stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » N L, 1618-1995 : Historische Kranten : grote aanvulling bij Delpher, april 2016 !


Profiel afbeelding

Beste forumlezers,

Natuurlijk bent u inmiddels allemaal vertrouwd met de - ook voor genealogen - fantastische mogelijkheden van Delpher, de databank van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, opgezet als een geweldige media-collectie : historische kranten 1618-1995, tijdschriften 1850-1940, boeken 1700-1870 en ANP-radiobulletins 1937-1989

Ook zult u 't wel eens zijn met de "associaties" die in de naam besloten liggen : Delpher doet natuurlijk denken aan 'delver', figuurlijk : wie een schat gaat delven, prachtige vondsten doet; en aan 'Delphi', als bij het Orakel van Delphi in verhalen uit de Griekse oudheid, een vraagbaak die antwoordde met mysterieuze waarheden en gelijkenissen... en die vaak ook weer níeuwe raadsels opriep (zoals u dat ongetwijfeld ook kent uit uw hobby: elk gevonden antwoord roept weer nieuwe vragen op, en uw genealogie is nooit "af".... Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

                                           foto : het heiligdom van Delphi ; bron : https://nl.wikipedia.org/wiki/Orakel_van_Delphi

De collectie historische kranten bij Delpher is deze maand, april 2016, enorm uitgebreid met een groot aantal jaargangen en zelfs nieuwe titels, volgens Twitter-berichten dd. 13-4-2016 van de archiefspecialist Eric Hennekam ; beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hennekam licht dit ook toe op zijn Facebook-pagina, https://www.facebook.com/eric.hennekam/posts/10207698055962310 , beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

U vindt het overzicht van nieuw toegevoegde kranten-jaargangen en kranten-titels, in de aanvulling van april 2016, op deze KB-pagina (PDF-bestand) : https://www.kb.nl/kbhtml/delpher/documentatie/krantentitelsaanvulling042016.pdf ; beeldcitaat:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dus : complimenten voor onze "nijvere boodschapper" Eric Hennekam, chapeau voor Delpher, en làng leve de KB !

Veel zoekplezier & vindersgeluk Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

en succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas - 13 apr 2016 — 13:13

De "nijvere boodschapper" ziet er wel een beetje vreemd uit...

