stamboomforum

Forum logoArchieven, bronnen, zoekstrategieen » Doopaktes Helmond 19de eeuw


Profiel afbeelding

Tijdens mijn stamboomonderzoek naar mijn voorvaderen kom ik uit op Peter Hubertus Martinali. Helaas is hiervan de vader onbekend en ik ben benieuwd of misschien de vader vermeld is in de doopakte van hem. Peter Hubertus Martinali is geboren op 05-12-1844 te Helmond en die dag of die dag erna zou hij gedoopt moeten zijn. Het RHCE, BHIC en RK Parochie Heilige Lambertus Helmond hebben deze doopaktes niet. Weet iemand misschien waar deze doopaktes ter inzage zijn?

Luc G

Uit moeder Maria Anna Martinali (23  jaar) is op 10.11.1834 in Gemert een dochter Catharina geboren. Aangever is Matthijs Martinali, wever, 56 jaar.

G. Karssenberg

Hallo Luc, ik heb nu het idee, waarom jij beperkt aanvullende informatie in je vraag plaatst.

Als je kijkt naar de huwelijks akte van Peter (Petrus) Hubertus Martinali, inderdaad geb. op 05-12-1844 te Helmond, maar huwde op 18-07-1864 te Helmond, akte nr.32 met ene: Elisabeth van (der) Mierlo, geb. op 14-02-1846 te Helmond.

De ouders (?) van Peter (Petrus) waren:  Vader.  N.N.  (Nomen Nesio) onbekend Moeder inderdaad: Maria Anna Martinali (ongehuwde moeder) en de ouders van Elisabeth waren: Lambert van Mierlo en Johanna Maria van der Stijlen.

Peter (Petrus) heeft hier volgens de regels de familienaam van de moeder.

Succes

DHv. E.

Hartelijk dank voor uw reactie! Ik ben vooral benieuwd of er naast de geboorteakte van Petrus Hubertus Martinali ook een doopakte ter inzage is over hem. Omdat dit na de invoering van de burgelijke stand is, weet ik niet waar ik dit zou kunnen vinden. Weet u dat misschien?

Luc G

Waarom niet informeren bij het bisdom waaronder Helmond resulteert? Niet geschoten altijd mis.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rooms-katholieke_parochies_in_Nederland#Bisdom_'s-Hertogenbosch

mvg-Ben

Ben Wegman

Daar had ik nog niet aangedacht! Ik had namelijk alleen nog de parochie gemaild. Bedankt voor uw tip!

Luc G

Dag luc,

Je zult naar Eindhoven moeten. 12295   RK parochie H. Lambertus, Helmond, 1721-1970.
Echter, de doopboeken gaan niet verder terug dan tot 1862 (Inv. Nr. 8).
De DTB van Helmond, ook in het RHCe, 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810, Inv. Nr. 68.16 RK parochie H. Lambertus 1780-1828 is gescand en kan via de website bekeken worden.

Blijft er dus een hiaat van 1828 tot 1862, precies de periode die je zoekt. Ik neem aan dat de dtb van die periode gewoon verloren is.

Michaël

Boers


Beste Luc,

er zijn diverse mogelijkheden om aan de doopakte van Petrus Hubertus Martinali te komen. Het gaat inderdaad zeer waarschijnlijk om de parochie H. Lambertus te Helmond, er waren destijds geen andere kerken in Helmond. Manieren die je kan proberen zijn:

  • Bij het RHC Eindhoven nagaan of ze daar de doopakten uit deze periode hebben, hier dus niet het geval.
  • Bij het BHIC nagaan of ze daar de doopakten uit deze periode hebben (een parochie kan zelf volgens mij bepalen waar zij officiële stukken onderbrengt), hier ook niet het geval.
  • Bij de parochie zelf informeren, zij hebben vaak de boeken nog in de sacristie liggen.
  • Bij het bisdom informeren, in sommige gevallen berusten de doopboeken bij het bisdom.

Ook moet je niet vergeten dat er van de meeste DTB-boeken tussen 1800 en 1900 zowel een kladboek als een officieel boek werd bijgehouden. Dus het ene boek kan bijvoorbeeld verloren zijn gegaan en het andere niet. Verder vind je op de website van het RHC Eindhoven ook de historie van de archieftoegang van de parochie H. Lambertus, deze is als volgt:

"Het archief van de Sint Lambertusparochie werd omstreeks 1968 door pastoor B. Rijken namens het kerkbestuur gedeponeerd in de archiefbewaarplaats van het bisdom 's-Hertogenbosch. In 1978 werd een deel hiervan, tesamen met de archieven van de parochie van het H. Hart en de Centrumparochie, door de archivaris van het bisdom dr. J.W.M. Peijnenburg met toestemming van het kerkbestuur in bewaring gegeven bij het archief van de gemeente Helmond. De achtergebleven stukken volgden bij de inventarisatie in 1987, toen ook de archiefstukken die na 1968 nog in de pastorie waren blijven berusten naar het gemeentearchief werden gebracht. Het archief omvat de periode 1721-1970. en is met name voor de periode na 1811 vrij goed bewaard. De oudere stukken zijn echter voor een groot deel niet meer aanwezig. Zo maakt ongeveer de helft van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van voor 1811 als retroactum van de burgerlijke stand deel uit van de overheidsarchieven van de gemeente Helmond. De andere registers zijn na 1968 opgenomen in de collecie doop-, trouw- en begraafboeken van het bisschoppelijk archief, terwijl fotocopien daarvan aan het gemeentearchief van Helmond beschikbaar werden gesteld. Bij de inventarisatie bleek tevens dat een aantal van de jongere registers ontbreekt. Deze berusten ofwel in het archief van de Centrumparochie ofwel in het bisschoppelijk archief."

Met vriendelijke groet,

Indie van Lieshout

Indie van LieshoutPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu