stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Informatie over Sophia Maria van Ede van der Pals

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar informatie over Sophie (van) Ede van der Pals. Zij woonde in september 1948 op de Goebeng Boulevard 80 in Soerabaya. Zij is meer dan waarschijnlijk getrouwd met matroos 1e klas der Zeemacht Johannes van den Burg, geboren 22 juni 1920 te Leiden en overleden op 3 september 1943 in Kuie (Birma - spoorlijn - ). Het huwelijk heeft waarschijnlijk plaatsgevonden op Java en mogelijk in Soerabaya.

In 1948 heeft zij nog informatie opgevraagd bij het ministerie van Defensie over haar echtgenoot Johannes van den Burg. Verdere gegevens zijn dus niet bekend.

Alvast vriendelijk bedankt!

Makbouli

Ik heb informatie over nakomelingschap van Jan Petrus van Ede van der Pals (1808 - 1877) en Mak Ponno (Javaanse tak) Kinderen zijn:

1) Pieter, geboren 3 - 4 - 1851;
2) Jan, geb.18 - 5 - 1852;
3) Willem, geb. 18 - 5 - 1854;
4) Hermine, geboren 4 - 5 - 1856;
5) Karel, geboren 14 - 12 - 1857.

De naam Sophie komt daarin niet voor, maar de informatie is niet compleet, dus ik weet niet of er een connectie is.

Bernard Ligtenberg

Dank voor de reactie. Er zijn inderdaad meerdere (van) Ede van der Pals. Het is heel goed mogelijk en zeer waarschijnlijk dat zij een nakomeling is van een van de door u genoemde personen. Omdat de basis voor haar naam uit brieven komt die zij in 1948 aan het ministerie van Defensie heeft gestuurd over haar echtgenoot, heeft zij die ondertekend met Sophie. Ik heb nog bedacht dat ze wel Josefine of iets dergelijks zou kunnen heten. Tot op heden, kan ik echter helemaal niets vinden over haar. Ik heb ook al alle passagierslijsten doorgespit van boten die zijn vertrokken naar Nederland, Australie en Amerika. De vrouw heeft echt bestaan blijkens haar brieven, maar op de een of andere manier lukt het me niet meer van haar te weten te komen.

Nogmaals, dank voor de moeite en alle info is welkom!

Vriendelijke groeten,

Jacqueline Makbouli

Makbouli

Johannes van den Burg is, zoals bekend, geboren 22-06-1920 en overleden op 23-jarige leeftijd.

Als hij getrouwd was, was hij dus vrij jong getrouwd.

Wellicht komt Sophia Maria van Ede van der Pals, geboren 1915, in aanmerking.

Van haar is een Archiefkaart (= kopie Persoonskaart) aanwezig in het Stadsarchief Amsterdam. Echter nog niet openbaar.

Overwogen zou kunnen worden om van haar een Persoonskaart/lijst op te vragen bij het C.B.G.

De exacte geboortedatum is niet bekend maar met zo'n zeldzame naam moet die Persoonskaart eenvoudig te vinden zijn.

Jacobus

Wat een mooi resultaat. Ik ga er meteen achteraan om te checken of we hier over dezelfde Sophie spreken. Johannes is op zeer jonge leeftijd bij de Zeemacht gegaan. Hij is toen naar Nederlands-Indië vertrokken en is daar door in 1941 de Japanners als krijgsgevangene (prisoner of war) gevangen genomen, heeft aan de Birma spoorweg gewerkt en is ook daar in kamp Kuie overleden. Ik heb inmiddels al veel documentatie (kopieën van zijn dienststaten, Japanse krijgsgevangenekaart, enz.) uit de archieven van defensie gekregen. Hieruit kwam naar voren dat hij getrouwd moet zijn geweest met een Sophie van Ede van der Pals. Dit is iets wat hij nooit heeft geschreven naar huis. Zijn broer, mijn stiefvader, is nog in leven en is hiervan erg onder de indruk geraakt. Dit alles is eigenlijk bekend geworden nadat ik ben gestart met het verzamelen van genealogische gegevens van de familie.

Even wat achtergrondinformatie over het waarom en wat van mijn verzoek.

Nogmaals hartelijk dank!

Makbouli

Haar naam komt niet voor bij de geboortes als vermeld in de regeringsalmanak Ned Indie tot 1923. Dus waarschijnlijk in Nederladn geboren.

Informatie over haar via de eerder al gegeven tip aanvraag persoonskaart.

Daarnaast zou  je de volgende instantie kunnen schrijven www.saip.nl

 

Overige werkzaamheden van de SAIP Hieronder een overzicht van overige werkzaamheden die de SAIP doet:

Uitvoering van de AOR-regeling
De Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR) biedt vergoedingen en uitkeringen aan Nederlandse burgers die door de oorlog letsel hebben opgelopen.

Toekenning eretekens
Elk jaar verzorgt de SAIP nog de toekenning en herverstrekking van een aantal eretekens aan veteranen. Denk aan het Oorlogsherinneringkruis, het ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatiespeldje.

Genealogisch onderzoek
Onze archieven bevatten veel informatie. Daarom ontvangen we veel informatieverzoeken van particulieren in het kader van familie- en stamboomonderzoek.

