stamboomforum

Forum logoArchieven, bronnen en algemene vragen » Inzage huisarchief kasteel Medler te Vorden


Profiel afbeelding

Weet iemand waar ik Inzage kan hebben in het huisarchief van kasteel Medler te Vorden? 

Alvast bedankt!

Jan dolphijn


Op archieven.nl:

In 1943 werd door C.Z.G.A.J. baron van Dorth tot Medler het op het kasteel Medler bewaarde familiearchief aan het Rijksarchief in bewaring gegeven. Er was tevoren door mej. D.M. Cremers reeds een beschrijving gemaakt van een groot deel van het archief, maar haar fiches zijn in 1944 bij de brand van ons bureaugebouw verloren gegaan.

In 1956 heb ik een groot deel van het archief opnieuw geïnventariseerd, doch kon dit werk, wegens tussenkomende andere werkzaamheden, niet afmaken. Dit is thans geschied, en de hier volgende inventaris geeft daarvan het resultaat.

De stamvader van deze tak van het geslacht Van Dorth is Gijsbert van Dorth, jongere zoon van Derk van Dorth, heer van Dorth. Hij bouwde het huis Blankena, op korte afstand van het voorvaderlijke slot Dorth, doch op Overijssels grondgebied onder Bathmen gelegen. Zijn zoon Derk trouwde met de erfdochter van Vierakker, dat aan hun zoon Gijsbert kwam, terwijl Blankena aan een dochter vererfde. De jongste zoon van Gijsbert, evenzo genaamd, huwde Judith van Hoen, die van haar neef W.E.B, van Doetinchem de havesathe Medler erfde. Hun kleinzoon Rudolf van Dorth, die ongehuwd was, maakte zijn zuster Judith Maria Ignatia van Dorth, die getrouwd was met Derk Ignatius baron van Dorth tot Buslo, haar neef, tot erfgename. Deze heer van Buslo was een kleinzoon van Derk van Dorth, de oudste zoon van Gijsbert, den heer van Vierakker, en had in 1649 door zijn vrouw dit huis, onder Gietelo gelegen, verkregen. Zijn zoon Theodorus Zeno erfde van zijn moeder het huis Medler, en gaf Buslo over aan zijn broeder Gerrit. Zijn afstammelingen bezitten en bewonen deze oude havesathe nog steeds.

Zoals in de meeste familie- en huisarchieven berusten in dit archief tal van stukken, afkomstig van aangetrouwde families. Met behulp van de bijgevoegde stambomen is de herkomst dezer stukken gemakkelijk na te gaan.

Een uitvoerige genealogie van het geslacht van Dorth is gepubliceerd in Gelre, Bijdr. en Med. III (1900), blz. 81 vlg. S. 1960.

Zie voor deels online in te ziene stukken:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0456&minr=38236721&miview=inv2#inv3t2

BedetPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!