stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » onwettige voorvader

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding
 • Zelf ken ik een geval, waarbij ongehuwde man en ongehuwde vrouw 11,7 jaar (1892 - 1904) op dezelfde 9 woonadressen wonen.
 • Bij het 1e adres staat bij haar (nr. 2) in het bevolkingsregister, dat zij de vrouw van de hoofdbewoner (nr. 1) is. Dat is echter doorgehaald en vervangen door "nverwt" (niet verwant).
 • Er worden op woonadressen 5 kinderen geboren, waarvan de vader onbekend is (volgens geboorteakten) en dus haar familienaam krijgen.
 • Het oudste kind krijgt dezelfde voornaam als de hoofdbewoner, waarna de overige kinderen naar haar grootouders en de moeder van de hoofdbewoner (verstoorde relatie met haar man i.v.m. ongehuwd samenwonen ?) zijn vernoemd.
 • Vlak voordat de hoofdbewoner met een ander in huwelijk treedt, gaan hun wegen uit elkaar.
 • Een paar jaar later schrijft de vroegere hoofdbewoner vlak vóór haar overlijden namens haar een geruststellend briefje aan oudste 2 zonen opgenomen door de Maatschappij voor Weldadigheid en even als overige 3 kinderen als bestedelingen(later) geplaatst bij gezinnen verspreid over Nederland .Aan het slot meldt hij, dat hij de schrijver is en tekent met Ome + zijn voornaam.
 • Tientallen jaren ziet men dit briefje als het bewijs, dat de vroegere hoofdbewoner "toch" de vader was.
 • 2016 zag ik het dossier van een jongerenhuis voor de oudste zoon, die tussentijds i.v.m. problemen voor een aantal maanden daar was geplaatst, in. Hieronder Staat van inlichtingen betreffende den op te nemen Jongen (STRENG VERTROUWELIJK) Ondertekend door Het Burgerlijke Armbestuur Rotterdam – Bureau Hoogstraat – Voorzitter/Secretaris.
 • Een aantal dossierdocumenten spreekt over onbekende vader, maar in één ervan wordt de familienaam en beroep van de vroegere hoofdbewoner als vader genoemd. Dit onder vermelding, dat hij haar een aantal jaren geleden heeft verlaten.
 • In het dossier ook 3 brieven (1916, 1920 en ca. 1924) van de oudste zoon (1895 - 1933) , waarin hij zijn voorgeschiedenis, verblijf in het jongerenhuis (zéér positief), zijn gezinssituatie en toekomstplan beschrijft.

Martin Jongkoen

Beste Martin,

Kunnen wij buiten dit forum om, over deze zaak even apart met elkaar corresponderen. Ik zoek al jaren in de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid en heb veel gegevens verzameld.

Petra

Petra.50@live.nl 

Petra Notenboom

Beste Petra,

Ik zal je vandaag overdag persoonlijk mailen; in aanvulling nog het volgende:

 • Het Jongens-/Doorgangs-huis Hoenderloo waar de oudste zoon (1895 - 1933) een aantal maanden verbleef, was geen onderdeel van de Maatschappij voor Weldadigheid. Het archief van die instelling in ondergebracht bij een gemeente/streekarchief.
 • Rond het overlijden (1907) van de moeder worden de kinderen als (aankomende) (half)wezen geplaatst in het Stedelijke Armenhuis,
 • In het Stadsarchief Rotterdam heb ik zelf een aantal documenten, w.o. afzonderlijke contracten voor alle 5 kinderen met de Maatschappij voor Weldadigheid voor hun uitbesteding 1907/1908 (tewerkstelling als bestedeling na plaatsing in een genoemde Kolonie voor Weldadigheid).gevonden.
 • De contracten zijn afgesloten door het Burgerlijke Armbestuur (BAB) voor Kolonie III Willemsoord te Steenwijkerland (oudste 3 zonen) resp. Kolonie II Wilhelminaoord te Vledder/Westerveld (jongste zoon en dochter).
 • Veel bijzonderheden kwam ik te weten toen ik contact zocht met een kleinzoon van een van de kinderen (3e zoon), waarvan de kwartierstaat op het NGV landelijk centrum als (ongehuwd) grootvader de vroegere hoofdbewoner opvoerde. Iets waarover hij in de 20 jaren dat wij contact hebben bleef twijfelen. N.B.: Zijn vader heeft zich altijd afgevraagd waarom de vroegere hoofdbewoner nooit meer contact met de kinderen heeft gezocht.
 • Het is de kleinzoon, die ondermeer uitgebreid onderzoek heeft verricht in de archieven van de Maatschappij voor Weldadigheid en zijn eerdere bevindingen aan mij gestuurd.
 • In ander verband (voorvader voor bedelarij in Kolonie Ommerschans 1847 - 1850) is mij ook opgevallen, dat de nodige stukken juist buiten laatst genoemde archieven zijn te vinden. In het Drents Archief wordt daarvan tegenwoordig melding gemaakt.