Postadres
SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland of telefonisch of via formulier op hun website. mvg-Ben

Ben Wegman

Beste Ben,

Ook dank voor deze aanvullende informatie. Ik ben nog in afwachting van aanvullende documenten van het ministerie van Defensie. Zodra ik deze documenten heb, en dus mogelijk meer en betere informatie, zal ik ook info gaan aanvragen bij SAIP.

Ook hiervoor wederom hartelijk dank!

Jacqueline Makbouli

Makbouli

Johannes was dus 21 jaar toen hij krijgsgevangene werd. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat hij als matroos der zeemacht toen al getrouwd was.

Sophie woonde in 1948 in Soerabaya. Misschien hebben zij elkaar in Nederlands-Indië leren kennen. 

Zij kan na het onafhankelijk worden van Indonesië naar Nederland zijn gegaan, al dan niet met haar familie.

Zij heeft een zeldzame naam en is niet in Amsterdam geboren.

Je bent het snelste veel wijzer door, zoals eerder vermeld, de Persoonskaart/lijst van Sophia Maria, geboren 1915, aan te vragen bij het CBG. www.cbg.nl. Op die kaart staan alle belangrijke gegevens.

Jacobus

Ga ik dat toch maar doen!

Johannes heeft de naam S. van den Burg-Van der Pals te Soerabaia bij zijn krijgsgevangschap opgegeven als 'destination of report'. Hij is tussen 1939 en 1941 aan wal geplaatst op de marinekazerne in Soerabaya. Na de oorlog heeft zijn vermeende weduwe (haar brief wordt ondertekend met Sophie van Ede van der Pals) ook info over hem opgevraagd bij het ministerie van defensie. Deze drie feiten gecombineerd maakt dat, alhoewel hij erg jong was, ik toch wel meen dat er sprake was van een huwelijk. Het was een vreemde tijd in een vreemde omgeving zullen we maar zeggen. Knipogen

Makbouli

Inderdaad kun je niets uitsluiten.

Maar een huwelijk is tot op heden niet te vinden, ook niet in de kranten Indië.

Daarbij komt dat bruidegom en bruid toestemming nodig hadden van de ouders (Burgerlijke Stand).

De broer van Johannes heeft daarover kennelijk niets van zijn ouders gehoord.

Als hij wel getrouwd was zou dat uit de militaire administratie moeten blijken. Bovendien zou Sophia dan wellicht recht hebben op een militair pensioen danwel een pensioen via de Stichting 40-45.

Je kunt nu m.i. het beste de Persoonskaart afwachten. 

Jacobus

Beste helpers,

Inmiddels heb ik antwoord van het CBG. Er is een persoonskaart bekend van Sophia Maria van Ede van der Pals, geboren in Biltar op 23 juni 1915 overleden in Hengelo op 22 november 2002. Op 9 juli 1960 in Djakarta getrouwd met Frederik Constantijn GABELER geboren op Semarang op 15 maart 1923.

Het is zeer waarschijnlijk dat het hier de persoon betreft naar wie ik op zoek ben gegaan. Met deze informatie kan ik in ieder geval weer een stukje verder.

 Mocht u nog aanvullende informatie hebben, dan hoor ik dat alsnog graag. Ik ben vooral benieuwd naar eventuele kinderen van Sophia Maria Ede van der Pals (uit haar huwelijk met van den Burg en uit haar huwelijk met GABELER).

Allen heel hartelijk dank voor uw actieve de medewerking!

Vriendelijke groeten,

Jacqueline

Makbouli

Johnhenry

@ Jacqueline,

Als je bericht goed lees dan heb je de persoonskaart nog niet in je bezit en wordt die nog opgestuurd?

Je zou vervolgens ook een persoonskaart kunnen opvragen van Johannes van den Burg. Aangezien hij na 1940 is overleden moet er een persoonskaart zijn.

Weet je de laatste woonplaats van Johannes van den Burg? Als dat bv Leiden was zou er een overlijdensakte van hem aldaar zijn opgenomen.

Ben ook benieuwd was SAIP je kan melden want zij moeten ongetwijfeld indien hij gehuwd was een uitkering hebben verstrekt aan zijn weduwe.

mvg-Ben

Ben Wegman

Inderdaad, dit begint verwarrender te worden, maar daarom ook wel weer interessanter. Wat ik wel zie is dat zowel bij OGS als bij Teun Heijstek (wiens herdenkingsboek ik overigens onlangs heb gekocht) er niet bekend is waar en op welke datum Gabeler zou moeten zijn overleden. Om maar nog meer aannames te doen: het zou zo kunnen zijn dat hij vermist is geweest/geraakt en later weer boven water is gekomen waarna hij (de bijna nergens herleidbare) Sophia Maria van Ede van der Pals heeft gehuwd in 1960 (???)

De originele persoonskaart heb ik inderdaad (nog) niet in mijn bezit. De informatie heb ik gekregen per email van het CBG. Verder heb ik nog aanvullende info gevraagd aan het CBG.

Ik houd jullie op de hoogte!

Makbouli


denk maar zo

nieuwe antwoorden... nieuwe vragen...nieuwe mysteries

zo blijft het spannend

houd ons op de hoogte dus !!

JohnhenryPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!