stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Met Attestatie van

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Goedemiddag,

Als er op een trouwakte van het jaar 1682 wordt vermeld dat die persoon of personen met attestatie van een plaats zijn getrouwd betekend het dan dat deze persoon of personen in die plaats wonen of dat ze er ook echt zijn geboren?

Ook wordt wel eens vermeld dat een persoon in een dorp woont. Zou dan aangenomen kunnen worden dat deze persoon in datzelfde dorp is geboren of wordt op dat moment gewoon de geboorte plaats niet opgegeven?

yorick

Met attestatie van A betekent dat hij lid is van de kerk in A. En dan mag je aannemen dat hij daar ook woont. Maar hij hoeft er niet geboren te zijn. Bij soldaten zie je vaak dat ze in iedere nieuwe garnizoensplaats weer een attestatie van de vorige meebrengen.

Als bij een huwelijk vermeld staat dat iemand van B is, dan kan dat vaak betekenen dat B zijn geboorteplaats is. In Amsterdam is dat vaak heel duidelijk, daar zie je vaak staan dat iemand van B is, wonende ..... (dan volgt een straat in Amsterdam). Maar in het algemeen wil "van B" niet zeggen, dat B ook werkelijk de geboorteplaats van iemand is. Eerder dat iemand daar een groot deel van zijn leven voorafgaand  aan het huwelijk gewoond heeft.

Het is ook maar net hoe je ermee omgaat, ook nu nog. Een voorbeeldje: iemand is geboren in het ziekenhuis in H. Maar deze persoon zal nooit zeggen dat hij/zij van H is, want daar heeft hij/zij nooit gewoond. Alleen in het paspoort e.d. zal H staan, omdat dat immers de officiele  geboorteplaats is.

niepoort

helemaal duidelijk.

bedankt voor de uitleg.

yorick

Nog een commentaar: je hebt het over een huwelijk -- met attestatie van, etc.

Dat betekent dat het huwelijk in de genoemde plaats is afgekondigd: ze zijn daar dus ook in ondertrouw gegaan. In elk geval één van de partners heeft daar dus gewoond (tot het moment van trouwen, of niet al te lang tevoren) anders was dat niet nodig. Het is niet altijd duidelijk wie van beiden dat betrof, en een geboorteplaats hoeft dat ook niet te zijn, maar het kán natuurlijk prima.

Petra

Attestatie is een kerkelijk begrip, gehanteerd in de Nederduits Gereformeerde (NG) kerken, dat doorgaans bij verhuizingen werd opgesteld en afgegeven door de dominee van de oude gemeente. Als je dan in de nieuwe woonplaats kwam, gaf je dit aan de daar dienstdoende predikant. Die kon dan zien of je de belijdenis hebt ontvangen etc.

Ik ben zelf niet van de gereformeerde gezindte, dus het fijne weet ik er niet van. Wettelijke huwelijken werden vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (1795-1811) op twee plaatsen afgesloten: de NG-kerk of het Gerecht. Voorwaarde om te mogen trouwen was de ondertrouw waarmee de drie huwelijkse proclamatiën werden aangekondigd in de woonplaats van bruid en bruidegom. Je moest minimaal één jaar in die woonplaats hebben gewoond. Bij een gemengd huwelijk (bijv. NG met RK) duurde die ondertrouwperiode twee keer langer.

Bij het trouwen voor het gerecht werd dan geen attestatie, maar een betoog vooraf afgegeven, zijnde een acte waarin de huwelijkse proclamatiën zonder verhinderingen in die andere woonplaats zijn bevestigd.

Frank Bakkum

Bij trouwen voor-het-gerecht wil ik wel aannemen dat dan een "betoog" werd afgegeven, maar in "mijn" provincie (Groningen) kwam dat überhaupt niet voor. Een huwelijk werd voor de kerk afgekondigd en in de kerk gesloten (zeker tot eind 18e eeuw) en die huwelijkssluiting - maar niet de afkondiging - mocht op den duur bij de gratie ook in een andere protestantse kerk geschieden (doopsgezind, Luthers, Waals). Als men daarentegen RK wilde trouwen, kon men zijn gang gaan -- mits er éérst gereformeerd was getrouwd.

En al die bewijzen van ondertrouw die elders werden ingeleverd werden niet betiteld als betoog o.i.d., maar als attestatie.

Petra

Attestatie of Betoog, het komt op hetzelfde neer. In heel veel dorpen/gemeenten in Nederland werden de wettelijke huwelijken (dus ook die van andere dan de NG-religie) opgetekend in het NG Trouwboek, met name in die gemeenten waar overheersend NG-gezindte mensen woonden. Die optekening wil niet persé inhouden, dat ze ook in en voor de NG-kerk zijn getrouwd. In die gemeenten was het NG-Trouwboek dus voor alle gezindten, gelijk aan Trouwen voor het Gerecht.

Frank Bakkum


Frank, in die gemeenten was het gereformeerde ondertrouwboek voor alle gezindten.

En zowel gereformeerden als katholieken trouwden in Groningen wel degelijk in en voor de NG kerk, en aanvankelijk ook de andere gezindten [in dat geval had het eenzelfde functie als het gerecht, maar het huwelijk werd wel gesloten door een NG predikant en het verschil zullen ze echt niet gevoeld hebben.] 

In de stad valt dat aan te tonen door het vermelden van de relevante [gereformeerde] predikant bij zo'n huwelijk, of de aantekening dat er een attestatie is gepasseerd naar, zeg, een doopsgezinde vermaning. In de provincie zal het net zo zijn gegaan; daar kwamen überhaupt weinig andere kerken voor, alleen vermaningen waren vrij frequent, Lutherse kerken waren er amper, en zoals gezegd: de RK staties mochten alleen een huwelijk sluiten nádat het door een gereformeerde predikant was geschied. Impost, dit terzijde, werd hier niet geregistreerd. 

PetraPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!