stamboomforum

Forum logoArchieven, bronnen, zoekstrategieen » Trouwboek RK kerk Ignatius (De Zaaier), Amsterdam uit 1907 gezocht [opgelost]


Profiel afbeelding

Weet een uwer waar het trouwboek van de RK Kerk Ignatius (beter bekend als De Zaaier) uit Amsterdam zich bevindt? De kerk is al jaren geleden opgeheven, en het Stadsarchief Amsterdam bezit alleen een lijst met de huwelijken, maar niet het eigenlijke trouwboek. Ik zou graag een kopie van de huwelijksregistratie van het huwelijk van F.J.M. Mars en H.J. van Dijk, gesloten op 15 januari 1907, hebben.

(Ja, ik weet dat voorafgaand aan het kerkelijk huwelijk een "burgerlijk" huwelijk is gesloten en dat daarvan gemakkelijk de akte is te vinden. Ik probeer van de personen in mijn kwartierstaat echter ook voor de periode na 1811 de (eventuele) dopen en kerkelijke huwelijken te vinden, omdat die soms interessante gezichtspunten opleveren, bijvoorbeeld m.b.t. de keuze van getuigen.)

Nicolaas Mars

Ik denk, dat dit wat is:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=dep&ids=archief

Dan zou je dus in het Noord-Hollands Archief moeten zijn.

Jan Clavaux

Nee, de website zegt:

"Voor de periode vanaf 1811 moet worden verwezen naar de archieven van de parochies."

En het gaat mij juist om de periode na 1811.

Nicolaas Mars

Er staat ook:

De overheid beschouwt de archieven van kerkelijke instellingen als cultuurgoederen die voor het nageslacht dienen te worden bewaard. Om deze reden ziet zij het dan ook als haar taak zo nodig archieven van parochies in bewaring te nemen. Iedere parochie die dat wil kan haar (oude) archief in bewaring geven bij een archiefdienst van de overheid.

Aangezien het archief van vóór 1811 in Haarlem wordt bewaard, ligt dat het meest voor de hand.
Maar je zou er twee mailtjes aan kunnen wijden: Haarlem en Amsterdam.

Uitgeschreven lid

Ja, maar kennelijk heeft de Zaaier dat indertijd niet gedaan. Blijft dus de vraag waar de doop- en trouwboeken dan wel zijn gebleven.

Nicolaas Mars

Ik vond wel dit: https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/432.nl.html

In drie gedeelten, het meest substantiële in 1967 en de beide aanvullingen in 1971, is dit archief, beslaande acht strekkende meter, in bruikleen gegeven, door bemiddeling van de Stichting Centraal Archief Katholiek Amsterdam, aan de Gemeentelijke Archiefdienst.

De doopboeken staan er zo te zien niet bij

Uitgeschreven lid

Ja, er zijn wel doop- en trouwboeken van de Zaaier in het Amsterdamse Stadsarchief, maar die lopen maar tot 1901 resp. 1903.

Nicolaas Mars


Het trouwboek is inmiddels gevonden: Het Stadsarchief Amsterdam heeft het, maar het is daar pas kort geleden binnengekomen en daardoor nog niet geinventariseerd.

Dank voor alle hulp.

Nicolaas MarsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu