Italiaan getrouwd: Raff. Eerst de oudste, toen zij overleed, trouwde hij met de jongste. Deze naam komt in zijn geheel ook eerder voor, maar ook daar opgepast! Heel vaak blijken ze uit het buitenland te komen: Duitsland, Noorwegen, VS, Groot-Brittannië, deze hebben helemaal niets met deze Zeeuwse familie te maken! Wél de Vlaamse familie Raff, deze komen van een zoon. Wanneer ik op de site kijk waarbij je kunt zien hoe vaak een achternaam voorkomt, dan zijn het er daar nog een stuk of 5, de rest is ingetrouwd in andere families. Er zaten veel vrouwen in die familie, de mannen gingen de zee op of stierven jong. Vaak kun je de familie nog vanwege de voornamen een tijdje volgen in een andere familie: zo stierf de laatste (?) Augustinus Dominicus in 2000, precies 200 jaar na de geboorte van zijn oervader.

Het zijn echter niet alleen de achternamen, maar ook de voornamen die verkeerd opgeschreven worden: Johannis/Johannes is een bekend voorbeeld, of: wanneer de man met de zuster van zijn overleden vrouw trouwt en ze hebben toevallig een voornaam gemeen? Dan moet je helemaal uitkijken of het qua tijd allemaal klopt: ik trof bij de geboorteakte van mijn betovergrootmoeder een verkeerde moeder aan; zij was allang overleden! Ik zag het helemaal voor me: de man kwam een kind aangeven, de ambtenaar wist dat hij met Leendertsen was getrouwd, maar had even gemist dat de eerste was overleden. (Het was dus haar zus met een gemeenschappelijke voornaam (de andere was anders, maar die waren ze in de loop der tijd zelf vergeten!) Kwamen ze van elders, dan vergaten ze vaak een voornaam erbij te zetten. Zo heet de moeder van een andere betovergrootmoeder Theresia Bens, maar sterft ze als Constantia Bens. In Oostende, de geboorteplaats heet ze echter Theresia Constantia Bens en de echtgenoot klopt ook. Het gaat dus om dezelfde persoon. Het gekke is echter dat ze wordt aangegeven als zijnde 68 jaar oud, ga je uitrekenen met de Oostendse geboorteakte, dan kom je tot 70 jaar. Maar ze zullen wel weinig of geen onderwijs hebben genoten waardoor ze de tel zijn kwijtgeraakt.

Nienke Oudbier-Wiarda

Ik ben jaloers dat je zo ver terug kan zoeken. Als ik nog in Nederland zou wonen zou ik gaarne nog wat Europese archieven willen induiken. Met mijn naam kom ik heel vaak het beroep tegen en niet de persoon. Als ik echt van een Rehder zou afstammen dan zou ik misschien ook nog een wapenschild hebben. Ik heb er wel eens aan gedacht om er één zelf te maken, maar dat is een andere discussie. Mijn naamgenoten zijn wel verspreid in de jaren. Helaas kan ik geen naamgenoot vinden in Zuid-Afrika of Duitsland die mee zou willen helpen.

F. Reeders

"misschien ook nog een wapenschild hebben. Ik heb er wel eens aan gedacht om er één zelf te maken, maar dat is een andere discussie. "

inderdaad een andere discussie,
maar ik kan het je zeer aanbevelen
niet laten maken maar helemaal zelf samenstellen 
niet gemakkelijk maar het resultaat is zeer bevredigend!
 

Mijn wapen en blazoenering
 

Grtn

Jan_K.

Goedemiddag, Hey wat ontzettend toevallig, ik ben gisteren op de naam Wiarda gestuit bij mijn voorouders, ik heb er dan zojuist een bericht over geplaatst en nu kom ik hier deze naam tegen. Ik ben er net mee begonnen en zit er net in, maar het is allemaal nog een beetje puzzelen voor mij. Mijn voorouder heet Teetske Wiarda geboren in 1672 ze trouwde met Herre Gerrits op 21 augustus 1700 in Sloten. Zegt deze naam u ook iets? Ik hoop dat u meer informatie heeft over deze familie. Vriendelijke groet Tamara

Tamara

nvt

Harry ROEKELOOS

@ Harry R
Wat heeft dit te maken met de vragen van de "topic starter"?

Haal je bericht hier even weg (Bewerken en tekst vervangen door "nvt")
en open een nieuw topic
dat geeft je enige kans op antwoorden waar je wat aan hebt

 

grtn

Jan_K.