Pauwel - 13 apr 2016 — 14:13


Krantentitels toegevoegd aan Delpher    
Datum opmaak: april 2016    
  Titel Periode Instelling
1. De Aabode 1944 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
2. Akten betreffende cooperatieve vereenigingen 1904-1941 KB
3. Algemeen Handelsblad 1875-1909 KB
4. Algemeen Indisch dagblad 1947-1948 Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie
5. Amigoe di Curaçao : weekblad voor de Curaçaosche eilanden 1916-1975 KB
6. Apeldoornsche courant 1861-1924 CODA
7. Arnhemsche courant 1851-1950 KB
8. Bredasche Courant 1914-1939 Stadsarchief Breda
9. Bredasche Courant : algmeen Brabantsch dagblad 1945-1950 Stadsarchief Breda
10. Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. 1626-1667 KB
11. De Curaçaosche courant 1840-1881 KB
12. Dagblad van het Oosten: Almelo’s dagblad 1943 KB
13. Dagblad voor de veenkolonieën en omliggende streken 1946 Veenkoloniaal Museum Veendam
14. Delftsche courant : nieuwsblad voor Delft en Delfland 1861-1917 KB
15. Dordrechtsche courant 1942 KB
16. Eindhovensch dagblad 1914-1949 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
17. Eindhovensche en Meierijsche courant : dagblad voor
Eindhoven en Noordbrabant
1940 KB
18. Friesch dagblad 1930-1950 Tresoar Leeuwarden
19. De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad 1943 KB
20. De grondwet 1871-1941 Gemeentearchief Roosendaal
21. Haagsche courant 1883-1939 KB
22. Hamer : uitgave voor de Volksche Werkgemeenschap 1942-1943 KB
23. Helmondsche courant 1945-1949 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
24. Indische Courant 1934 KB
25. Journal de La Haye 1843 KB
26. Limburger koerier : provinciaal dagblad 1924-1939 KB
27. De Limburgsche illustratie 1926-1930 Gemeentearchief Venlo
28. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 1869-1903 KB
29. Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas 1941 KB
30. De maasbode 1868-1959 KB
31. Markt en aankondigingsberichten 1840-1860 Gemeentearchief Venlo
32. Mededeelingenblad van de Nieuwe Apeldoornsche courant 1870-1950 CODA
33. Middelburgsche courant 1801-1837 KB
34. Mooi Limburg : de Limburgsche illustratie 1930-1941 Gemeentearchief Venlo
35. Nederlandsche staatscourant 1870-1950 KB
36. Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 1859 KB
37. Nieuw Nederland : maandblad voor economie, staatkunde en cultuur 1941 KB
38. Nieuw weekblad : Venloosche courant 1869-1886 Gemeentearchief Venlo
39. Nieuwe Tilburgsche Courant 1894-1917 KB
40. Nieuwe Veendammer courant 1871-1920 Veenkoloniaal Museum Veendam
41. Nieuwe Venlosche courant 1908-1941 Gemeentearchief Venlo
42. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 1918-1934 KB
43. Noordbrabantsch dagblad het huisgezin 1940 KB
44. De Noord-Ooster 1904-1950 Veenkoloniaal Museum Veendam
45. NRC Handelsblad 1970-1995 KB
46. Overgangsbladen (450 titels), van vlak na de bevrijding in mei 1945 1945-1947 Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie
47. De Peel- en Kempenbode 1893-1911 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
48. De Preanger-bode 1896-1923 KB
49. Provinciaal dagblad van Noord- Braband en 's Hertogenbossche stads-courant 1845-1853 Stadsarchief Den Bosch
50. Provinciale Drentsche en Asser courant 1870-1950 Drentsch Archief
51. Provinciale Geldersche courant : Nijmeegsche courant 1942 Regionaal Archief Nijmegen
52. Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 1907-1941 Regionaal Archief Nijmegen
53. Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 1853-1938 Stadsarchief Den Bosch
54. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 1870-1939 Historisch Centrum Overijssel
55. Recht voor allen 1879-1900 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
56. Rosendaalsche courant 1862-1869 Gemeentearchief Roosendaal
57. Rotterdamsch nieuwsblad 1900-1915 KB
58. Rotterdamsche courant 1815-1867 KB
59. De Sumatra post 1909-1934 KB
60. Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 1871-1934 KB
61. De Telegraaf 1988 KB
62. De Tijd : godsdienstig- staatkundig dagblad 1849-1940 KB
63. Tilburgsche courant 1897-1925 KB
64. De tribune : soc. dem. weekblad 1914-1920 KB
65. Tubantia 1872-1914 Stadsarchief Enschede
66. Twentsch dagblad Tubantia 1914-1917 Stadsarchief Enschede
67. Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 1917-1942 Stadsarchief Enschede
68. Twentsch nieuwsblad 1942-1945 Stadsarchief Enschede
69. Uitspraken van den Raad voor de Scheepvaart en uitspraken in beroep van den voorzitter van dien raad 1910-1959 KB
70. Utrechtsche courant : nieuws- en advertentieblad 1941-1945 KB
71. Veendammer Courant 1829-1905 Veenkoloniaal Museum Veendam
72. Venloosch nieuwsblad 1898-1908 Gemeentearchief Venlo
73. Venloosch Weekblad 1840-1860 Gemeentearchief Venlo
74. Venloosche courant 1900-1908 Gemeentearchief Venlo
75. Verzameling van verslagen en rapporten behoorende bij de Nederlandsche Staatscourant 1904-1950 KB
76. Voorwaarts : sociaal- democratisch dagblad 1924-1931 KB
77. De Waag : algemeen cultureel, politiek en economisch weekblad voor Nederland 1939-1940 KB
78. De waarheid 1945-1946 KB
79. De Zuid-Willemsvaart 1881-1944 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Pauwel - 13 apr 2016 — 14:34
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.
Wel kunt u altijd een nieuw onderwerp starten.