stamboomforum

Profiel van B.J. Wolters

Informatie over B.J. Wolters

Sinds 1998 ben ik systematisch bezig met het in kaart brengen van de voorouderlijke familie van mijn ouders. Daarbij probeer mij niet te beperken tot kwartierstaat en parenteel, met namen en data, maar het een en ander op te fleuren door ook aandacht te besteden aan huisgenoten: zijn zij familie?; aan bewoning(sgeschiedenis) van het pand (levert best wat op); aan methoden van onderzoek: namen van peters en meters bij een (RK) doop levert informatie op over familieverbanden bij ontbreken van een DTB-boek. Doordat transcripties bestaan van enkele DTB-boeken kon ik thuis een familienetwerk samenstellen van een voorouderlijk echtpaar. Bovendien was ik in staat om van enkele tweede huwelijken te onderzoeken uit welke familie de tweede partner afkomstig is. Tenslotte hoopte ik iets meer te weten te komen over de (beroeps)levensloop van mijn voorfamilie. In enkele gevallen viel daarover wel iets over te zeggen. Dit verhaal heeft vooral betrekking de familie van mijn vader uit de Gelderse Achterhoek. Hoewel de voorouderlijke informatie allesbehalve volledig is, is de leemte bij de voorfamilie van mijn moeder groter. Haar voorouders hebben op verschillende plaatsen in het westen gewoond. Dat maakt het er niet gemakkelijker op om een goed beeld te krijgen van die familie. In elk geval: hoe meer je weet, hoe meer vragen je hebt. De uitdaging is om via deze weg stappen verder te zetten. Met deze aanmelding hoop ik ook tot en samenwerking te komen, onder meer in de zin van het uitwisselen van gegevens, maar misschien ook in het oplossen van problemen, en het vinden van nieuwe uitdagingen, wat deze dan ook mogen zijn. Wat zo fascinerend is aan deze hobby begrijp ik eigenlijk zelf niet, maar het blijft me boeien. Tenslotte, ik zal de weg zoeken om datgene wat ik heb gevonden, in deze contactdienst aan te leveren.


  • B.J. Wolters is sinds donderdag 15 februari 2007 lid van het Stamboom Forum.
  • B.J. Wolters heeft in de afgelopen 30 dagen geen bericht geplaatst.
B.J. Wolters