stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » N L ,2011: WieWasWie wil geld zien, ordinaire business : scans FamilySearch achter slot & grendel ?!


Profiel afbeelding

Geachte mede-genealogen,

   Het is allemaal nog in een vroeg stadium, en het is natuurlijk gevaarlijk om op basis van weinig informatie een oordeel te vormen... maar de eerste tekenen lijken erop te wijzen dat aan het "genealogisch paradijs" van voor-iedereen-gratis-beschikbare scans van burgerlijke-stand-akten bij FamilySearch, zo bewonderenswaardig en prachtig toegankelijk gemaakt door Genver.nl , binnenkort een einde komt.

   Van harte kan ik u aanbevelen: lees deze uitwisseling via Twitter, en zoek op internet naar nieuws, reacties (zoals bijvoorbeeld http://www.digitalearchivaris.nl/2011/07/het-magere-vertrouwen-van-wiewaswie.html ) en achtergrondinformatie!!

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

    Waarom? U weet: er is een projectorganisatie WieWasWie opgericht, om met een nieuwe website het bekende Genlias.nl te gaan vervangen. WieWasWie heeft een "business-model" (ik kan het nauwelijks uit mijn keel krijgen, maar goed: u kent het Duitse spreekwoord "Man kann gar nicht soviel essen wie man kotzen moechte"), met andere woorden: er moet grof geld worden verdiend - en dat kan zeker niet als naast de deur FamilySearch "de handel gratis weggeeft". Ah, dus WieWasWie wordt óók gratis? Nee, andersom: van FamilySearch wil men dat het stopt met het gratis en voor iedereen beschikbaar stellen.

    Hoe? Te bereiken door het sluiten van een overeenkomst tussen archieven en FamilySearch !

    Wie zit er achter WieWasWie? Zo te zien een groot deel van de Nederlandse openbare archieven , misschien ook wel "uw" archief!  Instellingen die u tot nu toe toch dacht te kunnen "vertrouwen"... Met andere woorden: tot in 2011, met voor iedereen Genlias en FamilySearch-scans via Genver beschikbaar, is er voor niemand een probleem - maar omdat er iets nieuws wordt opgebouwd en dàt geld moet opbrengen, moet alles wat tot nu toe voor iedereen bereikbaar is ineens "achter de kassa" !

 En nu?

- Vraag u maar eens af, en vráág het ze maar eens: heeft "uw" archief ook meegedaan aan deze samenzwering om het scherm van FS op zwart te laten gaan, om van WieWasWie een geslaagde business te maken?

- Legt u zich hier allemaal maar bij neer, of gaat iemand zich afvragen of dat juridisch allemaal zomaar kàn?

- Neem uw voorzorgsmaatregelen:

Het zijn duistere tijden, en misschien krijgt WieWasWie haar zin -

of liever gezegd: het is niet gegarandeerd dat het zo goed blijft als het nu is!

Doe dus uw voordeel met Genver en FamilySearch, zolang het nog kan, en vóór het te laat is!


(Mijn voorlopige indruk: ik heb niet om WieWasWie gevraagd - en als het zó moet, kan het wat mij betreft zó met de kraak mee!!)

Met vriendelijke groet,

Dimitri Vlas

Dimitri Vlas - 7 jul 2011 — 13:27

Beste Dimitri,

Ook ik wil mijn bijdrage geven, na het lezen van jouw bericht en de links.

-------------------------------------------------------------------

Geachte leden en passanten, 

Typisch Nederlands.

Eerst wilden de Archieven niet samenwerken. Een ieder wilde zijn eigen toko beheren.

Wat heeft dat de burger niet gekost?Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"WieWasWie" de opvolger van Genlias. Wat gaat er met Genlias gebeuren?

Genlias is opgebouwd met behulp van vele vrijwilligers in het land, die gratis hun tijd opofferden om de gegevens uit de BS in te kloppen en dat nog steeds doen.

Bestanden van enkele gemeenten zijn gratis door vrijwilligers aan Genlias geschonken.

Veel onbegrip bij de Archieven onderling en nog steeds liggen de Archieven niet op een lijn.

De Archieven boos Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

op Genver en FS?

De Archieven zijn blijkbaar vergeten, dat alle openbare bronnen publiek bezit is en beheren wil nog niet betekenen, dat zij de openbare bronnen mogen gebruiken als een melkkoe.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

FamilySearch scans BS.

Zelf heb ik in het begin een start proberen te maken om een lijn te vinden in het systeem van FS.

