stamboomforum

Profiel van Bavo van der Molen

Informatie over Bavo van der Molen

vaders kant: Mijn vader sprak vaak over Grutte Pier, daar zouden wij familie van zijn. Dit was voor mij de aanleiding om mijn stamboom (kwartierstaat) in kaart te gaan brengen. Grutte Pier is inmiddels gevonden. En nog veel meer familieleden. Daarnaast doe ik onderzoek naar de parentelen van mijn betovergrootouders. Op dit moment richt ik me op de inhoud van It Algera Algra Skaei en Ut it selde Skaei van Greate Pier, allebei van RS Roorda. Daarnaast wil ik het Friese jaarboek 1985 met de stamboom van Fam. Rollema verder gaan opnemen.

moeders kant: In mijn familie gaat het verhaal dat onze opa Otte Ottema geboren 12 januari 1889 familie zou zijn van Nanne Ottema. Tot op heden is dit echter niet aangetoond. De kans is heel erg klein dat er sprake is van verwantschap omdat de naam Ottema in deze lijn van Nanne ver terug gaat tot voor 1811 in Leeuwarden en Grouw. De andere lijn in mijn familie gaat terug tot het aannemen van de naam Ottema in 1811 in Het Bildt. zie de lijn van Nanne terug tot ca 1720. Inmiddels is er wel een verwantschap gevonden met zijn vrouw Grietje Kingma. deze verwantschap loopt echter via de lijn van mijn vader (Algera) en niet van mijn moeder (Ottema).

Over de betrouwbaarheid van mijn stamboom: de stamboom is nog groeiende en bevat zeker nog fouten. Alleen daar waar de bron is vermeld of is toegevoegd is sprake van een redelijke betrouwbaarheid. 1 op 1 overnemen is derhalve volledig op eigen risico.


  • Bavo van der Molen is sinds zondag 20 juni 2010 lid van het Stamboom Forum.
  • Bavo van der Molen heeft in de afgelopen 30 dagen geen bericht geplaatst.
Bavo van der Molen