stamboomforum

Forum logoFora » Archiefonderzoek en bronnen » doodsoorzaken zoeken

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Zijn er geen documenten te vinden waarin de doodsoorzaken vermeld worden? Nu zit ik maar wat in te vullen bij een eerste vrouw van mijn voorvader, die zelf de oudere zus was van mijn voormoeder. Ik zit me vaak af te vragen waarom de vader na het derde kind overging op de jongere zus van zijn vrouw van net achttien. (Kind geboren vóór het tweede huwelijk bij de jongere zus) Had ze een gynaecologisch probleem? Eerste vrouw overlijdt anderhalf jaar na de geboorte van het kind van haar zus en wordt nooit erkend. Mannen die een kind verwekken, terwijl ze nog getrouwd zijn met een ander, erkennen nooit dat kind omdat ze anders zouden erkennen vreemd te zijn gegaan, denk ik dan. Na de dood van de oudste zus trouwt hij met de jongere zus en volgen er nog 11 kinderen.

Nienke Oudbier-Wiarda

Soms komt het voor dat in de linker kantlijn van een overlijdensakte de doodsoorzaak is genoteerd, echter meestal niet heel algemeen. In krantenberichten komt men ook wel doodsoorzaken tegen, statistische gegevens zoals ook bij rampen, ongevallen dodelijke afloop, in overlijdensberichten van de nabestaanden, zie verder trefwoord achternaam op sites met fam.annonces, cbg.nl en ngv.nl , dat is dan voor leden van NGV en 'Vrienden' van CBG onbeperkt zoeken, zonder inloggen kan ook bij CBG, of Contactdienst NGV zie bijv. Online zoeken, tik familienaam, enz. link hierbij voor personen genealogen, enz., best mogelijk dat over iemand wat is verzameld in eigen archief, of gevonden bij archiefonderzoek, zie verder,
http://www.ngv.nl/wwwCTD/index.php?action=zoeken_online&site=CTD&frams=n

Marianne Christina

Kijk eens naar deze oude draadjes:

https://www.stamboomforum.nl/subfora/138/2/63837/0/doodsoorzaken_zoeken

http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/doodsoorzaken

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/blog-test

In Amsterdam loopt een vele handen project waar men gegevens m.b.t doodsoorzaak gaat digitaliseren. De gegevens komen niet specifiek beschikbaar op naam maar op adres en leeftijd.

mvg-Ben

Ben Wegman

Als je in Amsterdam zoekt, kijk dan eens hier  https://www.yory.nl/register-amsterdamse-doodsoorzaken/

Yolanda Lippens

Betreft Stadsarchief Amsterdam, trefwoord Dood, met afbeeldingen, https://archief.amsterdam/stukken/dood/index.nl.html

Marianne Christina

Gezien de antwoorden mbt Amsterdam: gegeven een eerder bericht van de vraagstelster op 8.12.2016 00:52 neem ik aan dat het i.h.b. om een overlijden betreft te Vlissingen in 1830 (t.w. deze).
Aan de vraagstelster: wat betreft Uw opmerking over de redenen van een echtgenoot om een kind bij een andere vrouw niet te erkennen, een aanrader is de bijdrage van Dimitri Vlas van vandaag.

