stamboomforum

Forum logoArchieven, bronnen, zoekstrategieën » Hoe vind men een onbekende grootvader? [opgelost]


Profiel afbeelding

Mijn vermoedelijke grootvader is de werkgever van mijn grootmoeder, die in 1906 als dienstmeid werkzaam was in zijn gezin. Is er een manier om gegevens van de toenmalige dienstbetrekking van mijn grootmoeder te achterhalen?

Theo de Wijs

Misschien via het bevolkingsregister?

L. Loef

Of misschien in het dienstboderegister in die plaats. 

richard ambagtsheer

Welke plaats?

Everardus Rollema

"Mijn vermoedelijke grootvader"

Het is een vaak voorkomend praatje, dat een dienstbode zwanger zou zijn geworden van 'de heer des huizes"
in plaats van gewoon de slagersjongen of een passagierende matroos.
Ik ben een dergelijk verhaal al tientallen malen tegengekomen,
Zo krijgt oma's zwangerschap toch nog een gouden randje.

Er valt in zo'n geval nooit iets te bewijzen en het is niet prettig voor de nabestaanden van die werkgever,
als hem na zijn dood iets aangewreven wordt, wat de beste man mogelijk nooit heeft gedaan.

Cees van Gent 1952

@ Cees van Gent 1952

"het is niet prettig voor de nabestaanden van die werkgever". Dat acht ik echter het minste bezwaar te zijn.
Voor mij vormt dit gedachte bezwaar geen enkele reden om de zoektocht niet te beginnen of voortijdig te staken.
Er zijn namelijk wel degelijk gevallen, waarin uit onderzoek blijkt dat er voldoende bewijzen voorhanden zijn.

Hier een paar voorbeelden:

Voorbeeld 1 
Een zoon uit een gegoede familie was huisknecht bij een lid van het Hof van Holland.
In hetzelfde huis was ook een jong dienstmeisje uit Duitsland.
De zoon bezwangerde het dienstmeisje, maar kwam daarna uithuilen bij zijn vader.
De vader putte zich uit in het opstellen van een langdradig epistel, waarin hij rechtskundige hulp
zocht bij zijn vrinden bij den Hove van Holland. Het meisje werd in dit document afgeschilderd als
een soort hoertje, die zijn lieve onschuldige zoon verleid zou hebben.
Ik ben in het bezit van een copy van dit document, maar de verdere gore details zal ik u besparen.
 

Voorbeeld 2
Een Dominee uit de Bible-belt had een groot gezin en hij had een dienstmeisje, die o.a. tot taak
had om het diner te serveren en na afloop de tafel weer af te ruimen en de vuile vaat te wassen.
Het dienstmeisje mocht natuurlijk niet mee eten aan tafel, want dienstmeisjes hoorden in die tijd
in de keuken te eten. Dominee vond echter wel de tijd om het dienstmeisje zwanger te maken.
Toen zij een kind baarde kwam de zaak aan het licht. De dominee werd voor de tuchtcommissie
geroepen en is voor een jaar geschorst om zijn ambt te bedienen.
Hij heeft het dienstmeisje afgekocht voor een X-bedrag en zij verliet de dienstbetrekking bij het gezin.
Een persoon uit dit gezin vertelde mij later dat hij een halfzusje had en hoe dat was gekomen.

Mvrgr, 
   

henk elsinga

Beste Henk,

dat zijn twee fraaie uitzonderingen op de regel, die zeer goed gedocumenteerd zijn.
En die ook aanleiding geven tot de gedachte, dat alle zwangere dienstmeisjes
dan wel door hun werkgever bevrucht zullen zijn.

Die twee uitzonderingen die je noemt, kennen een genealogisch verantwoord bewijs.

Om echter iemand die in de 20e eeuw leefde een onecht kind in de schoenen te schuiven,
vanwege het simpele feit, dat hij volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres
woonde, heeft naar mijn bescheiden mening niets meer met onze mooie hobby te maken.

Ik hoop, dat mij dat lot bespaard zal blijven, ook als ik straks honderd jaar dood ben Onschuldig

vriendelijke groet, Cees

Cees van Gent 1952

Ja, dit kan allemaal waar zijn. Een onecht kind in je schoenen geschoven te krijgen is niet prettig. Dat hebben we recent gezien bij koning Albert van België. Maar er is ook zoiets als een existentiële behoefte zijn voorouders te kennen om jouw eigen identiteit beter te kunnen invullen.

Het verhaal van de zwangerschap door de werkgever zingt al zo lang ik leef rond in onze familie. Ik kan het natuurlijk negeren. Dat doe ik al heel lang, maar de nieuwsgierigheid blijft. Uit de documenten blijkt in ieder geval dat bij de geboorte van mijn vader er geen vader bekend was. Het is geen ramp als ik sterf zonder mijn mogelijke grootvader v.z. te kennen, maar jammer blijft het wel. En zou ik bij de mij bekende naam zijn geboortedatum en familielijn kunnen vinden, dan nog zou ik geen contact zoeken met zijn familieleden om het eventuele bastaardkind in die familie te introduceren. Ze zouden het niet weten dat ik slechts naar hun genealogische gegevens kijk...

Overigens speelt dit in het jaar 1906 in Breda en alle betrokkenen zijn overleden.

Theo de Wijs

Als er nog andere nazaten in leven zijn zou er misschien via dna-onderzoek nog wat naar boven kunnen komen.

richard ambagtsheer

Ik ken wel de familienaam, maar geen andere gegevens als voornaam, geboortedatum, adres enz., en het feit dat er meerdere van diezelfde namen rond die tijd en plaats voorkomen, weet ik niet wie de echte .... is. Door omstandigheden en logica van families met die naam te combineren kom ik wel tot een potentiële kandidaat-grootvader, maar of hij ook de werkgever van mijn grootmoeder was kom ik niet aan de weet. Waarschijnlijk zal ik het nooit weten en als de werkelijke persoon naar voren komt dan nog is niet zeker dat hij de verwekker is. 

Theo de Wijs

Je oma zou dan hier te vinden moeten zijn: LINK

Cees van Gent 1952

Ja, mijn oma wel, maar niet wie de vader van haar kind is. Het kind, mijn vader dus, is later erkend en geëcht door iemand waarvan ik nu de achternaam heb.

Theo de Wijs

Hallo Theo,

als je oma terug te vinden is in het dienstbodenregister, dan weet je toch ook op welk adres zij in dienst was ? In de index zou je dan moeten vinden welk blad ze staat en tweede kolom is volgnummer op dezelfde pagina. Als je het adres weet zou je misschien nog eens via Delpher kunnen zoeken op dat adres en in die tijd. Wellicht vind je de hoofdbewoner.

Andere vraag is natuurlijk of zij inwonend was bij de veronderstelde vader of elders woonde ? Als ze niet inwonend was zul je haar natuurlijk niet op het adres van haar werkgever vinden.

Pim.

P.J.H. Vercoulen

Theo, Als je oma is te vinden in het bevolkingsregister dan kan je toch zoeken wie er nog meer op dat adres woonden? Ik begrijp daarom niet waarom je niet weet of de betreffende familienaam op datzelfde adres woonde. 

ps: P.Vercoulen was me net voor!

sprangers


Ik ben nog niet zo thuis in die registers. Ik wist ook niet dat er een dienstbodenregister bestaat. Het adres van mijn grootmoeder ken ik ook niet, Waar kan men haar adres vinden?

Theo de WijsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu