stamboomforum

Profiel van Hubert JMW Peters

Informatie over Hubert JMW Peters

In het archief te Utrecht vindt men de doopakte van mijn betovergrootvader en dopeling (zoon) Joannes (1 mei 1797 te Utrecht geboren). Daar staat als vader vermeld: Guilielmus. In de digitale transcriptie staat: Wilhelmus.

[Bron: 711 Burgerlijke Stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters. Inventarisnummer 55, pagina 7. aktedatum: 01-05-1797.]

Er staat op bovenvermelde pagina:

Johannes. // V. Guilielmus Peters ex Leuven // M. Elisabeth van Ham ex Thienen // M. Clasina Donkers.

V = Vader, M = Moeder, M = Meter.

In het Utrechtse doopregister van bovenvermelde Joannes Peeters staat dus dat de vader (mijn bet-bet-overgrootvader): Guilielmus (= Wilhelmus) Peters (geb. ws.1742 en overl. voor 1849), uit Leuven (B.) afkomstig was en zijn echtgenote Elisabeth van Ham uit Thienen (B.).

In de genealogie van Van Varenberg [www.genealogieonline.nl/genealogie-van-varenberg/10238.php] hebben Gaspar Peeters (1710-1788), uit Kampenhout (B.) dichtbij Leuven, en zijn echtgenote Maria Catharina van Vaerenbergh (1710-1775) tien kinderen. Van zeven kinderen is in deze genealogie de geboortedatum en de sterfdatum bekend; van de drie andere kinderen is geen sterfdatum bekend, alleen de geboortedatum. Het 1ste kind Joannes Baptista (*1734), het 6de kind Guilielmus (*1742) en van het 9de kind Theresia (*1749) zijn geen sterfdata bekend. Zoon Guilielmus Peeters is volgens deze bron gehuwd met Elizabeth van Ham over wie in deze genealogie niets bekend is: geen geboorte- en geen sterfdatum.

Betreft mijn onderzoek onze Guil(i)elmus en Elisabeth?

De historische achtergrond.

In Vlaanderen/Brabant was de tweede helft van de achttiende eeuw een periode van grote stagnatie en hongersnood. Het geestelijke, politieke en sociale klimaat waren factoren die de verworven welvaart snel deden verslechteren. De welvaart van Brabant en Vlaanderen berustte zeer sterk op de landbouw. De opeenhoping van de rijkdom in handen van edelen en geestelijken werd door deze groepen nauwelijks aan economische activiteiten dienstbaar gemaakt, wat in Noord-Nederland door de stedelijke elite daar wel gebeurde. De elites in Vlaanderen en Brabant stonden afwerend tegenover bankiers en industriële ondernemers. Zij lieten het burgerlijke leventje in kleine kringetjes ronddraaien. Dit was één van de redenen dat grote groepen mensen honger leden, zowel op het platteland als in de steden. Er was een overtollige bevolking die geen werk kon vinden en die tegelijk de loonstandaard voor landarbeiders rampspoedig drukte. [Bron: Piet Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam, dl. V, 1751-1792, pp. 1246-1247.]

Gezien de waarschijnlijk nederige sociale positie van Guilielmus Peeters en Elizabeth van Ham, gezien de opvallende omissie in de genealogie van Van Varenberg over hen én gezien de geschiedkundige feiten van Vlaams-Brabant tijdens hun levens, moet ik tot de slotsom komen dat we hier te maken hebben met twee migranten.

Conclusies.

a) Zeer waarschijnlijk zijn Guilielmus en Elizabeth in de loop van de achttiende eeuw geëmigreerd van Vlaams Brabant naar het noorden en uiteindelijk, gezien het doopregister van Joannes (*1797), naar Utrecht. UIt de genealogie van Van Vaerenbergh blijkt dat het paar in 1790 nog in Steenokkerzeel woonde. Het moet dus tussen 1790 en mei 1797 naar het Noorden gegaan zijn.

b) Guilielmus Peeters is vóór 1797 geëmigreerd naar Utrecht of Zuijlen en afkomstig uit (de omgeving van) Leuven, i.c. waarschijnlijk Erps, nu gemeente Kortenberg. Dezelfde migratie geldt voor Elisabeth van Ham, die afkomstig is uit Thienen (bij Mechelen).


  • Hubert JMW Peters is sinds donderdag 31 december 2015 lid van het Stamboom Forum.
  • Hubert JMW Peters heeft in de afgelopen 30 dagen geen bericht geplaatst.
Hubert JMW Peters