OK

Harry ROEKELOOS

 • Hier komen we aardig dicht in de buurt van Geloofwaardigheid site (en afstamming naar Karel de Grote - update moderator) en o.m. mijn reactie van 11 feb 2016 om 21:47 hierin
 • Je bent al spekkoper als je 400 jaren terug in de tijd goed kunt uitzoeken door het ontbreken van voldoende bronnen. Los daarvan worden op een gegeven moment geen familienamen meer gebruikt (Stikt van de Jannen: Het Bos en de Bomen), echtgenotes blijven onvermeld, voorouders komen van elders, e.d.
 • Tussen droom en werkelijkheid staan wetten en praktische bezwaren.

Martin Jongkoen

 • Uit "Het Geslacht van Waesberghe 1279 - 1983 door de eeuwen heen"  van Dr. J.P. van Waasbergen, Breda mei 1983 - 1279 tot de Adel verheven - ontleen ik, dat de stamvader Ridder Jan van Waesberghe 1259 (ruim 700 jaren geleden) is. Via Rotterdam vanaf ca. 1585 ontstonden diverse takken in Nederland w.o.vanaf 1765 Tak Mijnsheerenland (pag. 233 - 271). Oudste 3 generaties vrouw onvermeld/onbekend.
 • Zo komt Jan als oudste van 16 generaties (6e t/m 21e) voor in de kwartierstaat van mijn moeder (1916 - 2000). Recentste: REGINA VAN WAASBERGEN (Mijnsheerenland ~ 23/05/1773 - Oud‑Beijerland + 12/07/1862) dv WOUTER VAN WAASBERGEN (Rotterdam * 07/05/1743 - Mijnsheerenland + 19/02/1802) x Mijnsheerenland 19/07/1772 PIETERNELLA WILLEMS VISSER (Heerjansdam ~ ca. 1748 - Mijnsheerenland 29/10/1810).
 • Is Jan nu de stamvader van alle Nederlanders waaronder mijn vader (1915 - 2001) en uw ouders?

Martin Jongkoen


Tsja, hoe verder je teruggaat hoe minder bronnen en dan blijkt ineens door het breken van zo’n brondraadje 1e 300 (1279 – 1555) van 700 jaren familiegenealogie te vervallen. Dit blijkens verder onderzoek afgerond 1995.

Van Waesberghe (aanklikken)

1580 Rotterdam Amsterdam

 • Jan van Waesberghe ‘ uit Breyvelde’, is boekverkoper en drukker te Antwerpen. Gevangen gezet onder de dwingelandij van de Hertog van Alva (1569) vertrekt hij in 1589 naar Rotterdam, nadat zijn zoon Jan
 • Junior en zijn vrouw daar als voorbereiding reeds een zaak als boekdrukker en boekverkoper hadden gesticht in ‘de Faam’ aan de grote markt. Hun nakomelingen blijven eeuwenlang boekdrukkers en uitgevers. Een dochter huwt Abraham Elsevier (afkomstig uit Leuven) en legt de basis van de drukkerij Elsevier.  
 • Deze afstammelingen hebben eeuwen lang de herinnering aan hun oorsprong levend gehouden, het wapen “Van  Waesberghe “ gevoerd, maar hun devies en leuze veranderd in: “ SPERO FORTUNAE REGRESSUM” = (ongeveer)  “ Ik hoop op een ommekeer van het lot (fortuin) “.
 • Deze JAN VAN WAESBERGHE wordt in de familie analen van Vlaanderen NIET vermeld.
 • Hij wordt in diverse akten (Antwerpen) vermeld met als specificatie: uit BREYVELDE. (nu Grootenberge)
 • De Nederlandse overlevering (Ledeboer) beweert dat het de jongste zoon zou zijn van Lieven van Waesberghe x Catharina Van Huffelgem (Gent), doch dit is totaal onmogelijk omdat de afstamming van deze zoon onlangs gevonden is.
 • In de geschriften van Juliaan Van Waesberghe wordt verondersteld dat hij niet de zoon, maar de broer zou zijn van bovenvermelde Lieven. Deze stelling is tot nu toe aangehouden, met het voordeel van de twijfel,  maar wordt onhoudbaar omdat de documenten gevonden in het SAG (Fam doc. Nr. 6517) aantonen dat deze afstamming niet juist is.
 • Wat is het dan wel? Verder zoekwerk, onder andere in de Reg. Van Gedele (Gent) zou hierover uitsluitsel kunnen geven, maar dit wordt een werk van lange adem en veel geduld.

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!