Peter S2

Ik snap niet helemaal wat deze zaak, van die Hugo Klynstra te maken heeft met mijn familie. Deze familie was niet bepaald van adel. De vader begon als sjouwer en via varensgezel werd hij galanterie eigenaar. Hij had helemaal geen adellijke namen om te overerven. Bij een ander geval aan mijn vaderskant zag ik dat de vrouw al een tijd een verhouding had met een man die toen nog met een andere vrouw getrouwd was. Op een na de geboorte overleden kind na, had dit huwelijk geen kinderen en bij die maîtresse kreeg hij wel kinderen. Later wilde de eerste vrouw kennelijk wel scheiden en trouwde de man de maîtresse. Maar je gaat als man niet die kinderen erkennen die je vóór je huwelijk verwekt hebt, ook niet ná het huwelijk met de moeder, als die kinderen daadwerkelijk van jou zijn, omdat je daarmee dan erkent dat je vreemd bent gegaan. Dat was toen een schande. Ik kan me dus indenken dat het kind van de latere tweede vrouw/zus van de eerste vrouw geboren in 1830 gewoon van Augustinus Dominicus Raff is; de overlijdensadvertentie in de krant wijst daar ook op. Daar heeft ze gewoon de achternaam Raff en is ze ook een jaartje jonger gemaakt dan ze in werkelijkheid is. De advertentie is geplaatst door de ouders, die leven dan nog. Wat mij nog verder opvalt is de neutrale toon van de advertentie, terwijl er bij andere overlijdensadvertentie van andere kinderen wel veel smart en/of liefde spreekt. Maar ja, dat is een dingetje dat sowieso erg speelt binnen de familie. Ik heb de laatste tijd veel video's bekeken van Who do you think you are en als ze dan de death certificate bekijken, staat er gewoon de doodsoorzaak naast, daar kijk ik dan jaloers naar omdat ik nu in het duister tast. Maar het is niet zo dat ik helemaal geen doodsoorzaken heb kunnen achterhalen. Anna Catharina Raff overleed aan een beroerte, bijvoorbeeld. Maar die is nog wel best oud geworden.

Nienke Oudbier-Wiarda

De overlijdensakte nummer 70 Vlissingen aktedatum 4 maart 1831, bekeken betreft overledene Johanna Catharina LEENDERTSEN, oud 28 jaren, wonende te Vlissingen, huisvrouw van: Augustinus Dominicus RAFF. Zij was overleden op 4 maart 1831, in het huis wijk K, nummer 183, te zes uren in den morgen, geen beroep; aangifte van overlijden door: Johan Willem LEENDERTSEN, 63jr, werkman, wonende te Vlissingen, vader van de overledene; en Christiaan Fredrik MASELIUS, 49jr, kommandeur bij de Marine wonende te Vlissingen en bekende van de overledene. Handtekeningen: Jn Wm Leendertsen, C: F: Maselius. / In de kantlijn van deze akte verder niets vermeld, mogelijk dat meer gevonden kan worden in gegevens van de begraafplaats in Vlissingen, veronderstellende dat in persoonlijke familiegegevens niets aanwezig is bij nabestaanden. Omdat de vader van de overledene deze aangifte heeft verzorgd, best mogelijk dat hij nog meer heeft gedaan voor de familie, bij de kerk in Vlissingen en begraafplaats; welke religie van toepassing is geweest lijkt me ook wel belangrijk voor begrafenis en kerkgegevens te kunnen vinden. Bij kinderen uit dit gezin, vergeleken met geboortedatums dat die zijn geboren, tot nu toe niet ontdekt dat zij was overleden door of kort na de bevalling 1831. Verder is mij in kranten nog opgevallen, in 1824 datum 8 juni, pag.2. Middelburgsche courant, J.W. LEENDERTSEN, op den Dam Lett. F. No.151. / Tekst is nogal veel, begint met :
Openbare Verkooping, op Vrijdag den 11 Junij 1824, des voormiddags ten tien uren, op het Dok, bij de Kammekenspoort, te VLISSINGEN, (...) Daarna blanco met hoofdletters opvallende tekst,
     AMERIKAANSCHE REUK - SNUIF,
         in Flesschen van 2 Nederl. Oncen, à 60 centen,
                en
       BESTE HOLLANDCHE RAPPE
        ( .... )
 Deze Snuiven, welke door dagelijks en algemeen gebruik (...) , te bekomen bij  ... en te Middelburg,
 bij J. W. LEENDERTSEN, op den Dam Lett. F. No. 151. /

De oorzaak van overlijden ook niets gevonden bij raadplegen van delpher.nl, krantenberichten,
daarna nog wel meer advertenties, zoals deze tekst,
Heden overleed, in den ouderdom van 76 jaren en drie maanden, onze waarde Vader en Behuwd-Vader, J.W.LEENDERTSEN.
Uit allernaam, J.P.LEENDERTSEN.     Vlissingen, den 29 Mei 1844.
Familie, Vrienden en Bekenden gelieven deze ook als bijzondere kennisgeving aan te nemen. /

Graag het bovenstaande vergelijken met aktes en krantenberichten, zo goed mogelijk overgetypt.
Hoewel ik veronderstel, dat e.e.a. reeds bekend is, dan weet u in ieder geval dat verder onderzoek
nodig is in Vlissingen, bijv. notarisarchieven aldaar en/of Middelburg - plaatselijke kerkarchieven, enz.
In dit geval zijn meerdere oorzaken van overlijden mogelijk, zwangerschappen, gevolgen daarvan,...
 

