stamboomforum

Profiel van Douwe Meinderts Bonnema

Informatie over Douwe Meinderts Bonnema

Samen met Tjaart Egge Martens werk ik aan de website tjaart-egge.nl

Deze website bevat o.a een database in opbouw van de vrij onbekende Personele Kohieren van Wonseradeel 1689 -1794, met koppelingen naar de Quotisatiekohieren 1749 en de Speciekohieren van Wonseradeel 1748-1806 Bovendien is er nu fotoregister van het jaar 1712 met vele handtekeningen van inwoners Wonseradeel. De Personele Kohieren 1689 - 1794 zijn vastgelegd in ruim 11500 foto's. Door een persoonsnummer van de vermelde personen op te geven kunt U eventueel inlichtingen opvragen. De website tjaart-egge.nl heeft ook uitgewerkte famile overzichten. We hebben afgelopen jaar de speciekohieren van Wonseradeel 1748-1806 gefotografeerd en zijn nu bezig deze te digitaliseren en deze te koppelen aan de reeds ingevoerde personen. Dit levert verrassende vondsten op. Wij publiceren niet alles op een presenteerblaadje, maar zoekt u bepaalde personen of families, dan willen wij u gaarne helpen. Het is handig dat U een overzichtje mee stuurt, op dat wij gericht kunnen zoeken in de ruim 10500 foto's. Via de lange link, (*op twee regels) !! http://www.stamboomgids.nl/zoeken.php?zoeken.kword=Wonseradeel . kunt u uw waardering uitspreken over de door ons vermelde Speciekohieren per dorp op de site tjaart-egge.nl De inwoners zijn vermeld met huisnummer, periode 1748-1806. Sommige dorpen zijn nog niet volledig geregistreerd en worden nog bewerkt en weer gekoppeld..Ook de plaats van herkomst zijn vermeld en bijzonderheden. Een unieke bron met vele mogelijkheden.


  • Douwe Meinderts Bonnema is sinds zaterdag 24 mei 2008 lid van het Stamboom Forum.
  • Met 1 bericht in de afgelopen 30 dagen is Douwe Meinderts Bonnema een bescheiden actief lid.
Douwe Meinderts Bonnema