Voorzichtig was ik op dit forum begonnen om de akten BS van Amsterdam op een rijtje te zetten en de links te plaatsen van de provincies in Nederland.

Jakkes van www.genver2.nl kwam met zijn voorstel op dit forum, om alle toegangen van FS te rangschikken en te indiceren, zodat de gebruikers snel en overzichtelijk een akte via zijn zoekmachine op het scherm konden halen.

Enorm veel tijd heeft Jakkes in zijn project gestoken met een verbluffend goed resultaat en zijn geduld werd op de proef gesteld i.v.m. de vele wijzigingen die FS in zijn uploads had.

Zijn project is met enorme bijval begroet en tot op heden hebben vele onderzoekers in binnen- en buitenland van zijn gewaardeerde site gebruik gemaakt.Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Zelfs Archieven die nu staan te janken in de richting van Genver en FS, hebben de afgelopen periode dankbaar gebruik gemaakt van Genver.Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

De deal, die de Archieven met FS zouden kunnen maken, is dat geld wat binnenkomt via "WieWasWie" beschikbaar zou kunnen komen voor FS, als zij hun site niet meer gratis beschikbaar stellen voor Jan en Alleman.

Misschien een percentage van de opbrengst wat bij "WieWasWie" binnen gaat komen?

Het is nu nog gissen, maar van harte hoop ik, dat er bij de Archieven het gezonde verstand naar boven komt drijven en dat er naast FS (via Genver) ook de gegevens van de Archieven gratis beschikbaar blijven voor de gebruikers via internet.

Via internet zouden zeker de gegevens, zoals die nu op Genlias te zien zijn, gratis moeten blijven, maar dat zou, wat ik heb vernomen, bij "WieWasWie " zo blijven.

Diensten om een akte te leveren kan worden uitgelegd als een aparte dienst en daar zou een bedragje gevraagd voor kunnen worden, echter dat mag m.i. niet ten koste gaan van de vrije keuze om b.v. FS via Genver een akte te raadplegen en te downloaden.

Mijn pleidooi is dat de Archieven Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 geen achterbakse spelletjes gaan spelen met FS.

Laten de leden van dit forum of passanten, indien zij invloed kunnen uitoefenen op de bestuurders van de Archieven, die " WieWasWie " promoten, aan deze bestuurders kenbaar maken, dat wij vierkant achter de openbaarheid van scans FS via Genver staan.Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

---------------

Ook Uw mening telt en Uw geld telt mee.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 De (stam)boom (juridisch) kaalplukken???

Groet,

Everardus Rollema - 7 jul 2011 — 15:22

Ik las op de website van wiewaswie dat een premiumlidmaatschap 5 euro per maand gaat kosten. Dat vind ik goed te doen. En wellicht kunnen er door dat abonnementsgeld dan ook weer andere interessante bronnen online worden gezet.

Ton - 7 jul 2011 — 16:27

Beste Ton,

De kernvraag is:

Kan "WieWasWie" eisen dat de scans (ons erfgoed)  FS op slot gaan met het doel om er geld aan te gaan verdienen?

  

Gr.

Everardus Rollema - 7 jul 2011 — 16:52

Via door vrijwillegers verkregen  informatie of werk dat belangeloos is gedaan geld verdienen vind ik zo wie zo een niet te kunnen instelling.

De meeste archieven in Nederland hebben medewerking van vrijwilligers gehad, ik ga mij dus wel in verbinding stellen met een archief in de buurt.

@ Ton

Het premiumlidmaatschap gaat volgens de website 5 euro kosten, en hoeveel gaat dan een scan kosten?

Er zijn archieven die 8,59 euro per kopie vragen.

Het lijkt er dus op dat Wie Was Wie een melk koe gaat worden men begint met 5euro en gaat dan jaarlijks de prijs verhogen ben ik bang.

Het gaat er niet om of het goed te doen is maar om de principe,de archieven beheren de gegevens en worden uit belastinggelden betaald en we weten zo langzamerhand wel hoe dingen dan gaan werken als overheden een nieuwe bron van inkomsten denken te hebben gevonden.

Met vriendelijke groet;

Harm

poelman 1234 - 7 jul 2011 — 16:53

@ Everardus

Laat ik vooropstellen dat ik dankbaar gratis gebruik maak van FS momenteel, maar juridisch gezien (eigendomsrecht) kun je je de vraag stellen of wat FS doet wel zomaar mag. En dat het ons erfgoed is, dat is wel zo, maar dat is bijvoorbeeld De Nachtwacht ook en om die te zien moet je ook betalen.