Marianne Christina

@Nienke Oudbier-Wiarda, ik verwees niet naar het item over Hugo Klynstra, maar naar de bijdrage van Dimitri Vlas daarin, die handelt over erkenning van kinderen. I.h.b. schreef hij:

Vroeger was dat voor alle partijen een geval van ""niets aan te doen" : als een man met de ene vrouw getrouwd was, mocht hij juridisch niet bij een àndere vrouw een kind erkennen (meestal loste zich dit op in omgangsafspraken en financieel ondersteunen). Tegenwoordig hebben we in het recht dus die gerechtelijke vaststelling van het vaderschap: een rechter kan voorbijgaan aan de weigering van een man om een kind te erkennen, ...

U hield in Uw vorige reactie vast aan Uw interpretatie dat A. D. Raff een kind niet heeft erkend omdat dit een schande zou zijn geweest. Hij was echter getrouwd ten tijde van die geboorte, dus zou bovenstaande passage van toepassing zijn.

Peter S2

Ik kan me dus indenken dat het kind van de latere tweede vrouw/zus van de eerste vrouw geboren in 1830 gewoon van Augustinus Dominicus Raff is; de overlijdensadvertentie in de krant wijst daar ook op. Daar heeft ze gewoon de achternaam Raff en is ze ook een jaartje jonger gemaakt dan ze in werkelijkheid is.

Dit zou gaan om Jacoba (dochter van C. J. Leendertse), geboren op 22.4.1830 (link), overleden op 5.5.1879. In diens overlijdensakte wordt eveneens alleen de moeder wordt genoemd (link). In de rouwadvertentie (link) staat weliswaar “onze dochter”, ondertekend door A. D. Raff en C.K. Raff-Leendertse, maar om daar nu tussen de regels door wat te lezen gaat mij te ver. De rouwadvertentie van 13-jarige zoon Dominicus Augustinus Raff in 1835 is trouwens ook gesteld in de vorm “onze zoon”, ondertekend door vader en – dus – stiefmoeder (link). Wat de leeftijd betreft van Jacoba: die staat ook in de overlijdensakte; een fout van een jaar in de berekening van een leeftijd is snel gemaakt omdat het niet slechts het verschil in jaartal is.
[Bericht gecorrigeerd en bijgesteld om 08:14. Overigens had Raff de dag ervoren net geadverteerd aangaande het overdoen van hun zaak aan een dochter (link).]

Peter S2


Dominicus Augustinus overleed toen hij twaalf jaar oud was (na 'smartelijk lijden') en niet op zijn dertiende zoals zij vermelden.

Hij overleed in 1835, toen zijn moeder overleed in 1831 was het nog net niet gebruikelijk om een familieadvertentie in de krant te zetten. Ook hij werd toen aangegeven door zijn opa Jan Willem Leendertsen. Zelf komt hij volgens de overlijdensakte door verdrinking om het leven. De jongste zoon Dominicus ook, maar dat staat alleen vermeld in de krant en er is geen overlijdensakte te vinden (misschien het lijk niet kunnen opdreggen?)

Het zou kunnen zijn (maar dat is speculatie) dat Johanna Catharina baarmoederhalskanker zou kunnen hebben gehad en dat ze haar man dus afwees doordat ze pijn leed. Ik weet niet of ze daar in die tijd überhaupt achter zouden kunnen zijn gekomen.