Martin Jongkoen

Hallo Petra,

Net aan jou een mail (Ik hoor graag wat je vragen zijn resp. welke informatie je wilt uitwisselen).gestuurd.

N.B.: Zou uit je laatste reactie hierboven je emailadres direct verwijderen

Martin Jongkoen

In het dossier van het Jongens-/Doorgangshuis Hoenderloo zit onderstaande staat.

 • Staat van inlichtingen betreffende den op te nemen Jongen (STRENG VERTROUWELIJK)

========================================================================

 • Woonplaats: Willemsoord bij Steenwijk van 2 mei 1907 voordien tijd altijd Rotterdam.
 • Ging ter Rijks Lagere School t/m 30 april 1909 Vrij goed gedrag op school. Kan vrij goed behoorlijk lezen, schrijven, rekenen. Hervormd en godsdienstonderwijs genoten.
 1. De Jongen
 • 4.a Physieke en Psycische Toestand:
 • 4.b Gebreken: Geen.
 • 4.c ’s-Nachts: Zindelijk.
 • 5.  Karakter:
 • 6. Buiten In(= doorgehaald) echt geboren.

II.    De omgeving

 • 1.a Woont bij landbouwer XXX.
 • 1.b Aard woning: Landelijk.
 • 2.a Naam en voornaam der ouders: Alleen moeder wordt vermeld
 • 5.a Hoeveel kinderen:.Jongen (14) Jongen (11) Jongen (10)  Meisje (8) Jongen (5).
 • 5.b Zijn er kinderen uit verschillend bed: Onbeantwoord.
 • 5.c Zijn er kinderen buiten de echt geboren: Allen.
 • 5.d Hoe is hun gedrag: Onbeantwoord.

De vader (familienaam) was (beroep): heeft de vrouw zes jaar geleden verlaten.

 • 6. Hoe is het gedrag der ouders (alcoholisme)?: Onbeantwoord.
 • 7. Gedrag moeder tegenover hare kinderen:
 • 8. a Heeft hij Kameraden 8.b. Gedrag daarvan 8.c Staat hij onder hun invloed: Streep gezet.
 1. Het Feit
 • 1. Waarom plaatsing: Wegens ...
 • 2.a Gepleegd onder invloed van derden 2.b In vereeniging gepleegd 2.c Beweegreden 2.d Waartoe heeft het ontvreemde of de opbrengst daarvan gestrekt: Onbeantwoord.
 1. Algemene Vragen
 • 1. Wie betaalt de verplegingskosten: Burgerlijke Armbestuur Rotterdam.
 • 5. Plaatsing voor betaalden tijd of tot opvoeding is voltooid: Tot de opvoeding is voltooid.
 • 3. Zijn de ouders of voogden met de aanvrage bekend en vinden zij het goed: Onbeantwoord.

Martin Jongkoen

De vraag, zoals die op 19 september is gesteld, luidt letterlijk:

"Graag wil ik weten, wat in een kwartierstaat de gebruikelijke methode is voor het vermelden van een voorvader die onwettig is."

De suggestie van Petra Notenboom, inmiddels op bladzijde 5, om buiten het forum om met elkaar van gedachten te wisselen (over zaken die inmiddels volledig off topic zijn), juich ik van harte toe.

Goed !

Jan Clavaux


@ Jan Clavaux,

 • Ik had niet alles van begin tot eind gelezen, maar kom nu tot de conclusie, dat oorspronkelijke vragensteller Peter van Hout - 20 sep 2017 om 19:40 zijn vraag als beantwoord ziet.
 • Met een specifieke vraag van Arthur Mulder - 20 sep 2017 om 15:30 deze draad een heel andere wending neemt

Wellicht is er een faciliteit toe te voegen, die je slechts hoeft aan te klikken en in de kop automatisch komt te staan beantwoord/discussie gesloten. Dan was deze draad overigens nooit 1441x bezocht.

N.B.: Nu geef ik aan deze draad weer een heel andere wending en hoort dit eigenlijk op een heel ander forum thuis.

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!