@ Harm

Bij het premiumlidmaatschap staat dat je voor 5 euro in de maand (4,50 om precies te zijn) ongelimiteerd akten kan downloaden.

Ton - 7 jul 2011 — 17:02

@Ton,

voor een goed onderbouwde mening over dit onderwerp

kan ik je aanraden eerst dit te lezen:

http://wiewaswie.files.wordpress.com/2011/06/verkenning-rechten-inzake-digitaal-erfgoed-en-cultureel-ondernemen.pdf

groeten,

Jan

Jan Clavaux - 7 jul 2011 — 17:22

Ik zou zeggen: start een petitie!

Misschien kan iemand onze claim mooi in woorden samenvatten en een petitie opstellen:

http://petities.nl/

Wij zijn de burgers, en onze stem (en ons belastingsgeld!) telt mee! Laat je stem horen!

Ben Smit - 7 jul 2011 — 17:26

Deelnemende archiefinstellingen Genlias.

Zie de website www.genlias.nl.

O.a. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam doen er niet aan mee.

De huwelijken Amsterdam verschijnen wel in Genlias, maar dat komt vanuit het v.m. Rijksarchief Noord-Holland in Haarlem (dubbelen akten Burgerlijke Stand).

jacobus - 7 jul 2011 — 17:26

Hallo,

Ook als vrijwilliger stuit dit geheel mij tegen de borst.

het lijkt er inderdaad op dat men bij Wie was Wie over de rug van de vrijwilligers geld wil gaan vedienen aan onze hobby.

Zoals ook al eerder vermeld in discussies, genealogie is een nieuwe melkkoe.

We moeten zoveel mogelijk doen om dit tegen te gaan, maar ik denk dat dit ons toch gewoon door de strot wordt geperst.

Ik wil best betalen voor iets goeds maar dat wordt wel afwachten en mogelijk betalen voor iets wat wij zelf hebben aangedragen.

m.vr.gr.

Han Lijster

Han Lijster - 7 jul 2011 — 18:01

@ Jan

Er is kennelijk al uitgebreid over nagedacht ;-).

Ton - 7 jul 2011 — 18:35

Georganiseerd verzet tegen deze plannen wil ik van harte steunen. Schandalig dat lieden geld willen verdienen aan gegevens die veelal gratis door vrijwilligers zijn aangedragen.

niepoort - 7 jul 2011 — 20:26

Hallo allen

Is er iemand van het forum die mij uitleggen kan of datgene wat WWW nu aan het doen is juridisch gezien  wel kan en mag want het lijkt er toch sterk op dat men aan het proberen is een monopoly positie verkrijgen

@ Ton

Dat je voor 4,50 euro ongelimiteerd akten zou kunnen downloaden zal heus niet zo lang stand houden, dat zie ik meer als een zoethoudertje van tijdelijke aard.

Met vriendelijke groet;

Harm

poelman 1234 - 7 jul 2011 — 20:55

Familysearch heeft ongetwijfeld ook een eigen policy.

Als je een film bij hen wilt aanvragen met afbeeldingen van Duitse doop- en trouwboeken dan kan dat niet altijd (omdat sommige films niet buiten Duitsland ter beschikking worden gesteld of mogen worden gesteld) of er gelden restricties dat bv alleen leden van "de heiligen der laatste dagen" de film kunnen lenen.

Volgens mij zijn in Belgie de afbeeldingen van familysearch alleen in te zien voor leden van de kerk van de Mormonen.

Ik heb geen idee hoe dit in andere landen is. Waarop is de policy van de Mormonen met betrekking to openbaarmaking gebaseerd? Bestaan er voor hen ook publicatierestricties?

met vriendelijke groet,

Ben

Ben Wegman - 7 jul 2011 — 21:08


Ik heb hierover al in maart j.l. een vraag gesteld op het weblog van WieWasWie (zie hier: http://wieiswiewaswie.wordpress.com/vragen/ en dan naar beneden scrollen). Ik heb daar geen antwoord op gekregen.

Als dat illustratief is voor de manier waarop ze bij WieWasWie met hun toekomstige klanten omgaan, dan voorspelt het niet veel goeds ;-)

Bas Lems - 7 jul 2011 — 21:25
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.
Wel kunt u altijd een nieuw onderwerp starten.