Johanna Adriana was de dochter die de zaak overnam in 1879, maar lang kan dat niet zijn geweest omdat haar man Janus de Wolf in hetzelfde jaar om het leven kwam door een bootongeluk bij Antwerpen in de buurt. Later trouwt ze opnieuw in Antwerpen, maar ze keren weer terug naar Nederland, waar ze nog kinderen krijgt. (Ik weet niet hoe je linken oranje onderstreept moet neerzetten, maar het staat in Delpher)

Mijn overgrootmoeder Maria Adriana van Drielen leek voor mij uit de klei te zijn getrokken. Mijn moeder logeerde bv wel eens bij een tante van haar opa's kant, maar over haar oma was weinig meer bekend dan dat ze als kind aan tafel moest staan en ze had een fotootje van haar overgrootvader, maar welke dat dan moest zijn, wist ze niet. De vader van Maria Adriana van Drielen leefde nog tot 1934, dus deze kan het heel goed zijn geweest, hij kan haar zelfs nog als baby hebben vastgehouden, want hij woonde in Den Haag in een rusthuis. Wat ik me ook afvroeg waren haar voornamen. Haar eigen oma van vaderskant droeg slechts de naam Maria, dus waarom Adriana erachter? Deze combinatie kwam niet voor, noch aan moeders,- nog aan vaderskant. Maar wel aan de kant van haar latere echtgenoot. Zijn oma heette Maria Adriana en haar man overleed de dag nadat Maria Adriana van Drielen geboren werd. Mij staat iets bij dat ze elkaar hun hele leven al kenden, dat de ouders bevriend waren of zo. Ook mensen van buiten de eigen familie werden soms vernoemd. Mijn moeder wist wel dat de moeder van haar oma jong was overleden, maar ze wist niets van een stiefmoeder of 5 halfbroers of een volle broer die zoek was geraakt (daar spraken ze niet over) Ook was in Den Haag bij het overlijden van zowel de vader van mijn overgrootmoeder en mijn overgrootmoeder zelf de achternaam niet juist vermeld (Roff, maar die bestaat niet eens) De achternaam Raff was door de vroege dood van haar moeder weggezakt in het familiegeheugen, mijn overgrootmoeder was pas 6 toen haar moeder overleed) Dus toen ik begon met de genealogie, begon ik bij mijn overgrootmoeder. Gek genoeg wordt bij haar moeder als moeder weer de zus vermeld die al in 1831 was overleden, terwijl ze zelf in 1852 was geboren, dus dat was een onmogelijkheid. Toen ben ik de vermeldingen achter de vader gaan volgen en kwam ik bij de zus van de eerste vrouw uit, waar de vader later mee was hertrouwd.

De zaak van de zusters die met dezelfde man waren getrouwd beurtelings boeit me erg omdat de middelste zusters van mijn oma ook met dezelfde man waren getrouwd. Het gezin van Johanna Carolina had de oorlog in Nederland doorgebracht omdat ze daar net waren toen die uitbrak. Normaal zaten ze in Indonesië. In 1943 was haar man gevangen gezet in het Oranjehotel, maar moet zijn vrij gekomen omdat er in februari 1945 nog een kind werd geboren in Den Haag. Na de oorlog zijn ze weer naar Indonesië gegaan waar Johanna Carolina (Tante 'Annie') ziek werd, ze dacht een blindedarmontsteking, maar haar darmen bleken vol tumoren te zitten. Ze overleefde de operatie niet. Ook haar zus Martina Francina zat in Indonesië en zij had haar man verloren bij de Birma-spoorweg. Het leek de overige familieleden wel een goed idee dat de gezinnen bij elkaar trokken. Het moest ook wel, want Martina Francina (tante 'Fran') was zwanger van haar zwager. Zo voedde zij dus ook de kinderen van haar zus op en had ze zelf een kind dat zowel nicht als een halfzus was. Ik vraag me af of ze wel wisten dat dat eerder was voorgekomen in de familie, sommige patronen hebben de neiging om zich te herhalen, is mijn indruk. Er is nog een flinke familievete geweest, na de dood van Martina Francina, maar die is ons een beetje langs ons heen gegaan.

Er zit denk ik niets anders op dan de gang naar Vlissingen te maken.

Nienke Oudbier-Wiarda
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!